egynemű mn 18C4

1. ’ugyanolyan nemi jellegekkel rendelkező, ugyanahhoz v. vkivel azonos biológiai nemhez tartozó 〈ember v. állat〉, ill. ilyen személyekből álló 〈csoport〉’ ❖ Az illendőség szabályai a személyekre nézve, a kikkel érintkezünk. […] Nemre nézve: egynemüek, másnemüek (1854 Vasárnapi Újság CD56) | az egy petéből származó ikrek mindig egynemüek (1895 PallasLex. CD02) | A megtermékenyítetlen petékből [az ún. szűznemzés során] sok esetben mindig csak egynemű állatok keletkeznek (1933 Az állatok világa ford. CD46) | az egynemű karok versenyében II. díjat nyer az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola női kara (1987 Lévai Béla 1094001, 22) | Az egynemű svéd párok is fogadhatnak örökbe gyereket (2002 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’ilyen személyek között fennálló 〈kapcsolat, viszony〉, ill. ilyen személyek által végzett 〈tevékenység〉’ ❖ Az egynemű szerelem – amelyről még nemrégiben beszélni sem lehetett a színpadon –, úgy látszik, kicsikarta magának azt a jogot, hogy nyilvánosan vitázzanak róla (1926 Alkalay Ödön CD10) | A nemek és korosztályok részvétele alapján egynemű, azaz férfi-, női, legény-, leány-, gyermek-, valamint vegyes táncokról beszélünk (1990 Magyar néprajz CD47) | az egynemű kapcsolatokat a Btk. teljesen alaptalanul az ösztönélet zavarának tekinti (2001 Magyar Hírlap CD09).

2. (rég, Áll v. Növ) ’ugyanabba, ill. vmely másik élőlénnyel azonos nembe mint rendszertani kategóriába tartozó 〈élőlény〉’ ❖ Valamint az állatok között, a’ mellyek ugyan azon egy nemüek, de külömböz fajtájuak […] gyakorta öſzvemennek egymással, és öſzveelegyednek, mint példánakokáért a’ ló a’ ſzamárral, az eb a’ farkassal […]: így vagyon ez a’ növényekre nézve is (1803 Fábián József 7101031, 208) | A’ vadgalamb az imént említettem örvös galambbal egynemű (1829 Pák Dienes 8346010, 172).

3. ’jellemző tulajdonságaiban vmivel vmilyen szempontból egyező, ugyanolyan típusú, fajtájú, egyféle 〈dolog〉’ ❖ Egy nem több Egységek hívattatnak, Számnak (1780 Bévezetés a számvetésre 7397002, 5) | Egynemüek lesznek-e ezen bankjegyek vagy bankról bankra különbözőek? (1873 Kossuth Lajos CD32) | a szépirodalomnak csak egyik ága egynemű a mindennapi gondolatközléssel, a próza (1938 Weöres Sándor 9788144, 6) | A jogszabály 25 százalék egynemű szavazathoz köti a referendum érvényességét (1997 Magyar Hírlap CD09) | arra vagyunk kíváncsiak, hogy különböző térségek egynemű ingatlanjai (panel, öröklakás, családi ház, sorház) milyen árszínvonalat képviselnek (2002 Magyar Hírlap CD09).

4. ’vmilyen szempontból azonos részekből, elemekből álló, egységes összetételű, megjelenésű 〈anyag, szín, képződmény stb.〉’ ❖ A testek vegyállapotukra nézve egyszerűek vagy összetettek; mert vagy egynemű anyagból állanak, vagy külön természetű anyagok’ sajátságos egyesülése által [képződnek] (1850 Jedlik Ányos 8208002, 37) | Vörhenynél a garat pirja egyenletes, egynemü, kanyarónál foltos (1894 PallasLex. CD02) | A fogazat lehet egynemű, ha egyforma fogakból áll (1926 TolnaiÚjLex. C5722, 82) | [Az istállótrágya érlelése során] egy sötétebb színű, egynemű, jól kezelhető (szórható) anyag keletkezik (2005 A mezőgazdasági termelés gyakorlatának alapismeretei 3132001, 38).

4a. ’olyan 〈nem anyagi természetű, többelemű, összetett dolog〉, amely egységes, homogén, amelynek részei, elemei, tagjai bizonyos jellemző tulajdonságaikban ugyanolyanok, azonos jellegűek’ ❖ az, ami Berzsenyinek szavaiból kitetszik, hogy a régieknek csak egynemű lirikumok [ti. csak ódájuk] volt, ez valóban nem nagy régiség-tudomány (1826 Kölcsey Ferenc összes művei 8253045, 582) | Eleinte azonban az írásmód sem volt egynemű [a korai cseh feljegyzésekben] (1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | a pártoknak és szervezeteknek a szociális összetétele nem egynemű (1935 Marxizmus–leninizmus olvasókönyv ford. C6907, 358) | Kiderül majd, hogy az előszeretettel egységesen kezelt Nyugat-Európa mégsem annyira egynemű (2002 Spéder Zsolt 3282001, 8).

Sz: egyneműség, egyneműsödik.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

egynemű melléknév 18C4
1.
ugyanolyan nemi jellegekkel rendelkező, ugyanahhoz v. vkivel azonos biológiai nemhez tartozó 〈ember v. állat〉, ill. ilyen személyekből álló 〈csoport〉
Az illendőség szabályai a személyekre nézve, a kikkel érintkezünk. […] Nemre nézve: egynemüek, másnemüek
(1854 Vasárnapi Újság)
az egy petéből származó ikrek mindig egynemüek
(1895 PallasLex.)
A megtermékenyítetlen petékből [az ún. szűznemzés során] sok esetben mindig csak egynemű állatok keletkeznek
(1933 Az állatok világa ford.)
az egynemű karok versenyében II. díjat nyer az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola női kara
(1987 Lévai Béla)
Az egynemű svéd párok is fogadhatnak örökbe gyereket
(2002 Magyar Hírlap)
1a.
ilyen személyek között fennálló 〈kapcsolat, viszony〉, ill. ilyen személyek által végzett 〈tevékenység〉
Az egynemű szerelem – amelyről még nemrégiben beszélni sem lehetett a színpadon –, úgy látszik, kicsikarta magának azt a jogot, hogy nyilvánosan vitázzanak róla
(1926 Alkalay Ödön)
A nemek és korosztályok részvétele alapján egynemű, azaz férfi-, női, legény-, leány-, gyermek-, valamint vegyes táncokról beszélünk
(1990 Magyar néprajz)
az egynemű kapcsolatokat a Btk.Büntető Törvénykönyv teljesen alaptalanul az ösztönélet zavarának tekinti
(2001 Magyar Hírlap)
2. (rég, Áll v. Növ)
ugyanabba, ill. vmely másik élőlénnyel azonos nembe mint rendszertani kategóriába tartozó 〈élőlény〉
Valamint az állatok között, a’ mellyek ugyan azon egy nemüek, de külömböz fajtájuak […] gyakorta öſzvemennek egymással, és öſzveelegyednek, mint példánakokáért a’ ló a’ ſzamárral, az eb a’ farkassal […]: így vagyon ez a’ növényekre nézve is
(1803 Fábián József)
A’ vadgalamb az imént említettem örvös galambbal egynemű
(1829 Pák Dienes)
3.
jellemző tulajdonságaiban vmivel vmilyen szempontból egyező, ugyanolyan típusú, fajtájú, egyféle 〈dolog〉
Egy nem több Egységek hívattatnak, Számnak
(1780 Bévezetés a számvetésre)
Egynemüek lesznek-e ezen bankjegyek vagy bankról bankra különbözőek?
(1873 Kossuth Lajos)
a szépirodalomnak csak egyik ága egynemű a mindennapi gondolatközléssel, a próza
(1938 Weöres Sándor)
A jogszabály 25 százalék egynemű szavazathoz köti a referendum érvényességét
(1997 Magyar Hírlap)
arra vagyunk kíváncsiak, hogy különböző térségek egynemű ingatlanjai (panel, öröklakás, családi ház, sorház) milyen árszínvonalat képviselnek
(2002 Magyar Hírlap)
4.
vmilyen szempontból azonos részekből, elemekből álló, egységes összetételű, megjelenésű 〈anyag, szín, képződmény stb.〉
A testek vegyállapotukra nézve egyszerűek vagy összetettek; mert vagy egynemű anyagból állanak, vagy külön természetű anyagok’ sajátságos egyesülése által [képződnek]
(1850 Jedlik Ányos)
Vörhenynél a garat pirja egyenletes, egynemü, kanyarónál foltos
(1894 PallasLex.)
A fogazat lehet egynemű, ha egyforma fogakból áll
(1926 TolnaiÚjLex.)
[Az istállótrágya érlelése során] egy sötétebb színű, egynemű, jól kezelhető (szórható) anyag keletkezik
(2005 A mezőgazdasági termelés gyakorlatának alapismeretei)
4a.
olyan 〈nem anyagi természetű, többelemű, összetett dolog〉, amely egységes, homogén, amelynek részei, elemei, tagjai bizonyos jellemző tulajdonságaikban ugyanolyanok, azonos jellegűek
az, ami Berzsenyinek szavaiból kitetszik, hogy a régieknek csak egynemű lirikumok [ti. csak ódájuk] volt, ez valóban nem nagy régiség-tudomány
(1826 Kölcsey Ferenc összes művei)
Eleinte azonban az írásmód sem volt egynemű [a korai cseh feljegyzésekben]
(1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
a pártoknak és szervezeteknek a szociális összetétele nem egynemű
(1935 Marxizmus–leninizmus olvasókönyv ford.)
Kiderül majd, hogy az előszeretettel egységesen kezelt Nyugat-Európa mégsem annyira egynemű
(2002 Spéder Zsolt)
Sz: egyneműség, egyneműsödik
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások