egytestvér fn 4B (gyakr. tbsz-ban)

1. (jelzőként is) (kissé rég) ’〈a másik v. a többi gyermekhez való viszonyában:〉 egyazon szülők gyermekeinek, a vér szerinti testvéreknek vmelyike; vértestvér’ ❖ hajdanában egy tſelédes gazdánál húſz gyermeknél-is többet ſzámlálhattak; […] jövendöbe talám egy teſtvéreket ſem látunk többé (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 7) | Tsuda dolgot ír Behrens két egy teſtvér Hollandus iakról (1791 Mátyus István 7222032, 601) | [a parasztcsaládokban a] leányok szülői javakból majdnem egészen kizáratvák és a fivérekkel, mintha nem is volnának egy testvérek, nem osztoztak (1856 Vasárnapi Újság CD56) | a Hún-krónika […] a húnt és magyart két egytestvértől származó testvérnépnek tünteti fel (1924 Hóman Bálint CD42).

2. (kissé rég) ’〈a hozzá hasonló személy(ek)hez való viszonyában:〉 közös néphez, nyelvcsaládhoz, tevékenységi körhöz stb. tartozó, egymáshoz érzelmileg erősen kötődő, ill. azonos szellemiséget képviselő személyek vmelyike’ ❖ edj nemzet ez [ti. a magyar] a’ lovas katonával, és ſokan közzlök edj testvérek a’ Lovasokkal (1789 Gvadányi József C1925, 104) | [a középkori krónikaírók felfogása] szerint a magyarok (a velük egy testvér hunnokkal és avarokkal együtt) az ókori szittyák népcsaládjának származékai (1897 PallasLex. CD02) | Nagyon egységesnek, egy-testvérnek érzem ezt a két írót (1915 Kosztolányi Dezső CD10).

2a. (vál) ’〈a hozzá hasonló dologhoz v. dolgokhoz való viszonyában:〉 vmilyen szempontból nagyon hasonló, összetartozó, közös eredetű stb. dolgok vmelyike’ ❖ Harſogtaſsad ſzabad hangon az Újſágot, A’ változó hóldal egy teſtvér világot (1786 Gyöngyössi János C1961, 127) | Kar feszül kar ellen, szablya szablyát penget; – Egytestvér a két kard; hát egyik sem enged (1854 Arany János C5325, 73) | Nyilvánvaló, hogy a karszék, karpad származásukra nézve egy testvérek a karfá-val (1905 Szily Kálmán C0357, 326) | a küzdelem és halál egytestvérek (1973 Gerelyes Endre 9185001, 95) | Rádiónk és televíziónk csupán a média-kategorizálásban, hírlapi hírekben és az elnökök körüli felmentési és kinevezési csatározásokban egytestvérek (1995 Magyar Hírlap CD09).

J: édestestvér.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. egy-test-vér; ÚMTsz.

egytestvér főnév 4B (gyakr. tbsz-ban)
1. (jelzőként is) (kissé rég)
〈a másik v. a többi gyermekhez való viszonyában:〉 egyazon szülők gyermekeinek, a vér szerinti testvéreknek vmelyike; vértestvér
hajdanában egy tſelédes gazdánál húſz gyermeknél-is többet ſzámlálhattak; […] jövendöbe talám egy teſtvéreket ſem látunk többé
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Tsuda dolgot ír Behrens két egy teſtvér Hollandus iakról
(1791 Mátyus István)
[a parasztcsaládokban a] leányok szülői javakból majdnem egészen kizáratvák és a fivérekkel, mintha nem is volnának egy testvérek, nem osztoztak
(1856 Vasárnapi Újság)
a Hún-krónika […] a húnt és magyart két egytestvértől származó testvérnépnek tünteti fel
(1924 Hóman Bálint)
2. (kissé rég)
〈a hozzá hasonló személy(ek)hez való viszonyában:〉 közös néphez, nyelvcsaládhoz, tevékenységi körhöz stb. tartozó, egymáshoz érzelmileg erősen kötődő, ill. azonos szellemiséget képviselő személyek vmelyike
edj nemzet ez [ti. a magyar] a’ lovas katonával, és ſokan közzlök edj testvérek a’ Lovasokkal
(1789 Gvadányi József)
[a középkori krónikaírók felfogása] szerint a magyarok (a velük egy testvér hunnokkal és avarokkal együtt) az ókori szittyák népcsaládjának származékai
(1897 PallasLex.)
Nagyon egységesnek, egy-testvérnek érzem ezt a két írót
(1915 Kosztolányi Dezső)
2a. (vál)
〈a hozzá hasonló dologhoz v. dolgokhoz való viszonyában:〉 vmilyen szempontból nagyon hasonló, összetartozó, közös eredetű stb. dolgok vmelyike
Harſogtaſsad ſzabad hangon az Újſágot, A’ változó hóldal egy teſtvér világot
(1786 Gyöngyössi János)
Kar feszül kar ellen, szablya szablyát penget; – Egytestvér a két kard; hát egyik sem enged
(1854 Arany János)
Nyilvánvaló, hogy a karszék, karpad származásukra nézve egy testvérek a karfá-val
(1905 Szily Kálmán)
a küzdelem és halál egytestvérek
(1973 Gerelyes Endre)
Rádiónk és televíziónk csupán a média-kategorizálásban, hírlapi hírekben és az elnökök körüli felmentési és kinevezési csatározásokban egytestvérek
(1995 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. egy-test-vér; ÚMTsz.

Beállítások