elképzel ts ige 1b

1. ’〈vmely nem létező dolgot, élőlényt v. vmely történést, eseményt, lehetőséget stb.〉 gondolatban, képzeletben megalkot, ill. valóságosnak v. bekövetkezhetőnek gondol, vél vmit’ ❖ Ezen haj borzaſztó fenyegetésre Kriſtina, és Abdella minémüképen rettegtek a’ ſzekérben, könnyü el-képzelni (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 337) | Elképzelni sem birtam, miben főhet feje (1853 Andrássy Manó 8011001, 90) | Jó író úgy el tud valamit képzeltetni, mintha látnók, szemlélnők (1895 Négyesy László 8329001, 194) | becsukja a szemét és elképzeli, hogy most halva fekszik (1935 Szép Ernő 9665045, 195) | A vonaton, el nem tudtam képzelni miért, miért nem, egyre csak egy népdal két sora randalírozott a fejemben (1972 Nádudvari Anna 2021005, 877) | üszöggyerek: a magyar népi hitvilág elképzelt lénye: kisméretű torzszülött, fekete vagy hólyagos, vagy szőrős állathoz hasonló (1982 NéprajziLex. CD47) | Nem létezik az a korábban elképzelt univerzális óra, ami szenvtelen módon egyformán ütné a másodperceket a Földön, a Marson, a Jupiteren, az Andromeda-galaxisban és a kozmosz valamennyi rejtett zugában (2003 Gergely Árpád László ford.–Greene² 3118001, 44).

1a. (felszólításban) ’〈vmely (váratlan, meglepő tartalmú) kijelentés (figyelemfelhívó) bevezetésére〉’ ❖ képzeld-el, hogy bé-nyújtó Levelemet Koronánk örizete után [írom] (1790 Kazinczy Ferenc C2546, [A8r]) | csak tessék elképzelni, Zuzmary grófné ma nem táncol! Hallatlan (1859 Matkovics Pál 8299002, 14) | Képzeld el, Gizám; bal karomon a társbérlőm macskája, jobb kezemben egy joghurtosüveg, benne fél deci tej, a féllábamon papucs, a másikon fűzős cipő, és a fejemen egy vadidegen nő kalapja, mely véletlenül rajtam maradt (1972 Örkény István 9500037, 256) | Képzeljétek el, ez a valaki, aki azért jött el hozzám, hogy élete nagy problémáját megossza velem, képtelen volt leszállni a csokiról! (2010 Pál Ferenc 3256003, 218).

1b. ’〈figyelemfelhívásként is: vmely cselekedetet, történést, szituációt stb.〉 abba belegondolva mérlegre tesz, megfontol, magában elbírál’ ❖ El-képzelem milyen vóltam valaha, ’s meg-emészt a’ bánat (1789 Kazinczy Ferenc ford.–Kayser C2517, 205) | Képzeljük el csak, minő veszélylyel környezne bennünket e’ sokszoros, mozgékony zsarnokság (1842 Pesti Hírlap CD61) | Képzeljék el, mit jelentene Magyarországnak, ha mind az a pénz bentmaradna, amit a magyar diákság ruházata külföldi gyárosnak juttat (1911 Pásztor Árpád 9519010, 161) | El kell mondjam, hogy 30 köbméternyi adatot kellett lesokszorosítani. Ha elképzeli a képviselő úr, hogy mennyi papírról van szó, itt a terem közepén két méter magasan állna ez a hihetetlen mennyiségű irattömeg (2001 Országgyűlési Napló CD62).

1c. ’vhol, vmikor, vmilyen állapotban stb. levőnek v. vmilyen tulajdonságúnak gondol vkit, vmit, ill. gondolatban vmely helyre, időbe helyez, tesz vkit, vmit’ ❖ Ha magát az emberi nemet úgy képzeljük el, mintha bölcsei személyében állandóan a törvény mellett ülne s hallgatná a véleményharczot mindazon kérdések felől, a melyek érdekeire vonatkoznak, – még akkor is alá volna vetve a tévedés lehetőségének (1842 e. Dessewffy Aurél 8103004, 345) | Petőfi is úgy irja le az alföldet, hogy mi is olyannak képzeljük el, a minőnek ő látja (1895 Négyesy László 8329001, 190) | Ó, én nem igy képzeltem el a rendet (1935 József Attila 9282127, 268) | A férfi alakban elképzelt ég-istenek (1974 Dömötör Tekla 1039003, 168) | elképzelni magunkat más dimenzióban és paraméterben (1995 Magyar Hírlap CD09) | nehezen tudom elképzelni magam egy színpadon (2000 Magyar Hírlap CD09).

1d. (rég) ’〈annak kif-ére, hogy gondolatban vmi nélkül gondol el, vmi nélkül levőként feltételez vkit, vmit〉’ ❖ tudjátok elképzelni a hitet a politicától (1854 Szathmáry Károly C3870, 56) | Ki rajzban látta az esztergomi orgonát, képzelje el annak a közép, magasabban álló testétől a két vele kapcsolatban álló kisebb testet, s fogalmat nyer orgonánk külső alkatáról (1857 Vasárnapi Újság CD56).

2. ’〈vmely dolgot〉 ismeretei, tapasztalata alapján a maga jellemző v. tipikus (megjelenési) formájában, alakjában maga elé idéz’ ❖ Képzeljen el egy kúpot, egyszer így szeli: kört kap. Aztán nagyobb kört, így szeli: romboid (1934 Török Sophie CD10) | Gyönyörűt láttam, édeset, elképzeltem egy gyenge rózsát. Elbámészkodtam s rám esett, mint nagy darab kő, a valóság (1937 József Attila CD01) | Képzeljük el a kis golyót, mely egyenes pályán gurul, ha a tekelabda nincs a membránon (2003 Gergely Árpád László ford.–Greene² 3118001, 74) | a kezemre néztem, próbáltam elképzelni az apa kezét, de hiába, mert csak a saját vékony, fehér kezemet láttam (2005 Dragomán György 3090001, 11).

3. ’feltételez, feltevésként, véleményként (meg)alkot, kigondol (vkiről, vmiről) vmit’ ❖ Elképzelhető-e, hogy köztiszteletben és közbecsülésben álló és közbizalommal környezett és népszerüsége miatt mindenütt egyformán kedvelt Rainprecht Antal beálljon egy pártba, egy táborba a felsoroltakkal? (1901 Veszprémi Ellenőr 2113001, 3) | nagyon is elképzelhető, hogy Trisztán és Izolda szövegét úgy, ahogyan Wagner megírta, egy zeneszerző ismét megkomponálja (1914 Hevesi Sándor 9247004, 173) | – Aki egy ilyen házat megtud építtetni, háromezer pengőn nem akad fönn – mondta Lajos. – Ahogy maga azt elképzeli, – nevetett az asszony – sokszor száz pengő indítja meg a lavinát (1937 Németh László² 9485040, 31) | a mai Belváros területénél kisebb városterületet képzeltünk el, egy közelebbről meg nem határozható – 1350 előtti – időben (1957 Gerő László CD52) | a IV. század viszonyai között aligha képzelhető el egy zárt lakosságcsoport ilyen hosszú időn át való helybenlakása, ill. fennmaradása (1971 Tóth István² CD52).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

elképzel tárgyas ige 1b
1.
〈vmely nem létező dolgot, élőlényt v. vmely történést, eseményt, lehetőséget stb.〉 gondolatban, képzeletben megalkot, ill. valóságosnak v. bekövetkezhetőnek gondol, vél vmit
Ezen haj borzaſztó fenyegetésre Kriſtina, és Abdella minémüképen rettegtek a’ ſzekérben, könnyü el-képzelni
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Elképzelni sem birtam, miben főhet feje
(1853 Andrássy Manó)
Jó író úgy el tud valamit képzeltetni, mintha látnók, szemlélnők
(1895 Négyesy László)
becsukja a szemét és elképzeli, hogy most halva fekszik
(1935 Szép Ernő)
A vonaton, el nem tudtam képzelni miért, miért nem, egyre csak egy népdal két sora randalírozott a fejemben
(1972 Nádudvari Anna)
üszöggyerek: a magyar népi hitvilág elképzelt lénye: kisméretű torzszülött, fekete vagy hólyagos, vagy szőrős állathoz hasonló
(1982 NéprajziLex.)
Nem létezik az a korábban elképzelt univerzális óra, ami szenvtelen módon egyformán ütné a másodperceket a Földön, a Marson, a Jupiteren, az Andromeda-galaxisban és a kozmosz valamennyi rejtett zugában
(2003 Gergely Árpád László ford.Greene²)
1a. (felszólításban)
〈vmely (váratlan, meglepő tartalmú) kijelentés (figyelemfelhívó) bevezetésére〉
képzeld-el, hogy bé-nyújtó Levelemet Koronánk örizete után [írom]
(1790 Kazinczy Ferenc)
csak tessék elképzelni, Zuzmary grófné ma nem táncol! Hallatlan
(1859 Matkovics Pál)
Képzeld el, Gizám; bal karomon a társbérlőm macskája, jobb kezemben egy joghurtosüveg, benne fél deci tej, a féllábamon papucs, a másikon fűzős cipő, és a fejemen egy vadidegen nő kalapja, mely véletlenül rajtam maradt
(1972 Örkény István)
Képzeljétek el, ez a valaki, aki azért jött el hozzám, hogy élete nagy problémáját megossza velem, képtelen volt leszállni a csokiról!
(2010 Pál Ferenc)
1b.
〈figyelemfelhívásként is: vmely cselekedetet, történést, szituációt stb.〉 abba belegondolva mérlegre tesz, megfontol, magában elbírál
El-képzelem milyen vóltam valaha, ’s meg-emészt a’ bánat
(1789 Kazinczy Ferenc ford.Kayser)
Képzeljük el csak, minő veszélylyel környezne bennünket e’ sokszoros, mozgékony zsarnokság
(1842 Pesti Hírlap)
Képzeljék el, mit jelentene Magyarországnak, ha mind az a pénz bentmaradna, amit a magyar diákság ruházata külföldi gyárosnak juttat
(1911 Pásztor Árpád)
El kell mondjam, hogy 30 köbméternyi adatot kellett lesokszorosítani. Ha elképzeli a képviselő úr, hogy mennyi papírról van szó, itt a terem közepén két méter magasan állna ez a hihetetlen mennyiségű irattömeg
(2001 Országgyűlési Napló)
1c.
vhol, vmikor, vmilyen állapotban stb. levőnek v. vmilyen tulajdonságúnak gondol vkit, vmit, ill. gondolatban vmely helyre, időbe helyez, tesz vkit, vmit
Ha magát az emberi nemet úgy képzeljük el, mintha bölcsei személyében állandóan a törvény mellett ülne s hallgatná a véleményharczot mindazon kérdések felől, a melyek érdekeire vonatkoznak, – még akkor is alá volna vetve a tévedés lehetőségének
(1842 e. Dessewffy Aurél)
Petőfi is úgy irja le az alföldet, hogy mi is olyannak képzeljük el, a minőnek ő látja
(1895 Négyesy László)
Ó, én nem igy képzeltem el a rendet
(1935 József Attila)
A férfi alakban elképzelt ég-istenek
(1974 Dömötör Tekla)
elképzelni magunkat más dimenzióban és paraméterben
(1995 Magyar Hírlap)
nehezen tudom elképzelni magam egy színpadon
(2000 Magyar Hírlap)
1d. (rég)
〈annak kif-ére, hogy gondolatban vmi nélkül gondol el, vmi nélkül levőként feltételez vkit, vmit〉
tudjátok elképzelni a hitet a politicától
(1854 Szathmáry Károly)
Ki rajzban látta az esztergomi orgonát, képzelje el annak a közép, magasabban álló testétől a két vele kapcsolatban álló kisebb testet, s fogalmat nyer orgonánk külső alkatáról
(1857 Vasárnapi Újság)
2.
〈vmely dolgot〉 ismeretei, tapasztalata alapján a maga jellemző v. tipikus (megjelenési) formájában, alakjában maga elé idéz
Képzeljen el egy kúpot, egyszer így szeli: kört kap. Aztán nagyobb kört, így szeli: romboid
(1934 Török Sophie)
Gyönyörűt láttam, édeset, elképzeltem egy gyenge rózsát. Elbámészkodtam s rám esett, mint nagy darab kő, a valóság
(1937 József Attila)
Képzeljük el a kis golyót, mely egyenes pályán gurul, ha a tekelabda nincs a membránon
(2003 Gergely Árpád László ford.Greene²)
a kezemre néztem, próbáltam elképzelni az apa kezét, de hiába, mert csak a saját vékony, fehér kezemet láttam
(2005 Dragomán György)
3.
feltételez, feltevésként, véleményként (meg)alkot, kigondol (vkiről, vmiről) vmit
Elképzelhető-e, hogy köztiszteletben és közbecsülésben álló és közbizalommal környezett és népszerüsége miatt mindenütt egyformán kedvelt Rainprecht Antal beálljon egy pártba, egy táborba a felsoroltakkal?
(1901 Veszprémi Ellenőr)
nagyon is elképzelhető, hogy Trisztán és Izolda szövegét úgy, ahogyan Wagner megírta, egy zeneszerző ismét megkomponálja
(1914 Hevesi Sándor)
– Aki egy ilyen házat megtud építtetni, háromezer pengőn nem akad fönn – mondta Lajos. – Ahogy maga azt elképzeli, – nevetett az asszony – sokszor száz pengő indítja meg a lavinát
(1937 Németh László²)
a mai Belváros területénél kisebb városterületet képzeltünk el, egy közelebbről meg nem határozható – 1350 előtti – időben
(1957 Gerő László)
a IV. század viszonyai között aligha képzelhető el egy zárt lakosságcsoport ilyen hosszú időn át való helybenlakása, ill.illetve fennmaradása
(1971 Tóth István²)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások