életviszony fn 4A (rendsz. tbsz-ban)

’vmely társadalom, társadalmi csoport, ill. személy életét (konkrét időszakban, helyen, helyzetben) befolyásoló gazdasági, politikai és társadalmi körülmények egyike, es. azok összessége’ ❖ elő adja a szónok ezen monopoliumnak kártékony voltát, a szabad concurrentia hijányának következéseit, s feltaglalgatván ezen tilalomnak más életviszonyokra is kiterjedő hatását (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | [a bizánci írók megjegyzései a nomádokról] néha oly adatokat is tartalmaznak, melyek a húnok és avarok életviszonyainak megvilágításához lényegesen hozzájárulnak (1882 Vámbéry Ármin 8507006, 31) | Az erdélyi és bánáti nyomdai munkásság életviszonyai az utolsó két esztendőben némileg leromlottak (1925 Litografia 2132001, 2) | A steppe életviszonyai (1939 Deér József CD43) | [Gyarmathy Sámuel] bécsi életviszonyait nem ismerjük (1978 Gulya János CD30) | a házassági szerződés tartalmi elemei, kikötései is sokat elárulnak azokról az életviszonyokról, amelyeket családi alapon rendezni kellett (1981 Tárkány Szücs Ernő 1153003, 352) | gyakran megesik, hogy joghézag nehezíti a bíróság munkáját: ha valamilyen életviszonyt nem szabályoztak, az igazságszolgáltatás tehetetlen (1998 Magyar Hírlap CD09) | luxus életviszonyok mellett (1999 Országgyűlési Napló CD62).

a. ’vmely növény v. állat életkörülményeit, életmódját meghatározó természeti, környezeti adottságok egyike, es. azok összessége’ ❖ az éghajlat, tehát a melegnek és hidegnek mérséke, az életviszonyok, tehát a tápnak, életküzdelemnek minősége, hat a szerves testre; tanusítja ezt azon tény, hogy házi köreinkben mindig több a fajváltozat, mint a természetben, hol a növények és állatok nem kényszeritetnek oly eltérő életviszonyokba (1864 Rónay Jácint 8396003, 72) | az erdőmiveléstan ismerteti az erdők különböző faállományát a különféle fanemek életviszonyaival (1894 PallasLex. CD02) | Általában az agancs nagysága, súlya[,] tagozottsága és gyöngyözete nem csak a szarvas korától, hanem egyéni fejlettségétől, erejétől és életviszonyainak kedvezőbb vagy kedvezőtlenebb fokától is függ (1928 Rázsó Lajos–Nagy László¹ 1132002, 15) | az évmilliók teltével a megváltozott életviszonyok között élő rovarok számos sajátos élet- és táplálkozásmódra: ragadozásra, élősködésre, dög- és korhadékevésre specializálódtak (1995 Természet Világa CD50).

Vö. CzF.; ÉrtSz. életviszonyok; ÉKsz. életviszonyok

életviszony főnév 4A (rendsz. tbsz-ban)
vmely társadalom, társadalmi csoport, ill. személy életét (konkrét időszakban, helyen, helyzetben) befolyásoló gazdasági, politikai és társadalmi körülmények egyike, es. azok összessége
elő adja a szónok ezen monopoliumnak kártékony voltát, a szabad concurrentia hijányának következéseit, s feltaglalgatván ezen tilalomnak más életviszonyokra is kiterjedő hatását
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
[a bizánci írók megjegyzései a nomádokról] néha oly adatokat is tartalmaznak, melyek a húnok és avarok életviszonyainak megvilágításához lényegesen hozzájárulnak
(1882 Vámbéry Ármin)
Az erdélyi és bánáti nyomdai munkásság életviszonyai az utolsó két esztendőben némileg leromlottak
(1925 Litografia)
A steppe életviszonyai
(1939 Deér József)
[Gyarmathy Sámuel] bécsi életviszonyait nem ismerjük
(1978 Gulya János)
a házassági szerződés tartalmi elemei, kikötései is sokat elárulnak azokról az életviszonyokról, amelyeket családi alapon rendezni kellett
(1981 Tárkány Szücs Ernő)
gyakran megesik, hogy joghézag nehezíti a bíróság munkáját: ha valamilyen életviszonyt nem szabályoztak, az igazságszolgáltatás tehetetlen
(1998 Magyar Hírlap)
luxus életviszonyok mellett
(1999 Országgyűlési Napló)
a.
vmely növény v. állat életkörülményeit, életmódját meghatározó természeti, környezeti adottságok egyike, es. azok összessége
az éghajlat, tehát a melegnek és hidegnek mérséke, az életviszonyok, tehát a tápnak, életküzdelemnek minősége, hat a szerves testre; tanusítja ezt azon tény, hogy házi köreinkben mindig több a fajváltozat, mint a természetben, hol a növények és állatok nem kényszeritetnek oly eltérő életviszonyokba
(1864 Rónay Jácint)
az erdőmiveléstan ismerteti az erdők különböző faállományát a különféle fanemek életviszonyaival
(1894 PallasLex.)
Általában az agancs nagysága, súlya[,] tagozottsága és gyöngyözete nem csak a szarvas korától, hanem egyéni fejlettségétől, erejétől és életviszonyainak kedvezőbb vagy kedvezőtlenebb fokától is függ
(1928 Rázsó Lajos–Nagy László¹)
az évmilliók teltével a megváltozott életviszonyok között élő rovarok számos sajátos élet- és táplálkozásmódra: ragadozásra, élősködésre, dög- és korhadékevésre specializálódtak
(1995 Természet Világa)
Vö. CzF.; ÉrtSz. életviszonyok; ÉKsz. életviszonyok

Beállítások