elkeserít ts ige 4b4

1. (rég, ritk) ’keserű ízűvé, ill. ilyenre emlékeztetővé tesz, megkeserít vmit’ ❖ A gyanú s kétkedés epéje lassanként elkeseríté hitelező baráti szájában az ingyen falatokat (1837 Vörösmarty Mihály C4538, 123) | [a nagy szerencsétlenségek] keserű csepként esve éltünk’ kelyhébe, elkeserítik az egészt (1839 Eötvös József C1206, 186) | a füst elkeserítette a levegőt (1928 Kassák Lajos CD10).

2. (kissé rég) ’keserűséget okozva terhessé tesz, megkeserít vmit’ ❖ a’ gonoszság életemet elkeserítette (1827 Kazinczy Ferenc C4937, 314) | [kegyed] gáncsoskodó megjegyzései, a legártatlanabb mulatságot is képesek elkeseríteni (1868 Podmaniczky Frigyes C3525, 79) | [Balassi Bálintnak Dobó Krisztinával] kötött boldogtalan házassága rá nézve egész életét elkeserítő átokká vált (1879 Szabó Károly CD57) | ne keserítsd el a délutánomat öreg, mert megharagszom (1882–1883 Mikszáth Kálmán 8312003, 97) | Egy emléktábla jelzi, hogy Bem Pestre érkeztekor ennek a háznak vendége volt, – de a márványlap hallgat amaz események felől, melyek itt a generális pesti napjait elkeserítették (1957 Hatvany Lajos 9229005, 455).

3. ’〈vmely körülmény, ill. sérelem, bántás, jogtalanság stb. (által vki)〉 mélyen elcsüggesztve feszültté tesz vkit v. vmit’ ❖ [ha a pap] az Hiveknél illendö betsületben vagyon, az Hiveket helyeſen ſegitheti; de ha az gyalázattal ’s több a’ félivel el-keſerittik, süllyedés a’ vége (1777 Molnár János C3195, 253) | Sophie-ra pillantok, hogy ez a bántás nem keserítette-e el szere felett (1803 u. Kazinczy Ferenc 7163025, 464) | A nemesség hatalmaskodása annyira elkeserítette a királyi városokat, hogy azok felírtak a királyhoz, hogy nekik nem kell az egész alkotmányos szervezet, inkább tűrik az uralkodói absolutismust (1860 Jókai Mór CD18) | A dohánytermelés korlátozása, a szeszfőzés szabályozása elkeserítette a gazdákat (1922 Berzeviczy Albert 8053003, 223) | Édesanyámat nagyon elkeseríti, hogy nagyon nehezen élünk. Rákapott a szerencsejátékokra. Nyomorúságos kis nyugdíjából sorsjegyet, lottót vásárol (1995 Magyar Hírlap CD09).

3a. elkeserít vki v. vmi ellen (rég) ’〈személyt, csoportot, ill. hangulatot sérelem, tehetetlenség stb.〉 vmely személy v. csoport ellen hangol(va felbőszít)’ ❖ a’ Sógoromat arra igyekeztem bírni, hogy villongásunkat próbáljuk barátságos capacitátió által terminálni, ’s így előzzük meg [...] azt, hogy elméink egymás ellen elkeserítessenek (1811 Kazinczy Ferenc C4939, 267) | [a nyilatkozata] hihetőleg csak arra szolgáland, hogy az irlandiakat, kiknek legkisebb kilátásuk sincsen már, Angliától valaha igazságot nyerhetni, még inkább, ’s engesztelhetlenül elkeseritse Anglia ellen (1843 Pesti Hírlap CD61) | [az] oktalan és közvetlen, magokban ki nem vihető [...] hadászati rendeletek, miket az elnök a főhadiszállásnak küldözött, – elkeserítették ellene a tisztek hangulatát (1885 Görgey István 8160002, 114) | az ítélet még nagyobb mértékben elkeserítette ellene [ti. Poóts András ellen] Ungváron a kedélyeket és híveit is (1905 Szinnyei József CD27).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. keserű; ÉKsz.; SzT.

elkeserít tárgyas ige 4b4
1. (rég, ritk)
keserű ízűvé, ill. ilyenre emlékeztetővé tesz, megkeserít vmit
A gyanú s kétkedés epéje lassanként elkeseríté hitelező baráti szájában az ingyen falatokat
(1837 Vörösmarty Mihály)
[a nagy szerencsétlenségek] keserű csepként esve éltünk’ kelyhébe, elkeserítik az egészt
(1839 Eötvös József)
a füst elkeserítette a levegőt
(1928 Kassák Lajos)
2. (kissé rég)
keserűséget okozva terhessé tesz, megkeserít vmit
a’ gonoszság életemet elkeserítette
(1827 Kazinczy Ferenc)
[kegyed] gáncsoskodó megjegyzései, a legártatlanabb mulatságot is képesek elkeseríteni
(1868 Podmaniczky Frigyes)
[Balassi Bálintnak Dobó Krisztinával] kötött boldogtalan házassága rá nézve egész életét elkeserítő átokká vált
(1879 Szabó Károly)
ne keserítsd el a délutánomat öreg, mert megharagszom
(1882–1883 Mikszáth Kálmán)
Egy emléktábla jelzi, hogy Bem Pestre érkeztekor ennek a háznak vendége volt, – de a márványlap hallgat amaz események felől, melyek itt a generális pesti napjait elkeserítették
(1957 Hatvany Lajos)
3.
〈vmely körülmény, ill. sérelem, bántás, jogtalanság stb. (által vki) mélyen elcsüggesztve feszültté tesz vkit v. vmit
[ha a pap] az Hiveknél illendö betsületben vagyon, az Hiveket helyeſen ſegitheti; de ha az gyalázattal ’s több a’ félivel el-keſerittik, süllyedés a’ vége
(1777 Molnár János)
Sophie-ra pillantok, hogy ez a bántás nem keserítette-e el szere felett
(1803 u. Kazinczy Ferenc)
A nemesség hatalmaskodása annyira elkeserítette a királyi városokat, hogy azok felírtak a királyhoz, hogy nekik nem kell az egész alkotmányos szervezet, inkább tűrik az uralkodói absolutismust
(1860 Jókai Mór)
A dohánytermelés korlátozása, a szeszfőzés szabályozása elkeserítette a gazdákat
(1922 Berzeviczy Albert)
Édesanyámat nagyon elkeseríti, hogy nagyon nehezen élünk. Rákapott a szerencsejátékokra. Nyomorúságos kis nyugdíjából sorsjegyet, lottót vásárol
(1995 Magyar Hírlap)
3a. elkeserít vki v. vmi ellen (rég)
〈személyt, csoportot, ill. hangulatot sérelem, tehetetlenség stb.〉 vmely személy v. csoport ellen hangol(va felbőszít)
a’ Sógoromat arra igyekeztem bírni, hogy villongásunkat próbáljuk barátságos capacitátió által terminálni, ’s így előzzük meg [...] azt, hogy elméink egymás ellen elkeserítessenek
(1811 Kazinczy Ferenc)
[a nyilatkozata] hihetőleg csak arra szolgáland, hogy az irlandiakat, kiknek legkisebb kilátásuk sincsen már, Angliától valaha igazságot nyerhetni, még inkább, ’s engesztelhetlenül elkeseritse Anglia ellen
(1843 Pesti Hírlap)
[az] oktalan és közvetlen, magokban ki nem vihető [...] hadászati rendeletek, miket az elnök a főhadiszállásnak küldözött, – elkeserítették ellene a tisztek hangulatát
(1885 Görgey István)
az ítélet még nagyobb mértékben elkeserítette ellene [ti. Poóts András ellen] Ungváron a kedélyeket és híveit is
(1905 Szinnyei József)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. keserű; ÉKsz.; SzT.

Beállítások