elképzelhető mn 17C

(gyakr. alanyi mellékmondatos állítm-ként) ’olyan 〈jelenség, történés, cselekedet stb.〉, amelynek létét, megtörténtét v. véghez vitelét feltételezni, valószínűsíteni, ill. elgondolni lehet’ ❖ Ete a költőnek egyik legkedvesb alakja, kit minden elképzelhető jelességekkel felékesít (1826–1827 Toldy Ferenc 8481035, 87) | Hogy milyen időjárás volt ez ideig e helyen? azt majd mindjárt elképzelhetővé teszem (1860 Vasárnapi Újság CD56) | Elképzelhetők morális szenvedései egy fiatal nőnek, ki a jobb társaság élményeihez van szokva és most hat héten át volt kénytelen tanúja lenni oly jeleneteknek, melyek egy jólnevelt hölgy gyengéd kedélyére borzasztóan hathattak (1879 Mikszáth Kálmán CD04) | Amilyen vakmerő, elképzelhető, hogy visszajött és megkopogtatta az ablakot… (1937 Móricz Zsigmond 9462030, 100) | az is elképzelhető, hogy apósom testvérei öntudatlanul váltak a Securitate eszközeivé (1989 Börtön volt a hazám 1024002, 56) | az elidegenedés körülményei között is elképzelhetőnek tartja az idill megteremthetőségét (2002 Margócsy István 3230004, 411).

a. (partikulaszerűen felsőfokú mn mellett) ’〈vmely tulajdonság képzeletben, gondolatban lehetséges legnagyobb mértékének, fokának nyomatékosítására〉’ ❖ Kucsuk szótlanul ölelte fiát keblére s [...] kardját megcserélte vele, a mi a tiszteletadás elképzelhető legnagyobb jelének tartatott (1851 Jókai Mór C2239, 74) | [a mókusmajmok] jó bánásmód mellett az elképzelhető legjámborabb és legvidámabb állatok (1929 Az állatok világa ford. CD46) | siettem át a szomszéd házba, ahol csakugyan megtaláltam az én Angelicámat, aki az elképzelhető legáradóbb szerelemmel fogadott (1960 e. Füsi József ford.–Cellini 9160002, 118) | az elképzelhető legsúlyosabb baleset (2003 Természet Világa CD50).

Vö. ÉKsz.

elképzelhető melléknév 17C
(gyakr. alanyi mellékmondatos állítm-ként)
olyan 〈jelenség, történés, cselekedet stb.〉, amelynek létét, megtörténtét v. véghez vitelét feltételezni, valószínűsíteni, ill. elgondolni lehet
Ete a költőnek egyik legkedvesb alakja, kit minden elképzelhető jelességekkel felékesít
(1826–1827 Toldy Ferenc)
Hogy milyen időjárás volt ez ideig e helyen? azt majd mindjárt elképzelhetővé teszem
(1860 Vasárnapi Újság)
Elképzelhetők morális szenvedései egy fiatal nőnek, ki a jobb társaság élményeihez van szokva és most hat héten át volt kénytelen tanúja lenni oly jeleneteknek, melyek egy jólnevelt hölgy gyengéd kedélyére borzasztóan hathattak
(1879 Mikszáth Kálmán)
Amilyen vakmerő, elképzelhető, hogy visszajött és megkopogtatta az ablakot…
(1937 Móricz Zsigmond)
az is elképzelhető, hogy apósom testvérei öntudatlanul váltak a Securitate eszközeivé
(1989 Börtön volt a hazám)
az elidegenedés körülményei között is elképzelhetőnek tartja az idill megteremthetőségét
(2002 Margócsy István)
a. (partikulaszerűen felsőfokú mn mellett)
〈vmely tulajdonság képzeletben, gondolatban lehetséges legnagyobb mértékének, fokának nyomatékosítására〉
Kucsuk szótlanul ölelte fiát keblére s [...] kardját megcserélte vele, a mi a tiszteletadás elképzelhető legnagyobb jelének tartatott
(1851 Jókai Mór)
[a mókusmajmok] jó bánásmód mellett az elképzelhető legjámborabb és legvidámabb állatok
(1929 Az állatok világa ford.)
siettem át a szomszéd házba, ahol csakugyan megtaláltam az én Angelicámat, aki az elképzelhető legáradóbb szerelemmel fogadott
(1960 e. Füsi József ford.Cellini)
az elképzelhető legsúlyosabb baleset
(2003 Természet Világa)
Vö. ÉKsz.

Beállítások