egyetemben hsz 0

1. (-val/-vel ragos szóval is) (rég) ’együtt, egy társaságban, közösen’ ❖ hogy ott egyetemben a’ kerti magánoſságban annál örvendeteſebben múlatnák el-jegyzett ſziveket, és kellemetes üdejeket, mindenféle ſzives fogadáſokat egy másnak tettenek (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 178) | szívesen látom Önöket akár egyenként, akár egyetemben (1848 Kossuth Lajos CD32) | Töviskes is hitestársával egyetemben végezte minden dolgát, a donációt szinte közösen adták a jótékony célokra (1883 Mikszáth Kálmán 8312237, 184) | Cycnus első fölhevülésében elhiszi, hogy Tennész bűnös és testvérével Hemitheával (Leucothea, Amphithea) egyetemben egy szekrénybe zárja (1904 ÓkoriLex. CD28).

1a. (-val/-vel ragos szóval is) (rég) ’egy egységben, egyben’ ❖ Boldog’ Aſzſzony méntaját, úti-füvet, eger-fark füvet egyenlö mértékben öſzve-vagdalván, viaſzſzal, bárány-fagyúval, fa-olajjal, és diſznó áll zſirral egyetemben fözd-meg (1791 Szent-Mihályi Mihály 7322003, 225) | munkáidat egyetemben ’s meg tisztogatva add-ki (1802 Kazinczy Ferenc C4939, 44) | az egész haza, mint organicus test, egyetemben vétessék tekintetbe (1843 Széchenyi István 8429030, 282) | [a két vármegye] mindig egyetemben administráltatott (1860 Vasárnapi Újság CD56).

1b. (-val/-vel ragos szóval is) (rég) ’együttvéve, összesen’ ❖ annyi ſzáraz föld lehet ottan, a’ menyiböl áll Europa, Áſia, Afrika egyetemben (1783 Molnár János C0290, 80) | Megölték Szépjét is és természeti gyermekét, a’ Luth. Papot és Papnét, egyetemben tizeneggy személyt (1831 Kazinczy Ferenc C4938, 652) | A mester egy trónusnak is nevezhető karosszékben ül, mely egykor Medici Lőrinczé volt, s mely a restaurálás költségivel egyetemben annyiba került, a mennyin egy házat is meg lehetne vásárolni (1907 Ambrus Zoltán C0596, 140).

2. (-val/-vel, es. -stul/-stül ragos szóval nu-szerűen is) ’a szóban forgó személy(eke)t, dolgo(ka)t hozzáértve, ill. ahhoz v. azokhoz hasonlóan’ ❖ Kriſtust a’ roſzſz Aſzſzonnyal egyetemben kövel verjék agyon (1773 Vajda Sámuel 7365002, 111) | mihelyt minden részvénytőkék kamatostul egyetembe letörlesztve lesznek, ezen szerződés kitábláztatván, a’ gyár ’s annak minden szerei Valero Antal ur’ teljes, tökéletes tulajdonát képezendik (1844 Pesti Hírlap CD61) | A bizottmány egyetemben a kormánynyal erősen hiszi a béke föntartását (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | Én az urammal egyetemben beteges emberek vagyunk, ott (Likaván) jobban megmaradhatnánk! (1907 Takáts Sándor 9696002, 147) | [a szövetség elnöksége] vállalta a felkészítés horribilis költségeit, egyetemben azzal a jutalomkerettel, amelyből Európa bajnokát egy, a világét pedig másfél millió forint illeti meg (1997 Magyar Hírlap CD09).

2a. (birt szjeles -val/-vel ragos szóval nu-szerűen) ’a szóban forgó részét v. részeit is beleértve, beleszámítva’ ❖ a’ végs itéletnek napján fel támadott teſteddel egygyetemben a’ menynyei atyádnak orſzágában örök boldogſágra emeltetel (1776 Faludi Ferenc ford.–Dodsley C1662, 108) | [a fővárosnak] szidjuk levegőjét, szidjuk úrhatnámságát, szidjuk maradiságát, szidjuk morálját, de szeretjük hibáival egyetemben (1890 Kabos Ede 8214001, 27) | A falu megadta magát. Jelenével, jövőjével, erkölcsével, világszemléletével és életformájával egyetemben testestől-lelkestől behódolt, kiszolgáltatta magát (1941 Illyés Gyula 9274078, 35) | a nyelvészeti poétika kénytelen egy tartalmában és terjedelmében a költői nyelvnél szűkebb kategóriát bevezetni, és a konkrét vizsgálat alapvető objektumaként a szépirodalom nyelvét jelöli meg specifikumával és összes változatával egyetemben (1991 Gránicz István 2028019, 190).

2b. (rég v. nyj) ’〈annak kif-ére, hogy az állítás a szóban forgó személyek v. dolgok mindegyikére egyaránt, ill. vmely csoportra teljes egészében vonatkozik〉’ ❖ Csókollak 1000 (ezerszer) benneteket egyetemben (1793 Dévay Pál CD55) | a történeti s müvészi bájvilág, mi körülte a léleknek s a szemnek egyetemben fölnyilt (1862 e. Szemere Bertalan 8437008, 219) | Gyűlölöm mindnyáját egyetemben! Az egyiket, mert hogy rossz és hamis, A másikat, mert jól bán’ rosszal is (1908 Telekes Béla ford.–Molière CD10) | János mind nézegeti ököt tovább, akkor üt ës ēkapták, s táncra përdültek ëggyetembe (1951 Moldvai csángó népmesék C6347, 214).

3. (-val/-vel ragos szóval is) ’〈annak kif-ére, hogy vmely cselekvéssel, történéssel együtt, azt kiegészítve (egyidejűleg, ugyanazon alkalommal) vmely más cselekvés, történés is végbemegy, ill. vmely tulajdonság, minőség mellett, azt kiegészítve más tulajdonság, minőség is igaz, érvényes vkire, vmire〉’ ❖ a’ jelek, a’ mellyek meg-iſmértetik a’ nyavalyát, megiſmértetik a’ nyavalyának az okát is, egyetemben az véle bánáſt (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, [)()6r]) | a’ tökélletesítő hasznos is egyetemben (1841 Fejér György 8140005, 64) | a szövetséges hadseregnek, ha győz Olaszországban, előhatolni kell Bécs felé, vagy pedig Olaszországon kivül Magyarországot is egyetemben (simultanément) harcz-szinhelyéül kell venni (1859 Kossuth Lajos CD32) | a munkanélküliek száma csökken, ezzel egyetemben a foglalkoztatottak száma nő (1997 Országgyűlési Napló CD62).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

egyetemben határozószó 0
1. (-val/-vel ragos szóval is) (rég)
együtt, egy társaságban, közösen
hogy ott egyetemben a’ kerti magánoſságban annál örvendeteſebben múlatnák el-jegyzett ſziveket, és kellemetes üdejeket, mindenféle ſzives fogadáſokat egy másnak tettenek
(1772 Mészáros Ignác ford.)
szívesen látom Önöket akár egyenként, akár egyetemben
(1848 Kossuth Lajos)
Töviskes is hitestársával egyetemben végezte minden dolgát, a donációt szinte közösen adták a jótékony célokra
(1883 Mikszáth Kálmán)
Cycnus első fölhevülésében elhiszi, hogy Tennész bűnös és testvérével Hemitheával (Leucothea, Amphithea) egyetemben egy szekrénybe zárja
(1904 ÓkoriLex.)
1a. (-val/-vel ragos szóval is) (rég)
egy egységben, egyben
Boldog’ Aſzſzony méntaját, úti-füvet, eger-fark füvet egyenlö mértékben öſzve-vagdalván, viaſzſzal, bárány-fagyúval, fa-olajjal, és diſznó áll zſirral egyetemben fözd-meg
(1791 Szent-Mihályi Mihály)
munkáidat egyetemben ’s meg tisztogatva add-ki
(1802 Kazinczy Ferenc)
az egész haza, mint organicus test, egyetemben vétessék tekintetbe
(1843 Széchenyi István)
[a két vármegye] mindig egyetemben administráltatott
(1860 Vasárnapi Újság)
1b. (-val/-vel ragos szóval is) (rég)
együttvéve, összesen
annyi ſzáraz föld lehet ottan, a’ menyiböl áll Europa, Áſia, Afrika egyetemben
(1783 Molnár János)
Megölték Szépjét is és természeti gyermekét, a’ Luth.lutheránus Papot és Papnét, egyetemben tizeneggy személyt
(1831 Kazinczy Ferenc)
A mester egy trónusnak is nevezhető karosszékben ül, mely egykor Medici Lőrinczé volt, s mely a restaurálás költségivel egyetemben annyiba került, a mennyin egy házat is meg lehetne vásárolni
(1907 Ambrus Zoltán)
2. (-val/-vel, es. -stul/-stül ragos szóval nu-szerűen is)
a szóban forgó személy(eke)t, dolgo(ka)t hozzáértve, ill. ahhoz v. azokhoz hasonlóan
Kriſtust a’ roſzſz Aſzſzonnyal egyetemben kövel verjék agyon
(1773 Vajda Sámuel)
mihelyt minden részvénytőkék kamatostul egyetembe letörlesztve lesznek, ezen szerződés kitábláztatván, a’ gyár ’s annak minden szerei Valero Antal ur’ teljes, tökéletes tulajdonát képezendik
(1844 Pesti Hírlap)
A bizottmány egyetemben a kormánynyal erősen hiszi a béke föntartását
(1848 Kossuth Hírlapja)
Én az urammal egyetemben beteges emberek vagyunk, ott (Likaván) jobban megmaradhatnánk!
(1907 Takáts Sándor)
[a szövetség elnöksége] vállalta a felkészítés horribilis költségeit, egyetemben azzal a jutalomkerettel, amelyből Európa bajnokát egy, a világét pedig másfél millió forint illeti meg
(1997 Magyar Hírlap)
2a. (birt szjeles -val/-vel ragos szóval nu-szerűen)
a szóban forgó részét v. részeit is beleértve, beleszámítva
a’ végs itéletnek napján fel támadott teſteddel egygyetemben a’ menynyei atyádnak orſzágában örök boldogſágra emeltetel
(1776 Faludi Ferenc ford.Dodsley)
[a fővárosnak] szidjuk levegőjét, szidjuk úrhatnámságát, szidjuk maradiságát, szidjuk morálját, de szeretjük hibáival egyetemben
(1890 Kabos Ede)
A falu megadta magát. Jelenével, jövőjével, erkölcsével, világszemléletével és életformájával egyetemben testestől-lelkestől behódolt, kiszolgáltatta magát
(1941 Illyés Gyula)
a nyelvészeti poétika kénytelen egy tartalmában és terjedelmében a költői nyelvnél szűkebb kategóriát bevezetni, és a konkrét vizsgálat alapvető objektumaként a szépirodalom nyelvét jelöli meg specifikumával és összes változatával egyetemben
(1991 Gránicz István)
2b. (rég v. nyj)
〈annak kif-ére, hogy az állítás a szóban forgó személyek v. dolgok mindegyikére egyaránt, ill. vmely csoportra teljes egészében vonatkozik〉
Csókollak 1000 (ezerszer) benneteket egyetemben
(1793 Dévay Pál)
a történeti s müvészi bájvilág, mi körülte a léleknek s a szemnek egyetemben fölnyilt
(1862 e. Szemere Bertalan)
Gyűlölöm mindnyáját egyetemben! Az egyiket, mert hogy rossz és hamis, A másikat, mert jól bán’ rosszal is
(1908 Telekes Béla ford.Molière)
János mind nézegeti ököt tovább, akkor üt ës ēkapták, s táncra përdültek ëggyetembe
(1951 Moldvai csángó népmesék)
3. (-val/-vel ragos szóval is)
〈annak kif-ére, hogy vmely cselekvéssel, történéssel együtt, azt kiegészítve (egyidejűleg, ugyanazon alkalommal) vmely más cselekvés, történés is végbemegy, ill. vmely tulajdonság, minőség mellett, azt kiegészítve más tulajdonság, minőség is igaz, érvényes vkire, vmire〉
a’ jelek, a’ mellyek meg-iſmértetik a’ nyavalyát, megiſmértetik a’ nyavalyának az okát is, egyetemben az véle bánáſt
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
a’ tökélletesítő hasznos is egyetemben
(1841 Fejér György)
a szövetséges hadseregnek, ha győz Olaszországban, előhatolni kell Bécs felé, vagy pedig Olaszországon kivül Magyarországot is egyetemben (simultanément) harcz-szinhelyéül kell venni
(1859 Kossuth Lajos)
a munkanélküliek száma csökken, ezzel egyetemben a foglalkoztatottak száma nő
(1997 Országgyűlési Napló)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások