egyetértés fn 4B

1. ’az egyetért igével kifejezett cselekvés’ ❖ Felſéges Urunk maga hadi Tanátsával edjet értése után méltóztatik Generálisſai közzl valamellyiket Generális Qvártély Mesternek kegyelmesen meg-nevezni (1789 Gvadányi József C1925, 169).

2. (birtokszóként) ’beleegyezés, jóváhagyás, hozzájárulás’ ❖ az Érſekeknek egygyetértések és engedelmek nélkül, ſoha ſemmi Pápai rendeléſt bé ne vegyenek és ki ne hirdeſſenek (1787 Bécsi Magyar Múzsa C0349, 72) | [az angol seregek] Frantzia Orſzág Egyetértésébl az egész Hannoverát el foglalták (1808 Farkas Ferenc ford. C1696, 187) | [Hunyadi János] a legfőbb kegyúri, püspök-kinevezési, egyházjavadalom-adományozási stb. jogokat is törvényesen, sőt egyenesen a római szentszék egyetértésével gyakorolta (1911 Halász Imre CD10) | előre nem látható körülmény miatt elrendelhető munkanapnak szabadnappal való felcserélése. Ehhez azonban a szakszervezet munkahelyi szervének előzetes egyetértése szükséges (1988 Ferencz Győző²–Lugosy Andor 1050001, 19).

3. ’az a helyzet, hogy több személy, ill. vki vkivel azonos véleményen, állásponton van’ ❖ hihet dolog, hogy az [ti. az angolok és az amerikaiak kibékülése], a Franczia Udvarnak egygyet-értésével esett (1782 Magyar Hírmondó 7444033, 796) | mit lehet még a török kormánytól jogosan, méltányosan kivánni keresztény alattvalóinak érdekében, a nélkül hogy az ottoman birodalom állami életképessége aláásatnék. Siessen ez iránt egyetértésre jutni a török kormánynyal (1877 Kossuth Lajos 8250010, 204) | az emeleten csináltunk a szolgálattévő tiszttel egyetértésben Zsarkónak egy kis fogdát (1964 Cseres Tibor 9088001, 92) | Az elnökválasztás módjával […] kapcsolatban a Nemzeti Kerekasztal tárgyalásai során nem alakult ki egyetértés (2010 Romsics Ignác 3276001, 9).

3a. (kissé rég) ’megállapodás, megegyezés’ ❖ Kérdésbe vevék, ha való-e, hogy én a pénz hiját a magaméből pótoltam ki, s titkos egyetértésre magyarázzák a dolgot, mintha a summa nekem kedveskedésképen volt volna kötelezve (1815 Kazinczy Ferenc ford.–Lessing 8228114, 157) | országos ülésben a personalis fel is tevé a kérdést; s a már előre történt egyetértések következésében 21 megye mellé is állott (1833 Kölcsey Ferenc 8253072, 572) | a két államban a só- és dohányjövedék egyenlő törvények és igazgatási szabályok szerint kezelendő, amelyek csakis közös egyetértéssel változtathatók meg (1911 RévaiNagyLex. C5697, 99).

4. ’békés, harmonikus viszony, ill. összhang, egység’ ❖ Hat holnap tölt el ebben az edgyeſſégben, ebben az édes tárſalkodásban, ebben a’ kellemetes edgyet értéſébеn két tökélletes ſzivnek, mely egy másban gyönyörködik (1775 Báróczi Sándor ford.–Marmontel C0805, 284) | ezen házassági egyetértés romlott korunkban csudálkozásra méltó (1845 Eötvös József 8126002, 89) | bizonyára örömmel nézitek azt a három szép, nagy vizslakutyát, kik oly édes békességben, egyetértésben, oly vidáman, jóizün, oly tisztán s mértékletesen költik el ebédjöket, hogy sok gyermek tanulhatna tőlök (1886 Hasznos Mulattató 8630002, 2) | A zenekari kíséret és a szóló egyáltalán nem volt mindig a legnagyobb egyetértésben Beethoven C-dúr zongoraversenyének felcsendülése alatt (1964 Műsorfüzet máj. 6. C0379, 39) | Tóth és Sabján kimentek az udvarra, verekedés lesz. Eldől végre, hogy ki a főnök. Fél óra múlva teljes egyetértésben jöttek vissza (2010 Garaczi László 3116002, 56).

Sz: egyetértési.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

egyetértés főnév 4B
1.
az egyetért igével kifejezett cselekvés
Felſéges Urunk maga hadi Tanátsával edjet értése után méltóztatik Generálisſai közzl valamellyiket Generális Qvártély Mesternek kegyelmesen meg-nevezni
(1789 Gvadányi József)
2. (birtokszóként)
beleegyezés, jóváhagyás, hozzájárulás
az Érſekeknek egygyetértések és engedelmek nélkül, ſoha ſemmi Pápai rendeléſt bé ne vegyenek és ki ne hirdeſſenek
(1787 Bécsi Magyar Múzsa)
[az angol seregek] Frantzia Orſzág Egyetértésébl az egész Hannoverát el foglalták
(1808 Farkas Ferenc ford.)
[Hunyadi János] a legfőbb kegyúri, püspök-kinevezési, egyházjavadalom-adományozási stb.s a többi jogokat is törvényesen, sőt egyenesen a római szentszék egyetértésével gyakorolta
(1911 Halász Imre)
előre nem látható körülmény miatt elrendelhető munkanapnak szabadnappal való felcserélése. Ehhez azonban a szakszervezet munkahelyi szervének előzetes egyetértése szükséges
(1988 Ferencz Győző²–Lugosy Andor)
3.
az a helyzet, hogy több személy, ill. vki vkivel azonos véleményen, állásponton van
hihet dolog, hogy az [ti. az angolok és az amerikaiak kibékülése], a Franczia Udvarnak egygyet-értésével esett
(1782 Magyar Hírmondó)
mit lehet még a török kormánytól jogosan, méltányosan kivánni keresztény alattvalóinak érdekében, a nélkül hogy az ottoman birodalom állami életképessége aláásatnék. Siessen ez iránt egyetértésre jutni a török kormánynyal
(1877 Kossuth Lajos)
az emeleten csináltunk a szolgálattévő tiszttel egyetértésben Zsarkónak egy kis fogdát
(1964 Cseres Tibor)
Az elnökválasztás módjával […] kapcsolatban a Nemzeti Kerekasztal tárgyalásai során nem alakult ki egyetértés
(2010 Romsics Ignác)
3a. (kissé rég)
megállapodás, megegyezés
Kérdésbe vevék, ha való-e, hogy én a pénz hiját a magaméből pótoltam ki, s titkos egyetértésre magyarázzák a dolgot, mintha a summa nekem kedveskedésképen volt volna kötelezve
(1815 Kazinczy Ferenc ford.Lessing)
országos ülésben a personalis fel is tevé a kérdést; s a már előre történt egyetértések következésében 21 megye mellé is állott
(1833 Kölcsey Ferenc)
a két államban a só- és dohányjövedék egyenlő törvények és igazgatási szabályok szerint kezelendő, amelyek csakis közös egyetértéssel változtathatók meg
(1911 RévaiNagyLex.)
4.
békés, harmonikus viszony, ill. összhang, egység
Hat holnap tölt el ebben az edgyeſſégben, ebben az édes tárſalkodásban, ebben a’ kellemetes edgyet értéſébеn két tökélletes ſzivnek, mely egy másban gyönyörködik
(1775 Báróczi Sándor ford.Marmontel)
ezen házassági egyetértés romlott korunkban csudálkozásra méltó
(1845 Eötvös József)
bizonyára örömmel nézitek azt a három szép, nagy vizslakutyát, kik oly édes békességben, egyetértésben, oly vidáman, jóizün, oly tisztán s mértékletesen költik el ebédjöket, hogy sok gyermek tanulhatna tőlök
(1886 Hasznos Mulattató)
A zenekari kíséret és a szóló egyáltalán nem volt mindig a legnagyobb egyetértésben Beethoven C-dúr zongoraversenyének felcsendülése alatt
(1964 Műsorfüzet máj. 6.)
Tóth és Sabján kimentek az udvarra, verekedés lesz. Eldől végre, hogy ki a főnök. Fél óra múlva teljes egyetértésben jöttek vissza
(2010 Garaczi László)
Sz: egyetértési
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások