egybevág ige 2a6

1. ts (rég)(egy helyre, egy halomba) feldarabol, felvág vmit’ ❖ A’ mézbül ki szedett bogarak tányéron késsel […] egybe vágottatnak (1780 Bizonyos oktatások ford. C1120, 19) | télire egybevágott hasábfákat (1872 Abonyi Lajos C0486, 161).

2. tn (rég) ’〈két v. több folyó(ág)〉 egymásba torkollik, egybefolyik’ ❖ Tokaji hegy annak neve, Alatta a Tiszának Sóval terhelt kék habjai s a Bodrog egybe vágnak (1832 Jászay Pál C0212, 243) | Hatalmas folyam volt e nemzet: hét ága Még az ős hazában szépen egybe vága S egy ezredév alatt Folyt szelíden, vagy folyt harsogó habokkal, De el soh’ sem apadt (1850 Tompa Mihály CD01).

3. tn ’〈két v. több azonos típusú dolog, ill. vmivel vmi〉 vmilyen szempontból, vmilyen mértékben megegyezik’ ❖ a cselekedtető igék (verbum factitivum) igen egybevágnak a szenvedő igékkel (1826 Vörösmarty Mihály C4538, 161) | Fogadni mernék, Hogy mind a kettőnk terve egybe vág (1866 Lévay József ford.–Shakespeare CD11) | az egyes nyelvjárási területek nem vágnak teljesen egybe a megfelelő földrajzi területekkel (1905 Magyar Nyelv C0357, 339) | Hazai és ezzel csaknem egybevágó nyugati becslések szerint az Európai Unió környezetvédelmi feltételeinek teljesítése Magyarországtól igen jelentős anyagi áldozatot igényel (1999 Magyar Hírlap CD09).

3a. ’〈két v. több dolog, ill. vmivel vmi〉 összhangban van, ill. megfelel neki’ ❖ anyagi és szellemi érdekek annyira egybevágnak (1842 Pesti Hírlap CD61) | Gondolatainak kifejezésében a szórend és hangsuly is mindig a legtökéletesebben egybevág a lélekállapottal, a melynek tolmácsa (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Senki más nem lehetett [a levélben említett oroszlán], csak Szilvia. Minden egybevág (1964 Lázár Ervin 9388012, 17) | Az engedékenyebb szülői légkör ugyanakkor talán kevesebb elfojtást, kevesebb belső indulati feszültséget, agressziót feltételez, ami egybevág Wurmser (1995) elképzeléseivel (2007 Demetrovics Zsolt 3086003, 127).

3b. ’〈több egymás melletti forgó alkatrész〉 egymásba illeszkedik és így forog’ ❖ Sors! óraműved oly irtóztató: Hallom kerekid, amint egybevágnak: De nincs azokhoz számlap, mutató (1861 Arany János 8014105, 300) | Az igy gyártott szijakból szorosan egybevágó hengerek éles hornyaival fonalakat vágnak (1894 PallasLex. CD02) | Minden gépi rész pompásan egybevág, minden jól működik (1928 Réti István CD10).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

egybevág ige 2a6
1. tárgyas (rég)
(egy helyre, egy halomba) feldarabol, felvág vmit
A’ mézbül ki szedett bogarak tányéron késsel […] egybe vágottatnak
(1780 Bizonyos oktatások ford.)
télire egybevágott hasábfákat
(1872 Abonyi Lajos)
2. tárgyatlan (rég)
〈két v. több folyó(ág) egymásba torkollik, egybefolyik
Tokaji hegy annak neve, Alatta a Tiszának Sóval terhelt kék habjai s a Bodrog egybe vágnak
(1832 Jászay Pál)
Hatalmas folyam volt e nemzet: hét ága Még az ős hazában szépen egybe vága S egy ezredév alatt Folyt szelíden, vagy folyt harsogó habokkal, De el soh’ sem apadt
(1850 Tompa Mihály)
3. tárgyatlan
〈két v. több azonos típusú dolog, ill. vmivel vmi〉 vmilyen szempontból, vmilyen mértékben megegyezik
a cselekedtető igék (verbum factitivum) igen egybevágnak a szenvedő igékkel
(1826 Vörösmarty Mihály)
Fogadni mernék, Hogy mind a kettőnk terve egybe vág
(1866 Lévay József ford.Shakespeare)
az egyes nyelvjárási területek nem vágnak teljesen egybe a megfelelő földrajzi területekkel
(1905 Magyar Nyelv)
Hazai és ezzel csaknem egybevágó nyugati becslések szerint az Európai Unió környezetvédelmi feltételeinek teljesítése Magyarországtól igen jelentős anyagi áldozatot igényel
(1999 Magyar Hírlap)
3a.
〈két v. több dolog, ill. vmivel vmi〉 összhangban van, ill. megfelel neki
anyagi és szellemi érdekek annyira egybevágnak
(1842 Pesti Hírlap)
Gondolatainak kifejezésében a szórend és hangsuly is mindig a legtökéletesebben egybevág a lélekállapottal, a melynek tolmácsa
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Senki más nem lehetett [a levélben említett oroszlán], csak Szilvia. Minden egybevág
(1964 Lázár Ervin)
Az engedékenyebb szülői légkör ugyanakkor talán kevesebb elfojtást, kevesebb belső indulati feszültséget, agressziót feltételez, ami egybevág Wurmser (1995) elképzeléseivel
(2007 Demetrovics Zsolt)
3b.
〈több egymás melletti forgó alkatrész〉 egymásba illeszkedik és így forog
Sors! óraműved oly irtóztató: Hallom kerekid, amint egybevágnak: De nincs azokhoz számlap, mutató
(1861 Arany János)
Az igy gyártott szijakból szorosan egybevágó hengerek éles hornyaival fonalakat vágnak
(1894 PallasLex.)
Minden gépi rész pompásan egybevág, minden jól működik
(1928 Réti István)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások