egymi htl nm és fn 1B5 (rég)

I. htl nm (fn-i értékben)

’〈egy közelebbről meg nem határozott dologra való utalásként:〉 egyvalami’ ❖ Ellenkezni látszik a’ természettel, hogy egymi, egy időben két szint mutasson (1825 Erdélyi János¹ C1626, 177) | kitartás nem hiányzik nálam, ha egymit kivíni felteszek (1846 Kuthy Lajos C2857, 171).

II. fn

’önállóan létező, egyes személy v. dolog, egyén, ill. egyed’ ❖ Egymi. Individuum (1828 Bugát Pál ford.–Hempel C1210, szótár 8) | Ha az említett bántalmak közül egyiknek bélege sem növekedik is meg, de ha ugyanazon rendbeli bántalmak többen öszvejőnek valamely egymiben: àkor szinte betegségbe ejtetik az eltérés (1830 Bugát Pál 8070004, 79) | Már ez átaljában minden magyart illet ’s az egymikből álló egész nemzetet (1842 Döbrentei Gábor C1071, 233).

Vö. CzF.

egymi határozatlan névmás és főnév 1B5 (rég)
I. határozatlan névmás (fn-i értékben)
〈egy közelebbről meg nem határozott dologra való utalásként:〉 egyvalami
Ellenkezni látszik a’ természettel, hogy egymi, egy időben két szint mutasson
(1825 Erdélyi János¹)
kitartás nem hiányzik nálam, ha egymit kivíni felteszek
(1846 Kuthy Lajos)
II. főnév
önállóan létező, egyes személy v. dolog, egyén, ill. egyed
Egymi. Individuum
(1828 Bugát Pál ford.Hempel)
Ha az említett bántalmak közül egyiknek bélege sem növekedik is meg, de ha ugyanazon rendbeli bántalmak többen öszvejőnek valamely egymiben: àkor szinte betegségbe ejtetik az eltérés
(1830 Bugát Pál)
Már ez átaljában minden magyart illet ’s az egymikből álló egész nemzetet
(1842 Döbrentei Gábor)
Vö. CzF.

Beállítások