egészségtelen mn 14B

1. ’egészségre káros, ártalmas, ill. betegséget okozó 〈tevékenység, hely, étel stb.〉’ ❖ egéégtelen ételekkel-él (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 398) | Pestről, mint egészségtelennek állított helyről, el sem eresztettek (1831 Kazinczy Ferenc 7163032, 567) | az angol a kályhát egészségtelennek tartja, mely a szobalevegőt kiszárítja (1880–1882 Pulszky Ferenc 8381003, 173) | [a nadrágtartó] a has egészségtelen összeszorítását feleslegessé teszi (1933 Csathó Kálmán 9086004, 86) | egészségtelen táplálkozás (2000 Természet Világa CD50).

2. ’beteg, zavart 〈tudat, lélek stb.〉, ill. beteges, természetellenes, a normálistól eltérő 〈megnyilvánulás, érzés〉’ ❖ A nép zavargó, egészségtelen, Lázas gondolkodásu és beszédü A jó Polonius miatt (1867 Arany János ford.–Shakespeare CD11) | egészségtelen, antiszociális fajtákból való [költő] (1904 Juhász Gyula¹ 9284801, 18) | egészségtelen félelem tart vissza, hogy ruhájukat [ti. a nőkét] megérintsem (1913 Krúdy Gyula CD54) | Egészségtelen gondolataira, rossz kívánságaira… titkos bűneire […] úgy gondolt, mint valami régmúlt dolgokra: soha, soha többet! (1926 Babits Mihály CD10) | a játékát minduntalan szétszedő gyermek nem feltétlenül egészségtelen infantilitása (1995 Magyar Hírlap CD09).

3. ’káros hatású, a fejlődést gátló 〈folyamat, tevékenység, állapot〉, ill. nem megfelelően működő 〈intézmény, szervezet stb.〉’ ❖ Kölcsön sem volna érdemes a pénzt adni, mert a kamatot nem fizetné az adós; perlekedni pedig egészségtelen dolog (1869 Jókai Mór C2269, 92) | A tanács, melynek tagjai egyenkint derék, sőt felében kiváló férfiak, egészben véve egészségtelen, életnélküli testület (1879 Mikszáth Kálmán CD04) | egészségtelen társadalmi berendezkedés (1910 Bán Ferenc CD10) | a nemzetközi hitelfolyósítás rendszere szabályozás nélkül egészségtelen és megengedhetetlen (1998 Figyelő CD2601).

3a. ’nem megfelelő, túlzott 〈mérték, arány〉, ill. ilyen mértékű, arányú 〈dolog〉’ ❖ egyesek, talán igen sokan, aránytalanul, sőt egészségtelenül nagy vagyonokra tettek szert (1918 Hesslein József CD10) | [Horvát-Szlavónországban] ezer férfire átlag 1045 nő jut, ezt az egészségtelen arányt a nagyarányú kivándorlás okozta (1927 TolnaiÚjLex. C5724, 54) | a budapesti és vidéki zeneiskolai tanulók száma még mindig egészségtelenül oszlik meg (1959 Fasang Árpád 2056038, 90) | [a családi adózás bevezetésével] a családok között mehet végbe egészségtelen mértékű arányeltolódás (1998 Figyelő CD2601) | egészségtelen rivalizálás, személyes féltékenység, gáncsoskodás akadályozta [Cserháti Zsuzsa] karrierjét (2000 Magyar Hírlap CD09).

4. (/ritk) ’olyan 〈ember v. állat〉, aki v. amely vmilyen betegségben szenved, akinek v. amelynek a teste v. elméje rendellenesen, az egészségestől eltérően működik’ ❖ erötlen ſzabáſú egéégtelen ſzemélyek (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 509) | az egészségtelen lepkékből származott petékből kelt hernyók, sokszor öröklött betegségeket hoznak be tenyészdénkbe (1860 Vasárnapi Újság CD56) | gyöngébbeknek, egészségtelenebbeknek csak előleges gyakorlás, hozzá készülés (entrainment) után lehet kilátása [a versenyzésre] (1891 Budapesti Szemle 8673001, 373) | az egészségtelen utódot a természet nem hagyja továbbörökíteni (1995 Magyar Hírlap CD09).

4a. (ritk) ’nem egészséges, kóros állapotú, (tartósan) zavart működésű 〈test(rész)〉’ ❖ az egéégtelen teſtnek higſágai (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 42) | testök egészségtelen részét körültekerték (1860 Vasárnapi Újság CD56) | egészségtelen, zsírral párnázott arc (1913 Laczkó Géza CD10).

4b. (/ritk) ’beteg emberre v. állatra jellemző, rá valló, hozzá tartozó 〈megnyilvánulás, állapot stb.〉, ill. ilyen állapotban eltöltött 〈időszak〉’ ❖ igen fontos, és méltó, hogy meg-tartſák [az egészségügyi tanácsokat], mind azok a’ kik egéégtelen állapattal vagynak (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 683) | A’ mi iu-egésséges korban hasznos, az aggott-egésségtelen korban haszontalan, káros is (1841 Fejér György 8140005, 63) | ha egésségtelen állapotomban lettem volna is, azokkal [ti. a perhez föltárt dokumentumokkal] minden Patika szerszám nélkül egésségre léptem volna (1902 Jókai Mór CD18) | [a természetes anyagból készült fehérneműtől nem lesz] párducfoltos a test, töredező a köröm, fekete a fog, egészségtelen a lehelet (1997 Magyar Hírlap CD09).

4c. (/ritk) ’hibás, romlott 〈termés〉, ill. satnya, fejletlen 〈növény〉’ ❖ [Gilán perzsa tartomány] gőzzel, meleggel, egéſzségtelen gyümöltsel, a’ bágygyaſztó ſzéllel, el-nyomorittya az embert (1783 Molnár János C0290, 151) | a gyümölcs apró, izetlen, egészségtelen és lehull éretlenül (1859 Vasárnapi Újság CD56) | Ha a polgármester kezében lévő dió férges lesz, akkor e város a hibás, ha ellenben az általad választott lészen egészségtelen, akkor a te szolgád, Tisza Kálmán a hibás (1879 Mikszáth Kálmán CD04) | a természet egymagában képtelen ilyen egészségtelen és fajtalan tipust [ti. a növényét] megalkotni (1921 Kosztolányi Dezső ford.–Huysmans 9359133, 86).

Sz: egészségtelenség.

Vö. CzF. ~, egészségtelenül; ÉrtSz.; TESz. egész; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

egészségtelen melléknév 14B
1.
egészségre káros, ártalmas, ill. betegséget okozó 〈tevékenység, hely, étel stb.〉
egéégtelen ételekkel-él
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Pestről, mint egészségtelennek állított helyről, el sem eresztettek
(1831 Kazinczy Ferenc)
az angol a kályhát egészségtelennek tartja, mely a szobalevegőt kiszárítja
(1880–1882 Pulszky Ferenc)
[a nadrágtartó] a has egészségtelen összeszorítását feleslegessé teszi
(1933 Csathó Kálmán)
egészségtelen táplálkozás
(2000 Természet Világa)
2.
beteg, zavart 〈tudat, lélek stb.〉, ill. beteges, természetellenes, a normálistól eltérő 〈megnyilvánulás, érzés〉
A nép zavargó, egészségtelen, Lázas gondolkodásu és beszédü A jó Polonius miatt
(1867 Arany János ford.Shakespeare)
egészségtelen, antiszociális fajtákból való [költő]
(1904 Juhász Gyula¹)
egészségtelen félelem tart vissza, hogy ruhájukat [ti. a nőkét] megérintsem
(1913 Krúdy Gyula)
Egészségtelen gondolataira, rossz kívánságaira… titkos bűneire […] úgy gondolt, mint valami régmúlt dolgokra: soha, soha többet!
(1926 Babits Mihály)
a játékát minduntalan szétszedő gyermek nem feltétlenül egészségtelen infantilitása
(1995 Magyar Hírlap)
3.
káros hatású, a fejlődést gátló 〈folyamat, tevékenység, állapot〉, ill. nem megfelelően működő 〈intézmény, szervezet stb.〉
Kölcsön sem volna érdemes a pénzt adni, mert a kamatot nem fizetné az adós; perlekedni pedig egészségtelen dolog
(1869 Jókai Mór)
A tanács, melynek tagjai egyenkint derék, sőt felében kiváló férfiak, egészben véve egészségtelen, életnélküli testület
(1879 Mikszáth Kálmán)
egészségtelen társadalmi berendezkedés
(1910 Bán Ferenc)
a nemzetközi hitelfolyósítás rendszere szabályozás nélkül egészségtelen és megengedhetetlen
(1998 Figyelő)
3a.
nem megfelelő, túlzott 〈mérték, arány〉, ill. ilyen mértékű, arányú 〈dolog〉
egyesek, talán igen sokan, aránytalanul, sőt egészségtelenül nagy vagyonokra tettek szert
(1918 Hesslein József)
[Horvát-Szlavónországban] ezer férfire átlag 1045 nő jut, ezt az egészségtelen arányt a nagyarányú kivándorlás okozta
(1927 TolnaiÚjLex.)
a budapesti és vidéki zeneiskolai tanulók száma még mindig egészségtelenül oszlik meg
(1959 Fasang Árpád)
[a családi adózás bevezetésével] a családok között mehet végbe egészségtelen mértékű arányeltolódás
(1998 Figyelő)
egészségtelen rivalizálás, személyes féltékenység, gáncsoskodás akadályozta [Cserháti Zsuzsa] karrierjét
(2000 Magyar Hírlap)
4. (/ritk)
olyan 〈ember v. állat〉, aki v. amely vmilyen betegségben szenved, akinek v. amelynek a teste v. elméje rendellenesen, az egészségestől eltérően működik
erötlen ſzabáſú egéégtelen ſzemélyek
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
az egészségtelen lepkékből származott petékből kelt hernyók, sokszor öröklött betegségeket hoznak be tenyészdénkbe
(1860 Vasárnapi Újság)
gyöngébbeknek, egészségtelenebbeknek csak előleges gyakorlás, hozzá készülés (entrainment) után lehet kilátása [a versenyzésre]
(1891 Budapesti Szemle)
az egészségtelen utódot a természet nem hagyja továbbörökíteni
(1995 Magyar Hírlap)
4a. (ritk)
nem egészséges, kóros állapotú, (tartósan) zavart működésű 〈test(rész)
az egéégtelen teſtnek higſágai
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
testök egészségtelen részét körültekerték
(1860 Vasárnapi Újság)
egészségtelen, zsírral párnázott arc
(1913 Laczkó Géza)
4b. (/ritk)
beteg emberre v. állatra jellemző, rá valló, hozzá tartozó 〈megnyilvánulás, állapot stb.〉, ill. ilyen állapotban eltöltött 〈időszak〉
igen fontos, és méltó, hogy meg-tartſák [az egészségügyi tanácsokat], mind azok a’ kik egéégtelen állapattal vagynak
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
A’ mi iu-egésséges korban hasznos, az aggott-egésségtelen korban haszontalan, káros is
(1841 Fejér György)
ha egésségtelen állapotomban lettem volna is, azokkal [ti. a perhez föltárt dokumentumokkal] minden Patika szerszám nélkül egésségre léptem volna
(1902 Jókai Mór)
[a természetes anyagból készült fehérneműtől nem lesz] párducfoltos a test, töredező a köröm, fekete a fog, egészségtelen a lehelet
(1997 Magyar Hírlap)
4c. (/ritk)
hibás, romlott 〈termés〉, ill. satnya, fejletlen 〈növény〉
[Gilán perzsa tartomány] gőzzel, meleggel, egéſzségtelen gyümöltsel, a’ bágygyaſztó ſzéllel, el-nyomorittya az embert
(1783 Molnár János)
a gyümölcs apró, izetlen, egészségtelen és lehull éretlenül
(1859 Vasárnapi Újság)
Ha a polgármester kezében lévő dió férges lesz, akkor e város a hibás, ha ellenben az általad választott lészen egészségtelen, akkor a te szolgád, Tisza Kálmán a hibás
(1879 Mikszáth Kálmán)
a természet egymagában képtelen ilyen egészségtelen és fajtalan tipust [ti. a növényét] megalkotni
(1921 Kosztolányi Dezső ford.Huysmans)
Sz: egészségtelenség
Vö. CzF. ~, egészségtelenül; ÉrtSz.; TESz. egész; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások