egypár mn és fn 

I. mn 22A8

1. ’néhány, pár, kevés számú 〈ember, állat, (elvont) dolog stb.〉’ ❖ [Abdella] nem kételkedett ötet meg-ſzóllitani, és meg-kérdezni, ha nem válalna-é fel-egy pár ſzemélyt, kik között egyike ö maga volna, jó és dupla bérért Algériából Spanyol, vagy Frantzia Orſzágba, avagy akár melly más Kereſztény földre ki-vinni? (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 282) | A’ Király -nagysága kéri: hogy egy-pár ſzóra hozzá-menni méltóztasson nagyságod (1795 Dugonics András 7087018, 42) | legyen szabad egypár tapasztalatra utalnunk (1860 Székács József 8431001, 4) | kopasz volt minden, csak egy-egy barackfa nyílott, és egypár fenyő mosolygott zöld pompában (1900 Mikszáth Kálmán CD04) | A Vastag megint agyoncsapott egypár egeret (1965 Polgár András 1121005, 31) | Van egypár családi kép is, mind őt ábrázolják a szüleivel (2006–2007 Tábori Zoltán 3305001, 87).

1a. (-an raggal, hsz-szerűen) ’páran, egynéhányan’ ❖ Szóbeszéd közt értettem, mikép a mostani muraközi lelkészek között is egy páran jó czélu alapitványokat csinálandnak (1854 Vasárnapi Újság CD56) | Holnap jönnek az újak. Egypáran, de nagyon kedvesek (1901 Ady Endre CD0801) | Fogalmam sincs, melyik Parázsó lánnyal volt dolgom, vannak ezek egypáran (1965 Fekete Gyula 9141002, 102) | Nekem már nagyon kellett pisilni. Marika néni engedélyt kért, hogy kimehessünk egypáran (2000 Magyar Hírlap CD09).

1b. (idő-, mérték- v. pénzegységet jelentő szó jelzőjeként) ’olyan mennyiségű 〈idő, anyag stb.〉, amennyi a megnevezett idő-, mérték- v. pénzegységgel megnevezett idő, anyag stb. néhányszorosa, egykétszerese’ ❖ Ha pedig tsak keringve mútogatta magát [a bába] egy pár hónapotskákig az Iſpotályban: e’ bizony kevés (1777 Szeli Károly C3933, XIX) | S még Belgrádban is fekszik angol posztó, melly tán éppen azon juh gyapjábul készűlt, melly onnan egypár mérföldnyire legelt csak? (1830 Széchenyi István CD1501) | [Kampós úr] Icignek befagyott vizes palackba adta a spirituszpróbát, s rászedte egypár fokkal (1862 Jókai Mór 8209011, 22) | A szüret még nem volt olyan régen, hogy meg ne maradt volna a pincében a legjavából egypár liter (1884 Mikszáth Kálmán CD04) | van teneked Amerikába egy régi András bátyád, ha írnánk neki egy szép levelet, nem küldene az egypár dollárocskát? (1922 Móricz Zsigmond 9462056, 101) | lelkileg milyen jót tenne neki egypár nap az otthonában (2008 Kováts Judit 3151009, 1426).

1c. (tő- v. törtszn v. abból képzett mn előtt) ’〈annak jelölésére, hogy néhány egység szerepel a szn-vel megnevezett számból, ill. dologból〉’ ❖ Elvégeztük, hogy eggyikünk a’ másikra semmit ne költsön; készűljön kiki a’ mint tetszik, ’s Sophie megígérte önmagától, hogy azt az egy pár ezret, a’ mit az atyja néki kikészítésűl ád, reszkető tűre ’s csillogó kövekre nem vesztegeti (1805 Kazinczy Ferenc C2556, 246) | Most egy magyar epost kezdék olvasni; kiszámolám, hogy tizenkét esztendő alatt elolvasom, ’s ha addig élek, majd meg látom, ki lesz olly tudós, ki nekem érte egypár száz arany jutalmat ad (1833 Munkácsy János 8323002, 50) | Csupán egyetlen számításuk látszott volna indokoltnak, ha megtörtént, amiben hiába fáradozott Kőrösi Csoma Sándor s előtte mások, hogy ti. még egypár milliónyi magyart találtak valahol az Ural körül (1891 Mikszáth Kálmán CD04) | a testvérek Szentül és nagyszerűn tudtak hazudni. Sohasem vallottak be többet Mint harmincnyolcat s egypár tizedet (1935 Reményik Sándor CD01) | Itt is elment egypár milliárd (2000 Magyar Hírlap CD09).

2. ’néhányszor, párszor végbemenő v. ismétlődő 〈cselekvés, történés, megnyilatkozás〉’ ❖ Emez azonban egy kis fertály óra múlva ſzép betses illendöséggel a’ Hertzeg eleibe ment, nagy tiſztelettel meg-hajtván elötte mágát, és egy pár tántzra engedelmét kérvén (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 125) | egypár lövés után a tüzérek kardot rántva víttak (1887 Jókai Mór CD18) | Kívül egypár dühös rikoltás (1925 Herczeg Ferenc 9241002, 82) | a ruhája is poros, mert egypárszor lekuporodott a földre, amikor a labdáját kereste (2009 Rakovszky Zsuzsa 3271003, 43).

II. fn 4A6

1. ’a szövegkörnyezetből v. a szituációból ismert néhány ember, állat, (elvont) dolog stb.’ ❖ A’ Tavaſzi Dög-nyavalyák többnyire laanként keſzdödnek; Eredetek lau, tsak itt, ’s amott ſzökik meg a’ Barmot, ritkán ſzálnak meg egy párt, ’s még ritkábban az egéſz Iſtálló-béli marhát (1784 Tolnay Sándor ford.–Wolstein C4225, 39) | Háromszék vándor közgyüléseiből itt [ti. Márkosfalván] is tartott egypárt (1869 Orbán Balázs 8340014, 185) | kiszedte a tepsiből a kisült pogácsákat, tányérra kirakta; egypárnak odasült a feneke (1884 Jókai Mór CD18) | még van a régi urakból is maradék, egypárat én is személyesen ismerek (1973 László-Bencsik Sándor 9383003, 314) | egy csomó érdekes, szép gondolat, egypárral nehéz is vitatkozni (2004 Országgyűlési Napló CD62).

1a. (tbsz-ú, kül. 1. sz-ű birt szjellel) ’a szóban forgó v. a beszédszituációban meghatározott személyek közül néhány’ ❖ egypárunknak leütik fejét (1849 Kossuth Lajos CD32) | Nékem adatott, s egypárunknak, hogy e határtalan magyarnak [ti. Ady Endrének] némiképp irodalmi keresztapja lehessünk (1919 Ignotus CD10) | Beadtam egy módosító javaslatot, amelyre szeretném egypárunk figyelmét felhívni (1994 Országgyűlési Napló CD62).

2. (tárgyragos határozóként) ’〈vmely cselekvés, történés, megnyilatkozás egy-kétszer ismétlődő voltának, ill. egy-két megszakítás nélküli rövid mozzanatának a jelölésére〉’ ❖ Ismét tántzolának frantziáſt, és Szigvárt is más Leányokkal, ’s majd még egygy párt a’ maga’ Máriánájával (1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.–Miller C0791, 386) | a mint elhajt mellette, húzzon egy párt a nyaka közé azzal a szíjostorral (1878 Győrffy Iván C1964, 147) | Most is, míg csak ki nem értünk a körútra, felugrándoz mellettem [Iboly], ijjj de csuda dolog issstenemm! és utána nyerített még egypárat fel a rövidlátó márciusi csillagoknak (1935 Szép Ernő 9665045, 174) | Jani mondja: rárakjam a drótot a nyakára? Mondom, hát ahogy gondolod! Fekete macska volt. Rárakta, ő is pörgetett rajta egypárat, úgy élvezte (1982 Géczi János 1058001, 257).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

egypár melléknév és főnév
I. melléknév 22A8
1.
néhány, pár, kevés számú 〈ember, állat, (elvont) dolog stb.〉
[Abdella] nem kételkedett ötet meg-ſzóllitani, és meg-kérdezni, ha nem válalna-é fel-egy pár ſzemélyt, kik között egyike ö maga volna, jó és dupla bérért Algériából Spanyol, vagy Frantzia Orſzágba, avagy akár melly más Kereſztény földre ki-vinni?
(1772 Mészáros Ignác ford.)
A’ Király -nagysága kéri: hogy egy-pár ſzóra hozzá-menni méltóztasson nagyságod
(1795 Dugonics András)
legyen szabad egypár tapasztalatra utalnunk
(1860 Székács József)
kopasz volt minden, csak egy-egy barackfa nyílott, és egypár fenyő mosolygott zöld pompában
(1900 Mikszáth Kálmán)
A Vastag megint agyoncsapott egypár egeret
(1965 Polgár András)
Van egypár családi kép is, mind őt ábrázolják a szüleivel
(2006–2007 Tábori Zoltán)
1a. (-an raggal, hsz-szerűen)
páran, egynéhányan
Szóbeszéd közt értettem, mikép a mostani muraközi lelkészek között is egy páran jó czélu alapitványokat csinálandnak
(1854 Vasárnapi Újság)
Holnap jönnek az újak. Egypáran, de nagyon kedvesek
(1901 Ady Endre)
Fogalmam sincs, melyik Parázsó lánnyal volt dolgom, vannak ezek egypáran
(1965 Fekete Gyula)
Nekem már nagyon kellett pisilni. Marika néni engedélyt kért, hogy kimehessünk egypáran
(2000 Magyar Hírlap)
1b. (idő-, mérték- v. pénzegységet jelentő szó jelzőjeként)
olyan mennyiségű 〈idő, anyag stb.〉, amennyi a megnevezett idő-, mérték- v. pénzegységgel megnevezett idő, anyag stb. néhányszorosa, egykétszerese
Ha pedig tsak keringve mútogatta magát [a bába] egy pár hónapotskákig az Iſpotályban: e’ bizony kevés
(1777 Szeli Károly)
S még Belgrádban is fekszik angol posztó, melly tán éppen azon juh gyapjábul készűlt, melly onnan egypár mérföldnyire legelt csak?
(1830 Széchenyi István)
[Kampós úr] Icignek befagyott vizes palackba adta a spirituszpróbát, s rászedte egypár fokkal
(1862 Jókai Mór)
A szüret még nem volt olyan régen, hogy meg ne maradt volna a pincében a legjavából egypár liter
(1884 Mikszáth Kálmán)
van teneked Amerikába egy régi András bátyád, ha írnánk neki egy szép levelet, nem küldene az egypár dollárocskát?
(1922 Móricz Zsigmond)
lelkileg milyen jót tenne neki egypár nap az otthonában
(2008 Kováts Judit)
1c. (tő- v. törtszn v. abból képzett mn előtt)
〈annak jelölésére, hogy néhány egység szerepel a szn-vel megnevezett számból, ill. dologból〉
Elvégeztük, hogy eggyikünk a’ másikra semmit ne költsön; készűljön kiki a’ mint tetszik, ’s Sophie megígérte önmagától, hogy azt az egy pár ezret, a’ mit az atyja néki kikészítésűl ád, reszkető tűre ’s csillogó kövekre nem vesztegeti
(1805 Kazinczy Ferenc)
Most egy magyar epost kezdék olvasni; kiszámolám, hogy tizenkét esztendő alatt elolvasom, ’s ha addig élek, majd meg látom, ki lesz olly tudós, ki nekem érte egypár száz arany jutalmat ad
(1833 Munkácsy János)
Csupán egyetlen számításuk látszott volna indokoltnak, ha megtörtént, amiben hiába fáradozott Kőrösi Csoma Sándor s előtte mások, hogy ti.tudniillik még egypár milliónyi magyart találtak valahol az Ural körül
(1891 Mikszáth Kálmán)
a testvérek Szentül és nagyszerűn tudtak hazudni. Sohasem vallottak be többet Mint harmincnyolcat s egypár tizedet
(1935 Reményik Sándor)
Itt is elment egypár milliárd
(2000 Magyar Hírlap)
2.
néhányszor, párszor végbemenő v. ismétlődő 〈cselekvés, történés, megnyilatkozás〉
Emez azonban egy kis fertály óra múlva ſzép betses illendöséggel a’ Hertzeg eleibe ment, nagy tiſztelettel meg-hajtván elötte mágát, és egy pár tántzra engedelmét kérvén
(1772 Mészáros Ignác ford.)
egypár lövés után a tüzérek kardot rántva víttak
(1887 Jókai Mór)
Kívül egypár dühös rikoltás
(1925 Herczeg Ferenc)
a ruhája is poros, mert egypárszor lekuporodott a földre, amikor a labdáját kereste
(2009 Rakovszky Zsuzsa)
II. főnév 4A6
1.
a szövegkörnyezetből v. a szituációból ismert néhány ember, állat, (elvont) dolog stb.
A’ Tavaſzi Dög-nyavalyák többnyire laanként keſzdödnek; Eredetek lau, tsak itt, ’s amott ſzökik meg a’ Barmot, ritkán ſzálnak meg egy párt, ’s még ritkábban az egéſz Iſtálló-béli marhát
(1784 Tolnay Sándor ford.Wolstein)
Háromszék vándor közgyüléseiből itt [ti. Márkosfalván] is tartott egypárt
(1869 Orbán Balázs)
kiszedte a tepsiből a kisült pogácsákat, tányérra kirakta; egypárnak odasült a feneke
(1884 Jókai Mór)
még van a régi urakból is maradék, egypárat én is személyesen ismerek
(1973 László-Bencsik Sándor)
egy csomó érdekes, szép gondolat, egypárral nehéz is vitatkozni
(2004 Országgyűlési Napló)
1a. (tbsz-ú, kül. 1. sz-ű birt szjellel)
a szóban forgó v. a beszédszituációban meghatározott személyek közül néhány
egypárunknak leütik fejét
(1849 Kossuth Lajos)
Nékem adatott, s egypárunknak, hogy e határtalan magyarnak [ti. Ady Endrének] némiképp irodalmi keresztapja lehessünk
(1919 Ignotus)
Beadtam egy módosító javaslatot, amelyre szeretném egypárunk figyelmét felhívni
(1994 Országgyűlési Napló)
2. (tárgyragos határozóként)
〈vmely cselekvés, történés, megnyilatkozás egy-kétszer ismétlődő voltának, ill. egy-két megszakítás nélküli rövid mozzanatának a jelölésére〉
Ismét tántzolának frantziáſt, és Szigvárt is más Leányokkal, ’s majd még egygy párt a’ maga’ Máriánájával
(1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.Miller)
a mint elhajt mellette, húzzon egy párt a nyaka közé azzal a szíjostorral
(1878 Győrffy Iván)
Most is, míg csak ki nem értünk a körútra, felugrándoz mellettem [Iboly], ijjj de csuda dolog issstenemm! és utána nyerített még egypárat fel a rövidlátó márciusi csillagoknak
(1935 Szép Ernő)
Jani mondja: rárakjam a drótot a nyakára? Mondom, hát ahogy gondolod! Fekete macska volt. Rárakta, ő is pörgetett rajta egypárat, úgy élvezte
(1982 Géczi János)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások