egyedárus fn 4A (jelzőként is) (rég)

1. ’egyedárusító’ ❖ Monopolista: árzsarnok; egyedárus (1835 Kunoss Endre C2852, 64) | felbonták az egyedáros céheket (1841 Kőváry László C2807, 30) | A’ zsidógyermek iskolába megy, ott ütik, verik, gúnyolják; ha tanulmányait elvégezte ’s iskolából kilép, mindenütt korlátokba akad az életben; ha pedig mesterséget tanult, ’s czéhbe akar állani, az egyedárusok féltékenysége nem ereszti be (1844 Pesti Hírlap CD61).

2. ’vmely szempontból kiváltságos, kizárólagosan kedvező helyzetben levő személy’ ❖ Vagy egyedárusok akarnak ezen jó urak lenni az utánozásban ’s gondolat-orzásban, ’s hadi cselűl a’ világ szemeit mások’ gyarlóságaira akarnák fordítani, hogy saját csínyjeik és cseneik észre ne vétessenek? (1837 Vörösmarty Mihály 8524426, 16) | az izgatás hat-hét politicai egyedárus férfinak megbuktatására vala irányozva (1843 Pesti Hírlap CD61) | a nemzetet alkotó akkori [ti. az Árpád-kori] magyar nemesség bizonnyal nem állott Európa többi nemzeteinek nemessége mögött; papjai pedig, mint a tudományok akkori egyedárusai bizonnyal oly képzettek voltak, mint a nyugati országok lelkészei (1873 Orbán Balázs 8340022, 243).

Sz: egyedárusi, egyedárusság.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

egyedárus főnév 4A (jelzőként is) (rég)
1.
Monopolista: árzsarnok; egyedárus
(1835 Kunoss Endre)
felbonták az egyedáros céheket
(1841 Kőváry László)
A’ zsidógyermek iskolába megy, ott ütik, verik, gúnyolják; ha tanulmányait elvégezte ’s iskolából kilép, mindenütt korlátokba akad az életben; ha pedig mesterséget tanult, ’s czéhbe akar állani, az egyedárusok féltékenysége nem ereszti be
(1844 Pesti Hírlap)
2.
vmely szempontból kiváltságos, kizárólagosan kedvező helyzetben levő személy
Vagy egyedárusok akarnak ezen jó urak lenni az utánozásban ’s gondolat-orzásban, ’s hadi cselűl a’ világ szemeit mások’ gyarlóságaira akarnák fordítani, hogy saját csínyjeik és cseneik észre ne vétessenek?
(1837 Vörösmarty Mihály)
az izgatás hat-hét politicai egyedárus férfinak megbuktatására vala irányozva
(1843 Pesti Hírlap)
a nemzetet alkotó akkori [ti. az Árpád-kori] magyar nemesség bizonnyal nem állott Európa többi nemzeteinek nemessége mögött; papjai pedig, mint a tudományok akkori egyedárusai bizonnyal oly képzettek voltak, mint a nyugati országok lelkészei
(1873 Orbán Balázs)
Sz: egyedárusi, egyedárusság
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások