elaljasodik tn ige 12a

1. ’〈ember, közösség〉 lelkileg, erkölcsileg, társadalmilag alacsony(abb) szintre lesüllyed, alantassá válik, ill. így vmivé válik’ ❖ Látod a szegény Géberitákat mint el allyasodtak, kik régen a Persiai birodalomba annyira fénylettek (1779 Bessenyei György¹ C1082, 148) | el ne aljasodjunk, és szolgaságba ne törpüljünk! (1831 Széchenyi István CD1501) | loptam, csaltam, gazságot követtem el! Soha nem hittem volna magamról, hogy ennyire elaljasodok! (1901 Gárdonyi Géza C1824, 114) | tapasztalnia kellett, hogy e rettenetes nyomorban, a reménytelen szegénység állapotában mint aljasodik el és fajul hitvány állattá az Isten képére teremtett ember (1937 Iványi-Grünwald Béla CD42) | Különösen a bohém és teljesen elaljasodott Behenczyekhez képest szembetűnő Pongrácz gróf egyenessége, aki rangjához méltóan viselkedik és él (1999 Magyar Hírlap CD09).

2. (rég) ’〈ember, állat, növény〉 elődeire jellemző előnyös tulajdonságait elveszti’ ❖ a’ Len-mag-is, a’ Mivelés által el-allyasodik (1791 Nagyváthy János C3296, 169) | A’ roſzſzúl hordoztatott, nem kéméltetett méhmagzatból egéſségtelen Ember, egéſségtelen Embernek egéſségtelen maradéka ſzármazik, és így a’ Nem el allyasodik (1802 Zsoldos János 8541004, 162) | A’ hol mindazáltal a’ Legelő sovány, sótalan, és a’ marha félő hogy el ne allyasodjék: a’ szénát bővebben szükség kiadni (1819 e. Nagyváthy János 8328012, 91) | mintha jövedelmezőbb törekvés lenne több, habár roszul tengette s igy elaljasodott marhát tartani, mint jó tartás mellett kevesebbet de nemesebbet (1856 Vasárnapi Újság CD56) | az ily mixtum compositumféle félvér vagy vadász ló, megint nem képes nemzeni oly jó lovat mint maga, és igy lefelé több generatión keresztül tükéletesen elaljasodik (1857 Széchenyi István CD1501).

2a. (rég) ’minőségében fokozatosan leromlik, értéktelenné válik, elsilányodik (vmivé) vmi’ ❖ Philolaus tanítá az égitestek mozgásának systemáját, azonban ezen tudomány kivált a Platonicusok hibái miá ez időszakasz vége felé elallyasodott (1825–1827 Kossuth Lajos CD32) | [az I. Ferenc nevű hajó] már annyira elaljasodott, hogy azon menni [...] szinte nem kevésb mint büntetés (1835 Széchenyi István C3881, 128) | a barátok számára fenntartott arcanum [= titok], Polichinell titkává aljasodott el (1870 Papp Miklós ford.–Széchenyi CD1501) | még a franciák párbajaiban is több komolyság van, mint a mi párbajainkban. Még Párizsban, Franciaországban sem aljasodott el annyira a párbaj, mint elaljasodott Budapesten (1881 Mikszáth Kálmán CD04).

3. (rég) ’〈bor〉 zavarossá v. üledékessé, ill. 〈szemes termény〉 sok szemetet, ocsút tartalmazóvá válik’ ❖ El-allyasodott a rostában. A’ búza sok rosta-allyat hagyott (1792 Baróti Szabó Dávid C0816, 10) | fizetni értök [ti. a borokért] csak akkor fogtok, ha valóban nem változandnak ’s nem aljasodnak el, teszem: a’ helyre megérkezésig, vagy esztendő leforgás alatt (1831 Széchenyi István CD1501).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

elaljasodik tárgyatlan ige 12a
1.
〈ember, közösség〉 lelkileg, erkölcsileg, társadalmilag alacsony(abb) szintre lesüllyed, alantassá válik, ill. így vmivé válik
Látod a szegény Géberitákat mint el allyasodtak, kik régen a Persiai birodalomba annyira fénylettek
(1779 Bessenyei György¹)
el ne aljasodjunk, és szolgaságba ne törpüljünk!
(1831 Széchenyi István)
loptam, csaltam, gazságot követtem el! Soha nem hittem volna magamról, hogy ennyire elaljasodok!
(1901 Gárdonyi Géza)
tapasztalnia kellett, hogy e rettenetes nyomorban, a reménytelen szegénység állapotában mint aljasodik el és fajul hitvány állattá az Isten képére teremtett ember
(1937 Iványi-Grünwald Béla)
Különösen a bohém és teljesen elaljasodott Behenczyekhez képest szembetűnő Pongrácz gróf egyenessége, aki rangjához méltóan viselkedik és él
(1999 Magyar Hírlap)
2. (rég)
〈ember, állat, növény〉 elődeire jellemző előnyös tulajdonságait elveszti
a’ Len-mag-is, a’ Mivelés által el-allyasodik
(1791 Nagyváthy János)
A’ roſzſzúl hordoztatott, nem kéméltetett méhmagzatból egéſségtelen Ember, egéſségtelen Embernek egéſségtelen maradéka ſzármazik, és így a’ Nem el allyasodik
(1802 Zsoldos János)
A’ hol mindazáltal a’ Legelő sovány, sótalan, és a’ marha félő hogy el ne allyasodjék: a’ szénát bővebben szükség kiadni
(1819 e. Nagyváthy János)
mintha jövedelmezőbb törekvés lenne több, habár roszul tengette s igy elaljasodott marhát tartani, mint jó tartás mellett kevesebbet de nemesebbet
(1856 Vasárnapi Újság)
az ily mixtum compositumféle félvér vagy vadász ló, megint nem képes nemzeni oly jó lovat mint maga, és igy lefelé több generatión keresztül tükéletesen elaljasodik
(1857 Széchenyi István)
2a. (rég)
minőségében fokozatosan leromlik, értéktelenné válik, elsilányodik (vmivé) vmi
Philolaus tanítá az égitestek mozgásának systemáját, azonban ezen tudomány kivált a Platonicusok hibái miá ez időszakasz vége felé elallyasodott
(1825–1827 Kossuth Lajos)
[az I. Ferenc nevű hajó] már annyira elaljasodott, hogy azon menni [...] szinte nem kevésb mint büntetés
(1835 Széchenyi István)
a barátok számára fenntartott arcanum [= titok], Polichinell titkává aljasodott el
(1870 Papp Miklós ford.Széchenyi)
még a franciák párbajaiban is több komolyság van, mint a mi párbajainkban. Még Párizsban, Franciaországban sem aljasodott el annyira a párbaj, mint elaljasodott Budapesten
(1881 Mikszáth Kálmán)
3. (rég)
〈bor〉 zavarossá v. üledékessé, ill. 〈szemes termény〉 sok szemetet, ocsút tartalmazóvá válik
El-allyasodott a rostában. A’ búza sok rosta-allyat hagyott
(1792 Baróti Szabó Dávid)
fizetni értök [ti. a borokért] csak akkor fogtok, ha valóban nem változandnak ’s nem aljasodnak el, teszem: a’ helyre megérkezésig, vagy esztendő leforgás alatt
(1831 Széchenyi István)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások