elkárosodik tn ige 12a (rég v. nyj)

1. ’〈jószág〉 elpusztul’ ❖ Árkosi Ütő Ferenc és Ütő András praetendálván [= követelvén] két tehenmarhájoknak az árát a tehenpásztorokon, Bukor Istvánon és Nyerges Mihályon azért, hogy gondviseletlenségek miá a vad által elkárosodtak [...] megítéltetett, hogy az írt pásztorok felit az elkárosodott marháknak fizessék meg (1782 A rendtartó székely falu 7154050, 215) | ha [a vásárolt juh] a metel [= métely] miatt elkárosodnék, akármikor kontentálja [= kártalanítja] Nyaskuj János Mihálj Istvánt (1787 A rendtartó székely falu 7154069, 282) | Ha egy terhes marha elkárosodik, kettős a veszteség (1805 Deáki Filep Sámuel ford.–Pilger C1370, 88) | Csűg, vadtól elkárosodott marhának a’ tett’ helyén maradt ízekje. [...] Székely szó (1838 Magyar tájszótár C6656, 82) | Hátha a [megsérült] tehén [...] már el is károsodott (1899 Jakab Ödön C2193, 125).

1a. ’〈vmely értékes dolog〉 elvész, vkinek a kezén eltűnik’ ❖ [Jakab János] azon üstnek elfogadását (:ámbár ha esztenabíró és gazdaság neve alatt vett is:) mindazonáltal az esztenabírónak és gazdaságnak meg nem jelentette, amíg el nem károsodott (1778 A rendtartó székely falu 7154039, 182) | kis vagyonunk egy része elkárosodik (1837 Zeyk János C4576, 35) | ha valamely könyv kezök alatt elkárosodnék, tartozzék a [könyvtárból] kivivő ugyanazon editióból [= kiadásból] mást venni helyette (1870 Orbán Balázs C3355, 141).

2. ’kárt szenved vki’ ❖ harmad napig tarthatja behajtva [a marhákat] a’ nélkül, hogy miatta elkárosodjék (1842 Gál János C3078, 110) | volt eset rá, hogy elkárosodtam (1865 Bartalus István C0848, 59) | Az ur [...] ne lábatlankodjék az utamban, mert elkárosodik (1894 Abonyi Árpád C0480, 35) | Én is elkárosodám a tehénnel, aki megdöglött (1905 Magyar Nyelvőr C5963, 381).

Vö. SzT. elkárosodhatik, ~, elkárosodott; ÚMTsz.

elkárosodik tárgyatlan ige 12a (rég v. nyj)
1.
〈jószág〉 elpusztul
Árkosi Ütő Ferenc és Ütő András praetendálván [= követelvén] két tehenmarhájoknak az árát a tehenpásztorokon, Bukor Istvánon és Nyerges Mihályon azért, hogy gondviseletlenségek miá a vad által elkárosodtak [...] megítéltetett, hogy az írt pásztorok felit az elkárosodott marháknak fizessék meg
(1782 A rendtartó székely falu)
ha [a vásárolt juh] a metel [= métely] miatt elkárosodnék, akármikor kontentálja [= kártalanítja] Nyaskuj János Mihálj Istvánt
(1787 A rendtartó székely falu)
Ha egy terhes marha elkárosodik, kettős a veszteség
(1805 Deáki Filep Sámuel ford.Pilger)
Csűg, vadtól elkárosodott marhának a’ tett’ helyén maradt ízekje. [...] Székely szó
(1838 Magyar tájszótár)
Hátha a [megsérült] tehén [...] már el is károsodott
(1899 Jakab Ödön)
1a.
〈vmely értékes dolog〉 elvész, vkinek a kezén eltűnik
[Jakab János] azon üstnek elfogadását (:ámbár ha esztenabíró és gazdaság neve alatt vett is:) mindazonáltal az esztenabírónak és gazdaságnak meg nem jelentette, amíg el nem károsodott
(1778 A rendtartó székely falu)
kis vagyonunk egy része elkárosodik
(1837 Zeyk János)
ha valamely könyv kezök alatt elkárosodnék, tartozzék a [könyvtárból] kivivő ugyanazon editióból [= kiadásból] mást venni helyette
(1870 Orbán Balázs)
2.
kárt szenved vki
harmad napig tarthatja behajtva [a marhákat] a’ nélkül, hogy miatta elkárosodjék
(1842 Gál János)
volt eset rá, hogy elkárosodtam
(1865 Bartalus István)
Az ur [...] ne lábatlankodjék az utamban, mert elkárosodik
(1894 Abonyi Árpád)
Én is elkárosodám a tehénnel, aki megdöglött
(1905 Magyar Nyelvőr)
Vö. SzT. elkárosodhatik, ~, elkárosodott; ÚMTsz.

Beállítások