elevenség fn 3B8

1. ’élet, éltetőerő, ill. élő állapot’ ❖ ha még-valami elevenſég vagyon a’ teſtben a’ vérnek forgáſa ujolag meg térittetik (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 413) | az Isten fújt orrába magából élő Lelket, mely Lélek ötet [ti. az embert] elevenségre, okoskodásra hozta (1773–1775 Bessenyei György¹ 7044009, 100) | a’ ſer ollyan iható, mintha tsak most fzték volna, vagy mint az állott jó ſer, az egésségnek nintsen ellenére; st az ilyen Ser elevenséggel telyes, és jó kedvet ſzerz (1806 Gyarmati Gábor 8166004, 129) | Vilmán valóság volt minden: a gazdag hullámzó fekete haj, a karminpiros ajk, az elevenségtől csattanó arc, a fehér fogsor és az a természetes naiv vidorság (1879 Mikszáth Kálmán CD04) | [a szfinxek] immár nincsenek kőből, maguk is felébredtek és élnek. Vonagló, lassú, de egyre izgatottabb mozgással tesznek bizonyságot elevenségükről (1932 Köves Tibor CD10).

2. (átv is) ’gyorsaság, élénkség, mozgékonyság, ill. vminek, vkinek élénk, gyors volta’ ❖ Én tet már régen esmerem, ’s tudom hogy rajtam kivül az elevenségbe nints’ párja. De még ſe hittem hogy ollyan tzrl pattant egy Fi legyen (1793 Hatvani István² ford.–Holberg 7136005, 46) | Az anyag és szellem közt nincs meg a kellő öszhangzat, a tétlenségre kárhoztatott izmok elsatnyulnak, elvesztik elevenségüket s megszünnek szolgálni a testet (1857 Vasárnapi Újság CD56) | Látni kell azt az elevenséget, melylyel ezek az igazán szárnyas tornászok [ti. a széncinegék] végig járják a faágakat! (1899 Chernel István CD34) | Az angol népdalok nagyrészt a dór, fríg, mixolid és aeol hangnemekben mozognak, de jellegük egyáltalán nem egyházias; sokban feltűnő a ritmus elevensége és eredetisége (1930 ZeneiLex. CD49) | Valóban, minden állatban, sőt minden embernél is bizonyos párhuzamot figyelhetünk meg az elevenség és az alkalmazkodóképesség foka között (1976 Selye János 9594002, 60) | Az elevenség hozzájuk [ti. a gyerekekhez] tartozik, baj csak akkor van, ha már elviselhetetlenek (2002 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’vmely szellemi v. lelki tevékenység, képesség friss, élénk volta v. állapota’ ❖ Kérlek: ki már úszól Pope mélségében, S gyönyörködöl esze’ elevenségében, Fogd iró tolladat, állj ellent mérgének (1778 Ányos Pál C2816, 36) | Mindent elkövetének fölélesztésére, ’s egy óra mulva minden érzékeinek elevenségét visszanyeré (1840 Horváth Zsigmond¹ 8190003, 106) | [a stílus] elárulja gondolkodásunk elevenségét is (1910 Babits Mihály C0696, 7) | a nemzeti szellem elevenségével kell magyaráznunk a dunai népek mondavilágának sajátos mélységét (1947 Gáldi László 9167003, 30) | [az esszé] a száraz és szürke, távlat nélküli prakticizmussal az intuíció ötletgazdagságát és elméletgerjesztő elevenségét szegezte szembe (1989 Grezsa Ferenc 2025073, 152).

3. ’mozgalmasság, nyüzsgő élet, ill. vminek élettel teli, változatos volta’ ❖ [azok a lovak, amelyek] jutalmat nyertek, köteleztetnek megint Párisban megjelenni, hogy ott más jutalmakért fussanak. Ez által azt akarták végbe vinni, hogy Párisban sok ló megforduljon, ott az elevenség és összetódulás nevelkedjék (1828 Széchenyi István CD1501) | e sokoldalú működés üde tarkaságot, elevenséget adott a közéletnek (1862 Vajda János 8503084, 68) | Alig múlt el a fagy, újra nagy lett az elevenség az épülő házban (1928 Elek Artúr CD10) | Olvasóink állandó érdeklődésétől függ a rovat elevensége – éppen ezért várjuk a kérdéseket, várjuk a leveleket (1952 Új Hang 2051019, 59).

4. ’vmely jelenség, érzés hevessége, erőssége, nagy foka’ ❖ csak ſaját tüzének elevenségérl gyanakodott; nem-is álmodozott még akkor a’ páras ſzíveknek öſzve-köteldzéſekrl (1786 Dugonics András C1470, 62) | Ha égő testek tétetnek bele, azok ép olly fénynyel, ép olly elevenséggel égnek el benne, mint a tiszta élenyben (1844 Nendtvich Károly 8330002, 30) | Mária királyné fiatalsága, vérmérsékletének elevensége és uralomvágyának megnyilatkozása feltenni engedte, hogy ő a Szapolyaival való összeházasodása elvét nem éppen ellenezte (1914 Ortvay Tivadar CD55) | Az utas, ha látta a templomot, a legjobb, ha visszatér. A kép tért vissza. A villanás elevenségével lett ép és lett jelen (1979 Domahidy András 1036003, 172).

4a. ’vmely szín, színezés erős, élénk volta’ ❖ Továbbá, lehet a’ mellett még minden Színt, és annak minden változását, a’ melly egy F Színnel el fordul, annak magoſsága, vagy elevensége ſzerínt-is; meg határozni (1782 Benkő Ferenc ford.–Werner C0960, 91) | [a festőművészet] a szinek elevenségével, élethűségével, vagy a tárgyak harmonicus csoportosításával hat (1870 Névy László 8334007, 113) | [a jáki templom Szent Györgyöt ábrázoló falképe] végső eredetében szintén bizánci ikonográfiai típusra üt vissza, de a kivitelben mutatkozó életközelség, a színezés elevensége és a rajznak gyengéd vezetésű hajlékonysága arról tanúskodik, hogy itt is csak közvetített, még pedig ebben az esetben Itália felől közvetített művészi formákkal állunk szemben (1939 Kampis Antal CD43).

5. ’vminek a valóságos, fennálló, (a jelenben) létező, ill. ható, működő volta’ ❖ Az így eredett és folytonosan elevenségben tartott kedvetlenség, keserűség hathatós ösztönül szolgált a fényes ajánlások elfogadására (1854 Teleki József² 8471007, 11) | Az antik Hellász épp oly „honfiui” elevenséggel él a lelkében [ti. Babits Mihályéban], mint Tennyson és Browning hazája (1924 Benedek Marcell 9042004, 99) | A friss megfigyelések, a pillanatnyi ötletek elevensége vonz (1948 Végvári Lajos 2052036, 120) | Az emlék tehát örökség, amellyel kapcsolatban kétféle feladatunk van: értelmeznünk kell a ma s őriznünk a jövő számára. Mindkettő kultúránk elevenségének feltétele (2002 Magyar Hírlap CD09).

6. ’vmely (művészi) ábrázolás(mód)nak, előadás(mód)nak kifejező, élettel teli, es. valóságosnak ható volta’ ❖ Olly elevenséget mutat beszédében (1779 Fejér Antal C1731, 6) | Lessingi fordúlatokkal akarál elevenséget adni stylusodnak (1823 Szemere Pál 8439044, 216) | Margit nem tartá őt kitünőnek, de előadásában annyi elevenség vala [...], hogy Margit az ő társaságában is jól érzé magát (1857 Eötvös József 8126018, 19) | [Johann Nepomuk Ender] arcképeit ekkor Bécsben hasonlóságuk, tetszetős elevenségük és hangsúlyozott kedvességük miatt szerették (1923 Hoffmann Edith 9251001, 14) | szerencsére Simonyi professzor meg tudta őrizni a könyvben, merte átmenteni a könyvbe az előadás, a szó, a bemutatás elevenségét és teremtő sokféleségét (2001 Természet Világa CD50).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. eleven; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

elevenség főnév 3B8
1.
élet, éltetőerő, ill. élő állapot
ha még-valami elevenſég vagyon a’ teſtben a’ vérnek forgáſa ujolag meg térittetik
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
az Isten fújt orrába magából élő Lelket, mely Lélek ötet [ti. az embert] elevenségre, okoskodásra hozta
(1773–1775 Bessenyei György¹)
a’ ſer ollyan iható, mintha tsak most fzték volna, vagy mint az állott jó ſer, az egésségnek nintsen ellenére; st az ilyen Ser elevenséggel telyes, és jó kedvet ſzerz
(1806 Gyarmati Gábor)
Vilmán valóság volt minden: a gazdag hullámzó fekete haj, a karminpiros ajk, az elevenségtől csattanó arc, a fehér fogsor és az a természetes naiv vidorság
(1879 Mikszáth Kálmán)
[a szfinxek] immár nincsenek kőből, maguk is felébredtek és élnek. Vonagló, lassú, de egyre izgatottabb mozgással tesznek bizonyságot elevenségükről
(1932 Köves Tibor)
2. (átv is)
gyorsaság, élénkség, mozgékonyság, ill. vminek, vkinek élénk, gyors volta
Én tet már régen esmerem, ’s tudom hogy rajtam kivül az elevenségbe nints’ párja. De még ſe hittem hogy ollyan tzrl pattant egy Fi legyen
(1793 Hatvani István² ford.Holberg)
Az anyag és szellem közt nincs meg a kellő öszhangzat, a tétlenségre kárhoztatott izmok elsatnyulnak, elvesztik elevenségüket s megszünnek szolgálni a testet
(1857 Vasárnapi Újság)
Látni kell azt az elevenséget, melylyel ezek az igazán szárnyas tornászok [ti. a széncinegék] végig járják a faágakat!
(1899 Chernel István)
Az angol népdalok nagyrészt a dór, fríg, mixolid és aeol hangnemekben mozognak, de jellegük egyáltalán nem egyházias; sokban feltűnő a ritmus elevensége és eredetisége
(1930 ZeneiLex.)
Valóban, minden állatban, sőt minden embernél is bizonyos párhuzamot figyelhetünk meg az elevenség és az alkalmazkodóképesség foka között
(1976 Selye János)
Az elevenség hozzájuk [ti. a gyerekekhez] tartozik, baj csak akkor van, ha már elviselhetetlenek
(2002 Magyar Hírlap)
2a.
vmely szellemi v. lelki tevékenység, képesség friss, élénk volta v. állapota
Kérlek: ki már úszól Pope mélségében, S gyönyörködöl esze’ elevenségében, Fogd iró tolladat, állj ellent mérgének
(1778 Ányos Pál)
Mindent elkövetének fölélesztésére, ’s egy óra mulva minden érzékeinek elevenségét visszanyeré
(1840 Horváth Zsigmond¹)
[a stílus] elárulja gondolkodásunk elevenségét is
(1910 Babits Mihály)
a nemzeti szellem elevenségével kell magyaráznunk a dunai népek mondavilágának sajátos mélységét
(1947 Gáldi László)
[az esszé] a száraz és szürke, távlat nélküli prakticizmussal az intuíció ötletgazdagságát és elméletgerjesztő elevenségét szegezte szembe
(1989 Grezsa Ferenc)
3.
mozgalmasság, nyüzsgő élet, ill. vminek élettel teli, változatos volta
[azok a lovak, amelyek] jutalmat nyertek, köteleztetnek megint Párisban megjelenni, hogy ott más jutalmakért fussanak. Ez által azt akarták végbe vinni, hogy Párisban sok ló megforduljon, ott az elevenség és összetódulás nevelkedjék
(1828 Széchenyi István)
e sokoldalú működés üde tarkaságot, elevenséget adott a közéletnek
(1862 Vajda János)
Alig múlt el a fagy, újra nagy lett az elevenség az épülő házban
(1928 Elek Artúr)
Olvasóink állandó érdeklődésétől függ a rovat elevensége – éppen ezért várjuk a kérdéseket, várjuk a leveleket
(1952 Új Hang)
4.
vmely jelenség, érzés hevessége, erőssége, nagy foka
csak ſaját tüzének elevenségérl gyanakodott; nem-is álmodozott még akkor a’ páras ſzíveknek öſzve-köteldzéſekrl
(1786 Dugonics András)
Ha égő testek tétetnek bele, azok ép olly fénynyel, ép olly elevenséggel égnek el benne, mint a tiszta élenyben
(1844 Nendtvich Károly)
Mária királyné fiatalsága, vérmérsékletének elevensége és uralomvágyának megnyilatkozása feltenni engedte, hogy ő a Szapolyaival való összeházasodása elvét nem éppen ellenezte
(1914 Ortvay Tivadar)
Az utas, ha látta a templomot, a legjobb, ha visszatér. A kép tért vissza. A villanás elevenségével lett ép és lett jelen
(1979 Domahidy András)
4a.
vmely szín, színezés erős, élénk volta
Továbbá, lehet a’ mellett még minden Színt, és annak minden változását, a’ melly egy F Színnel el fordul, annak magoſsága, vagy elevensége ſzerínt-is; meg határozni
(1782 Benkő Ferenc ford.Werner)
[a festőművészet] a szinek elevenségével, élethűségével, vagy a tárgyak harmonicus csoportosításával hat
(1870 Névy László)
[a jáki templom Szent Györgyöt ábrázoló falképe] végső eredetében szintén bizánci ikonográfiai típusra üt vissza, de a kivitelben mutatkozó életközelség, a színezés elevensége és a rajznak gyengéd vezetésű hajlékonysága arról tanúskodik, hogy itt is csak közvetített, még pedig ebben az esetben Itália felől közvetített művészi formákkal állunk szemben
(1939 Kampis Antal)
5.
vminek a valóságos, fennálló, (a jelenben) létező, ill. ható, működő volta
Az így eredett és folytonosan elevenségben tartott kedvetlenség, keserűség hathatós ösztönül szolgált a fényes ajánlások elfogadására
(1854 Teleki József²)
Az antik Hellász épp oly „honfiui” elevenséggel él a lelkében [ti. Babits Mihályéban], mint Tennyson és Browning hazája
(1924 Benedek Marcell)
A friss megfigyelések, a pillanatnyi ötletek elevensége vonz
(1948 Végvári Lajos)
Az emlék tehát örökség, amellyel kapcsolatban kétféle feladatunk van: értelmeznünk kell a ma s őriznünk a jövő számára. Mindkettő kultúránk elevenségének feltétele
(2002 Magyar Hírlap)
6.
vmely (művészi) ábrázolás(mód)nak, előadás(mód)nak kifejező, élettel teli, es. valóságosnak ható volta
Olly elevenséget mutat beszédében
(1779 Fejér Antal)
Lessingi fordúlatokkal akarál elevenséget adni stylusodnak
(1823 Szemere Pál)
Margit nem tartá őt kitünőnek, de előadásában annyi elevenség vala [...], hogy Margit az ő társaságában is jól érzé magát
(1857 Eötvös József)
[Johann Nepomuk Ender] arcképeit ekkor Bécsben hasonlóságuk, tetszetős elevenségük és hangsúlyozott kedvességük miatt szerették
(1923 Hoffmann Edith)
szerencsére Simonyi professzor meg tudta őrizni a könyvben, merte átmenteni a könyvbe az előadás, a szó, a bemutatás elevenségét és teremtő sokféleségét
(2001 Természet Világa)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. eleven; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások