egészségi mn 18B

1. ’vkinek az egészségével kapcs., ill. arra vonatk., azt igazoló stb.’ ❖ hamis, vagy törvénytelenül használt egésségi levél (1787 Törvény a vétkekről ford. C2450, 22) | egészségi állapotom utóbbi levelem óta semmit sem változott (1839 Kossuth Lajos CD32) | Minden nevendék köteles himlőoltási s egészségi bizonyítványt előmutatni (1846 Teleki Blanka 8470001, 359) | legelőbb a tüzoltók egészségi viszonyairól szólunk (1884 Ecseri Lajos 8118002, 79) | testvéri aggodalmak, egészségi tanácsok (1913 Gárdonyi Géza C1851, 187) | Tatekawa moszkvai japán nagykövet egészségi okokból lemondott tisztségéről (1942 Déli Hírlap 2121001, 3) | egészségileg leromlott betegek (2000 Természet Világa CD50).

2. ’egészségvédelemmel, gyógyítással, ill. az egészségüggyel kapcs., arra vonatk.’ ❖ Legyenek egészségi rendeleteink, mellyeknek lelketlen áthágóit büntetésre vonni lehessen (1841 Pesti Hírlap CD61) | az egészségi követelményeknek épen nem megfelelő temetők (1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Gandhi élére állott az elégedetlen elemnek, […] normális munkás-, bér- és egészségi viszonyokat sürgetett (1930 Seltmann Rezső CD10) | egészségi felvilágosítást, az egészségi ismeretek oktatását (1978 Szőkefalvi-Nagy Zoltán CD30) | hervadozó egészségi szolgáltatás (2000 Magyar Hírlap CD09).

3. (/ritk) ’egészségvédelemmel, gyógyítással foglalkozó, egészségügyi 〈intézmény〉, ill. abban dolgozó 〈személy〉’ ❖ a Pesten fennálló egészségi-intézet igazgatója (1831 Kazinczy Ferenc 7163032, 567) | egészségi zászlóalj (1849 Manifesztumok és szózatok C1995, 118) | [minden falut el kell látni] államilag fizetett orvossal, mint kötelező egyetemes egészségi tanácsadóval (1936 Szabó Dezső 9623006, 16) | Charles Schumer demokrata párti New York-i szenátor sürgette, hogy nagyobb számban készletezzenek […] a bőrön át terjedő lépfene ellen hatásos gyógyszerből. Javaslata meghallgatásra talált az egészségi miniszternél (2001 Magyar Hírlap CD09).

4. (rég) ’az egészség fenntartását szolgáló 〈készítmény, étel〉, ill. a betegség(ek) terjedésének megakadályozását célzó 〈intézkedés, es. építmény〉’ ❖ egészségi korlát-vonalt felszabadultnak parancsolja (1832 Jelenkor C0224, 435) | Nem mulaták el azonban a polgárok ezen ragály’ [ti. a korrupció] föltartóztatására, ahol lehet, egészségi sorompókat vonni (1843 Kemény Zsigmond 8235030, 31) | egészségi por Medinából (1865 Vámbéry Ármin 8507014, 177) | az ön malátakivonat egészségi csokoládéja adta vissza álmomat és étvágyomat (1886 Győri Közlöny 8627001, 4).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. egész; ÉKsz.

egészségi melléknév 18B
1.
vkinek az egészségével kapcs., ill. arra vonatk., azt igazoló stb.
hamis, vagy törvénytelenül használt egésségi levél
(1787 Törvény a vétkekről ford.)
egészségi állapotom utóbbi levelem óta semmit sem változott
(1839 Kossuth Lajos)
Minden nevendék köteles himlőoltási s egészségi bizonyítványt előmutatni
(1846 Teleki Blanka)
legelőbb a tüzoltók egészségi viszonyairól szólunk
(1884 Ecseri Lajos)
testvéri aggodalmak, egészségi tanácsok
(1913 Gárdonyi Géza)
Tatekawa moszkvai japán nagykövet egészségi okokból lemondott tisztségéről
(1942 Déli Hírlap)
egészségileg leromlott betegek
(2000 Természet Világa)
2.
egészségvédelemmel, gyógyítással, ill. az egészségüggyel kapcs., arra vonatk.
Legyenek egészségi rendeleteink, mellyeknek lelketlen áthágóit büntetésre vonni lehessen
(1841 Pesti Hírlap)
az egészségi követelményeknek épen nem megfelelő temetők
(1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Gandhi élére állott az elégedetlen elemnek, […] normális munkás-, bér- és egészségi viszonyokat sürgetett
(1930 Seltmann Rezső)
egészségi felvilágosítást, az egészségi ismeretek oktatását
(1978 Szőkefalvi-Nagy Zoltán)
hervadozó egészségi szolgáltatás
(2000 Magyar Hírlap)
3. (/ritk)
egészségvédelemmel, gyógyítással foglalkozó, egészségügyi 〈intézmény〉, ill. abban dolgozó 〈személy〉
a Pesten fennálló egészségi-intézet igazgatója
(1831 Kazinczy Ferenc)
egészségi zászlóalj
(1849 Manifesztumok és szózatok)
[minden falut el kell látni] államilag fizetett orvossal, mint kötelező egyetemes egészségi tanácsadóval
(1936 Szabó Dezső)
Charles Schumer demokrata párti New York-i szenátor sürgette, hogy nagyobb számban készletezzenek […] a bőrön át terjedő lépfene ellen hatásos gyógyszerből. Javaslata meghallgatásra talált az egészségi miniszternél
(2001 Magyar Hírlap)
4. (rég)
az egészség fenntartását szolgáló 〈készítmény, étel〉, ill. a betegség(ek) terjedésének megakadályozását célzó 〈intézkedés, es. építmény〉
egészségi korlát-vonalt felszabadultnak parancsolja
(1832 Jelenkor)
Nem mulaták el azonban a polgárok ezen ragály’ [ti. a korrupció] föltartóztatására, ahol lehet, egészségi sorompókat vonni
(1843 Kemény Zsigmond)
egészségi por Medinából
(1865 Vámbéry Ármin)
az ön malátakivonat egészségi csokoládéja adta vissza álmomat és étvágyomat
(1886 Győri Közlöny)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. egész; ÉKsz.

Beállítások