édestestvér fn 4B (gyakr. tbsz-ban)

1. ’〈a másik v. a többi gyermekhez való viszonyában:〉 egyazon szülők gyermekeinek, a vér szerinti testvéreknek vmelyike; vértestvér’ ❖ [Káin] ártatlan édes teſtvérét el-ſzánná ázonnal [!] gyilkos akarattal a’ halálra (1782 Molnár János 7232030, 8) | Ő született Táray grófnő, s anyám is az volt. – Adél anyja, s az én anyám édes testvérek voltak (1881 Ábrányi Kornél² 8003001, 18) | Lunkányi János mostoha- és édes testvéreinek további életrajzi adatait nem ismerjük (1956 Darvas István CD52) | az unokabátyámmal meg Lukács bátyámmal mindig a Laskóra jártunk. […] A többiek biztosan mondták már Lukácsnak, hogy én nem édestestvér vagyok (1991 Őrszigethy Erzsébet 2038002, 13).

2. ’〈a hozzá hasonló személy(ek)hez való viszonyában:〉 közös néphez, nyelvcsaládhoz, tevékenységi körhöz stb. tartozó, egymáshoz érzelmileg erősen kötődő személyek vmelyike’ ❖ Kolosvárt szintugy, mint e’ lelkes Tordán, édes testvérekkel találkoztunk (1844 Pesti Hírlap CD61) | ez a magyar nép a békeszerető, halászat- és menyétvadászattal foglalkozó ugoroknak egy ágról szakadt édes testvére? (1882 Vámbéry Ármin 8507007, 198) | mi [ti. a protestánsok] az unitáriusokkal édes testvérek vagyunk (1888 Unitárius Közlöny 8670001, 59) | Két észt, két édestestvér üldögélt egymás mellett egy alacsony betonlapon […]. Holott még csak nem is rokonok, itt a 104-esben ismerkedtek össze (1963 Wessely László ford.–Szolzsenyicin 9789004, 56).

2a. ’〈a hozzá hasonló dologhoz v. dolgokhoz való viszonyában:〉(egymást kölcsönösen feltételező,) vmilyen szempontból nagyon hasonló, összetartozó, közös eredetű stb. dolgok vmelyike’ ❖ A legalaptalanabb vélemény […] valóságos édes testvére azon balvéleménynek, mellynél fogva sokan a czéh-szokás szerinti remekelésben fontosságot találnak (1846 Hetilap CD61) | A hajnal meg az alkonyat édes testvérek (1894 Bársony István 8029001, 148) | védelmébe veszi a biciklit [ti. a bicikli szót], a strufli, strimfli és cumpli édestestvérét (1933 Kosztolányi Dezső 9359111, 196) | a népköltészet és a műköltészet nem egymással szemben álló „tartományok”, hanem egymásnak „édes testvérei(1965 Sőtér István CD53).

J: egytestvér.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

édestestvér főnév 4B (gyakr. tbsz-ban)
1.
〈a másik v. a többi gyermekhez való viszonyában:〉 egyazon szülők gyermekeinek, a vér szerinti testvéreknek vmelyike; vértestvér
[Káin] ártatlan édes teſtvérét el-ſzánná ázonnal [!] gyilkos akarattal a’ halálra
(1782 Molnár János)
Ő született Táray grófnő, s anyám is az volt. – Adél anyja, s az én anyám édes testvérek voltak
(1881 Ábrányi Kornél²)
Lunkányi János mostoha- és édes testvéreinek további életrajzi adatait nem ismerjük
(1956 Darvas István)
az unokabátyámmal meg Lukács bátyámmal mindig a Laskóra jártunk. […] A többiek biztosan mondták már Lukácsnak, hogy én nem édestestvér vagyok
(1991 Őrszigethy Erzsébet)
2.
〈a hozzá hasonló személy(ek)hez való viszonyában:〉 közös néphez, nyelvcsaládhoz, tevékenységi körhöz stb. tartozó, egymáshoz érzelmileg erősen kötődő személyek vmelyike
Kolosvárt szintugy, mint e’ lelkes Tordán, édes testvérekkel találkoztunk
(1844 Pesti Hírlap)
ez a magyar nép a békeszerető, halászat- és menyétvadászattal foglalkozó ugoroknak egy ágról szakadt édes testvére?
(1882 Vámbéry Ármin)
mi [ti. a protestánsok] az unitáriusokkal édes testvérek vagyunk
(1888 Unitárius Közlöny)
Két észt, két édestestvér üldögélt egymás mellett egy alacsony betonlapon […]. Holott még csak nem is rokonok, itt a 104-esben ismerkedtek össze
(1963 Wessely László ford.Szolzsenyicin)
2a.
〈a hozzá hasonló dologhoz v. dolgokhoz való viszonyában:〉 (egymást kölcsönösen feltételező,) vmilyen szempontból nagyon hasonló, összetartozó, közös eredetű stb. dolgok vmelyike
A legalaptalanabb vélemény […] valóságos édes testvére azon balvéleménynek, mellynél fogva sokan a czéh-szokás szerinti remekelésben fontosságot találnak
(1846 Hetilap)
A hajnal meg az alkonyat édes testvérek
(1894 Bársony István)
védelmébe veszi a biciklit [ti. a bicikli szót], a strufli, strimfli és cumpli édestestvérét
(1933 Kosztolányi Dezső)
a népköltészet és a műköltészet nem egymással szemben álló „tartományok”, hanem egymásnak „édes testvérei
(1965 Sőtér István)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások