elfogadhatatlan mn 14A1elfogadhatlan (rég)

1. ’olyan 〈feltétel, követelés stb.〉, amelyet (már) nem szabad elfogadni, ill. vissza kell utasítani’ ❖ a’ Frantzia Követ [...] el-fogadhatatlan fel-tételeket mozgatván a’ Német birodalomra nézve, [...] egészszen félbe szakasztódott a’ Traktálás [= tárgyalás] (1795 Bécsi Magyar Merkurius C0344, 270) | ha az egyenlőségi és viszonyossági elv a törvénycikkben kimondatik és minden törvényes viszonyaink ezen elv útmutatása szerint rendeztetnek el: vajon akkor is elfogadhatatlan leend a kormány által a vegyes házasságokból származott gyermekek nevelése iránt tett indítvány? (1843 Eötvös József 8126049, 88) | a liga a császár azon követelését tartotta elfogadhatlannak, hogy Alessandria leromboltassék (1900 Nagy képes világtörténet CD03) | horvát szempontból elfogadhatatlan, hogy területeket adjanak át Szerbiának (1991 Vágvölgyi B. András 2003040, 25).

2. ’olyan 〈állítás, hivatkozás, magyarázat stb.〉, amelyet nem lehet igaznak, helytállónak v. elégségesnek, meggyőzőnek tartani’ ❖ Ezen állítás az, melyet, miután […] Hunfalvy legkisebb történelmi bizonyítékot sem hozhat föl, szerző elfogadhatatlannak tart (1880 Századok CD57) | A föltevéshez […] csak akkor szabad nyulnunk, ha a természetes magyarázat elfogadhatatlan, s ha más megdönthetetlen megfejtést nem nyujtanak a bizonyító erejű adatok (1912 Császár Elemér CD55) | Az előző fejezetben ismertettük a jel széles elterjedtségnek örvendő saussure-i koncepcióját, amely számunkra elfogadhatatlan, mert nem nyelvi, hanem pszichikai terminusokból áll (1978 Antal László 1003001, 44) | – Kifogás! Elfogadhatatlan kifogás! – üvöltött Filé Barna (1985 Békés Pál 1014003, 62).

3. ’az elvárásoknak egyáltalán nem megfelelő (minőségű), vállalhatatlan 〈dolog〉’ ❖ Az első két kötet […] részünkről már a napokban át lenne a közönségnek adható, azonban a hozzájok csatolni szándékolt állatrajzok, két izben elfogadhatlanul készitve, most harmadszor vannak munka alatt (1855 Vasárnapi Újság CD56) | a cselekvény [...] érdektelen, elfogadhatatlan és hatástalan (1891 Akadémiai Értesítő C0012, 693) | olykor elfogadhatatlan ruházatban, gallér és nyakkendő nélkül jelent meg a hivatalban (1985 Eörsi István 9125028, 49) | az ügy ügyetlen kezelése egy elfogadhatatlan módszerről és egy még elfogadhatatlanabb stílusról árulkodik (1995 Országgyűlési Napló CD62).

Sz: elfogadhatatlanság.

elfogadhatatlan melléknév 14A1
elfogadhatlan 14A1 (rég)
1.
olyan 〈feltétel, követelés stb.〉, amelyet (már) nem szabad elfogadni, ill. vissza kell utasítani
a’ Frantzia Követ [...] el-fogadhatatlan fel-tételeket mozgatván a’ Német birodalomra nézve, [...] egészszen félbe szakasztódott a’ Traktálás [= tárgyalás]
(1795 Bécsi Magyar Merkurius)
ha az egyenlőségi és viszonyossági elv a törvénycikkben kimondatik és minden törvényes viszonyaink ezen elv útmutatása szerint rendeztetnek el: vajon akkor is elfogadhatatlan leend a kormány által a vegyes házasságokból származott gyermekek nevelése iránt tett indítvány?
(1843 Eötvös József)
a liga a császár azon követelését tartotta elfogadhatlannak, hogy Alessandria leromboltassék
(1900 Nagy képes világtörténet)
horvát szempontból elfogadhatatlan, hogy területeket adjanak át Szerbiának
(1991 Vágvölgyi B. András)
2.
olyan 〈állítás, hivatkozás, magyarázat stb.〉, amelyet nem lehet igaznak, helytállónak v. elégségesnek, meggyőzőnek tartani
Ezen állítás az, melyet, miután […] Hunfalvy legkisebb történelmi bizonyítékot sem hozhat föl, szerző elfogadhatatlannak tart
(1880 Századok)
A föltevéshez […] csak akkor szabad nyulnunk, ha a természetes magyarázat elfogadhatatlan, s ha más megdönthetetlen megfejtést nem nyujtanak a bizonyító erejű adatok
(1912 Császár Elemér)
Az előző fejezetben ismertettük a jel széles elterjedtségnek örvendő saussure-i koncepcióját, amely számunkra elfogadhatatlan, mert nem nyelvi, hanem pszichikai terminusokból áll
(1978 Antal László)
– Kifogás! Elfogadhatatlan kifogás! – üvöltött Filé Barna
(1985 Békés Pál)
3.
az elvárásoknak egyáltalán nem megfelelő (minőségű), vállalhatatlan 〈dolog〉
Az első két kötet […] részünkről már a napokban át lenne a közönségnek adható, azonban a hozzájok csatolni szándékolt állatrajzok, két izben elfogadhatlanul készitve, most harmadszor vannak munka alatt
(1855 Vasárnapi Újság)
a cselekvény [...] érdektelen, elfogadhatatlan és hatástalan
(1891 Akadémiai Értesítő)
olykor elfogadhatatlan ruházatban, gallér és nyakkendő nélkül jelent meg a hivatalban
(1985 Eörsi István)
az ügy ügyetlen kezelése egy elfogadhatatlan módszerről és egy még elfogadhatatlanabb stílusról árulkodik
(1995 Országgyűlési Napló)
Sz: elfogadhatatlanság

Beállítások