egyszerűsödik tn ige 12c5

1. ’szerkezetében, (külső) formájában, megjelenésében egyszerűbbé, kevésbé összetetté, ill. kevésbé díszessé, egyszerűbb stílusúvá válik vmi’ ❖ [a vasfű] az ajkasokkal rokon növénycsalád tagja, egynyári gyökérből kihajtott 0·3–0·5 m. magas szárán alulról felfelé egyszerüsödő, hosszukásan tojásdad, körrajzu, mélyen hasogatott és csipkés levelekkel (1897 PallasLex. CD02) | A fókafélék fogazata egyszerűsödött (1926 TolnaiÚjLex. C5722, 87) | [Kosztolányi Dezső] fordítói stílusa ekkor már valamelyest egyszerűsödött (1966 Rába György CD53) | Eredetileg képszerű írással (hieroglifákkal) írtak, amely a Kr. e. 6. századtól kezdve egyszerűsödött: ez volt a demotikus (népi) írás (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13) | A lószerszám viszont sokat egyszerűsödött, eltűntek a sallangjai (2000 Kedves Gyula CD17) | A hajtásmódváltással együtt, az egyébként is egyszerűsödő villamos autókkal összefüggésben mindinkább erősödik a gépkocsik szabványosításának és a maitól alapjaiban eltérő forgalmazásának rendezőelve is (2009 Petrók János 3168001, 39).

1a. (vmely fokig) így módosítva vmivé v. vmilyenné alakul, ill. vmire v. vmilyenre változik vmi’ ❖ [A majáknál] az eredeti rajzok négyszegletes kis mezőkbe foglaltattak s ezek keretén belül egyszerűsödtek szimbolikus jelvényekké (1915 RévaiNagyLex. C5709, 511) | az úri renaissance-bútor parasztbútorrá, „magyaros” asztallá, székké, ládává egyszerűsödik anyagban és formában, színesedik élénk díszítésekben (1933 Szekfű Gyula CD42) | míg a nemesi barokk poézis keretei között a jeremiádok biblikus hangneme a barokk képek és víziók irányába fejlődött, addig a népszerű erdélyi költészetben a műfaj csaknem teljesen elvilágiasodott és népiessé egyszerűsödött (1964 Stoll Béla CD53) | [a leleteken] pálcikává egyszerűsödött indák (1995 Szentpéteri József² CD58) | Háromkulcsosra egyszerűsödik a tábla a személyi jövedelemadózásban (1998 Magyar Hírlap CD09) | A következő, 6. évfolyamtól kezdve a folyóirat neve Keletre egyszerűsödött, és irodalmi havi lappá változott (2000 Schőn István CD40).

1b. ’〈egyenlet, képlet〉 vmely (matematikai) művelet nyomán egyszerűbbé válva módosul (vmire)’ ❖ egyszerűsödnek és polarizálódnak a többi képletek is (1966 Deme László C6017, 398) | Válasszuk vízszintes síkként a folyadék síkját, ekkor z’ = 0, s ezzel a folyadék felszínének (1) alapegyenlete az alábbi alakra egyszerűsödik (1998 Természet Világa CD50) | Azoknak, akik úgy érzik, kissé bonyolultak a helyzetek, igazuk van. Ám ma, illetve holnap estére mindent megérthetnek: az egyelőre sokismeretlenes „egyenletek” lényegesen egyszerűsödnek (2000 Népszabadság márc. 30. C5833, 24).

2. ’〈eljárás, folyamat, cselekvés(sor) v. (működésében) intézmény, rendszer stb.〉 kevésbé bonyolulttá, átláthatóbbá, ill. 〈jelenség, feladat, probléma stb.〉 könnyebben felfoghatóvá, érthetőbbé, kevésbé nehézzé válik’ ❖ A lakodalmak is egyszerűsödnek. A frigykötést a szülők rendezik a rokonsággal, s az ő akaratuk dönt (1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | A kultúra felülről terjed alsóbb társadalmi osztályokra, s lefelé mentében mindinkább egyszerűsödik és alkalmazkodik a csekélyebb igényekhez (1931 Szekfű Gyula CD42) | A rendi tárgyalások bonyolult mechanizmusa olykép egyszerűsödik, hogy Kossuth javasol és a ház elfogadja (1933 Szekfű Gyula CD42) | Az érvek tehát sokat változtak, egyszerűsödtek, szelídültek (1974 Fekete Gyula 9141005, 523) | Az egyháznak azonban egyszerűsödnie kell, hogy hozzáférhetőbb legyen (1996 Magyar Hírlap CD09) | Az új adókódex alapján egyszerűsödik az adórendszer (1997 Figyelő CD2601) | [Gorbacsov] interjúiban egyszerűsödik és megszépül a történelem (1999 Magyar Hírlap CD09) | A szakszövetségek feladatai egyszerűsödnek (2003 Országgyűlési Napló CD62).

2a. ’így vmivé v. vmilyenné alakul, ill. vmire változik vmi’ ❖ nemesen félénk lelke érezte, hogy a lét minden bizonyossága, – a jó is, – rideggé egyszerűsödik (1917 Cholnoky László CD10) | Grotiusnál a vallások kérdése már csaknem a közrend kérdésévé egyszerűsödik (1936 Hajnal István CD42) | emberi kapcsolataink szeretet-gyűlölet viszonylatokká egyszerűsödnének (1978 Hankiss Ágnes 1063002, 28) | [a vita] végül egy taktikai kérdésre egyszerűsödött (1996 Ormos Mária CD58) | a magyar politika két nagy párt versengésére egyszerűsödött (1998 Magyar Hírlap CD09) | banálissá egyszerűsödnek legszentebb érzései, életének legféltettebb gondolatai (2000 Németh Pál CD17).

2b. ’〈bonyolult dolog〉 egyszerűbbé válva igazodik vkihez, vmihez’ ❖ Talán itt a fejlődés útja: ezekben a dús szavakban, ebben a tobzódó képszerűségben, amely néha káprázatos víziókban foszforeszkál (Csend a Szaharában – Özönvíz), néha meg, ha sikerül a „gallyakhoz, a bogarakhoz és a gyengéd kisdedekhez” egyszerűsödnie, a cirógatás lágyságával lopózik be a szívünkbe (1928 Gyergyai Albert CD10) | Mindkettő [ti. Bethlen Miklós és II. Rákóczi Ferenc politikai koncepciója] a nemzeti abszolutizmus Zrínyi által hirdetett programjának a folytatása, habár Bethlennél a provinciális erdélyi viszonyokhoz egyszerűsödött (1964 Hopp Lajos CD53).

Vö. ÉrtSz.; TESz. egyszerű; ÉKsz.

egyszerűsödik tárgyatlan ige 12c5
1.
szerkezetében, (külső) formájában, megjelenésében egyszerűbbé, kevésbé összetetté, ill. kevésbé díszessé, egyszerűbb stílusúvá válik vmi
[a vasfű] az ajkasokkal rokon növénycsalád tagja, egynyári gyökérből kihajtott 0·3–0·5 m.méter magas szárán alulról felfelé egyszerüsödő, hosszukásan tojásdad, körrajzu, mélyen hasogatott és csipkés levelekkel
(1897 PallasLex.)
A fókafélék fogazata egyszerűsödött
(1926 TolnaiÚjLex.)
[Kosztolányi Dezső] fordítói stílusa ekkor már valamelyest egyszerűsödött
(1966 Rába György)
Eredetileg képszerű írással (hieroglifákkal) írtak, amely a Kr. e.Krisztus előtti 6. századtól kezdve egyszerűsödött: ez volt a demotikus (népi) írás
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
A lószerszám viszont sokat egyszerűsödött, eltűntek a sallangjai
(2000 Kedves Gyula)
A hajtásmódváltással együtt, az egyébként is egyszerűsödő villamos autókkal összefüggésben mindinkább erősödik a gépkocsik szabványosításának és a maitól alapjaiban eltérő forgalmazásának rendezőelve is
(2009 Petrók János)
1a.
(vmely fokig) így módosítva vmivé v. vmilyenné alakul, ill. vmire v. vmilyenre változik vmi
[A majáknál] az eredeti rajzok négyszegletes kis mezőkbe foglaltattak s ezek keretén belül egyszerűsödtek szimbolikus jelvényekké
(1915 RévaiNagyLex.)
az úri renaissance-bútor parasztbútorrá, „magyaros” asztallá, székké, ládává egyszerűsödik anyagban és formában, színesedik élénk díszítésekben
(1933 Szekfű Gyula)
míg a nemesi barokk poézis keretei között a jeremiádok biblikus hangneme a barokk képek és víziók irányába fejlődött, addig a népszerű erdélyi költészetben a műfaj csaknem teljesen elvilágiasodott és népiessé egyszerűsödött
(1964 Stoll Béla)
[a leleteken] pálcikává egyszerűsödött indák
(1995 Szentpéteri József²)
Háromkulcsosra egyszerűsödik a tábla a személyi jövedelemadózásban
(1998 Magyar Hírlap)
A következő, 6. évfolyamtól kezdve a folyóirat neve Keletre egyszerűsödött, és irodalmi havi lappá változott
(2000 Schőn István)
1b.
〈egyenlet, képlet〉 vmely (matematikai) művelet nyomán egyszerűbbé válva módosul (vmire)
egyszerűsödnek és polarizálódnak a többi képletek is
(1966 Deme László)
Válasszuk vízszintes síkként a folyadék síkját, ekkor z’ = 0, s ezzel a folyadék felszínének (1) alapegyenlete az alábbi alakra egyszerűsödik
(1998 Természet Világa)
Azoknak, akik úgy érzik, kissé bonyolultak a helyzetek, igazuk van. Ám ma, illetve holnap estére mindent megérthetnek: az egyelőre sokismeretlenes „egyenletek” lényegesen egyszerűsödnek
(2000 Népszabadság márc. 30.)
2.
〈eljárás, folyamat, cselekvés(sor) v. (működésében) intézmény, rendszer stb.〉 kevésbé bonyolulttá, átláthatóbbá, ill. 〈jelenség, feladat, probléma stb.〉 könnyebben felfoghatóvá, érthetőbbé, kevésbé nehézzé válik
A lakodalmak is egyszerűsödnek. A frigykötést a szülők rendezik a rokonsággal, s az ő akaratuk dönt
(1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
A kultúra felülről terjed alsóbb társadalmi osztályokra, s lefelé mentében mindinkább egyszerűsödik és alkalmazkodik a csekélyebb igényekhez
(1931 Szekfű Gyula)
A rendi tárgyalások bonyolult mechanizmusa olykép egyszerűsödik, hogy Kossuth javasol és a ház elfogadja
(1933 Szekfű Gyula)
Az érvek tehát sokat változtak, egyszerűsödtek, szelídültek
(1974 Fekete Gyula)
Az egyháznak azonban egyszerűsödnie kell, hogy hozzáférhetőbb legyen
(1996 Magyar Hírlap)
Az új adókódex alapján egyszerűsödik az adórendszer
(1997 Figyelő)
[Gorbacsov] interjúiban egyszerűsödik és megszépül a történelem
(1999 Magyar Hírlap)
A szakszövetségek feladatai egyszerűsödnek
(2003 Országgyűlési Napló)
2a.
így vmivé v. vmilyenné alakul, ill. vmire változik vmi
nemesen félénk lelke érezte, hogy a lét minden bizonyossága, – a jó is, – rideggé egyszerűsödik
(1917 Cholnoky László)
Grotiusnál a vallások kérdése már csaknem a közrend kérdésévé egyszerűsödik
(1936 Hajnal István)
emberi kapcsolataink szeretet-gyűlölet viszonylatokká egyszerűsödnének
(1978 Hankiss Ágnes)
[a vita] végül egy taktikai kérdésre egyszerűsödött
(1996 Ormos Mária)
a magyar politika két nagy párt versengésére egyszerűsödött
(1998 Magyar Hírlap)
banálissá egyszerűsödnek legszentebb érzései, életének legféltettebb gondolatai
(2000 Németh Pál)
2b.
〈bonyolult dolog〉 egyszerűbbé válva igazodik vkihez, vmihez
Talán itt a fejlődés útja: ezekben a dús szavakban, ebben a tobzódó képszerűségben, amely néha káprázatos víziókban foszforeszkál (Csend a Szaharában – Özönvíz), néha meg, ha sikerül a „gallyakhoz, a bogarakhoz és a gyengéd kisdedekhez” egyszerűsödnie, a cirógatás lágyságával lopózik be a szívünkbe
(1928 Gyergyai Albert)
Mindkettő [ti. Bethlen Miklós és II. Rákóczi Ferenc politikai koncepciója] a nemzeti abszolutizmus Zrínyi által hirdetett programjának a folytatása, habár Bethlennél a provinciális erdélyi viszonyokhoz egyszerűsödött
(1964 Hopp Lajos)
Vö. ÉrtSz.; TESz. egyszerű; ÉKsz.

Beállítások