dúsgazdag mn és fn 

I. mn 13A4

1. ’nagy vagyonú, igen gazdag 〈személy, csoport〉’ ❖ vallyon hol találna [a mennyei boldogság] Olly helyet közöttünk, hol méltán megállna? Talán […] ama Dús gazdag’ fösvény tárházában (1784 Kreskay Imre C2816, 102) | Elmondatik: hogy lett dúsgazdag a hires Eszterházy familia (1882 Mikszáth Kálmán C3135, 3) | A „metropolis Transsylvaniae” [ti. Kolozsvár] dúsgazdag polgársága gyakran volt abban a szerencsés helyzetben, hogy falai között, otthonaiban láthatta vendégül az uralkodót és főembereit (1964 Klaniczay Tibor CD53) | Azt hiszem, Luis se tudja, legföljebb sejti, hogy dúsgazdagok nem vagyunk (1989 Szeberényi Lehel 2025069, 121).

1a. ’nagy gazdagságot tükröző, komoly anyagi értékkel bíró 〈épület, tárgy stb.〉’ ❖ Neumann Ferencz, több városháztéri dúsgazdagon kiállított háznak alkotója (1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | Olyan a szoba, a melybe belépsz, mint egy kincsesház. A falakon dúsgazdag szőnyegek tündöklenek (1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | a többnyire csak amerikai filmekből ismert dúsgazdag nagypolgári villaszalonok (1948 Somlyó György 9608028, 55).

1b. ’természeti kincsekben, anyagi v. szellemi javakban gazdag 〈ország, város〉, ill. bő termést adó, termékeny 〈terület〉’ ❖ Aegyptom, a maga fundálója Ptolemäus, Sándornak legnevezetesebb hadvezére, és az ő két legelső örökösei alatt minden más Nagy Sándori birodalomból támadt országok közt a leghatalmasabb s dúsgazdagabb volt (1825–1827 Kossuth Lajos CD32) | a ragyogó, élénk forgalmu, dúsgazdag Lipótvárosban ugyan csak keveset láthatunk az „öt millió lovag”-ból, mint egy szellemdús francia iró igen találóan, a magyar nemzetet definiálta (1862 Vajda János 8503083, 34) | [Alicante tartomány] részint fában és vízben szűkölködő forró és kietlen pusztaság, részint azonban oázisok gyanánt dusgazdag, termékeny területek váltakoznak rajta (1893 PallasLex. CD02) | [Kolumbusz Kristóf] nyugatnak menve akarta megtalálni e dúsgazdag országot [ti. Indiát] (1906 Domanovszky Sándor 9111002, 29) | Antwerpen lakói apáról fiúra tovább mesélik Izabella helytartónő bevonulását, amihez fogható népünnep nem volt a dúsgazdag flamand város alapítása óta (1980 Cs. Szabó László 9093004, 213).

2. (kissé rég) ’az oda való v. a részét képező (értékes) dolgokból sokat (és sokfélét) tartalmazó’ ❖ lesz nekem Dúsgazdag könyvtárom (1844 Petőfi Sándor 8366101, 150) | [Goethe] munkái egyúttal az eszmék dúsgazdag tárháza (1896 PallasLex. CD02) | nem vágyódom idegen városok sokat ígérő estéire, sem prémek különös melegségére, messzi országok andalgó zenéjére, hő keblű borára, igéző mosolyára, kéklő tornyára, piros ablakára, dúsgazdag múzeumára (1920 Krúdy Gyula CD54).

3. (vál)(tartalmában értékes,) változatosságában igen gazdag, színes’ ❖ [a művet] a benne foglalt dúsgazdag anyag teszi becsessé s nélkűlözhetlenné speciális kutató előtt (1879 Fejérpataky László CD57) | ihletből és dúsgazdag képzelmének teljességéből írt (1889 Csiky Gergely CD11) | föltárta a román népek előtt azon dúsgazdag epikai költészetet, melyet a délszlávok ősrégi idők óta őriztek s melynek eladdig gyér híre most a nyilvánosság elé lépett (1892 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | az általános emberi érzések és az orosz jellemvonások dúsgazdag gyűjteménye jelent meg [Tolsztoj] regényeiben (1934 Pintér Jenő CD44).

4. ’Vmiben nagyon gazdag.’

4a. vmivel dúsgazdag (rég) ’vmivel bőségesen rendelkező’ ❖ Te, ritka férfi! áldjad Istened, Ki oly önérzettel dúsgazdagon Állhatsz pihenni meg pályád felén (1858 Arany János 8014097, 284).

4b. dúsgazdag vmiben (kissé rég) ’vmiben bővelkedő, dúskáló’ ❖ az én életem dúsgazdag volt a sanyaruságban (1847 Petőfi Sándor 8366456, 65) | adatokban dúsgazdag levelek (1878 Szilágyi Sándor CD57) | olykor a fában oly dúsgazdag tartománynak magának sem volt elég fűrészelt fenyűje (1899 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | a költői finomságokban dúsgazdag első fejezet (1913 Török Gyula CD10).

5. ’jelentős mennyiségű, mértékű, ill. nagyon sűrű(n egymás mellett levő részekből álló v. előforduló)’ ❖ dúsgazdag gesztenyebarna hajfürtei körülomlanak vállaira (1851 Jókai Mór C2239, 5) | Az iúság szellemi előhaladását munkáló hazafi oly magvető, aki imádott hazánk számára készíti elő a dúsgazdag termést időtlen időkig (1905 Mikszáth Kálmán összes művei CD04) | úgy áll itt ez a gesztenyefa dúsgazdagon megrakva rózsaszín virágaival, akár egy boldog karácsonyfa (1935 Szép Ernő 9665045, 192) | az unokafivérek közé nemcsak a közös neveltetés okozta bonyodalmak állnak, de egy dúsgazdag örökség távoli reménye is (1998 Új Könyvek CD29).

II. fn 3A4

’nagy vagyonú, igen gazdag személy’ ❖ A’ Dús-gazdagnak, ’s Lázárnak sorsa miként folyt (1786 Baróti Szabó Dávid C0826, 124) | Maga a’ királyné, ki a’ civillistából már több alkalmaknál igen szép ajándékokat tett, és több főrangú dúsgazdagok, tetemes summákkal vettek részt az emberi, polgári és keresztényi kötelesség teljesitésében (1842 Pesti Hírlap CD61) | többre tartja magát a királyi udvar humanistáinál, akik idegenek, de hozzá képest dúsgazdagok módjára élnek (1965 Jankovich Ferenc 9275030, 240) | az amerikai dúsgazdagok életmódjának aprólékos bemutatása fokozhatja a mű vonzerejét (1997 Új Könyvek CD29).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

dúsgazdag melléknév és főnév
I. melléknév 13A4
1.
nagy vagyonú, igen gazdag 〈személy, csoport〉
vallyon hol találna [a mennyei boldogság] Olly helyet közöttünk, hol méltán megállna? Talán […] ama Dús gazdag’ fösvény tárházában
(1784 Kreskay Imre)
Elmondatik: hogy lett dúsgazdag a hires Eszterházy familia
(1882 Mikszáth Kálmán)
A „metropolis Transsylvaniae” [ti. Kolozsvár] dúsgazdag polgársága gyakran volt abban a szerencsés helyzetben, hogy falai között, otthonaiban láthatta vendégül az uralkodót és főembereit
(1964 Klaniczay Tibor)
Azt hiszem, Luis se tudja, legföljebb sejti, hogy dúsgazdagok nem vagyunk
(1989 Szeberényi Lehel)
1a.
nagy gazdagságot tükröző, komoly anyagi értékkel bíró 〈épület, tárgy stb.〉
Neumann Ferencz, több városháztéri dúsgazdagon kiállított háznak alkotója
(1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
Olyan a szoba, a melybe belépsz, mint egy kincsesház. A falakon dúsgazdag szőnyegek tündöklenek
(1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
a többnyire csak amerikai filmekből ismert dúsgazdag nagypolgári villaszalonok
(1948 Somlyó György)
1b.
természeti kincsekben, anyagi v. szellemi javakban gazdag 〈ország, város〉, ill. bő termést adó, termékeny 〈terület〉
Aegyptom, a maga fundálója Ptolemäus, Sándornak legnevezetesebb hadvezére, és az ő két legelső örökösei alatt minden más Nagy Sándori birodalomból támadt országok közt a leghatalmasabb s dúsgazdagabb volt
(1825–1827 Kossuth Lajos)
a ragyogó, élénk forgalmu, dúsgazdag Lipótvárosban ugyan csak keveset láthatunk az „öt millió lovag”-ból, mint egy szellemdús francia iró igen találóan, a magyar nemzetet definiálta
(1862 Vajda János)
[Alicante tartomány] részint fában és vízben szűkölködő forró és kietlen pusztaság, részint azonban oázisok gyanánt dusgazdag, termékeny területek váltakoznak rajta
(1893 PallasLex.)
[Kolumbusz Kristóf] nyugatnak menve akarta megtalálni e dúsgazdag országot [ti. Indiát]
(1906 Domanovszky Sándor)
Antwerpen lakói apáról fiúra tovább mesélik Izabella helytartónő bevonulását, amihez fogható népünnep nem volt a dúsgazdag flamand város alapítása óta
(1980 Cs. Szabó László)
2. (kissé rég)
az oda való v. a részét képező (értékes) dolgokból sokat (és sokfélét) tartalmazó
lesz nekem Dúsgazdag könyvtárom
(1844 Petőfi Sándor)
[Goethe] munkái egyúttal az eszmék dúsgazdag tárháza
(1896 PallasLex.)
nem vágyódom idegen városok sokat ígérő estéire, sem prémek különös melegségére, messzi országok andalgó zenéjére, hő keblű borára, igéző mosolyára, kéklő tornyára, piros ablakára, dúsgazdag múzeumára
(1920 Krúdy Gyula)
3. (vál)
(tartalmában értékes,) változatosságában igen gazdag, színes
[a művet] a benne foglalt dúsgazdag anyag teszi becsessé s nélkűlözhetlenné speciális kutató előtt
(1879 Fejérpataky László)
ihletből és dúsgazdag képzelmének teljességéből írt
(1889 Csiky Gergely)
föltárta a román népek előtt azon dúsgazdag epikai költészetet, melyet a délszlávok ősrégi idők óta őriztek s melynek eladdig gyér híre most a nyilvánosság elé lépett
(1892 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
az általános emberi érzések és az orosz jellemvonások dúsgazdag gyűjteménye jelent meg [Tolsztoj] regényeiben
(1934 Pintér Jenő)
4.
Vmiben nagyon gazdag.
4a. vmivel dúsgazdag (rég)
vmivel bőségesen rendelkező
Te, ritka férfi! áldjad Istened, Ki oly önérzettel dúsgazdagon Állhatsz pihenni meg pályád felén
(1858 Arany János)
4b. dúsgazdag vmiben (kissé rég)
vmiben bővelkedő, dúskáló
az én életem dúsgazdag volt a sanyaruságban
(1847 Petőfi Sándor)
adatokban dúsgazdag levelek
(1878 Szilágyi Sándor)
olykor a fában oly dúsgazdag tartománynak magának sem volt elég fűrészelt fenyűje
(1899 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
a költői finomságokban dúsgazdag első fejezet
(1913 Török Gyula)
5.
jelentős mennyiségű, mértékű, ill. nagyon sűrű(n egymás mellett levő részekből álló v. előforduló)
dúsgazdag gesztenyebarna hajfürtei körülomlanak vállaira
(1851 Jókai Mór)
Az iúság szellemi előhaladását munkáló hazafi oly magvető, aki imádott hazánk számára készíti elő a dúsgazdag termést időtlen időkig
(1905 Mikszáth Kálmán összes művei)
úgy áll itt ez a gesztenyefa dúsgazdagon megrakva rózsaszín virágaival, akár egy boldog karácsonyfa
(1935 Szép Ernő)
az unokafivérek közé nemcsak a közös neveltetés okozta bonyodalmak állnak, de egy dúsgazdag örökség távoli reménye is
(1998 Új Könyvek)
II. főnév 3A4
nagy vagyonú, igen gazdag személy
A’ Dús-gazdagnak, ’s Lázárnak sorsa miként folyt
(1786 Baróti Szabó Dávid)
Maga a’ királyné, ki a’ civillistából már több alkalmaknál igen szép ajándékokat tett, és több főrangú dúsgazdagok, tetemes summákkal vettek részt az emberi, polgári és keresztényi kötelesség teljesitésében
(1842 Pesti Hírlap)
többre tartja magát a királyi udvar humanistáinál, akik idegenek, de hozzá képest dúsgazdagok módjára élnek
(1965 Jankovich Ferenc)
az amerikai dúsgazdagok életmódjának aprólékos bemutatása fokozhatja a mű vonzerejét
(1997 Új Könyvek)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások