egyrészt hsz 0

1. (a másrészt szóval együtt) ’〈kül. szerződéskötés egyik résztvevőjére utalva:〉 több közül az egyik fél részéről, ill. annak képviseletében’ ❖ A szerződés egyrészt idősb gróf Bethlen István és fia Péter, másrészt Széchy Mária közt köttetett (1885 Acsády Ignác CD55) | I. Frigyes császár és fia Henrik egyrészt és a lombardi szövetséges városok között másrészt kötött kostnici békét tartalmazó Acta de pace Constantiae (1893 PallasLex. CD02) | A locarnoi egyezmény kapcsán négy, jogi kérdésekre vonatkozó választott bírósági szerződés jött létre, még pedig egyrészt Németország, másrészt külön-külön Belgium, Franciaország, Lengyelország és Csehszlovákia között, mely szerint a vitás kérdések v. választott bíróság, v. az állandó Nemzetközi Bíróság elé viendők (1928 TolnaiÚjLex. C5727, 200) | A szerződés a következőkről szól, csak nagyon röviden. „Szerződés, amely létrejött egyrészt az ÁTK, Gödöllő mint eladó, másrészt a Béke Horgászegyesület, Budapest XI., Mohai út 39. mint vevő között.” (1990 Országgyűlési Napló CD62).

2. ’részben, egy (bizonyos) tekintetben, egyik vonatkozásban’ ❖ Nem így van a’ dolog a’ Német lakta földjén, melly annyi apró souverainetékre [ti. szuverén területekre] szakadt. Ez talán egy részt az oka, miért szeretik annyira a’ Német tudósok Journalokban magokat a’ publicummal közleni (1812 Csehy József C2562, 359) | Juliánna minden órán várja a férje hazaérkezését; egyrészt az is vezette ide a Szepességre, hogy itt remél vele találkozni (1884 Jókai Mór CD18) | Hátha mégis meglát valaki? (Mintha bizony valami szörnyű büntettet készültem volna elkövetni!)… És főképpen, hátha észrevesz ő? (Pedig hiszen egyrészt éppen ezt akartam.) (1914 Lampérth Géza 9379015, 13).

2a. (rég) ’a szóban forgó dolog, jelenség, csoport stb. egy (bizonyos) részét tekintve’ ❖ Itt még arra is figyelmeztetnem kell F. urat, hogy a’ háziadó egy részt termesztményekben és szolgálatokban, minő a’ forspont, fizettetik, ’s kérdezem: valljon nem fog e a’ háziadónak egy része magyar bankjegyekkel fizettetni (1841 Pesti Hírlap CD61) | ott van még az 1728-ki julius 30-ról kelt országgyűlési felírás is, melyben a még egy részt Erdélyi törvényekkel élő ezen megyéknek minden tekintetben magyar törvények alá tétele azon oknál fogva sürgettetik, mivel az erdélyi diaetára is követeket küldeni s a magyar diétán is megjelenni tartoznának (1848 Kossuth Lajos CD32) | 1848-ban a pamphlet-irodalom egyrészt az egyház ellen fordúlt, de annak emlékezetét az idő méltán eltemette (1864 Toldy Ferenc 8481012, 295) | Természetesen, ezekből a vásznakból készülnek egyrészt a sárközi nők fehér ruhái. Régente a felső-ruha is ezekből készült. Ez magyarázza a fehérnép elnevezést (1912 Malonyay Dezső 8292037, 80).

3. (mellérendelés első tagjában, rendsz. más- előtagú, kül. a másrészt szóval, ksz-szerűen is) ’〈annak nyomatékosítására, hogy a(z általa bevezetett) kijelentést, információt vmely ugyancsak érvényes kiegészítés, hozzátoldás követi〉’ ❖ Tanulásaimnak végét érvén, egy részt az a’ kivánság, hogy a’ világot láthassam, más részt egy füstbe mentt intézet, erre a’ pályára vezettek (1803 Csehy József C2556, 3) | Br. Eötvös József összes, számszerint huszonegy, egyrészt kiadatlan, másrészt elszórva megjelent versére (1858 Salamon Ferenc 8402019, 172) | [Ausztria] Európa közepén, állandó korlátozója egyrészt a foglalásoknak, másrészről az inváziónak (1898 Gracza György CD45) | A naturalizmusban éppen ez történt: a különös érvényesítése az általánossal szemben egyrészt, az esetlegesnek abszolúttá nyilvánítása másrészt (1947 Rónay György 9573082, 215) | [A módosító javaslataim] érintik egyrészt körzetemet, Vas megyét, Szombathely térségét, valamint érintik a közoktatást, oktatást és a kulturális területet, kulturális szférát (2004 Országgyűlési Napló CD62).

3a. (mellérendelés első tagjában, a más v. más- előtagú szóval, ill. ellentétes, es. megengedő ksz-val együtt, ksz-szerűen is) ’〈szembeállítás nyomatékosítására〉’ ❖ Egyrészt ha minden kormány elleni szóért hűtelenségi perbe vonatunk, valóságos ásiai despotismus uralkodand. Másrészt ha mindent, revolutiót s lázzadást is büntetlen szabad praedicálni, anarchia következik (1835 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | A jelen hét amilyen eseménytelen, száraz egyrészt, éppoly kedélyes más tekintetben (1875 Mikszáth Kálmán CD04) | A versforma egyrészt megkötöttséget jelent, másrészt azonban oldottságot is, a feltétlen konkrétság alól való felszabadulást (1938 Weöres Sándor 9788144, 8) | Egyrészt örülök annak, hogy mindinkább összekovácsolódunk, noha természetesen nem esik jól, hogy az önkormányzat minket nem sorolt a magasművészi teljesítményt nyújtó társulatok közé (1996 Magyar Hírlap CD09) | Codrus egyrészt magán viseli a sztoikus bölcs minden jegyét, de ugyanakkor érzékeny ember is (2007 János-Szatmári Szabolcs 3164001, 104).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

egyrészt határozószó 0
1. (a másrészt szóval együtt)
〈kül. szerződéskötés egyik résztvevőjére utalva:〉 több közül az egyik fél részéről, ill. annak képviseletében
A szerződés egyrészt idősb gróf Bethlen István és fia Péter, másrészt Széchy Mária közt köttetett
(1885 Acsády Ignác)
I. Frigyes császár és fia Henrik egyrészt és a lombardi szövetséges városok között másrészt kötött kostnici békét tartalmazó Acta de pace Constantiae
(1893 PallasLex.)
A locarnoi egyezmény kapcsán négy, jogi kérdésekre vonatkozó választott bírósági szerződés jött létre, még pedig egyrészt Németország, másrészt külön-külön Belgium, Franciaország, Lengyelország és Csehszlovákia között, mely szerint a vitás kérdések v.vagy választott bíróság, v.vagy az állandó Nemzetközi Bíróság elé viendők
(1928 TolnaiÚjLex.)
A szerződés a következőkről szól, csak nagyon röviden. „Szerződés, amely létrejött egyrészt az ÁTKÁllattenyésztési és Takarmányozási Kutatóközpont, Gödöllő mint eladó, másrészt a Béke Horgászegyesület, Budapest XI., Mohai út 39. mint vevő között.”
(1990 Országgyűlési Napló)
2.
részben, egy (bizonyos) tekintetben, egyik vonatkozásban
Nem így van a’ dolog a’ Német lakta földjén, melly annyi apró souverainetékre [ti. szuverén területekre] szakadt. Ez talán egy részt az oka, miért szeretik annyira a’ Német tudósok Journalokban magokat a’ publicummal közleni
(1812 Csehy József)
Juliánna minden órán várja a férje hazaérkezését; egyrészt az is vezette ide a Szepességre, hogy itt remél vele találkozni
(1884 Jókai Mór)
Hátha mégis meglát valaki? (Mintha bizony valami szörnyű büntettet készültem volna elkövetni!)… És főképpen, hátha észrevesz ő? (Pedig hiszen egyrészt éppen ezt akartam.)
(1914 Lampérth Géza)
2a. (rég)
a szóban forgó dolog, jelenség, csoport stb. egy (bizonyos) részét tekintve
Itt még arra is figyelmeztetnem kell F. urat, hogy a’ háziadó egy részt termesztményekben és szolgálatokban, minő a’ forspont, fizettetik, ’s kérdezem: valljon nem fog e a’ háziadónak egy része magyar bankjegyekkel fizettetni
(1841 Pesti Hírlap)
ott van még az 1728-ki julius 30-ról kelt országgyűlési felírás is, melyben a még egy részt Erdélyi törvényekkel élő ezen megyéknek minden tekintetben magyar törvények alá tétele azon oknál fogva sürgettetik, mivel az erdélyi diaetára is követeket küldeni s a magyar diétán is megjelenni tartoznának
(1848 Kossuth Lajos)
1848-ban a pamphlet-irodalom egyrészt az egyház ellen fordúlt, de annak emlékezetét az idő méltán eltemette
(1864 Toldy Ferenc)
Természetesen, ezekből a vásznakból készülnek egyrészt a sárközi nők fehér ruhái. Régente a felső-ruha is ezekből készült. Ez magyarázza a fehérnép elnevezést
(1912 Malonyay Dezső)
3. (mellérendelés első tagjában, rendsz. más- előtagú, kül. a másrészt szóval, ksz-szerűen is)
〈annak nyomatékosítására, hogy a(z általa bevezetett) kijelentést, információt vmely ugyancsak érvényes kiegészítés, hozzátoldás követi〉
Tanulásaimnak végét érvén, egy részt az a’ kivánság, hogy a’ világot láthassam, más részt egy füstbe mentt intézet, erre a’ pályára vezettek
(1803 Csehy József)
Br.Báró Eötvös József összes, számszerint huszonegy, egyrészt kiadatlan, másrészt elszórva megjelent versére
(1858 Salamon Ferenc)
[Ausztria] Európa közepén, állandó korlátozója egyrészt a foglalásoknak, másrészről az inváziónak
(1898 Gracza György)
A naturalizmusban éppen ez történt: a különös érvényesítése az általánossal szemben egyrészt, az esetlegesnek abszolúttá nyilvánítása másrészt
(1947 Rónay György)
[A módosító javaslataim] érintik egyrészt körzetemet, Vas megyét, Szombathely térségét, valamint érintik a közoktatást, oktatást és a kulturális területet, kulturális szférát
(2004 Országgyűlési Napló)
3a. (mellérendelés első tagjában, a más v. más- előtagú szóval, ill. ellentétes, es. megengedő ksz-val együtt, ksz-szerűen is)
〈szembeállítás nyomatékosítására〉
Egyrészt ha minden kormány elleni szóért hűtelenségi perbe vonatunk, valóságos ásiai despotismus uralkodand. Másrészt ha mindent, revolutiót s lázzadást is büntetlen szabad praedicálni, anarchia következik
(1835 Kossuth Lajos összes munkái)
A jelen hét amilyen eseménytelen, száraz egyrészt, éppoly kedélyes más tekintetben
(1875 Mikszáth Kálmán)
A versforma egyrészt megkötöttséget jelent, másrészt azonban oldottságot is, a feltétlen konkrétság alól való felszabadulást
(1938 Weöres Sándor)
Egyrészt örülök annak, hogy mindinkább összekovácsolódunk, noha természetesen nem esik jól, hogy az önkormányzat minket nem sorolt a magasművészi teljesítményt nyújtó társulatok közé
(1996 Magyar Hírlap)
Codrus egyrészt magán viseli a sztoikus bölcs minden jegyét, de ugyanakkor érzékeny ember is
(2007 János-Szatmári Szabolcs)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások