életvidor mn 15A2 (rég)

1. ’életvidám 〈személy〉’ ❖ Ő szinte enyelgővé lett ezen életvidor [...] gyermekkel (1836 Jósika Miklós C2434, 88) | igen megfogyott, igen megbetegesedett azelőtt életvidor s erőteljes jó édes anyám (1881 Madarász József 8282006, 278) | Első kívánságom hogy: nyolvanckét éves koromig állandó és zavartalan egészséges ember legyek, jókedvű, egészséges és erős és életvidor (1917 Móricz Zsigmond CD10).

1a. ’ilyen személyre jellemző, rá valló 〈arc, szem stb.〉’ ❖ „Honnan Miska!” kiált rá vidámon az egyik [lovag], egygyel azon életvidor, a’ mindenben gyönyört lelőt bélyegző arczok közűl (1838 Jósika Miklós 8212006, 15) | A boldog szenvedés kedves halaványságot vont azelőtt oly életvidor arcára (1853 Jókai Mór CD18) | Mihelyt töpörtyű alakja beért a gyertyák fényébe s életvidor, friss és ravaszkás szemei megcsillantak előttünk (1922 Füst Milán CD10).

2. ’derűs, vidám 〈szemlélet, életérzés〉, ill. azt kifejező 〈megnyilvánulás〉’ ❖ Mert hivatásunk: nemcsak meg nem semmisülni, hanem élni életvidoran (1842 Kossuth Lajos CD32) | [Dorothea főhercegnő] szelíden fénylő szemeiből életvidor jókedv és szende szívjóság sugárzik (1886 Jókai Mór CD18) | életvidor újjongással (1890 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | [Lévay József költő] atyja életvidor bölcseségét örökölte (1895 PallasLex. CD02) | iú hölgyalakot rajzoltam, aki életvidor kedéllyel, hangulatos szívvel és tehetséges tulajdonságokkal növekedik elhagyott falusi udvarházban (1915 Krúdy Gyula CD54).

J: életvidám.

Vö. CzF. életvidám · életvidor

életvidor melléknév 15A2 (rég)
1.
életvidám 〈személy〉
Ő szinte enyelgővé lett ezen életvidor [...] gyermekkel
(1836 Jósika Miklós)
igen megfogyott, igen megbetegesedett azelőtt életvidor s erőteljes jó édes anyám
(1881 Madarász József)
Első kívánságom hogy: nyolvanckét éves koromig állandó és zavartalan egészséges ember legyek, jókedvű, egészséges és erős és életvidor
(1917 Móricz Zsigmond)
1a.
ilyen személyre jellemző, rá valló 〈arc, szem stb.〉
„Honnan Miska!” kiált rá vidámon az egyik [lovag], egygyel azon életvidor, a’ mindenben gyönyört lelőt bélyegző arczok közűl
(1838 Jósika Miklós)
A boldog szenvedés kedves halaványságot vont azelőtt oly életvidor arcára
(1853 Jókai Mór)
Mihelyt töpörtyű alakja beért a gyertyák fényébe s életvidor, friss és ravaszkás szemei megcsillantak előttünk
(1922 Füst Milán)
2.
derűs, vidám 〈szemlélet, életérzés〉, ill. azt kifejező 〈megnyilvánulás〉
Mert hivatásunk: nemcsak meg nem semmisülni, hanem élni életvidoran
(1842 Kossuth Lajos)
[Dorothea főhercegnő] szelíden fénylő szemeiből életvidor jókedv és szende szívjóság sugárzik
(1886 Jókai Mór)
életvidor újjongással
(1890 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
[Lévay József költő] atyja életvidor bölcseségét örökölte
(1895 PallasLex.)
iú hölgyalakot rajzoltam, aki életvidor kedéllyel, hangulatos szívvel és tehetséges tulajdonságokkal növekedik elhagyott falusi udvarházban
(1915 Krúdy Gyula)
Vö. CzF. életvidám · életvidor

Beállítások