egészen hsz és partikula 0

I. hsz

1. ’teljes terjedelmében’ ❖ a’ néhai ſzerelmes Attyáért viſelö gyáſznak nem telt-ki egéſzen az üdeje (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 376) | Igaz, egy munkáját sem olvastam el egészen, de már fele, harmada is bosszantott (1834 Ormós Zsigmond 8341008, 115) | a’ már megforrt folyadékból reggel és este 15 pintnyit addig öntöget, mig az edény egészen meg nem telik (1841 Műipar 8651001, 352) | [a könyvespolc] egészen betölti az egyik falat (1942 Örley István 9501001, 227) | [A fényjelenség] majdnem egészen eltakarta a Nagygöncöl csillagképet, melynek öt fényesebb csillaga tisztán átszüremlett rajta (2004 Természet Világa CD50).

2. ’teljes mértékben v. teljes mennyiségében, ill. minden tekintetben’ ❖ A’ tüz helyeken égetett ſzenek’ gzi korán ſem olly veſzedelmes, mint ſzén égetkben kéſzitett kováts ſzén’ párája, mivel ezeknek óltáſában a’ kénkves mérges, kár tév pára bennek reked, noha a’ kznſéges tüz helyeken égetett ſzén ſem tiſzta attól egéſzen (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 537) | bels háborúſágok és támadások, mellyben majd nem egéſzen ki-puſztúltt Benjámin Nemzetſége (1792 Szép dalos dínomdánomok 7480001, 14) | Bajusza ellenben egészen ősz vala (1844 Nagy Ignác 8324012, 72) | A lélek legegészebben az arcban fejezi ki magát (1849 Greguss Ágost C1907, 87) | komolyabb természetét még e körben sem tudta egészen levetkezni (1882 Szathmáry Károly 8428010, 95) | Einstein egészen pontosan ki is számította, hogy egy gramm anyagnak mekkora az energia-egyenértéke (1936 Szemlér Ferenc CD10) | Bihar megye a feladásokat már megvizsgáltatta, s az illető megyei tisztviselő egészen alaptalanoknak találta (1992 Hermann Róbert 2012001, 37).

II. partikula

1. ’〈a közvetlenül utána következő mondatrészben kifejezett tulajdonság, körülmény, ill. állítás nyomatékosítására〉’ ❖ Az Urseli irós vaj pedig egéſzen arany ſzinü (1793 Sándor István 7287046, 508) | Czéczilt a’ fejkötő egészen megiitotta (1842 e. Szentiváni Mihály 8442003, 205) | Ez a gyermek egésszen az apja (1862 Vadrózsák C2827, 360) | Ezentúl már csak egészen ritkán láttam őket (1938 Molnár Kata CD10) | Megérkeztek a cinkék. Már cincálják is a kolbászt. Egészen ideszoktak (1989 Bólya Péter 1023008, 165).

1a. (vminek a kezdetét v. végét kifejező határozó mellett) ’〈annak jelölésére, hogy vmely cselekvés, folyamat stb. a legelső, ill. a lehető legkorábbi ponttól indul, kezdődik, v. eljut, tart a legvégső pontig〉’ ❖ valaminthogy a’ Júhok az egéſz eſztendönek leg-nagyobb réſzét, a’ legelö-mezön töltik-el; ugy én-is, azokat elöbb ottan akarom gondolni és ſzemlélni, és azután utánnok menvén, el-fogom azokat egéſzen az Akolig, késérni (1774 Tapasztalásból merétett oktatás 7462002, 103) | Újra fogjuk kezdeni az életet, egészen elejétől újra (1862–1863 Jókai Mór CD18) | ezen szellemi gyengeségnek, kezdve a gyengeelméjűségtől egészen a teljes elmetompaságig, különböző fokozatai vannak (1885 Moravcsik Ernő Emil–Zofáhl Rezső ford.–Krafft-Ebing 8267004, 182) | [gondolatban pókként] leereszkedtem egészen az ablakpárkányra és gyönyörködéssel néztem a párás tavaszi reggelt (1934 Tamási Áron 9701011, 24) | Hatvani egészen március 13-ig Debrecenben maradt (1992 Hermann Róbert 2012001, 31) | a privatizáció lehetősége egészen 1990 óta nyitva áll minden önkormányzat előtt (2000 Országgyűlési Napló CD62).

2. ’〈annak kif-ére, hogy vmely tulajdonság, állapot stb. közelíti(, de nem éri el) az adott tulajdonság, állapot stb. teljességét, maximális mértékét〉’ ❖ A’ Néném már egészen jól erzi magát (1805 Horvát István 8186007, 158) | legyen kegyes ezt aláírni. Itt, egészen alul (1925 Kosztolányi Dezső 9359017, 357) | Reggel néztem a búzámat, milyen a zsengéje. Egészen szépen fejlődik, tudod-e (1961 Katkó István 9315002, 189) | A másik kilencedikes osztályban a lányok nagyon jó fejek, a gólyatáborban is végig velük voltam, kár, hogy nem jöttél, egészen jó volt… (2010 Leiner Laura 3208001, 25).

3. (tagadó szerkezetben) ’〈a tagadás enyhítésére〉’ ❖ nem egészen láttatott kedve szerint lenni a’ dolognak (1783 Wégh János C2554, 44) | Azt vélné az ember, hogy ez egy meg nem fojtható maradványa az előítéletnek? Nem egészen! (1821 Katona József 8226022, 76) | – Hát azon túl mi hír van? – Bizony az a másik sem egészen örvendetes (1877 Jókai Mór CD18) | Hát bizony a tüdőm nincs egészen rendben… sőt azt lehetne mondani, hogy nagyon rossz állapotban van (1937 Szerb Antal 9668030, 142) | Na, azért nem egészen így volt ez (1969 Rákosy Gergely 9552001, 178) | nem szántszándékkal, de nem is egészen véletlenül (2005 Karátson Gábor 3170001, 34) | Nem egészen értettem, hogy minek nekem bot (2010 Vincze Ferenc 3153004, 616).

4. (tagadó szerkezetben, szn előtt) ’〈annak kif-ére, hogy vmi(k)nek, vki(k)nek a mennyisége, nagysága stb. csaknem eléri a számnévvel meghatározottat〉’ ❖ nem egéſzen 200 eſztendk alatt a’ ſemmibl úgy ſzólvan, 80000re ſzaporodtak Romának polgári (1795 Németh László¹ 7246002, 32) | [a hajótársaság] nem egészen 50%-kal több pénzt vett be (1864 Magyar Sajtó 8648001, 555) | Magkőnek ott volt Garibaldi seregében a nem egészen négyszáz főből álló csapat (1882 Kossuth Lajos 8250004, 99) | még nincs egészen hat éves (1918 Nagy Dániel CD10) | De nálunk négyszögkilométerenként – száz hektáronként – 28 mezőgazdasági kereső dolgozott ennek az eredménynek az elérésén, az Egyesült Államokban ellenben csak 6.6, tehát a mienknek egy negyedrésze sem egészen (1930 Móricz Miklós CD10) | az árverésre kerülő aranykorona-érték nincs egészen öt. Jól tetszettek érteni, öt aranykorona! (1995 Országgyűlési Napló CD62).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. egész; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

egészen határozószó és partikula 0
I. határozószó
1.
teljes terjedelmében
a’ néhai ſzerelmes Attyáért viſelö gyáſznak nem telt-ki egéſzen az üdeje
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Igaz, egy munkáját sem olvastam el egészen, de már fele, harmada is bosszantott
(1834 Ormós Zsigmond)
a’ már megforrt folyadékból reggel és este 15 pintnyit addig öntöget, mig az edény egészen meg nem telik
(1841 Műipar)
[a könyvespolc] egészen betölti az egyik falat
(1942 Örley István)
[A fényjelenség] majdnem egészen eltakarta a Nagygöncöl csillagképet, melynek öt fényesebb csillaga tisztán átszüremlett rajta
(2004 Természet Világa)
2.
teljes mértékben v. teljes mennyiségében, ill. minden tekintetben
A’ tüz helyeken égetett ſzenek’ gzi korán ſem olly veſzedelmes, mint ſzén égetkben kéſzitett kováts ſzén’ párája, mivel ezeknek óltáſában a’ kénkves mérges, kár tév pára bennek reked, noha a’ kznſéges tüz helyeken égetett ſzén ſem tiſzta attól egéſzen
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
bels háborúſágok és támadások, mellyben majd nem egéſzen ki-puſztúltt Benjámin Nemzetſége
(1792 Szép dalos dínomdánomok)
Bajusza ellenben egészen ősz vala
(1844 Nagy Ignác)
A lélek legegészebben az arcban fejezi ki magát
(1849 Greguss Ágost)
komolyabb természetét még e körben sem tudta egészen levetkezni
(1882 Szathmáry Károly)
Einstein egészen pontosan ki is számította, hogy egy gramm anyagnak mekkora az energia-egyenértéke
(1936 Szemlér Ferenc)
Bihar megye a feladásokat már megvizsgáltatta, s az illető megyei tisztviselő egészen alaptalanoknak találta
(1992 Hermann Róbert)
II. partikula
1.
〈a közvetlenül utána következő mondatrészben kifejezett tulajdonság, körülmény, ill. állítás nyomatékosítására〉
Az Urseli irós vaj pedig egéſzen arany ſzinü
(1793 Sándor István)
Czéczilt a’ fejkötő egészen megiitotta
(1842 e. Szentiváni Mihály)
Ez a gyermek egésszen az apja
(1862 Vadrózsák)
Ezentúl már csak egészen ritkán láttam őket
(1938 Molnár Kata)
Megérkeztek a cinkék. Már cincálják is a kolbászt. Egészen ideszoktak
(1989 Bólya Péter)
1a. (vminek a kezdetét v. végét kifejező határozó mellett)
〈annak jelölésére, hogy vmely cselekvés, folyamat stb. a legelső, ill. a lehető legkorábbi ponttól indul, kezdődik, v. eljut, tart a legvégső pontig〉
valaminthogy a’ Júhok az egéſz eſztendönek leg-nagyobb réſzét, a’ legelö-mezön töltik-el; ugy én-is, azokat elöbb ottan akarom gondolni és ſzemlélni, és azután utánnok menvén, el-fogom azokat egéſzen az Akolig, késérni
(1774 Tapasztalásból merétett oktatás)
Újra fogjuk kezdeni az életet, egészen elejétől újra
(1862–1863 Jókai Mór)
ezen szellemi gyengeségnek, kezdve a gyengeelméjűségtől egészen a teljes elmetompaságig, különböző fokozatai vannak
(1885 Moravcsik Ernő Emil–Zofáhl Rezső ford.Krafft-Ebing)
[gondolatban pókként] leereszkedtem egészen az ablakpárkányra és gyönyörködéssel néztem a párás tavaszi reggelt
(1934 Tamási Áron)
Hatvani egészen március 13-ig Debrecenben maradt
(1992 Hermann Róbert)
a privatizáció lehetősége egészen 1990 óta nyitva áll minden önkormányzat előtt
(2000 Országgyűlési Napló)
2.
〈annak kif-ére, hogy vmely tulajdonság, állapot stb. közelíti(, de nem éri el) az adott tulajdonság, állapot stb. teljességét, maximális mértékét〉
A’ Néném már egészen jól erzi magát
(1805 Horvát István)
legyen kegyes ezt aláírni. Itt, egészen alul
(1925 Kosztolányi Dezső)
Reggel néztem a búzámat, milyen a zsengéje. Egészen szépen fejlődik, tudod-e
(1961 Katkó István)
A másik kilencedikes osztályban a lányok nagyon jó fejek, a gólyatáborban is végig velük voltam, kár, hogy nem jöttél, egészen jó volt…
(2010 Leiner Laura)
3. (tagadó szerkezetben)
〈a tagadás enyhítésére〉
nem egészen láttatott kedve szerint lenni a’ dolognak
(1783 Wégh János)
Azt vélné az ember, hogy ez egy meg nem fojtható maradványa az előítéletnek? Nem egészen!
(1821 Katona József)
– Hát azon túl mi hír van? – Bizony az a másik sem egészen örvendetes
(1877 Jókai Mór)
Hát bizony a tüdőm nincs egészen rendben… sőt azt lehetne mondani, hogy nagyon rossz állapotban van
(1937 Szerb Antal)
Na, azért nem egészen így volt ez
(1969 Rákosy Gergely)
nem szántszándékkal, de nem is egészen véletlenül
(2005 Karátson Gábor)
Nem egészen értettem, hogy minek nekem bot
(2010 Vincze Ferenc)
4. (tagadó szerkezetben, szn előtt)
〈annak kif-ére, hogy vmi(k)nek, vki(k)nek a mennyisége, nagysága stb. csaknem eléri a számnévvel meghatározottat〉
nem egéſzen 200 eſztendk alatt a’ ſemmibl úgy ſzólvan, 80000re ſzaporodtak Romának polgári
(1795 Németh László¹)
[a hajótársaság] nem egészen 50%-kal több pénzt vett be
(1864 Magyar Sajtó)
Magkőnek ott volt Garibaldi seregében a nem egészen négyszáz főből álló csapat
(1882 Kossuth Lajos)
még nincs egészen hat éves
(1918 Nagy Dániel)
De nálunk négyszögkilométerenként – száz hektáronként – 28 mezőgazdasági kereső dolgozott ennek az eredménynek az elérésén, az Egyesült Államokban ellenben csak 6.6, tehát a mienknek egy negyedrésze sem egészen
(1930 Móricz Miklós)
az árverésre kerülő aranykorona-érték nincs egészen öt. Jól tetszettek érteni, öt aranykorona!
(1995 Országgyűlési Napló)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. egész; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások