egymás kölcs nm 24A11 (fn-i értékben, tárgyként, határozóként, birt jelzőként, ill. névutóval)

1. ’〈a szövegelőzményben meghatározott személyekre, dolgokra utalva, annak kif-ére, hogy mindegyikük cselekedete, tevékenysége stb. kölcsönösen a másik(é)ra irányul, ill. léte, működése, állapota stb. (kölcsönösen) hat a másik(é)ra〉’ ❖ Kereſztyén Világbann a’ Koronás Fejek Szövetségben vagynak egymással (1772 Orczy Lőrinc 7249006, 34) | Üres, felületes characterek, pityergő és ordító nép űzi egymást a’ színpadon keresztűl (1837 Vörösmarty Mihály 8524427, 70) | Egymásra voltunk utalva s így csakhamar megbarátkoztunk (1880–1882 Pulszky Ferenc 8381001, 82) | Egymás közt vagyunk (1946 Illyés Gyula 9274058, 248) | A legbiztosabb módja, hogy újra megtaláljam őt, ha netalán elveszítenénk egymás nyomát, az lett volna, hogy megkérdem a vezetéknevét (1983 e. Tandori Dezső ford.–De Quincey 9703003, 61) | nincsenek titkaik egymás előtt (2009 Rakovszky Zsuzsa 3271003, 48).

2. ’〈a szövegelőzményben meghatározott személyekre, dolgokra stb. utalva, annak kif-ére, hogy cselekedetük, működésük, ill. állapotuk, helyzetük stb. olyan, hogy (sorban) egyik a másikat követi〉’ ❖ a’ minden napi hideglelés’ egyes oſtromlá tovább tartanak és egyenlk. Ez ritka. A’ ketts harmad napiban nem olly hoſzſzaſak, de az egymáſra következendök kzzül egyike mindenkor tartóſabb a’ mákánál (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 262) | folytattuk utunkat az egymást érő tanyák közt éjjel is (1838 Gegő Elek 8157001, 14) | két vagy több egymásból folyó körmondatot (1870 Névy László 8334003, 33) | huszonöt harmadosztályú kocsi egymásba kapcsolva (1934 Kosztolányi Dezső 9359245, 211) | egymást váltó nemzedékekben (1981 Fekete Gyula 9141004, 66) | Szabályosan váltakozó vízszintes rétegek, viaszfehér, bőrszínű, fakósárga, rikító sárga, okker és halvány rózsaszín egymás fölött (2010 Nádori Lídia ford.–Müller⁴ 3243003, 136) egymás után ’〈vmely cselekvés, történés (rövid idő alatt) sűrűn ismétlődő voltának, ill. a megnevezettek mindegyikére vonatk. gyors megvalósulásának kif-ére〉’ ❖ egy más után annyit beſzéllet a’ ſzerelemröl a’ füleimnek, hogy a’ vak is által láthatta, mit forgatot ſzándékában (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 144) | Vetekedve keltek fel a követek egymás után; vetekedve mondák el a legtisztább, legjózanabb, a felekezetek közeledését leginkább segítő gondolatokat (1832 Kölcsey Ferenc 8253057, 447) | Egymás után kapta a szerelmes leveleket, a leányiskolák árnyékszékében mindenütt az ő neve tarkította a falat (1932 Szathmári Sándor 9641003, 238) | – Miért, a tiétek jobb? – rángatta a vállát sértetten Virág. Több se kellett a fiúknak, egymás után előszedték a mobilokat (2010 Leiner Laura 3208004, 295).

Fr: békés, csúszik, csúsztat.

Vö. CzF. egymás¹, egymásba, egymásért; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. ~, egymásután

egymás kölcsönös névmás 24A11 (fn-i értékben, tárgyként, határozóként, birt jelzőként, ill. névutóval)
1.
〈a szövegelőzményben meghatározott személyekre, dolgokra utalva, annak kif-ére, hogy mindegyikük cselekedete, tevékenysége stb. kölcsönösen a másik(é)ra irányul, ill. léte, működése, állapota stb. (kölcsönösen) hat a másik(é)ra〉
Kereſztyén Világbann a’ Koronás Fejek Szövetségben vagynak egymással
(1772 Orczy Lőrinc)
Üres, felületes characterek, pityergő és ordító nép űzi egymást a’ színpadon keresztűl
(1837 Vörösmarty Mihály)
Egymásra voltunk utalva s így csakhamar megbarátkoztunk
(1880–1882 Pulszky Ferenc)
Egymás közt vagyunk
(1946 Illyés Gyula)
A legbiztosabb módja, hogy újra megtaláljam őt, ha netalán elveszítenénk egymás nyomát, az lett volna, hogy megkérdem a vezetéknevét
(1983 e. Tandori Dezső ford.De Quincey)
nincsenek titkaik egymás előtt
(2009 Rakovszky Zsuzsa)
2.
〈a szövegelőzményben meghatározott személyekre, dolgokra stb. utalva, annak kif-ére, hogy cselekedetük, működésük, ill. állapotuk, helyzetük stb. olyan, hogy (sorban) egyik a másikat követi〉
a’ minden napi hideglelés’ egyes oſtromlá tovább tartanak és egyenlk. Ez ritka. A’ ketts harmad napiban nem olly hoſzſzaſak, de az egymáſra következendök kzzül egyike mindenkor tartóſabb a’ mákánál
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
folytattuk utunkat az egymást érő tanyák közt éjjel is
(1838 Gegő Elek)
két vagy több egymásból folyó körmondatot
(1870 Névy László)
huszonöt harmadosztályú kocsi egymásba kapcsolva
(1934 Kosztolányi Dezső)
egymást váltó nemzedékekben
(1981 Fekete Gyula)
Szabályosan váltakozó vízszintes rétegek, viaszfehér, bőrszínű, fakósárga, rikító sárga, okker és halvány rózsaszín egymás fölött
(2010 Nádori Lídia ford.Müller)
egymás után
〈vmely cselekvés, történés (rövid idő alatt) sűrűn ismétlődő voltának, ill. a megnevezettek mindegyikére vonatk. gyors megvalósulásának kif-ére〉
egy más után annyit beſzéllet a’ ſzerelemröl a’ füleimnek, hogy a’ vak is által láthatta, mit forgatot ſzándékában
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Vetekedve keltek fel a követek egymás után; vetekedve mondák el a legtisztább, legjózanabb, a felekezetek közeledését leginkább segítő gondolatokat
(1832 Kölcsey Ferenc)
Egymás után kapta a szerelmes leveleket, a leányiskolák árnyékszékében mindenütt az ő neve tarkította a falat
(1932 Szathmári Sándor)
– Miért, a tiétek jobb? – rángatta a vállát sértetten Virág. Több se kellett a fiúknak, egymás után előszedték a mobilokat
(2010 Leiner Laura)
Vö. CzF. egymás¹, egymásba, egymásért; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. ~, egymásután

Beállítások