egészségtan fn 4A8 (kissé rég)

(Tud) ’az orvostudománynak a betegségek, sérülések stb. megelőzésével foglalkozó ága’ ❖ Egészség s rögtön esetek gyógytana […] Első rész. Egészségtan (1844 Zimmermann Jakab 8560002, 7) | Az egészségtannak egyik régi elve, Hogy [az egészségnek] a tisztaság is egyik föltétele (1886 Vajda János CD01) | Dr. Miltényi Márta, több, a sízés egészségtanával foglalkozó szakkönyv szerzője (1999 Magyar Hírlap CD09).

a. (Isk) ’ez mint tantárgy, ill. ezzel foglalkozó tankönyv’ ❖ Taníttassátok röviden az egészségtant (1846 Teleki Blanka 8470002, 362) | [Barabás doktor] a gimnáziumban az egészségtant tanította (1925 Kosztolányi Dezső C2750, 98) | 1551-ben viszont kikerült a brassói sajtó alól Kyr Pál egészségtana (1993 A magyarság kézikönyve CD06) | 1787-ben a felsőbb osztályok leánytanulói természetrajzot, földrajzot, fizikát, számtant, mezőgazdaságtant, egészségtant és vallástant is tanultak (1999 Magyar Könyvszemle CD40).

ÖE: ~óra, ~tanár.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

egészségtan főnév 4A8 (kissé rég)
(Tud)
az orvostudománynak a betegségek, sérülések stb. megelőzésével foglalkozó ága
Egészség s rögtön esetek gyógytana […] Első rész. Egészségtan
(1844 Zimmermann Jakab)
Az egészségtannak egyik régi elve, Hogy [az egészségnek] a tisztaság is egyik föltétele
(1886 Vajda János)
Dr.Doktor Miltényi Márta, több, a sízés egészségtanával foglalkozó szakkönyv szerzője
(1999 Magyar Hírlap)
a. (Isk)
ez mint tantárgy, ill. ezzel foglalkozó tankönyv
Taníttassátok röviden az egészségtant
(1846 Teleki Blanka)
[Barabás doktor] a gimnáziumban az egészségtant tanította
(1925 Kosztolányi Dezső)
1551-ben viszont kikerült a brassói sajtó alól Kyr Pál egészségtana
(1993 A magyarság kézikönyve)
1787-ben a felsőbb osztályok leánytanulói természetrajzot, földrajzot, fizikát, számtant, mezőgazdaságtant, egészségtant és vallástant is tanultak
(1999 Magyar Könyvszemle)
ÖE: egészségtanóra, egészségtantanár
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások