egyszeres mn és fn 

I. mn 15B2

1. ’eggyel szorzott mennyiségű, mértékű, ill. ilyen mennyiséget, mértéket eredményező’ ❖ Melly eſztelen vólna tehát a’ ki a’ négyſzereſt, az egyſzeres haſzon miatt meg vétné (1779 Próbákbúl szedett oktatás C3537, 23) | Mindazonáltal erős lélekkel vallom: az ollyan Vétkeseket, kik jó nevelést kaphattak, hajolnék Kétszerezett súllyal bűntetni; ’s az ollyan hibást csak Egyszeresen, ki szegény voltáért nem juta csínhoz (1833 Thewrewk József C4136, 4) | Az alkálifémek spektrumának magyarázata megadható azzal a feltevéssel, hogy ezen világító elektron és az atommagból és lezárt héjjakból álló, egyszeres, pozitív töltésű ú. n. atomtörzs, hidrogénszerűen viselkedik (1935 RévaiNagyLex. C5717, 142) | megítélésünk szerint nem kerülhető meg a rendfokozati illetménytábla növelése egyszeres szorzóval (2000 Országgyűlési Napló CD62) | egyszeres téglavastagságú (450 mm vagy ennél kisebb) vékony falak (2004 Béresi Csilla ford.–Campbell² 3043002, 50).

2. ’〈Annak kif-ére, hogy vmiből egy van.〉’

2a. ’〈gyakr. a többszörössel szemben:〉 egyetlen réteget, sort, vonulatot stb. alkotó 〈dolog〉, ill. egy réteget, sort, vonulatot stb. eredményező 〈cselekvés〉’ ❖ Egy rétüleg, egyſzereſenn. Egy rét fogni a’ kötelet (1792 Baróti Szabó Dávid C0816, 38) | a posztós czéh igen finom és tartós dupla és egyszeres flanell készitésével is kezdett foglalkodni (1846 Hetilap CD61) | A fátyol viselése igen czélarányosan megy. Mig az iabb és szebbek azt alig vékonyan s egyszeresen köritik arczukra, a rútabbak és idősbek vonásaikat százszorosan is elfödik (1856 Vasárnapi Újság CD56) | a legértékesebbeket [ti. almákat és körtéket] pedig egészen lapos ládákba, egyszeres rétegben jó berakni. Ugyanígy ajánlatos egyszeresen rakni lapos ládába az őszibarackot is (1913 RévaiNagyLex. C5705, 249) | [a belső vár nélküli erődítményeket] általában csak egyszeres palánk és árok vette körül (1979 NéprajziLex. CD47).

2b. ’〈gyakr. az összetettel szemben:〉(szerkezetét tekintve) egy elemből álló, több részre, mozzanatra nem tagolt v. tagolható’ ❖ A Tiſzta Előlutóljárók akár Gyökerek vagy Egyſzeresek, akár pedig Öſzvetettek vagy Többſzeresek légyenek (1795 Debreceni Grammatika 7443002, 214) | Az ember nem egyszeres teremtés: két valóságbul van összetéve, mely szerint lelki és testi; azaz érez is, okoskodik is (1802–1804 Bessenyei György¹ C1079, 90) | nem egyszeres, hanem összetett szavak (1820 Szemere Pál C3949, 207) | E mű értelme nem egyszeres, e mű több értelmű (1883 Szász Károly² C3835, 42) | a vasbetonhíd egyszeres egészet képez, amennyiben a nyílást áthidaló szerkezet a vasbetontámasztékokkal szervesen összefüggő építményt alkot (1927 TolnaiÚjLex. C5724, 285) | [futómű] kettős kereszt- és egyszeres hosszanti lengőkarokkal (1999 Magyar Hírlap CD09).

2c. ’vmiből csak egyet, ill. egyetlen alkalomra valót tartalmazó’ ❖ Perjés Zsuzsanna reméli, hogy hamarosan megjelenik az egyszeres kiszerelésű vakcina (2000 Magyar Hírlap CD09) | [a vakcinát] a gyártó csak tízdarabos csomagolásban tudta szállítani, amelyet a patikák nem bonthatnak meg egyszeres adagokra (2000 Magyar Hírlap CD09).

2d. ’〈annak kif-ére, hogy vmely típusú tisztséggel, címmel stb. csak eggyel rendelkezik vki〉’ ❖ én nemcsak egyszeres doctor vagyok, hanem […] egy, két, három, négy, öt, hat, hét, nyolcz, kilencz, tízszeres doctor vagyok (1883 Toldy László¹ ford.–Molière C3182, 74) | Láthatunk manapság a fejedelmek udvaraiban olyan iakat, akik háromszoros apátok, kétszeres püspökök és egyszeres érsekek (1910 Rábold Gusztáv ford.–Calvin CD1211) | A szuperszelekciós funkcióhalmozás is járhat ilyesféle következményekkel: ha valaki egyszeres elnökként jól teljesít, a háromszoros elnökség már túl sok lehet (2000 Magyar Hírlap CD09).

3. ’egyetlen alkalommal végbemenő, megvalósuló 〈cselekvés, történés stb.〉, ill. ilyen cselekvés, történés során keletkező, létrejövő 〈dolog〉’ ❖ azok hibáztak, a’ kik az n betüt […] egyszeresen vették (1783 Baróti Szabó Dávid C0814, 41) | megbizonyítottam állításomat nem egyszeresen, hanem harmadfélszeresen (1805 Pethe Ferenc 8364009, 744) | Fading [= a vétel erősségének a csökkenése] akkor is léphet fel, ha a föld felszínéről ismét visszavert és az ionoszféra visszaverő hatására a földre újból visszakerülő hullámok az egyszeresen visszavert, vagy a még többszörösen visszavert hullámokkal interferálnak (1935 RévaiNagyLex. C5717, 705) | a ’97. évi ténylegesben vannak egyszeres kiadások, amelyek csak egyszer, ’97-ben jelentkeztek (1997 Országgyűlési Napló CD62) | egyszeres vagy többszörös beutazási engedélyt (1999 Országgyűlési Napló CD62).

3a. ’olyan 〈személy, kül. sportoló〉, aki egyszer, egy alkalommal nyert el vmilyen címet v. ért el vmilyen eredményt, ill. egy alkalommal elnyert, elért 〈cím, eredmény〉’ ❖ az egyszeres világ- és négyszeres Európa-bajnok 45 éves Jacques Secretin és Faházi János bemutatója (1994 Magyar Hírlap CD09) | [Sákovicsné Dömölky Lídia] egyszeres olimpiai és ötszörös világbajnok tőrvívó, hétszeres magyar egyéni bajnok, két gyermek anyja és egy fiúunoka nagymamája (1996 Magyar Hírlap CD09) | [Bicskei Bertalan] 1975–76 az MTK kapusa. Egyszeres válogatott (1999 Ki kicsoda 2000 C6318, 174) | Kőország mesterének az apja is sírköves. Ötszörös aranyérmes meg egyszeres sztahanovista építésvezető (1999 Magyar Hírlap CD09) | [Rivaldo] egyszeres brazil, kétszeres spanyol bajnok, 41-szeres válogatott (2000 Magyar Hírlap CD09).

4. (Pénz) ’〈gyakr. a kettőssel szemben:〉 pénzforgalmi szemléletű, csak a pénzeszközök változásait rögzítő, azt egy nyilvántartásban kimutató 〈könyvelés(i mód)〉’ ❖ Könyvviteli rendszerek. Az egyszeres és kettős könyvvezetés lényeges könyveinek alakja, vezetése és lezárásának bemutatásával (1886 Zachár Gyula CD27) | A belső berendezés szempontjából megkülönböztetünk egyszeri illetve egyszeres v. kincstári és kettős v. kereskedelmi számvitelt (1925 RévaiNagyLex. C5713, 349) | [a magánszemélyeknek] a személyijövedelemadó-törvényben előírt nyilvántartásokat kell vezetniük, így nem kell majd vezetniük egyszeres könyvelést (1996 Magyar Hírlap CD09).

5. (rég) ’egyszerű, nem bonyolult 〈dolog〉’ ❖ Minden oktalan állatnak alkottatása egyszeres, mert nem okoskodik, mint állítják (1802–1804 Bessenyei György¹ C1079, 35) | [a természet] eggyűgyű rendet tart, ’s egyszeres eszközökkel él czéljaiban (1832 Fáy András¹ C1703, 18).

II. fn 4B (birtokszóként)

’eggyel szorzott érték, mennyiség (vmiből)’ ❖ a vámtartozás egyszeresétől négyszereséig [terjedő pénzbüntetés] (1925 RévaiNagyLex. C5714, 769) | a kenón előre rögzített nyeremények vannak, amelyek a tét egyszeresétől egymilliószorosáig terjedhetnek (1996 Magyar Hírlap CD09) | Az elektron nem csak egyszerűen az elemi töltés mínusz egyszeresének legkönnyebb hordozója (1997 Természet Világa CD50) | mivel az Országos Tudományos Kutatási Alapra évek óta nagyon szűkös és kevés keret van, ezért ezt még egyszeresére meg lehetne növelni, ez nem több 2 milliárd forintnál (2000 Országgyűlési Napló CD62).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

egyszeres melléknév és főnév
I. melléknév 15B2
1.
eggyel szorzott mennyiségű, mértékű, ill. ilyen mennyiséget, mértéket eredményező
Melly eſztelen vólna tehát a’ ki a’ négyſzereſt, az egyſzeres haſzon miatt meg vétné
(1779 Próbákbúl szedett oktatás)
Mindazonáltal erős lélekkel vallom: az ollyan Vétkeseket, kik jó nevelést kaphattak, hajolnék Kétszerezett súllyal bűntetni; ’s az ollyan hibást csak Egyszeresen, ki szegény voltáért nem juta csínhoz
(1833 Thewrewk József)
Az alkálifémek spektrumának magyarázata megadható azzal a feltevéssel, hogy ezen világító elektron és az atommagból és lezárt héjjakból álló, egyszeres, pozitív töltésű ú. n.úgynevezett atomtörzs, hidrogénszerűen viselkedik
(1935 RévaiNagyLex.)
megítélésünk szerint nem kerülhető meg a rendfokozati illetménytábla növelése egyszeres szorzóval
(2000 Országgyűlési Napló)
egyszeres téglavastagságú (450 mmmilliméter vagy ennél kisebb) vékony falak
(2004 Béresi Csilla ford.Campbell²)
2.
〈Annak kif-ére, hogy vmiből egy van.〉
2a.
〈gyakr. a többszörössel szemben:〉 egyetlen réteget, sort, vonulatot stb. alkotó 〈dolog〉, ill. egy réteget, sort, vonulatot stb. eredményező 〈cselekvés〉
Egy rétüleg, egyſzereſenn. Egy rét fogni a’ kötelet
(1792 Baróti Szabó Dávid)
a posztós czéh igen finom és tartós dupla és egyszeres flanell készitésével is kezdett foglalkodni
(1846 Hetilap)
A fátyol viselése igen czélarányosan megy. Mig az iabb és szebbek azt alig vékonyan s egyszeresen köritik arczukra, a rútabbak és idősbek vonásaikat százszorosan is elfödik
(1856 Vasárnapi Újság)
a legértékesebbeket [ti. almákat és körtéket] pedig egészen lapos ládákba, egyszeres rétegben jó berakni. Ugyanígy ajánlatos egyszeresen rakni lapos ládába az őszibarackot is
(1913 RévaiNagyLex.)
[a belső vár nélküli erődítményeket] általában csak egyszeres palánk és árok vette körül
(1979 NéprajziLex.)
2b.
〈gyakr. az összetettel szemben:〉 (szerkezetét tekintve) egy elemből álló, több részre, mozzanatra nem tagolt v. tagolható
A Tiſzta Előlutóljárók akár Gyökerek vagy Egyſzeresek, akár pedig Öſzvetettek vagy Többſzeresek légyenek
(1795 Debreceni Grammatika)
Az ember nem egyszeres teremtés: két valóságbul van összetéve, mely szerint lelki és testi; azaz érez is, okoskodik is
(1802–1804 Bessenyei György¹)
nem egyszeres, hanem összetett szavak
(1820 Szemere Pál)
E mű értelme nem egyszeres, e mű több értelmű
(1883 Szász Károly²)
a vasbetonhíd egyszeres egészet képez, amennyiben a nyílást áthidaló szerkezet a vasbetontámasztékokkal szervesen összefüggő építményt alkot
(1927 TolnaiÚjLex.)
[futómű] kettős kereszt- és egyszeres hosszanti lengőkarokkal
(1999 Magyar Hírlap)
2c.
vmiből csak egyet, ill. egyetlen alkalomra valót tartalmazó
Perjés Zsuzsanna reméli, hogy hamarosan megjelenik az egyszeres kiszerelésű vakcina
(2000 Magyar Hírlap)
[a vakcinát] a gyártó csak tízdarabos csomagolásban tudta szállítani, amelyet a patikák nem bonthatnak meg egyszeres adagokra
(2000 Magyar Hírlap)
2d.
〈annak kif-ére, hogy vmely típusú tisztséggel, címmel stb. csak eggyel rendelkezik vki〉
én nemcsak egyszeres doctor vagyok, hanem […] egy, két, három, négy, öt, hat, hét, nyolcz, kilencz, tízszeres doctor vagyok
(1883 Toldy László¹ ford.Molière)
Láthatunk manapság a fejedelmek udvaraiban olyan iakat, akik háromszoros apátok, kétszeres püspökök és egyszeres érsekek
(1910 Rábold Gusztáv ford.Calvin)
A szuperszelekciós funkcióhalmozás is járhat ilyesféle következményekkel: ha valaki egyszeres elnökként jól teljesít, a háromszoros elnökség már túl sok lehet
(2000 Magyar Hírlap)
3.
egyetlen alkalommal végbemenő, megvalósuló 〈cselekvés, történés stb.〉, ill. ilyen cselekvés, történés során keletkező, létrejövő 〈dolog〉
azok hibáztak, a’ kik az n betüt […] egyszeresen vették
(1783 Baróti Szabó Dávid)
megbizonyítottam állításomat nem egyszeresen, hanem harmadfélszeresen
(1805 Pethe Ferenc)
Fading [= a vétel erősségének a csökkenése] akkor is léphet fel, ha a föld felszínéről ismét visszavert és az ionoszféra visszaverő hatására a földre újból visszakerülő hullámok az egyszeresen visszavert, vagy a még többszörösen visszavert hullámokkal interferálnak
(1935 RévaiNagyLex.)
a ’97. évi ténylegesben vannak egyszeres kiadások, amelyek csak egyszer, ’97-ben jelentkeztek
(1997 Országgyűlési Napló)
egyszeres vagy többszörös beutazási engedélyt
(1999 Országgyűlési Napló)
3a.
olyan 〈személy, kül. sportoló〉, aki egyszer, egy alkalommal nyert el vmilyen címet v. ért el vmilyen eredményt, ill. egy alkalommal elnyert, elért 〈cím, eredmény〉
az egyszeres világ- és négyszeres Európa-bajnok 45 éves Jacques Secretin és Faházi János bemutatója
(1994 Magyar Hírlap)
[Sákovicsné Dömölky Lídia] egyszeres olimpiai és ötszörös világbajnok tőrvívó, hétszeres magyar egyéni bajnok, két gyermek anyja és egy fiúunoka nagymamája
(1996 Magyar Hírlap)
[Bicskei Bertalan] 1975–76 az MTKMagyar Testgyakorlók Köre kapusa. Egyszeres válogatott
(1999 Ki kicsoda 2000)
Kőország mesterének az apja is sírköves. Ötszörös aranyérmes meg egyszeres sztahanovista építésvezető
(1999 Magyar Hírlap)
[Rivaldo] egyszeres brazil, kétszeres spanyol bajnok, 41-szeres válogatott
(2000 Magyar Hírlap)
4. (Pénz)
〈gyakr. a kettőssel szemben:〉 pénzforgalmi szemléletű, csak a pénzeszközök változásait rögzítő, azt egy nyilvántartásban kimutató 〈könyvelés(i mód)
Könyvviteli rendszerek. Az egyszeres és kettős könyvvezetés lényeges könyveinek alakja, vezetése és lezárásának bemutatásával
(1886 Zachár Gyula)
A belső berendezés szempontjából megkülönböztetünk egyszeri illetve egyszeres v.vagy kincstári és kettős v.vagy kereskedelmi számvitelt
(1925 RévaiNagyLex.)
[a magánszemélyeknek] a személyijövedelemadó-törvényben előírt nyilvántartásokat kell vezetniük, így nem kell majd vezetniük egyszeres könyvelést
(1996 Magyar Hírlap)
5. (rég)
egyszerű, nem bonyolult 〈dolog〉
Minden oktalan állatnak alkottatása egyszeres, mert nem okoskodik, mint állítják
(1802–1804 Bessenyei György¹)
[a természet] eggyűgyű rendet tart, ’s egyszeres eszközökkel él czéljaiban
(1832 Fáy András¹)
II. főnév 4B (birtokszóként)
eggyel szorzott érték, mennyiség (vmiből)
a vámtartozás egyszeresétől négyszereséig [terjedő pénzbüntetés]
(1925 RévaiNagyLex.)
a kenón előre rögzített nyeremények vannak, amelyek a tét egyszeresétől egymilliószorosáig terjedhetnek
(1996 Magyar Hírlap)
Az elektron nem csak egyszerűen az elemi töltés mínusz egyszeresének legkönnyebb hordozója
(1997 Természet Világa)
mivel az Országos Tudományos Kutatási Alapra évek óta nagyon szűkös és kevés keret van, ezért ezt még egyszeresére meg lehetne növelni, ez nem több 2 milliárd forintnál
(2000 Országgyűlési Napló)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások