edzett mn-i ign és mn 

I. mn-i ign → edz.

II. mn 12B

1. ’megerősödött, szívóssá, ellenállóvá tett 〈szervezet, test(rész)〉, ill. ilyen szervezetű 〈élőlény〉’ ❖ [Attila] a’ föld’ szinéről Az edzett mellű Kvádot eltörülteté (1824 Töltényi Szaniszló C0032, 198) | [A frankfurti szilva fája] fiatal korában vígnövésű, később is igen edzett és egészséges (1882 Bereczki Máté C1048, 447) | [Az ormányos medvék] sérülésekkel és időjárással szemben meglehetősen edzettek, kevésbbé érzékenyek (1929 Az állatok világa ford. CD46) | [Jézus nélkülözésekkel, nehézségekkel teli életmódja] csak tetőtől-talpig egészséges, edzett fizikumtól telik (1944 Schütz Antal 9592001, 88) | Sok tejet, tojást, húst adjunk és ne feledkezzünk meg a C-vitamin tartalmú ételekről. Így edzett, erős lesz a gyerek (1980 Avar Mária 2206008, 27).

2. ’nehézségekhez, kedvezőtlen körülményekhez hozzászokott, azokat elviselni képes 〈természet, jellem, lelkiállapot stb.〉, ill. ilyen jellemű, természetű 〈személy〉’ ❖ Edzett szívű, érzéketlen férjfi nemzetség! (1807 Verseghy Ferenc CD01) | A legedzettebb férfiak elforditják arczukat, midőn a […] meztelen emberi alakokat [ti. holttesteket] a kocsikról le kell szedniök (1859 Vasárnapi Újság CD56) | a viselet és viselkedés oly merész árnyalatai pattannak elő, amelyek dermesztőleg hatnak az edzettebb idegrendszerekre is (1910 Lengyel Menyhért CD10) | [az önkormányzati dolgozók a lakossági fórumon] edzetten állják a rohamot (1995 Magyar Hírlap CD09).

3. (Ipar is) ’edzéssel keménnyé, szívóssá, ellenállóvá tett 〈fém, es. más anyag〉, ill. ilyen anyagból készült 〈tárgy, eszköz〉’ ❖ edzett fegyverek (1806 Verseghy Ferenc C4441, 245) | ketté vágák edzett vasaink bűnös cselszövényi hálóját (1841 Teleki László² 8473002, 103) | a gipszöntő hibátlan, tetszetős, edzett anyagot szállít (1899 Abonyi Árpád C0483, 134) | tudtam, hogy le kell állítanom a gépet, mégis elkéstem, a fűrészlap beleszaladt az edzett felfogó készülékbe (1979 Haraszti Miklós 9814004, 106) | Az indiai orvosoknak fejlett sebészeti műszereik voltak: egy korabeli irat húszfajta vágásra, ill. égetésre, köpölyözésre való éles szerszámot sorol fel. További 101 tompának nevezett műszer készült edzett acélból (1997 Magyar Hírlap CD09).

3a. (Ipar is) ’speciális eljárással keményebbé, töréssel szemben ellenállóbbá tett 〈üveg〉’ ❖ Az edzett üveg (1875 Pethő Gyula CD27) | Válaszfal edzett üveggel, eladó. Cim kiadóhivatalban (1902 Pesti Hírlap jún. 7. C5650, 24) | nyílnak új meg új boltok, a padlójukon tükörfényes csempe, a bejáratuk földig érő, edzett üveg (1995 Magyar Hírlap CD09) | Egyik új pipereszekrényük [ti. az olasz formatervezőké] edzett, vízkék opálüvegből készült (1997 Lakáskultúra CD39).

Ö: csata~, harc~, sors~, vihar~.

ÖU: baj~, had~.

Sz: edzettség.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. edz; ÉKsz.; ÚMTsz.

edzett melléknévi igenév és melléknév
I. melléknévi igenévedz
II. melléknév 12B
1.
megerősödött, szívóssá, ellenállóvá tett 〈szervezet, test(rész), ill. ilyen szervezetű 〈élőlény〉
[Attila] a’ föld’ szinéről Az edzett mellű Kvádot eltörülteté
(1824 Töltényi Szaniszló)
[A frankfurti szilva fája] fiatal korában vígnövésű, később is igen edzett és egészséges
(1882 Bereczki Máté)
[Az ormányos medvék] sérülésekkel és időjárással szemben meglehetősen edzettek, kevésbbé érzékenyek
(1929 Az állatok világa ford.)
[Jézus nélkülözésekkel, nehézségekkel teli életmódja] csak tetőtől-talpig egészséges, edzett fizikumtól telik
(1944 Schütz Antal)
Sok tejet, tojást, húst adjunk és ne feledkezzünk meg a C-vitamin tartalmú ételekről. Így edzett, erős lesz a gyerek
(1980 Avar Mária)
2.
nehézségekhez, kedvezőtlen körülményekhez hozzászokott, azokat elviselni képes 〈természet, jellem, lelkiállapot stb.〉, ill. ilyen jellemű, természetű 〈személy〉
Edzett szívű, érzéketlen férjfi nemzetség!
(1807 Verseghy Ferenc)
A legedzettebb férfiak elforditják arczukat, midőn a […] meztelen emberi alakokat [ti. holttesteket] a kocsikról le kell szedniök
(1859 Vasárnapi Újság)
a viselet és viselkedés oly merész árnyalatai pattannak elő, amelyek dermesztőleg hatnak az edzettebb idegrendszerekre is
(1910 Lengyel Menyhért)
[az önkormányzati dolgozók a lakossági fórumon] edzetten állják a rohamot
(1995 Magyar Hírlap)
3. (Ipar is)
edzéssel keménnyé, szívóssá, ellenállóvá tett 〈fém, es. más anyag〉, ill. ilyen anyagból készült 〈tárgy, eszköz〉
edzett fegyverek
(1806 Verseghy Ferenc)
ketté vágák edzett vasaink bűnös cselszövényi hálóját
(1841 Teleki László²)
a gipszöntő hibátlan, tetszetős, edzett anyagot szállít
(1899 Abonyi Árpád)
tudtam, hogy le kell állítanom a gépet, mégis elkéstem, a fűrészlap beleszaladt az edzett felfogó készülékbe
(1979 Haraszti Miklós)
Az indiai orvosoknak fejlett sebészeti műszereik voltak: egy korabeli irat húszfajta vágásra, ill.illetve égetésre, köpölyözésre való éles szerszámot sorol fel. További 101 tompának nevezett műszer készült edzett acélból
(1997 Magyar Hírlap)
3a. (Ipar is)
speciális eljárással keményebbé, töréssel szemben ellenállóbbá tett 〈üveg〉
Az edzett üveg
(1875 Pethő Gyula)
Válaszfal edzett üveggel, eladó. Cim kiadóhivatalban
(1902 Pesti Hírlap jún. 7.)
nyílnak új meg új boltok, a padlójukon tükörfényes csempe, a bejáratuk földig érő, edzett üveg
(1995 Magyar Hírlap)
Egyik új pipereszekrényük [ti. az olasz formatervezőké] edzett, vízkék opálüvegből készült
(1997 Lakáskultúra)
ÖU: bajedzett, hadedzett
Sz: edzettség
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. edz; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások