elevenül tn ige 1c (/ritk)

1. ’〈élőlény〉 élettelennek látszó állapotából (kezd) magához tér(ni), éled(ni)’ ❖ bádjadságiból magához térvén, kezdet elevenülni, a’ midön mi gyözedelmi kiáltáſokkal a’ Várba ſzállottunk (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 409).

1a. ’〈halott〉 feltámad, új életre kel’ ❖ Betegek gyógyultak és holtak elevenültek az ő égi közbenjárására (1930 Pintér Jenő CD44).

1b. ’〈szikra, parázs〉 lángra lobban, ill. 〈tűz〉 hevesebben kezd égni’ ❖ Politikai szikrának kell itt a’ hamu alatt elevenülni (1797 Bécsi Magyar Merkurius C0346, 387) | k a’ gerjeszti a’ Velenczei némelly várasokbann elevenül [...] Revolutzió’ tüzének (1797 Bécsi Magyar Merkurius C0346, 571).

2. ’〈ember, állat (arca, szeme stb.)〉 élénkké, mozgékonnyá, élettel telivé válik’ ❖ több mint 12 száz fejekböl álló sereg állott együtt, hogy [...] a’ maga’ ditsösséges hajlandoságtol elevenült vérét, a’ hazáért fel-áldozza (1797 Bécsi Magyar Merkurius C0346, 1330) | Ha kedvesem mellettem űl A párnaszék ölében, Ezer Amor elevenűl Indúlatim fészkében; S körülötte hogy zsibongnak, Mint rajjai a méhnek; S gyönyörködve mint bolyongnak Kellemein testének! (1807 Kisfaludy Sándor CD01) | Májustól fogva eddig hon tengettem: semmi utazás, semmi fürdő! Két héttől óta minden reggel hideg vízben mosakodom tetétől talpig: s úgy látszik, hogy elevenülök (1837 Szemere Pál 8439057, 279) | Ahogy maga megjósolá Sándor, leányának egészsége az övével szimpatikus összefüggésben volt, amint Zsófia arca elevenülni kezdett, az ő életkedve is visszatért (1879 Jókai Mór CD18).

2a. ’〈vmely hely〉 mozgalmassá, élettelivé válik’ ❖ Városunk nemcsak haza jövő honvédőink által, hanem az 500 önkénytes ittléte következtében is elevenűl (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | az őszi napok álltak be, mikor a főváros elevenülni kezd (1864 Kazár Emil C2508, 223) | Telt az idő, telt egyre jobban, elevenült a szérű is, egész kis család öregasszony cseveg már szülém körül is (1935 Illyés Gyula C4975, 230).

3. ’〈tárgy, dolog〉 életre kel(ve vmivé válik)’ ❖ Mondád; világ léve, ember elevenül (1784 Büky József ford.–Lichtwer C1216, 12) | Elevenül az ördög kép, S rámájából most kilép (1879 Bartók Lajos C0874, 99) | Tárgyalási teremmé alakult át a temető, elevenültek, emberekké alakultak a sírkövek (1886 Bródy Sándor C1194, 37) | A dekoratívság tehát nem szűnik meg akkor sem, ha a szobor lassúléptű bálvánnyá elevenül, vagy akár szilaj csapongással, viharzó sirályként kezdi szelni a levegőt (1911 Feleky Géza CD10).

3a. ’〈képzeletbeli dolog〉 valósággá válik’ ❖ Kengyeldy sokáig nézte a béke és nyugalom e kis templomát, melynek zugait vidám tündérek, elevenűlt álomképek gyanánt népesítik be (1885 Rózsaági Antal C3643, 110) | Abd-El-Kader olyan volt, mint a rémmesék elevenült alakja (1910 Ady Endre C0532, 19).

3b. ’〈annak kif-ére, hogy a képzelet által létrehozott v. az emlékezet által felidézett dolog, személy szinte valóságosként jelenik meg vki előtt〉’ ❖ Gyermekkorom elevenül bennem, szüleim s az ő családjuk emléke először (1928 Réti István CD10) | Elénk elevenül muzsikás szóban és csillogó játékban a pogányisten múlása, a csodálatos csillag feltünése (1933 Tamás Ernő CD10) | Jellemző ez az elbeszélés Giono egész munkásságára, jellemző nem csak írói értékeivel: hirtelen elénk elevenülő alakjaival, behízelgő hangulatú bukolikus légkörével (1940 Komor András CD10).

4. ’〈vmely jelenség, tevékenység stb.〉 megjelenik, ill. erőteljesebbé, intenzívebbé válik, élénkül’ ❖ elevenlni kezdett a’ falusi lakosokbann a’ békételenség: mindenek árulást kiáltottak (1798 Bécsi Magyar Merkurius C0347, 371) | A’ városból el-futott lakoſok gyülnek viſzſza, és az egy id-ólta nyúgvó foglalatoſságok ujjra elevenlni kezdettenek (1799 Magyar Kurír C0335, 171) | a’ kereskedés is elevenülni fog (1832 Jelenkor C0223, 61) | A’ zene ismét rivalt, a’ zaj folyvást elevenült, mig a’ palaczkok tartalma is a’ jó kedv áradtához mérve kevesbült (1848 Életképek C0107, 713) | a Kongresszus akkor már elevenülő, a tervezés irányításában már jelentkező szellemében megindul a kísérletezés egy gazdagabb, és nemzeti formákkal kifejezőbb építészet kialakítása érdekében (1956 Major Máté 2005085, 783).

4a. ’〈annak kif-ére, hogy vmely hatékonyabb, erőteljesebb, élettelibb dologgá változik, alakul vmi〉’ ❖ Itt tehát egy általános lelki folyamatról van szó, amely nincs versekhez kötve, hanem akár hányszor is elevenül művészi formává, mindig új és új alakot keres (1923 Kuncz Aladár CD10) | [Rosso di San Secondo olasz író] párhuzamot von az elveszett világ és a mai között, úgy, hogy ez utóbbi szemei előtt elveszti minden valóságát és tartalmasságát, álomköddé válik, mely egyszer túlvilági fény- és színjátékká elevenül, máskor sötét, örökkön zárt börtönné sűrűsödik (1925 Widmar, Antonio CD10) | [Péterfy Jenő] csak azután, csak akkor kezd írásba, midőn az elmélkedés már egységes képpé, látomássá elevenült lelkében (1988 Németh G. Béla CD30).

4b. ’〈szín〉(egyre) élénkebbé, erőteljesebbé válik’ ❖ A száraz, kis virágra esve Tekinteted véletlenűl: Illatja ér, mint akkor estve ... A halvány szín elevenűl (1864 Tompa Mihály CD01) | A kendő színe nem változik, csak elevenül! (1912 Kaffka Margit CD10).

J: elevenedik.

Ö: meg~.

ÖU: fel~.

Vö. CzF. elevenűl · elevenül²; TESz. eleven

elevenül tárgyatlan ige 1c (/ritk)
1.
〈élőlény〉 élettelennek látszó állapotából (kezd) magához tér(ni), éled(ni)
bádjadságiból magához térvén, kezdet elevenülni, a’ midön mi gyözedelmi kiáltáſokkal a’ Várba ſzállottunk
(1772 Mészáros Ignác ford.)
1a.
〈halott〉 feltámad, új életre kel
Betegek gyógyultak és holtak elevenültek az ő égi közbenjárására
(1930 Pintér Jenő)
1b.
〈szikra, parázs〉 lángra lobban, ill. 〈tűz〉 hevesebben kezd égni
Politikai szikrának kell itt a’ hamu alatt elevenülni
(1797 Bécsi Magyar Merkurius)
k a’ gerjeszti a’ Velenczei némelly várasokbann elevenül [...] Revolutzió’ tüzének
(1797 Bécsi Magyar Merkurius)
2.
〈ember, állat (arca, szeme stb.) élénkké, mozgékonnyá, élettel telivé válik
több mint 12 száz fejekböl álló sereg állott együtt, hogy [...] a’ maga’ ditsösséges hajlandoságtol elevenült vérét, a’ hazáért fel-áldozza
(1797 Bécsi Magyar Merkurius)
Ha kedvesem mellettem űl A párnaszék ölében, Ezer Amor elevenűl Indúlatim fészkében; S körülötte hogy zsibongnak, Mint rajjai a méhnek; S gyönyörködve mint bolyongnak Kellemein testének!
(1807 Kisfaludy Sándor)
Májustól fogva eddig hon tengettem: semmi utazás, semmi fürdő! Két héttől óta minden reggel hideg vízben mosakodom tetétől talpig: s úgy látszik, hogy elevenülök
(1837 Szemere Pál)
Ahogy maga megjósolá Sándor, leányának egészsége az övével szimpatikus összefüggésben volt, amint Zsófia arca elevenülni kezdett, az ő életkedve is visszatért
(1879 Jókai Mór)
2a.
〈vmely hely〉 mozgalmassá, élettelivé válik
Városunk nemcsak haza jövő honvédőink által, hanem az 500 önkénytes ittléte következtében is elevenűl
(1848 Kossuth Hírlapja)
az őszi napok álltak be, mikor a főváros elevenülni kezd
(1864 Kazár Emil)
Telt az idő, telt egyre jobban, elevenült a szérű is, egész kis család öregasszony cseveg már szülém körül is
(1935 Illyés Gyula)
3.
〈tárgy, dolog〉 életre kel(ve vmivé válik)
Mondád; világ léve, ember elevenül
(1784 Büky József ford.Lichtwer)
Elevenül az ördög kép, S rámájából most kilép
(1879 Bartók Lajos)
Tárgyalási teremmé alakult át a temető, elevenültek, emberekké alakultak a sírkövek
(1886 Bródy Sándor)
A dekoratívság tehát nem szűnik meg akkor sem, ha a szobor lassúléptű bálvánnyá elevenül, vagy akár szilaj csapongással, viharzó sirályként kezdi szelni a levegőt
(1911 Feleky Géza)
3a.
〈képzeletbeli dolog〉 valósággá válik
Kengyeldy sokáig nézte a béke és nyugalom e kis templomát, melynek zugait vidám tündérek, elevenűlt álomképek gyanánt népesítik be
(1885 Rózsaági Antal)
Abd-El-Kader olyan volt, mint a rémmesék elevenült alakja
(1910 Ady Endre)
3b.
〈annak kif-ére, hogy a képzelet által létrehozott v. az emlékezet által felidézett dolog, személy szinte valóságosként jelenik meg vki előtt〉
Gyermekkorom elevenül bennem, szüleim s az ő családjuk emléke először
(1928 Réti István)
Elénk elevenül muzsikás szóban és csillogó játékban a pogányisten múlása, a csodálatos csillag feltünése
(1933 Tamás Ernő)
Jellemző ez az elbeszélés Giono egész munkásságára, jellemző nem csak írói értékeivel: hirtelen elénk elevenülő alakjaival, behízelgő hangulatú bukolikus légkörével
(1940 Komor András)
4.
〈vmely jelenség, tevékenység stb.〉 megjelenik, ill. erőteljesebbé, intenzívebbé válik, élénkül
elevenlni kezdett a’ falusi lakosokbann a’ békételenség: mindenek árulást kiáltottak
(1798 Bécsi Magyar Merkurius)
A’ városból el-futott lakoſok gyülnek viſzſza, és az egy id-ólta nyúgvó foglalatoſságok ujjra elevenlni kezdettenek
(1799 Magyar Kurír)
a’ kereskedés is elevenülni fog
(1832 Jelenkor)
A’ zene ismét rivalt, a’ zaj folyvást elevenült, mig a’ palaczkok tartalma is a’ jó kedv áradtához mérve kevesbült
(1848 Életképek)
a Kongresszus akkor már elevenülő, a tervezés irányításában már jelentkező szellemében megindul a kísérletezés egy gazdagabb, és nemzeti formákkal kifejezőbb építészet kialakítása érdekében
(1956 Major Máté)
4a.
〈annak kif-ére, hogy vmely hatékonyabb, erőteljesebb, élettelibb dologgá változik, alakul vmi〉
Itt tehát egy általános lelki folyamatról van szó, amely nincs versekhez kötve, hanem akár hányszor is elevenül művészi formává, mindig új és új alakot keres
(1923 Kuncz Aladár)
[Rosso di San Secondo olasz író] párhuzamot von az elveszett világ és a mai között, úgy, hogy ez utóbbi szemei előtt elveszti minden valóságát és tartalmasságát, álomköddé válik, mely egyszer túlvilági fény- és színjátékká elevenül, máskor sötét, örökkön zárt börtönné sűrűsödik
(1925 Widmar, Antonio)
[Péterfy Jenő] csak azután, csak akkor kezd írásba, midőn az elmélkedés már egységes képpé, látomássá elevenült lelkében
(1988 Németh G. Béla)
4b.
〈szín〉 (egyre) élénkebbé, erőteljesebbé válik
A száraz, kis virágra esve Tekinteted véletlenűl: Illatja ér, mint akkor estve ... A halvány szín elevenűl
(1864 Tompa Mihály)
A kendő színe nem változik, csak elevenül!
(1912 Kaffka Margit)
ÖU: felelevenül
Vö. CzF. elevenűl · elevenül²; TESz. eleven

Beállítások