duplikátum fn 3A8 (vál)

1. (kissé rég, Könyv is) ’könyvtári dokumentumnak v. hivatalos okiratnak az eredetivel pontosan megegyező, azzal egyenértékű másolata, ill. több példányban meglevő mű másodpéldánya’ ❖ a Jankovics gyüjteményének megvételére az egész 125.000 nyi summát (bele értvén a duplicatumok árát is, mellyeket a küldöttség nem javallott megvétetni) felajánlották (1836 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | A különböző kiadások, sőt még a különböző papirra nyomatott példányok sem tekintetnek duplicatumoknak (1876 Magyar Könyvszemle CD40) | Duplicatum […], másodlat, vagyis a több példányban kiállított eredeti okirat második példánya (1926 TolnaiÚjLex. C5721, 46) | [a lovassági műszaki tisztek térképészeti] felvételi lapjaikat megküldték a Bécsi Hadilevéltárnak, ahol duplikátumot készítettek róluk (1990 Ruhmann Jenő² CD52).

2. ’vmely dolog, kül. irat v. tárgy másolata v. az eredetitől különböző második változata’ ❖ Bár kezem reszket, duplicatumot irok Párisba és St.-Angeba, hogy biztosan kapja levelemet (1860 Kossuth Lajos CD32) | Galeatoris Jánosnál […] kapható volt mindenféle ereklye, amelyre csak a kegyelet figyelme kiterjedt, duplikátumokban is; sőt a keresettebb cikkek többszörös készletben (1886 Jókai Mór CD18) | 1926-ig a Műegyetem és más tudományos intézetek sok szeretettel siettek a főiskola segítségére, főleg felszerelési duplikátumaik átengedése útján (1969 Hiller István² CD52) | Harminchétezer zárjegyet és ötszázezer forint értékben étkezési utalványt foglalt le a BRFK vizsgálati főosztálya kedden egy házkutatás során. A nyomdai előállítású zárjegyek és utalványok nem hamisítottak, hanem az eredeti, hivatalos példányok duplikátumai (1997 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

duplikátum főnév 3A8 (vál)
1. (kissé rég, Könyv is)
könyvtári dokumentumnak v. hivatalos okiratnak az eredetivel pontosan megegyező, azzal egyenértékű másolata, ill. több példányban meglevő mű másodpéldánya
a Jankovics gyüjteményének megvételére az egész 125.000 nyiforintnyi summát (bele értvén a duplicatumok árát is, mellyeket a küldöttség nem javallott megvétetni) felajánlották
(1836 Kossuth Lajos összes munkái)
A különböző kiadások, sőt még a különböző papirra nyomatott példányok sem tekintetnek duplicatumoknak
(1876 Magyar Könyvszemle)
Duplicatum […], másodlat, vagyis a több példányban kiállított eredeti okirat második példánya
(1926 TolnaiÚjLex.)
[a lovassági műszaki tisztek térképészeti] felvételi lapjaikat megküldték a Bécsi Hadilevéltárnak, ahol duplikátumot készítettek róluk
(1990 Ruhmann Jenő²)
2.
vmely dolog, kül. irat v. tárgy másolata v. az eredetitől különböző második változata
Bár kezem reszket, duplicatumot irok Párisba és St.-Angeba, hogy biztosan kapja levelemet
(1860 Kossuth Lajos)
Galeatoris Jánosnál […] kapható volt mindenféle ereklye, amelyre csak a kegyelet figyelme kiterjedt, duplikátumokban is; sőt a keresettebb cikkek többszörös készletben
(1886 Jókai Mór)
1926-ig a Műegyetem és más tudományos intézetek sok szeretettel siettek a főiskola segítségére, főleg felszerelési duplikátumaik átengedése útján
(1969 Hiller István²)
Harminchétezer zárjegyet és ötszázezer forint értékben étkezési utalványt foglalt le a BRFK vizsgálati főosztálya kedden egy házkutatás során. A nyomdai előállítású zárjegyek és utalványok nem hamisítottak, hanem az eredeti, hivatalos példányok duplikátumai
(1997 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások