egységhívő mn és fn 1C (rég, Vall)

I. mn

’a Szentháromság tanát tagadó és az osztatlan egyistenhitet hirdető unitárius 〈vallás(felekezet), egyház〉, ill. ahhoz tartozó, annak tanítását követő 〈személy, közösség〉’ ❖ Bedő Lajos, csehétfalvi egységhivő lelkész (1856 Vasárnapi Újság CD56) | [Toroczkó lakosságának] vallása tulnyomólag egységhivő, (unitárius) (1859 Vasárnapi Újság CD56) | [Ferencz József kolozsvári unitárius lelkésztől és tanártól] világosan és alaposan írt népies könyv jelent meg Kolozsvárott. Ebben az egységhívő egyház alakúlását és fejlődését, egész a jelenkorig, ismertető „történeti rész” […] az első helyet foglalja el (1875 Századok CD57).

II. fn (tbsz-ban)

’ehhez a valláshoz, vallásfelekezethez v. egyházhoz tartozó közösség’ ❖ Áll ezen várhely aljában egy régi templom is, mellyet most a várfalvi egységhivők (unitariusok) birnak (1858 Vasárnapi Újság CD56) | egyháztörténelmi adalékokat az erdélyi egységhivők történetéhez (1874 Századok CD57) | [I. Rákóczi György] valószínűleg még Magyarországból hozta magával ellenszenvét az egységhivők ellen, hol ezt a vallást épen nem ismerték, helyesebben félreismerték, mert ez országban egyetlen híve sem volt (1893 Szilágyi Sándor CD55).

egységhívő melléknév és főnév 1C (rég, Vall)
I. melléknév
a Szentháromság tanát tagadó és az osztatlan egyistenhitet hirdető unitárius 〈vallás(felekezet), egyház〉, ill. ahhoz tartozó, annak tanítását követő 〈személy, közösség〉
Bedő Lajos, csehétfalvi egységhivő lelkész
(1856 Vasárnapi Újság)
[Toroczkó lakosságának] vallása tulnyomólag egységhivő, (unitárius)
(1859 Vasárnapi Újság)
[Ferencz József kolozsvári unitárius lelkésztől és tanártól] világosan és alaposan írt népies könyv jelent meg Kolozsvárott. Ebben az egységhívő egyház alakúlását és fejlődését, egész a jelenkorig, ismertető „történeti rész” […] az első helyet foglalja el
(1875 Századok)
II. főnév (tbsz-ban)
ehhez a valláshoz, vallásfelekezethez v. egyházhoz tartozó közösség
Áll ezen várhely aljában egy régi templom is, mellyet most a várfalvi egységhivők (unitariusok) birnak
(1858 Vasárnapi Újság)
egyháztörténelmi adalékokat az erdélyi egységhivők történetéhez
(1874 Századok)
[I. Rákóczi György] valószínűleg még Magyarországból hozta magával ellenszenvét az egységhivők ellen, hol ezt a vallást épen nem ismerték, helyesebben félreismerték, mert ez országban egyetlen híve sem volt
(1893 Szilágyi Sándor)

Beállítások