egyszínű mn 18C3

1. ’egyetlen színt v. színárnyalatot mutató 〈dolog〉’ ❖ [a magnak való kos gyapja legyen] kövér, sürü, vékony, böre pedig mindenütt egy ſzinü, és minden motſok nélkül való (1774 Tapasztalásból merített oktatás ford. C4090, 39) | A csak egyszinü virágkoszorúnál Nem szebb-e a száz szinüből fonott? (1881 e. Szemere Miklós C3944, 57) | [alacsonyabb hőmérsékleten] kisebb a gáz által kibocsátott fény vonalszélessége, tehát egyszínűbb a fény (1998 Természet Világa CD50) | A bársony egyszínű és mintás változatban egyaránt kedvelt (2007 Varrás kézikönyv kezdőknek és haladóknak ford. 3311003, 201).

1a. ’olyan 〈szín〉, amely önmagában v. árnyalataiban adja vminek a színét, nem keveredik más színekkel’ ❖ [a közönséges egéroposszum] bundája szürkésbarna, […] farka egyszinü barna (1893 PallasLex. CD02) | [az afrikai száguldó sikló] hátának egyszínű sárgásbarna színét csak egy, a hát középvonalában haladó világos vonal teszi változatossá (1933 Az állatok világa ford. CD46) | [Joseph Turner] Naplemente a tó felett című képének majdnem egyszínű tiszta fehérje (1982 Berend T. Iván 9049003, 61) | [a 94%-os telítettségűnél] sötétebb tónusok gyakorlatilag egyszínű feketének látszanak (2005 Teveli Gábor ford.–Daly 3318004, 250).

1b. ’egyetlen szín árnyalatait mutató, használó 〈kép〉, ill. ilyen képet létrehozó, megjelenítő 〈tevékenység, technika, eszköz stb.〉; monokróm’ ❖ Az egyszinü rajz (Monochrom, einfärbige Zeichnung) […] a világosság és árnyék kijelölése által szorosabban meghatározza a képet (1850 Purgstaller József 8351012, 29) | Az ábrázolásnak e kezdetleges, u. n. monokromon, azaz egyszinü módját [ti. a sárga alapon feketével festést] a VI. sz.-ban Enmaros athéni festő tökéletesítette (1894 PallasLex. CD02) | [Magyarországon] elég nagy a fekete-fehér (szakszóval: monokróm, egyszínű) LCD monitorral rendelkező noteszgépek aránya (1995 Figyelő CD2601) | a színes lézernyomtatók mindmáig nem szorították ki az egyszínűeket (1998 Byte Magazin ford. CD38) | a monokróm (egyszínű) rajzoláshoz […] való eszközök (ceruza, szén, Conté-kréta, toll, tus […]) (2000 Új Könyvek CD29).

2. ’ugyanolyan színű, ill. vmivel azonos színű 〈dolog〉’ ❖ Föld’ víz’ ’s a’ Mindent fedelítő [= beborító] Mennynek előtte, Mind egy színű vala (1823 Dessewffy József C2044, 235) | [A kőszál] csucsán Oroszlánkő lebeg, S a holdvilággal összefoly: Egyszínüek vár és alap, Egy ködtömegnek látszanak (1850 Arany János CD01) | Kiszínezhető-e a gráf három színnel úgy, hogy az egyszínű pontok között ne legyen él? (2000 Természet Világa CD50).

2a. (Ját) ’azonos színjellel ellátott, különböző értékű kártyalapokból álló 〈sorozat, kombináció〉’ ❖ [a banda szó egyik jelentése a Ballagi-szótárban] ferbli játékban négy egyszínű kártya (1895 Melich János C5958, 61) | az egyik játékos csakugyan tizenhárom egyszínű kártyát kapott kezébe kiosztáskor (1930 Pesti Hírlap jan. 5. C5678, 26) | A játékos Royal Flush lapjával megnyerte a kaszinó progresszív póker jackpotját. Az első öt leosztott lap – példátlan szerencsével – ugyanabból a színből egymás után, tehát sorban volt, s ráadásul az egyszínű sor ásszal végződött (2001 Magyar Hírlap CD09).

3. ’kevéssé változatos v. változatosság nélküli, egyhangú(, unalmas) 〈tevékenység, jelenség stb.〉’ ❖ Virágnak nyelve hangos és egyszinübb; Berzsenyi messze- s tündér képeket állít fel (1818 Szemere Pál C3949, 11) | a szeszély játéka […] fényt von a nyárspolgárság egyszinü életére (1871 Névy László C3333, 6) | a Jellemző Beszéd kialakítására tett kísérletek egy alapvetően egyhangú és egyszínű pesti zsargonba torkollanak (1973 Hernádi Miklós 1066004, 339) | Köszönöm szépen a képviselő úrnak, hogy némi színt vitt az egyszínű és unalmas vitába (2002 Országgyűlési Napló CD62).

3a. ’olyan 〈hangjelenség, beszéd stb.〉, amelynek hangszíne, hangterjedelme, előadásmódja kevéssé változatos, egyhangú, monoton’ ❖ Egyszinüen zeng most ’s egyoldalun a’ lekötött lant (1843 Garay János C1812, 133) | a hang, melyet a versek olvasása után emlékként magával visz az olvasó, inkább a kürt erős, egyszínű zúgását idézi (1937 Radnóti Miklós 9543017, 530) | Gúnyosan karikírozva belekezd, hogy milyen egyszínűen szokták szavalni a Toldit [a diákok] (1994 Magyar Hírlap CD09).

4. ’olyan 〈többelemű, összetett dolog v. csoport〉, amely egységes, homogén, amelynek részei, elemei, tagjai bizonyos jellemző tulajdonságaikban ugyanolyanok, azonos jellegűek’ ❖ [A főszolgabíró] előadása a’ csaknem egészen egyszinű gyülésben helyeseltetett ’s többektől pártoltatott (1842 Pesti Hírlap CD61) | [a könyv] sok jeles beszédet, értekezést foglal magában, csak azt lehet sajnálni […] hogy nyelve, helyesirása nem egyszinű (1845 Pesti Divatlap C5837, 658) | volt egy megállapodott Magyarország, egy társadalom, egy egyszínű társadalom (1910 Ady Endre CD0801) | [az Omega zenekar tagjainál] egzisztenciák változtak, üzleti vállalkozások születtek, némelyekre pártok, csoportok fejtettek ki befolyást. Az Omega sem egyszínű, megváltoztak az emberek (2002 Magyar Hírlap CD09).

4a. (ritk) ’jellemző tulajdonságaiban, véleményében stb. ugyanolyan, ill. vmivel v. vkivel megegyező, azonos jellegű 〈személy, közösség〉’ ❖ vallásra, születésre, polgári hitre azonban illő (!?) tekintettel legyünk, mikép csak egyszinüek, egy családiak ’s egy véleményüek lelhessék ott nyugtokat (1843 Széchenyi István CD1501) | [Erdély] nem olvad vele [ti. Magyarországgal] egyszinüvé, hanem tartományi jellegét megtartja (1929 Kós Károly¹ 9358005, 25) | Népsűrűségi tekintetben sem egyszínűek a megye [ti. Sopron] községei (1942 Thirring Lajos CD52).

4b. (sajtó) ’azonos politikai oldalt képviselő, ugyanahhoz a párthoz tartozó emberekből álló 〈testület〉, ill. ilyen testület által végzett 〈tevékenység〉’ ❖ A szövetségesi súrlódások a világ valamennyi kormányzatában jelen vannak, még ott is, ahol egyszínű a kabinet (1994 Magyar Hírlap CD09) | a magyar értelmiség mértékadó csoportjai […] tartottak kissé az egyszínű szocialista kormányzás következményeitől (1998 Magyar Hírlap CD09).

4c. (sajtó) ’ugyanolyan, ill. vkivel v. vmivel azonos politikai oldalt képviselő 〈személy, csoport〉’ ❖ ha a bizottság öt állandó tagja egyszínű, akkor a hat párt egy-egy delegáltjával is mindenképpen megvan a kormánypárti többség (2001 Magyar Hírlap CD09) | a kormányzó koalíció jelöltjei azt is mondják, az a jó, ha egyszínű a kormány és az önkormányzat (2002 Magyar Hírlap CD09).

Sz: egyszínűség.

Vö. CzF. egyszinű · egyszinü; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

egyszínű melléknév 18C3
1.
egyetlen színt v. színárnyalatot mutató 〈dolog〉
[a magnak való kos gyapja legyen] kövér, sürü, vékony, böre pedig mindenütt egy ſzinü, és minden motſok nélkül való
(1774 Tapasztalásból merített oktatás ford.)
A csak egyszinü virágkoszorúnál Nem szebb-e a száz szinüből fonott?
(1881 e. Szemere Miklós)
[alacsonyabb hőmérsékleten] kisebb a gáz által kibocsátott fény vonalszélessége, tehát egyszínűbb a fény
(1998 Természet Világa)
A bársony egyszínű és mintás változatban egyaránt kedvelt
(2007 Varrás kézikönyv kezdőknek és haladóknak ford.)
1a.
olyan 〈szín〉, amely önmagában v. árnyalataiban adja vminek a színét, nem keveredik más színekkel
[a közönséges egéroposszum] bundája szürkésbarna, […] farka egyszinü barna
(1893 PallasLex.)
[az afrikai száguldó sikló] hátának egyszínű sárgásbarna színét csak egy, a hát középvonalában haladó világos vonal teszi változatossá
(1933 Az állatok világa ford.)
[Joseph Turner] Naplemente a tó felett című képének majdnem egyszínű tiszta fehérje
(1982 Berend T. Iván)
[a 94%-os telítettségűnél] sötétebb tónusok gyakorlatilag egyszínű feketének látszanak
(2005 Teveli Gábor ford.Daly)
1b.
egyetlen szín árnyalatait mutató, használó 〈kép〉, ill. ilyen képet létrehozó, megjelenítő 〈tevékenység, technika, eszköz stb.〉; monokróm
Az egyszinü rajz (Monochrom, einfärbige Zeichnung) […] a világosság és árnyék kijelölése által szorosabban meghatározza a képet
(1850 Purgstaller József)
Az ábrázolásnak e kezdetleges, u. n.úgynevezett monokromon, azaz egyszinü módját [ti. a sárga alapon feketével festést] a VI. sz.század-ban Enmaros athéni festő tökéletesítette
(1894 PallasLex.)
[Magyarországon] elég nagy a fekete-fehér (szakszóval: monokróm, egyszínű) LCDliquid-crystal display ’folyadékkristályos képernyő’ monitorral rendelkező noteszgépek aránya
(1995 Figyelő)
a színes lézernyomtatók mindmáig nem szorították ki az egyszínűeket
(1998 Byte Magazin ford.)
a monokróm (egyszínű) rajzoláshoz […] való eszközök (ceruza, szén, Conté-kréta, toll, tus […])
(2000 Új Könyvek)
2.
ugyanolyan színű, ill. vmivel azonos színű 〈dolog〉
Föld’ víz’ ’s a’ Mindent fedelítő [= beborító] Mennynek előtte, Mind egy színű vala
(1823 Dessewffy József)
[A kőszál] csucsán Oroszlánkő lebeg, S a holdvilággal összefoly: Egyszínüek vár és alap, Egy ködtömegnek látszanak
(1850 Arany János)
Kiszínezhető-e a gráf három színnel úgy, hogy az egyszínű pontok között ne legyen él?
(2000 Természet Világa)
2a. (Ját)
azonos színjellel ellátott, különböző értékű kártyalapokból álló 〈sorozat, kombináció〉
[a banda szó egyik jelentése a Ballagi-szótárban] ferbli játékban négy egyszínű kártya
(1895 Melich János)
az egyik játékos csakugyan tizenhárom egyszínű kártyát kapott kezébe kiosztáskor
(1930 Pesti Hírlap jan. 5.)
A játékos Royal Flush lapjával megnyerte a kaszinó progresszív póker jackpotját. Az első öt leosztott lap – példátlan szerencsével – ugyanabból a színből egymás után, tehát sorban volt, s ráadásul az egyszínű sor ásszal végződött
(2001 Magyar Hírlap)
3.
kevéssé változatos v. változatosság nélküli, egyhangú(, unalmas) 〈tevékenység, jelenség stb.〉
Virágnak nyelve hangos és egyszinübb; Berzsenyi messze- s tündér képeket állít fel
(1818 Szemere Pál)
a szeszély játéka […] fényt von a nyárspolgárság egyszinü életére
(1871 Névy László)
a Jellemző Beszéd kialakítására tett kísérletek egy alapvetően egyhangú és egyszínű pesti zsargonba torkollanak
(1973 Hernádi Miklós)
Köszönöm szépen a képviselő úrnak, hogy némi színt vitt az egyszínű és unalmas vitába
(2002 Országgyűlési Napló)
3a.
olyan 〈hangjelenség, beszéd stb.〉, amelynek hangszíne, hangterjedelme, előadásmódja kevéssé változatos, egyhangú, monoton
Egyszinüen zeng most ’s egyoldalun a’ lekötött lant
(1843 Garay János)
a hang, melyet a versek olvasása után emlékként magával visz az olvasó, inkább a kürt erős, egyszínű zúgását idézi
(1937 Radnóti Miklós)
Gúnyosan karikírozva belekezd, hogy milyen egyszínűen szokták szavalni a Toldit [a diákok]
(1994 Magyar Hírlap)
4.
olyan 〈többelemű, összetett dolog v. csoport〉, amely egységes, homogén, amelynek részei, elemei, tagjai bizonyos jellemző tulajdonságaikban ugyanolyanok, azonos jellegűek
[A főszolgabíró] előadása a’ csaknem egészen egyszinű gyülésben helyeseltetett ’s többektől pártoltatott
(1842 Pesti Hírlap)
[a könyv] sok jeles beszédet, értekezést foglal magában, csak azt lehet sajnálni […] hogy nyelve, helyesirása nem egyszinű
(1845 Pesti Divatlap)
volt egy megállapodott Magyarország, egy társadalom, egy egyszínű társadalom
(1910 Ady Endre)
[az Omega zenekar tagjainál] egzisztenciák változtak, üzleti vállalkozások születtek, némelyekre pártok, csoportok fejtettek ki befolyást. Az Omega sem egyszínű, megváltoztak az emberek
(2002 Magyar Hírlap)
4a. (ritk)
jellemző tulajdonságaiban, véleményében stb. ugyanolyan, ill. vmivel v. vkivel megegyező, azonos jellegű 〈személy, közösség〉
vallásra, születésre, polgári hitre azonban illő (!?) tekintettel legyünk, mikép csak egyszinüek, egy családiak ’s egy véleményüek lelhessék ott nyugtokat
(1843 Széchenyi István)
[Erdély] nem olvad vele [ti. Magyarországgal] egyszinüvé, hanem tartományi jellegét megtartja
(1929 Kós Károly¹)
Népsűrűségi tekintetben sem egyszínűek a megye [ti. Sopron] községei
(1942 Thirring Lajos)
4b. (sajtó)
azonos politikai oldalt képviselő, ugyanahhoz a párthoz tartozó emberekből álló 〈testület〉, ill. ilyen testület által végzett 〈tevékenység〉
A szövetségesi súrlódások a világ valamennyi kormányzatában jelen vannak, még ott is, ahol egyszínű a kabinet
(1994 Magyar Hírlap)
a magyar értelmiség mértékadó csoportjai […] tartottak kissé az egyszínű szocialista kormányzás következményeitől
(1998 Magyar Hírlap)
4c. (sajtó)
ugyanolyan, ill. vkivel v. vmivel azonos politikai oldalt képviselő 〈személy, csoport〉
ha a bizottság öt állandó tagja egyszínű, akkor a hat párt egy-egy delegáltjával is mindenképpen megvan a kormánypárti többség
(2001 Magyar Hírlap)
a kormányzó koalíció jelöltjei azt is mondják, az a jó, ha egyszínű a kormány és az önkormányzat
(2002 Magyar Hírlap)
Sz: egyszínűség
Vö. CzF. egyszinű · egyszinü; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások