egyszülött mn és fn 27C

I. mn

(vál) ’vkinek egyetlen, (édes)testvér nélküli 〈gyermeke〉’ ❖ neje (a csak nem régen nőül Vett özvegy) egyszülött fiának [szánta lányát a király] (1872 Rákosi Jenő ford.–Shakespeare CD11) | [az anya] még halálában is segíti egyszülött lányát (1968 Thury Zsuzsa 9709003, 216) | [Ábrahám] egyszülött fiát vitte áldozatul (1995 Protestáns Biblia ford. CD1203) | az egyszülött vagy az elsőszülött gyermek elvesztésekor [érzett gyász] (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

a. (Vall) ’〈rendsz. a fia v. a fiú szóval Isten fiának, Jézus Krisztusnak a megnevezéseként〉’ ❖ [Isten a bűn] eltörléseért az ő egyszülött fiát küldötte e világra (1783 Ányos Pál 7012001, 15) | A prédikátor csengő, érthető szóval mondá, a közönség utánarebegte a hitvallást. „Hiszek egy Istenben. Mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében.” […] „És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött Fiában, mi Urunkban. Ki fogantaték Szent Lélektől, született Szűz Máriától…” (1892 Jókai Mór CD18) | Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt (1995 Protestáns Biblia ford. CD1203) | a János-evangélium Logosz-himnuszának monumentális teológiai metaforája értelmében az egyszülött Fiú azonos a Szóval/az Igével (2001 Mártonffy Marcell 3231001, 47).

II. fn (rendsz. birtokszóként)

(vál) ’vkinek egyetlen, (édes)testvér nélküli gyermeke’ ❖ Ellenſégeinken vettünk diadalmat Mellyre egy ſzülöttem életét áldozta (1784 Bálintitt János ford.–Cronegk 7026001, 12) | Turandot, a’ khán’ egyszülöttje (1835 Gáthy János ford.–Gozzi–Schiller C1863, 13) | [a Tüsimesék című mesekönyvben az ember] eldobált hulladékai az erdei tisztáson megsebzik Egérkéné egyszülöttjét (1994 Új Könyvek CD29) | olyan gyászba borítom őket, amilyent az egyszülöttért tartanak (1995 Protestáns Biblia ford. CD1203).

a. (Vall) ’〈Isten fiának, Jézus Krisztusnak a megnevezéseként〉’ ❖ Az emberek közt széllyeljárván A büntől terhes föld határán: Égi atyjának egy szülötte Isten országát terjesztette (1856 Vasárnapi Újság CD56) | Óh mily búsan, sujtva állt ott amaz asszonyok-közt-áldott, ki Téged szült, Egyszülött! (1931 Babits Mihály ford.–Jacopone da Todi CD10) | mért küldte el közénk Egyszülöttjét [az Úr]? (1992 Magyar László András 2016013, 366).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

egyszülött melléknév és főnév 27C
I. melléknév
(vál)
vkinek egyetlen, (édes)testvér nélküli 〈gyermeke〉
neje (a csak nem régen nőül Vett özvegy) egyszülött fiának [szánta lányát a király]
(1872 Rákosi Jenő ford.Shakespeare)
[az anya] még halálában is segíti egyszülött lányát
(1968 Thury Zsuzsa)
[Ábrahám] egyszülött fiát vitte áldozatul
(1995 Protestáns Biblia ford.)
az egyszülött vagy az elsőszülött gyermek elvesztésekor [érzett gyász]
(1995 Jubileumi kommentár)
a. (Vall)
〈rendsz. a fia v. a fiú szóval Isten fiának, Jézus Krisztusnak a megnevezéseként〉
[Isten a bűn] eltörléseért az ő egyszülött fiát küldötte e világra
(1783 Ányos Pál)
A prédikátor csengő, érthető szóval mondá, a közönség utánarebegte a hitvallást. „Hiszek egy Istenben. Mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében.” […] „És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött Fiában, mi Urunkban. Ki fogantaték Szent Lélektől, született Szűz Máriától…”
(1892 Jókai Mór)
Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt
(1995 Protestáns Biblia ford.)
a János-evangélium Logosz-himnuszának monumentális teológiai metaforája értelmében az egyszülött Fiú azonos a Szóval/az Igével
(2001 Mártonffy Marcell)
II. főnév (rendsz. birtokszóként)
(vál)
vkinek egyetlen, (édes)testvér nélküli gyermeke
Ellenſégeinken vettünk diadalmat Mellyre egy ſzülöttem életét áldozta
(1784 Bálintitt János ford.Cronegk)
Turandot, a’ khán’ egyszülöttje
(1835 Gáthy János ford.Gozzi–Schiller)
[a Tüsimesék című mesekönyvben az ember] eldobált hulladékai az erdei tisztáson megsebzik Egérkéné egyszülöttjét
(1994 Új Könyvek)
olyan gyászba borítom őket, amilyent az egyszülöttért tartanak
(1995 Protestáns Biblia ford.)
a. (Vall)
〈Isten fiának, Jézus Krisztusnak a megnevezéseként〉
Az emberek közt széllyeljárván A büntől terhes föld határán: Égi atyjának egy szülötte Isten országát terjesztette
(1856 Vasárnapi Újság)
Óh mily búsan, sujtva állt ott amaz asszonyok-közt-áldott, ki Téged szült, Egyszülött!
(1931 Babits Mihály ford.Jacopone da Todi)
mért küldte el közénk Egyszülöttjét [az Úr]?
(1992 Magyar László András)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások