elkedvetlenít ts ige 4b4

1. ’〈embert, állatot, csoportot〉 kedvetlenné, levertté, rosszkedvűvé tesz, lehangol vki, vmi’ ❖ A’ nyomorúság tet [ti. a bölcs embert] ſem el-nem-kedvetleníti, ſem annyival inkább le-nem-veri, és a’ következ akármelly kedvetlen dolgoktól-is el-nem ijjed (1788 Őri Fülep Gábor ford.–Pictet 7252013, 108) | a’ büntetés mindenkor ollyan legyen, hogy általa kutyánkat el ne kedvetlenítsük, kétségbe ne ejtsük ’s végképen el ne rontsuk (1829 Pák Dienes 8346006, 81) | Elkedvetlenitett, hogy elbuktattak a törzstiszti vizsgálaton (1885 Palotás Fausztin C3410, 129) | A költségátalány megszüntetésével a tudományos munkát végzőket, a művésztársadalmat elkedvetleníthetjük, elvonjuk őket értékes alkotó tevékenységüktől (1991 Országgyűlési Napló CD62).

2. elkedvetlenít vmitől ’elveszi a kedvét vmitől’ ❖ Richárdot talám a’ Klúbok’ engedetlensége kedvetlenitette-el a’ Ministeri fényes hivataltol (1795 Bécsi Magyar Merkurius C0344, 843) | Nem akartuk a’ szép készületü Kölcseyt a literaturatól elkedvetleníteni (1842 Döbrentei Gábor C1071, 281) | A zsúroktól elkedvetlenítették [az öregurat] (1905 Gárdonyi Géza C1833, 134) | Még a korombeli fiatalok se igyekeznek maguk közé bevonni. Ez aztán fokozatosan elkedvetlenített attól, hogy fölszólaljak a KISZ-gyűlések napirendjének vitáiban (1978 Földeák János 9153009, 15).

2a. elkedvetlenít vkitől (rég) ’elidegenít, érzelmileg eltávolít vkitől vkit’ ❖ Asszonyokkal örömest mulatna, de a’ véghetetlen baj, alkalmatlan nyomorúſág, mellyekkel társaságok egybe van köttetve el-kedvetlenitik tlök (1778 Bessenyei György¹ ford.–Bessenyei C1093, 35) | Reszketve adom azokat [ti. a feltételeket] az úr eleibe, felele az iú ember, azok talám elkedvetlenítik tőlem az urat (1828 e. Fazekas Mihály összes művei C1701, 160).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

elkedvetlenít tárgyas ige 4b4
1.
〈embert, állatot, csoportot〉 kedvetlenné, levertté, rosszkedvűvé tesz, lehangol vki, vmi
A’ nyomorúság tet [ti. a bölcs embert] ſem el-nem-kedvetleníti, ſem annyival inkább le-nem-veri, és a’ következ akármelly kedvetlen dolgoktól-is el-nem ijjed
(1788 Őri Fülep Gábor ford.Pictet)
a’ büntetés mindenkor ollyan legyen, hogy általa kutyánkat el ne kedvetlenítsük, kétségbe ne ejtsük ’s végképen el ne rontsuk
(1829 Pák Dienes)
Elkedvetlenitett, hogy elbuktattak a törzstiszti vizsgálaton
(1885 Palotás Fausztin)
A költségátalány megszüntetésével a tudományos munkát végzőket, a művésztársadalmat elkedvetleníthetjük, elvonjuk őket értékes alkotó tevékenységüktől
(1991 Országgyűlési Napló)
2. elkedvetlenít vmitől
elveszi a kedvét vmitől
Richárdot talám a’ Klúbok’ engedetlensége kedvetlenitette-el a’ Ministeri fényes hivataltol
(1795 Bécsi Magyar Merkurius)
Nem akartuk a’ szép készületü Kölcseyt a literaturatól elkedvetleníteni
(1842 Döbrentei Gábor)
A zsúroktól elkedvetlenítették [az öregurat]
(1905 Gárdonyi Géza)
Még a korombeli fiatalok se igyekeznek maguk közé bevonni. Ez aztán fokozatosan elkedvetlenített attól, hogy fölszólaljak a KISZKommunista Iúsági Szövetség-gyűlések napirendjének vitáiban
(1978 Földeák János)
2a. elkedvetlenít vkitől (rég)
elidegenít, érzelmileg eltávolít vkitől vkit
Asszonyokkal örömest mulatna, de a’ véghetetlen baj, alkalmatlan nyomorúſág, mellyekkel társaságok egybe van köttetve el-kedvetlenitik tlök
(1778 Bessenyei György¹ ford.Bessenyei)
Reszketve adom azokat [ti. a feltételeket] az úr eleibe, felele az iú ember, azok talám elkedvetlenítik tőlem az urat
(1828 e. Fazekas Mihály összes művei)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások