egyúttal hsz 0 (/kissé vál)

’〈annak kif-ére, hogy vmely cselekvéssel, történéssel együtt, azt kiegészítve (egyidejűleg, ugyanazon alkalommal) vmely más cselekvés, történés is végbemegy, ill. vmely tulajdonság, minőség mellett, azt kiegészítve más tulajdonság, minőség is igaz, érvényes vkire, vmire〉’ ❖ ha ezt nem is, de legalább ígírt erszényedet bizonyosan megnyered és egyúttal pulykáidnak hizlalt fiait is jó kedvvel megehetjük (1772 Barcsay Ábrahám 7019032, 26) | Alig lehetne épületesebb, s egyúttal gyönyörködtetőbb szellemélvezet (1842 Szemere Pál 8439035, 142) | A búcsú vásár is egyúttal (1906 Juhász Gyula¹ 9284833, 88) | Pulykaméreg futotta el és az elhallgató nőkre förmedt: – Hej, miért nem dolgoztok? Verést akartok talán? – S egyúttal ütésre emelte kezét (1937 Szentiványi Jenő 1145001, 33) | A népvándorlás és még inkább a kereszténység, amely egy általános, egyetlen nemzethez sem kötött egyház létrehozásával egyúttal a keresztény népek közötti törvényes házasság alapjait is meg kellett hogy teremtse, Európában a fajok közötti különbséget csaknem teljesen eltörölte (1978 Kajtár Mária ford.–Eötvös 8126046, 469) | [az ember] azáltal, hogy családi és állampolgári kötelezettségeit teljesíti, saját államát is szolgálja egyúttal (1990 Mogyoródi Emese ford.–Murty 2029027, 637) | Míg kiszabadítottam magamat szoros közeléből, s egyúttal csaknem letéptem a gombját, volt időm rá, hogy összeszedjem a gondolataimat (2007 Takács Zsuzsa 3306002, 56).

a. (kül. ellentétesen hozzátoldó kapcsolatos, ill. szembeállító ellentétes v. megengedő viszonyban) ’〈a hozzátoldás, kiegészítés nyomatékosítására〉’ ❖ Légyen tehát már egyſzer mód benne, hogy az Irónak akaratja ſzerínt az Orſzág’ Rendeivel is közöltessék ugyan [a szóban forgó írás], de egy úttal a’ többi Magyar Tudósak is láthassák (1788 Bessenyei György¹ 7044029, 15) | nemcsak hogy a’ rabszolgákkali kereskedés eltöröltetett, hanem egyúttal fel is hatalmaztatott a’ kormány, más hatalmasságokkal olly intézkedésekre lépni, mellyek a’ rabszolgákkali kereskedést nálok is megszüntessék (1846 Szalay László 8419017, 59) | fölmerül minduntalan a vizsgálódás anyagának, a népnyelvi szövegeknek, nem csupán nyelvészeti, hanem egyúttal irodalmi szempontú értékelése is (1910 Katona Lajos 8227001, 59) | Győr eleste […] külföldön is nagy felháborodást és megütközést, sőt egyúttal nagyfokú rémületet is keltett (1940 Bánlaky József CD16) | A polgári szabadságjogok kivívása az értelmiség számára emancipálódást jelent a hűbéri, illetve egyházi kötöttségek alól, egyúttal azonban el is veszít bizonyosfajta autonómiákat (1988 Lányi András 1090001, 25) | a példázatok bizonyos értelemben keletkező szövegek – noha egyúttal kétségtelen, hogy a széles körben elterjedt, az egyházi-igehirdetői tradíció által szentesített fordítások könnyen azonosítható, közismert és maradandó változatokat tartalmaznak (2001 Mártonffy Marcell 3231001, 21).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

egyúttal határozószó 0 (/kissé vál)
〈annak kif-ére, hogy vmely cselekvéssel, történéssel együtt, azt kiegészítve (egyidejűleg, ugyanazon alkalommal) vmely más cselekvés, történés is végbemegy, ill. vmely tulajdonság, minőség mellett, azt kiegészítve más tulajdonság, minőség is igaz, érvényes vkire, vmire〉
ha ezt nem is, de legalább ígírt erszényedet bizonyosan megnyered és egyúttal pulykáidnak hizlalt fiait is jó kedvvel megehetjük
(1772 Barcsay Ábrahám)
Alig lehetne épületesebb, s egyúttal gyönyörködtetőbb szellemélvezet
(1842 Szemere Pál)
A búcsú vásár is egyúttal
(1906 Juhász Gyula¹)
Pulykaméreg futotta el és az elhallgató nőkre förmedt: – Hej, miért nem dolgoztok? Verést akartok talán? – S egyúttal ütésre emelte kezét
(1937 Szentiványi Jenő)
A népvándorlás és még inkább a kereszténység, amely egy általános, egyetlen nemzethez sem kötött egyház létrehozásával egyúttal a keresztény népek közötti törvényes házasság alapjait is meg kellett hogy teremtse, Európában a fajok közötti különbséget csaknem teljesen eltörölte
(1978 Kajtár Mária ford.Eötvös)
[az ember] azáltal, hogy családi és állampolgári kötelezettségeit teljesíti, saját államát is szolgálja egyúttal
(1990 Mogyoródi Emese ford.Murty)
Míg kiszabadítottam magamat szoros közeléből, s egyúttal csaknem letéptem a gombját, volt időm rá, hogy összeszedjem a gondolataimat
(2007 Takács Zsuzsa)
a. (kül. ellentétesen hozzátoldó kapcsolatos, ill. szembeállító ellentétes v. megengedő viszonyban)
〈a hozzátoldás, kiegészítés nyomatékosítására〉
Légyen tehát már egyſzer mód benne, hogy az Irónak akaratja ſzerínt az Orſzág’ Rendeivel is közöltessék ugyan [a szóban forgó írás], de egy úttal a’ többi Magyar Tudósak is láthassák
(1788 Bessenyei György¹)
nemcsak hogy a’ rabszolgákkali kereskedés eltöröltetett, hanem egyúttal fel is hatalmaztatott a’ kormány, más hatalmasságokkal olly intézkedésekre lépni, mellyek a’ rabszolgákkali kereskedést nálok is megszüntessék
(1846 Szalay László)
fölmerül minduntalan a vizsgálódás anyagának, a népnyelvi szövegeknek, nem csupán nyelvészeti, hanem egyúttal irodalmi szempontú értékelése is
(1910 Katona Lajos)
Győr eleste […] külföldön is nagy felháborodást és megütközést, sőt egyúttal nagyfokú rémületet is keltett
(1940 Bánlaky József)
A polgári szabadságjogok kivívása az értelmiség számára emancipálódást jelent a hűbéri, illetve egyházi kötöttségek alól, egyúttal azonban el is veszít bizonyosfajta autonómiákat
(1988 Lányi András)
a példázatok bizonyos értelemben keletkező szövegek – noha egyúttal kétségtelen, hogy a széles körben elterjedt, az egyházi-igehirdetői tradíció által szentesített fordítások könnyen azonosítható, közismert és maradandó változatokat tartalmaznak
(2001 Mártonffy Marcell)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások