egzekvál ts ige 1a (rég)

1. (átv is) ’〈adót, tartozást〉 behajt, (végrehajtással) beszed, ill. annak fejében lefoglal vmit’ ❖ hat magyar forint bírságon maradjon, melyet a bíró immediate [= közvetlenül] exequáljon vagy exequáltasson (1781 A rendtartó székely falu 7154004, 113) | Ezt egy kurta nemestől exequálták Löbl Simonnak (1846 Kuthy Lajos 8261002, 33) | Egy helyt adó fejében a néptől ily gabonát egzekválnak (1869 Gyulai Pál 8173010, 381) | Fejérházy rákiáltott, miért nem kergette el a pimaszokat, hiszen csak egzekváló katonák voltak, akiknek nem áll jogukban, hogy az ajtókat betörjék (1884 Reviczky Gyula 8392097, 243) | – Ön egy négyessel [ti. francia négyessel mint tánccal] maradt adósom, mikor ősszel a Somlyó-hegyről eltünt... Én ezt a négyest most exequálom (1906–1907 Mikszáth Kálmán C3118, 122).

1a. ’〈annak kif-ére, hogy egzekúciót, vagyis adóbehajtást foganatosít vkin〉’ ❖ a’ sok apró úrnak meg, tudjátok, hogy ereje nincs titeket exequálni, helye sincs a’ hova csukathasson, ’s igy a’ fizetés és szolgálat alól magatokat kihúzhatjátok (1843 Szűcs Ábrahám 8456001, 12) | exequálandó adósoknak (1864 Szentpály Janka C3966, 81) | de X. grófot tizennégy évi adójáért még csak nem is exequálták (1886 Jókai Mór CD18).

2. ’〈parancsot v. bírósági végzést〉 végrehajt(at)’ ❖ a’ leg-nagyobb emberek ... más fejedelmi emberek által exequálták a’ sententziát (1791 Péczeli József ford.–Maisonnet C5362, 367) | Ha publikálják hogy se tüzi fát, se épületfát nem kap többé a jobbágy, exequálja ezen törvényt a kinek kedve van (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Akármily semmirekellőket nevezünk ki, csakhogy parancsainkat vakon és szigorúan exequálják (1857 Széchenyi István C3885, 224).

3. ’〈bűncselekményt v. törvénysértést elkövető személyt〉 törvényben megszabott büntetéssel sújt, es. kivégez’ ❖ szokás szerént a’ Hohér az exequálandó személlynek fejit a’ hajánál fogva fel kézzel tartani szokta, és úgy tsapja-el a’ jobb kezivel (1795 Bécsi Magyar Merkurius C0344, 587) | Beleznayt 21. Junii exequálták karddal (1819 Kazinczy Ferenc C2569, 430) | Nem szabad megsérteni a törvényhozó testületet. Ez legmulatságosabb. Vajjon mikor a tens rendek a váltótörvényeket hozták, miért nem kötötték ki, hogy a törvényhozó testület tagjait nem szabad exequálni (1848 Jókai Mór CD18) | mingyárt exequálnak bennünket a lázadási kisérletért (1856 Jókai Mór C2352, 143).

Vö. ÉrtSz.; ÚMTsz.; IdSz.

egzekvál tárgyas ige 1a (rég)
1. (átv is)
〈adót, tartozást〉 behajt, (végrehajtással) beszed, ill. annak fejében lefoglal vmit
hat magyar forint bírságon maradjon, melyet a bíró immediate [= közvetlenül] exequáljon vagy exequáltasson
(1781 A rendtartó székely falu)
Ezt egy kurta nemestől exequálták Löbl Simonnak
(1846 Kuthy Lajos)
Egy helyt adó fejében a néptől ily gabonát egzekválnak
(1869 Gyulai Pál)
Fejérházy rákiáltott, miért nem kergette el a pimaszokat, hiszen csak egzekváló katonák voltak, akiknek nem áll jogukban, hogy az ajtókat betörjék
(1884 Reviczky Gyula)
– Ön egy négyessel [ti. francia négyessel mint tánccal] maradt adósom, mikor ősszel a Somlyó-hegyről eltünt... Én ezt a négyest most exequálom
(1906–1907 Mikszáth Kálmán)
1a.
〈annak kif-ére, hogy egzekúciót, vagyis adóbehajtást foganatosít vkin〉
a’ sok apró úrnak meg, tudjátok, hogy ereje nincs titeket exequálni, helye sincs a’ hova csukathasson, ’s igy a’ fizetés és szolgálat alól magatokat kihúzhatjátok
(1843 Szűcs Ábrahám)
exequálandó adósoknak
(1864 Szentpály Janka)
de X. grófot tizennégy évi adójáért még csak nem is exequálták
(1886 Jókai Mór)
2.
〈parancsot v. bírósági végzést〉 végrehajt(at)
a’ leg-nagyobb emberek ... más fejedelmi emberek által exequálták a’ sententziát
(1791 Péczeli József ford.Maisonnet)
Ha publikálják hogy se tüzi fát, se épületfát nem kap többé a jobbágy, exequálja ezen törvényt a kinek kedve van
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
Akármily semmirekellőket nevezünk ki, csakhogy parancsainkat vakon és szigorúan exequálják
(1857 Széchenyi István)
3.
〈bűncselekményt v. törvénysértést elkövető személyt〉 törvényben megszabott büntetéssel sújt, es. kivégez
szokás szerént a’ Hohér az exequálandó személlynek fejit a’ hajánál fogva fel kézzel tartani szokta, és úgy tsapja-el a’ jobb kezivel
(1795 Bécsi Magyar Merkurius)
Beleznayt 21. Junii exequálták karddal
(1819 Kazinczy Ferenc)
Nem szabad megsérteni a törvényhozó testületet. Ez legmulatságosabb. Vajjon mikor a tens rendek a váltótörvényeket hozták, miért nem kötötték ki, hogy a törvényhozó testület tagjait nem szabad exequálni
(1848 Jókai Mór)
mingyárt exequálnak bennünket a lázadási kisérletért
(1856 Jókai Mór)
Vö. ÉrtSz.; ÚMTsz.; IdSz.

Beállítások