elképzelhetetlen mn 14B

1. ’olyan 〈dolog, jelenség, helyzet, történés stb.〉, amelyet nem lehet elképzelni, gondolatban megalkotni v. feltételezni’ ❖ Negyedik esztendeje foly, hogy a Mélt. Úr kedves gyermeke [...] eggy istentelen napa és némelly tulajdon hasznokat kereső istentelen parasitusok által, elképzelhetetlen módokkal bosszantatik (1793 Kazinczy Ferenc C4939, 447) | nem vakmerő vétek é gyarló szavakkal lefesteni akarni azt, a mi csaknem elképzelhetlen (1857 Vadnay Károly 8501001, 159) | Hihetetlen és elképzelhetetlen, hogy valaki ezt a Zeüsz-alakot elcserélje egy félkecskebak szatírért! (1875 Jókai Mór CD18) | Alapos népnyelvi szótár elképzelhetetlen néprajzi háttér nélkül (1936 Csűry Bálint 1030002, 16) | Ausztráliában sok magyar él, és a legelképzelhetetlenebb helyeken találkozunk velük, tapasztaljuk a segítőszándékukat, szimpátiájukat (2000 Magyar Hírlap CD09).

2. (túlzó) ’rendkívül nagy (fokú, mértékű)’ ❖ – Ön eddig beteg volt Béla, – szólt vállamra fektetve szép kezét, és én ha a Sz.-Gellért-hegyet tették volna vállaimra nem inogtam volna ugy alatta, mint ez elképzelhetlen szépségű gömbölyü kar alatt (1859 Matkovics Pál 8299001, 77) | Elképzelhetetlen összegek voltak kockára téve egyes lovak győzelméért (1918 Krúdy Gyula CD54) | Emlékszem gyerekkorom egyik kútjára; elképzelhetetlenül mély volt (1961 Csoóri Sándor 9090070, 24) | Elképzelhetetlen hangzavar támadt a teremben (2002 Páll Erna ford.–Dovlatov 3257003, 231).

Vö. ÉKsz.

elképzelhetetlen melléknév 14B
1.
olyan 〈dolog, jelenség, helyzet, történés stb.〉, amelyet nem lehet elképzelni, gondolatban megalkotni v. feltételezni
Negyedik esztendeje foly, hogy a Mélt.méltóságos Úr kedves gyermeke [...] eggy istentelen napa és némelly tulajdon hasznokat kereső istentelen parasitusok által, elképzelhetetlen módokkal bosszantatik
(1793 Kazinczy Ferenc)
nem vakmerő vétek é gyarló szavakkal lefesteni akarni azt, a mi csaknem elképzelhetlen
(1857 Vadnay Károly)
Hihetetlen és elképzelhetetlen, hogy valaki ezt a Zeüsz-alakot elcserélje egy félkecskebak szatírért!
(1875 Jókai Mór)
Alapos népnyelvi szótár elképzelhetetlen néprajzi háttér nélkül
(1936 Csűry Bálint)
Ausztráliában sok magyar él, és a legelképzelhetetlenebb helyeken találkozunk velük, tapasztaljuk a segítőszándékukat, szimpátiájukat
(2000 Magyar Hírlap)
2. (túlzó)
rendkívül nagy (fokú, mértékű)
– Ön eddig beteg volt Béla, – szólt vállamra fektetve szép kezét, és én ha a Sz.Szent-Gellért-hegyet tették volna vállaimra nem inogtam volna ugy alatta, mint ez elképzelhetlen szépségű gömbölyü kar alatt
(1859 Matkovics Pál)
Elképzelhetetlen összegek voltak kockára téve egyes lovak győzelméért
(1918 Krúdy Gyula)
Emlékszem gyerekkorom egyik kútjára; elképzelhetetlenül mély volt
(1961 Csoóri Sándor)
Elképzelhetetlen hangzavar támadt a teremben
(2002 Páll Erna ford.Dovlatov)
Vö. ÉKsz.

Beállítások