egyvégbe (0) l. egyvégben

egyvégben hsz 0egyvégbe

1. (rég v. nyj) ’térben (közvetlenül) egymás mellett v. után elhelyezkedve, egy sort alkotva (vmivel)’ ❖ moſt következik a’ jó nevelés kedvéért különöen a’ Szülöknek ſzólló Törvény ugyan ott egy végbe (1777 Molnár János C3195, 124) | az illyen verseket nem ragasztották Virgiliusnak verseihez úgy, hogy azokkal egy végben folynának (1814 Kondé József Benedek C3580, 286) | Fal mellett a háznép, tizen is egy végben; Kinek fejsze, kapa, pisztoly is kezében (1883 Vajda János CD01) | A lakás a rendes három osztás (első szoba, konyha, hátulsó szoba), azután jő a kamra, s ugyancsak egyvégben egy födél alatt a pajta s a pajtafia (1912 Malonyay Dezső CD07) | Hogy van három csillag egy végbe. Azt mindig neztük. Mikor ott vótunk Romániába, azt mindig neztük, hogy a Rabok útja merre van (1981 e. A magyar nép hiedelemvilága 1039008, 191).

2. (kissé rég)(a szövegkörnyezetben meghatározott időtartam alatt, ill. vmely időpontig, eseményig tartó v. vmely időpont, esemény óta eltelt időben) megszakítás, szünet nélkül v. állandóan ismétlődve’ ❖ Boldogtalan vagy, ha életed nem egyéb volt, hanem egy végben el követett latorſág, és hivſág (1776 Faludi Ferenc ford.–Dodsley C1662, 102) | A’ Parlamentum reggeli 8 orától fogva dél-utánni 6-ig edgy végbe tartótt (1787 Magyar Kurír C6330, 809) | Az iu a foglyot Merőn, némán nézte; Lehajolt kebléhez... S az nem vette észre. És csókolva ajkát Sokáig egyvégben (1854 Tompa Mihály CD01) | Nekem már beszélt Bálint négy óra hosszat egyvégbe s nem úntam (1943 Füsi József 9160001, 107) | [Erdős Aladár] a színházért is rajongott, de azért egy darabot egy végben sose nézett meg. Egyik nap megnézte az első felvonást, másnap a harmadikat, harmadszor a másodikat (1983 Berecz Dezső CD52).

3. (rég) ’időben (rögtön) egymás után, folytatólagosan, ill. vmit (azonnal) követve, rövid időn belül’ ❖ A’ Hertzeg, a’ kinek leg-keveſebb gondja vala akkor az ollyan örvendéſekre, meg-követte öket, hogy betses üdvözléseket illendöképen el-nem fogadhatná, kérvén, hogy afféle tzeremoniákat inkább akkorra hallaſztanák, mikoron a’ Grófnét a’ könyörületes Egek ismét viſzſza-hozzák, egy végben hozzá tévén, hogy ö el-tekéllette légyen magában a’ Grófnét, bátor a’ Világnak minden réſzeit öſzve kell-is néki járni, fel-keresni, és meg-ſzabaditani (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 191) | Hallván az Ur parantsolattyát Szent Jóſef, és a’ Szüz Mária, öſzve rakosgatott azon nyomban egyet máſt, ’s egy végbe útnak indúlt (1777 Molnár János C3195, 65) | Elvitt komájához, ez pedig eggy végben sógorasszonyához, ki meg eljött velünk mostoha báttyához (1804 Verseghy Ferenc CD01) | Ízes fürttel tőke rakva, Gyümölcstől hajoljon a fa; Dús ősz alig rakodék be, Tavasz jöjjön rá egy végbe; Szükséget, hiányt ne érezz (1871 Szász Károly² ford.–Shakespeare CD11) | Valóban kettő helyett harcolt [Imre], két csatát nyert egyvégbe, pedig már akkor rossz pénz volt a „pro libertate” (1885 Mikszáth Kálmán CD04).

3a. (rég) ’egyszerre, egyúttal, ill. együtt vmivel’ ❖ a’ kik éſzre vettétek a’ Reménységre való köteleſséget mind a’ Törvényböl, mind annak inditó okaiból, vegyétek éſzre egy végben annak a’ köteleſségnek ide tartozandó és emlékezetre méltó tulajdonságit-is (1777 Molnár János C3195, 144) | Botsánatot kért a’ Fejedelem, egyetemben: hogy más nap ſem botsáthat maga eleibe dolgai miatt. Hallánk egy-végbe, hogy mig oda nem hivatunk, a’ házból ki-nem járhatunk (1783 Molnár János C0291, 387) | Harsonás hirhordókkal, dobos kisbirókkal tudtára adatta egyvégbe töröknek, magyarnak, hogy fejét veszti, a ki csak egy szál rózsát mer is még lopni abból a paradicsomból (1889 Almanach 1890-re C0006, 151) | e látomás az egyházra s egyvégben a Bold. Szűzre vall (1897 Nogáll János C4624, 225).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

egyvégbe lásd egyvégben
egyvégben határozószó 0
egyvégbe 0
1. (rég v. nyj)
térben (közvetlenül) egymás mellett v. után elhelyezkedve, egy sort alkotva (vmivel)
moſt következik a’ jó nevelés kedvéért különöen a’ Szülöknek ſzólló Törvény ugyan ott egy végbe
(1777 Molnár János)
az illyen verseket nem ragasztották Virgiliusnak verseihez úgy, hogy azokkal egy végben folynának
(1814 Kondé József Benedek)
Fal mellett a háznép, tizen is egy végben; Kinek fejsze, kapa, pisztoly is kezében
(1883 Vajda János)
A lakás a rendes három osztás (első szoba, konyha, hátulsó szoba), azután jő a kamra, s ugyancsak egyvégben egy födél alatt a pajta s a pajtafia
(1912 Malonyay Dezső)
Hogy van három csillag egy végbe. Azt mindig neztük. Mikor ott vótunk Romániába, azt mindig neztük, hogy a Rabok útja merre van
(1981 e. A magyar nép hiedelemvilága)
2. (kissé rég)
(a szövegkörnyezetben meghatározott időtartam alatt, ill. vmely időpontig, eseményig tartó v. vmely időpont, esemény óta eltelt időben) megszakítás, szünet nélkül v. állandóan ismétlődve
Boldogtalan vagy, ha életed nem egyéb volt, hanem egy végben el követett latorſág, és hivſág
(1776 Faludi Ferenc ford.Dodsley)
A’ Parlamentum reggeli 8 orától fogva dél-utánni 6-ig edgy végbe tartótt
(1787 Magyar Kurír)
Az iu a foglyot Merőn, némán nézte; Lehajolt kebléhez... S az nem vette észre. És csókolva ajkát Sokáig egyvégben
(1854 Tompa Mihály)
Nekem már beszélt Bálint négy óra hosszat egyvégbe s nem úntam
(1943 Füsi József)
[Erdős Aladár] a színházért is rajongott, de azért egy darabot egy végben sose nézett meg. Egyik nap megnézte az első felvonást, másnap a harmadikat, harmadszor a másodikat
(1983 Berecz Dezső)
3. (rég)
időben (rögtön) egymás után, folytatólagosan, ill. vmit (azonnal) követve, rövid időn belül
A’ Hertzeg, a’ kinek leg-keveſebb gondja vala akkor az ollyan örvendéſekre, meg-követte öket, hogy betses üdvözléseket illendöképen el-nem fogadhatná, kérvén, hogy afféle tzeremoniákat inkább akkorra hallaſztanák, mikoron a’ Grófnét a’ könyörületes Egek ismét viſzſza-hozzák, egy végben hozzá tévén, hogy ö el-tekéllette légyen magában a’ Grófnét, bátor a’ Világnak minden réſzeit öſzve kell-is néki járni, fel-keresni, és meg-ſzabaditani
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Hallván az Ur parantsolattyát Szent Jóſef, és a’ Szüz Mária, öſzve rakosgatott azon nyomban egyet máſt, ’s egy végbe útnak indúlt
(1777 Molnár János)
Elvitt komájához, ez pedig eggy végben sógorasszonyához, ki meg eljött velünk mostoha báttyához
(1804 Verseghy Ferenc)
Ízes fürttel tőke rakva, Gyümölcstől hajoljon a fa; Dús ősz alig rakodék be, Tavasz jöjjön rá egy végbe; Szükséget, hiányt ne érezz
(1871 Szász Károly² ford.Shakespeare)
Valóban kettő helyett harcolt [Imre], két csatát nyert egyvégbe, pedig már akkor rossz pénz volt a „pro libertate”
(1885 Mikszáth Kálmán)
3a. (rég)
egyszerre, egyúttal, ill. együtt vmivel
a’ kik éſzre vettétek a’ Reménységre való köteleſséget mind a’ Törvényböl, mind annak inditó okaiból, vegyétek éſzre egy végben annak a’ köteleſségnek ide tartozandó és emlékezetre méltó tulajdonságit-is
(1777 Molnár János)
Botsánatot kért a’ Fejedelem, egyetemben: hogy más nap ſem botsáthat maga eleibe dolgai miatt. Hallánk egy-végbe, hogy mig oda nem hivatunk, a’ házból ki-nem járhatunk
(1783 Molnár János)
Harsonás hirhordókkal, dobos kisbirókkal tudtára adatta egyvégbe töröknek, magyarnak, hogy fejét veszti, a ki csak egy szál rózsát mer is még lopni abból a paradicsomból
(1889 Almanach 1890-re)
e látomás az egyházra s egyvégben a Bold.boldogságos Szűzre vall
(1897 Nogáll János)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások