egyszeregy fn 2B

1. ’kül. az egytől tízig terjedő egész számok szorzatainak vmilyen rendszerbe szedett összessége (végigmondva mint folyamatos szöveg), ill. ezeket a szorzatokat tartalmazó táblázat’ ❖ a’ Sokſzorozó tábla vagy Egyſzer egy által ollyan ſzámot kell keresni, melly az oſztóval ſokſzorozva akkora, vagy leg-közelebb kiebb ſokſzorozatot ád mint az oſztani való ſzám (1793 Láczai Szabó József ford.–Luntz C2874, 69) | 12-szer 2 = 24, 11-szer 2 = 22 12-szer 5 = 60, 11-szer 5 = 55 S így tovább, az egész egyszeregyen végig, melly minálunk 12-szer 12-ig megyen (1837 Kossuth Lajos ford.–Wilderspin CD32) | Egyszeregy alatt értjük két-két egyjegyü szám szorzatait tartalmazó táblázatot; az u. n. nagy egyszeregy két-két kétjegyü szám szorzatait adja (1893 PallasLex. CD02) | Rigó Gábor tanító úr megtanított magyarul olvasni és írni, pentaton dallamban végigkántálni az egyszeregyet (1997 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’számolás, kül. szorzás, ill. annak ismerete’ ❖ Ezen táblák közől az összeadás és szorozás táblái szükségesek minden akár fiu, akár leány-gyermeknek, mert azokból az egyes számok összeadását és kivonását, szorozását (az ugynevezett egyszeregyet vagy kétszerkettőt) és osztását magától is megtanulhatja (1858 Vasárnapi Újság CD56) | Derék hivatalnok Peti Mester az egyszeregyben, Aktáit nem körmölgeti Ő nála senki szebben (1904 Lenkei Henrik 8272011, 135) | itt ismertem meg az ábécét s az egyszeregyet az iskolában (1979 Gyergyai Albert 9202004, 9) | A számolási készséget nem tudjuk olyanformán ellenőrizni, mint az írástudást az aláírások összeszámolásával. Valószínűnek tűnik azonban, hogy elsősorban a jómódú gazdák taníttatták az egyszeregyre a fiaikat (1994 Tóth István György CD58) | Ugye, senki sem gondolja, hogy az alapkészség fejlesztésének címe alatt a gyermekek érdekeit szolgálja az, hogy ötödik és hatodik évfolyamon a szótagolt olvasás vagy az egyszeregy megtanulása a feladat. Ezt nem itt kell megtanulni, hanem az alsóbb osztályokban (2003 Országgyűlési Napló CD62).

2. ’vmely folyamatot, jelenséget v. vminek a működését irányító, meghatározó egyszerű elv, (alap)szabály, ill. vmely tudás, készség alapismereteinek együttese’ ❖ bármint ügyekezzenek is némelly tervkoholók (Projectenmacher) majd egy-egy röpiratkával, majd egy-egy hamisított egyszeregygyel, majd egy-egy anyagi érdekecskével kedvencz terveikre édesgetni a’ nemzetet (1842 Pesti Hírlap CD61) | Tapasztaltam, hogy a lelki állapotoknak is van egyszeregyük (1865 Vas Gereben C4380, 177) | az illedelmes telefonálás egyszeregyét (1994 Új Könyvek CD29) | a szobai virágkertészet egyszeregye (1999 Új Könyvek CD29) | Két erős szereplő mindig könnyen lép szövetségre a velük szemben legalábbis rakoncátlan kisebbek ellen, ez hatalomtechnikai egyszeregy (2002 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

egyszeregy főnév 2B
1.
kül. az egytől tízig terjedő egész számok szorzatainak vmilyen rendszerbe szedett összessége (végigmondva mint folyamatos szöveg), ill. ezeket a szorzatokat tartalmazó táblázat
a’ Sokſzorozó tábla vagy Egyſzer egy által ollyan ſzámot kell keresni, melly az oſztóval ſokſzorozva akkora, vagy leg-közelebb kiebb ſokſzorozatot ád mint az oſztani való ſzám
(1793 Láczai Szabó József ford.Luntz)
12-szer 2 = 24, 11-szer 2 = 22 12-szer 5 = 60, 11-szer 5 = 55 S így tovább, az egész egyszeregyen végig, melly minálunk 12-szer 12-ig megyen
(1837 Kossuth Lajos ford.Wilderspin)
Egyszeregy alatt értjük két-két egyjegyü szám szorzatait tartalmazó táblázatot; az u. n.úgynevezett nagy egyszeregy két-két kétjegyü szám szorzatait adja
(1893 PallasLex.)
Rigó Gábor tanító úr megtanított magyarul olvasni és írni, pentaton dallamban végigkántálni az egyszeregyet
(1997 Magyar Hírlap)
1a.
számolás, kül. szorzás, ill. annak ismerete
Ezen táblák közől az összeadás és szorozás táblái szükségesek minden akár fiu, akár leány-gyermeknek, mert azokból az egyes számok összeadását és kivonását, szorozását (az ugynevezett egyszeregyet vagy kétszerkettőt) és osztását magától is megtanulhatja
(1858 Vasárnapi Újság)
Derék hivatalnok Peti Mester az egyszeregyben, Aktáit nem körmölgeti Ő nála senki szebben
(1904 Lenkei Henrik)
itt ismertem meg az ábécét s az egyszeregyet az iskolában
(1979 Gyergyai Albert)
A számolási készséget nem tudjuk olyanformán ellenőrizni, mint az írástudást az aláírások összeszámolásával. Valószínűnek tűnik azonban, hogy elsősorban a jómódú gazdák taníttatták az egyszeregyre a fiaikat
(1994 Tóth István György)
Ugye, senki sem gondolja, hogy az alapkészség fejlesztésének címe alatt a gyermekek érdekeit szolgálja az, hogy ötödik és hatodik évfolyamon a szótagolt olvasás vagy az egyszeregy megtanulása a feladat. Ezt nem itt kell megtanulni, hanem az alsóbb osztályokban
(2003 Országgyűlési Napló)
2.
vmely folyamatot, jelenséget v. vminek a működését irányító, meghatározó egyszerű elv, (alap)szabály, ill. vmely tudás, készség alapismereteinek együttese
bármint ügyekezzenek is némelly tervkoholók (Projectenmacher) majd egy-egy röpiratkával, majd egy-egy hamisított egyszeregygyel, majd egy-egy anyagi érdekecskével kedvencz terveikre édesgetni a’ nemzetet
(1842 Pesti Hírlap)
Tapasztaltam, hogy a lelki állapotoknak is van egyszeregyük
(1865 Vas Gereben)
az illedelmes telefonálás egyszeregyét
(1994 Új Könyvek)
a szobai virágkertészet egyszeregye
(1999 Új Könyvek)
Két erős szereplő mindig könnyen lép szövetségre a velük szemben legalábbis rakoncátlan kisebbek ellen, ez hatalomtechnikai egyszeregy
(2002 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások