elkészít ts ige 4b4

1. ’megmunkálva, megformálva, összeállítva stb. kész állapotba juttat, megcsinál, előállít vmit’ ❖ Ezt a’ kenetet, kiki maga-is illy formán könnyen el-kéſzitheti, ha két könting [= egynegyed lat] velentzei ón fejérre, egy lót [= lat] etzetet és három kalán fa-olajt töltvén, moſárban jó ideig keveri ’s öſzve rontſolja (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 638) | Kedves mester úr, reménylem holnap reggelig elkészít nekem hat pár csizmát s öt pár czipőt (1841 Csató Pál 8083002, 346) | Timéa elkészítette a reggelit, megpirította parázsnál a zsemlyeszeletkéket, s megterített a konyhaasztalon a két úrnő számára (1872 Jókai Mór CD18) | Az orvos csak akkor tudja munkarendjét elkészíteni, idejét gazdaságosan beosztani, ha aznapi feladatát már reggel ismeri, osztályozhatja (1961 Buga László 9075001, 151) | a Hubble-űrtávcső június 22-én elkészítette százezredik felvételét (1997 Természet Világa CD50).

1a. ’〈vmely ételhez való alapanyagot〉 feldolgoz, megcsinál vminek’ ❖ A szavannákon leölt vadbivalyok húsa, pemmikánnak [ti. szárított húsnak] elkészítve, esztendeig eláll (1872–1874 Jókai Mór CD18) | A májat lehet főzve, enyhén sütve vagy levesnek elkészíteni (1935 RévaiNagyLex. C5717, 258) | [A gombát] érdemes nyersen vagy megfőzve, levesnek, mártásnak, paprikásnak stb. elkészíteni (1991 Frank Júlia CD19) | más növények levelét levesnek, főzeléknek, salátának készítik el (1999 Magyar néprajz CD47) | Elkészítjük a meggyet: a kimagozott gyümölcsöt a cukorral és 1 dl vízzel együtt lábasba tesszük (2009 Mautner Zsófia 3232001, 164).

2. ’〈vmely tárgyat, dolgot〉 használatra v. felhasználásra alkalmassá tesz, ill. (rendeltetése szerinti) használatra elővesz v. odakészít’ ❖ [a vízben] úſzkáló halatskák az  alá ’s fel való futkosásokkal kívántatják magokat a’ haláſzſzal, a’ ki az  meg fogásokra hálóját el kéſzítette (1790 Péczeli József ford.–Hervey 7267021, 191) | A’ jól elkészitett porhanyó trágyais jó: mert mentl kövérebb a’ tápláló eledel: annál olajosabb a’ Plántais (1818 Nagyváthy János 8328005, 80) | én még a kocsit akkor estve elkészitettem az utra (1855 Vasárnapi Újság CD56) | Puha szappanos rongyocskával fejtől lábig haladva lemosták a csecsemőt, majd miután kiemelték a vízből, az előre elkészített fürösztőlepedőbe csavarták és megszárogatták (2000 Kótyuk Erzsébet CD48).

2a. (kissé rég) ’〈nyersanyagot, kül. bőrt〉 további feldolgozásra alkalmassá tesz, kikészít’ ❖ Cserzővargaság, a bőrgyártásnak az a neme, melynél a kellően elkészített nyers bőröket csersavakat tartalmazó szerekkel cserzik (1893 PallasLex. CD02) | A kecskebőrt félig elkészítve innen [ti. Konstantinápolyból] exportálják többnyire Amerikába (1905 Budapesti Hírlap febr. 15. C4693, 14) | Kínai feljegyzések szerint Linfang nevű uralkodójuk tanította őket arra, hogyan kell az állatok bőrét elkészíteni (1926 TolnaiÚjLex. C5719, 262).

2b. (kissé rég) ’〈talajt〉 növénytermesztésre megmunkál, előkészít’ ❖ Én tiſzta búzát vetettem az én jól el-kéſzitetett ſzántó-földembe, még-is ſok taklátz, konkoly ’s egyéb efféle termett az én búzámban (1776 Weszprémi István ford.–Wood 7384015, 22) | én akarmire merem fogadni, hogy egy 43 fogu jó vasboronával, ’s jó szántásokkal elkészítem úgy és ollyan óltsón akarmelyik főldet; mint a’ legelső Ánglus farmer minden brittannus ekével ’s boronával eggyütt (1805 Pethe Ferenc 8364005, 317) | A magot a kellően elkészített és 120 cm. szélességü ágyakba osztott talajon 20-25 cm. távolságu sorokba vetik (1893 PallasLex. CD02) | Ha a talajt elkészítjük, a vetés gyorsan megy (1918 Néplap 2109001, 251).

2c. (rég) ’〈vmely körülmény embert, állatot betegségre〉 fogékonnyá tesz’ ❖ Én ekkoráig minden Marháknál, mellyeket a’ nyavalyás Conſtitutio a’ Dög-betegségre el-kéſzétet, ezen következendö jeleket vettem éſzre (1784 Tolnay Sándor ford.–Wolstein 7351013, 200) | Télben Marháitok azért esnek betegſégbe s’ arra azért kéſzittetnek mintegy-el; mert azokat ſzoros, tiſztátalan, ganéjos, és büdös Ístállokba rekeſztitek (1785 Tolnay Sándor ford.–Wolstein C4223, 17) | a’ ragályos lég a’ fogékonyság által a’ testet, annak egyik vagy másik részét elkészitve találja, ott a’ járvány lábra kap; ellenkező esetben pedig nem (1841 Pesti Hírlap CD61).

3. (kissé rég) ’〈embert, annak testét, es. állatot vmely helyzetre, eseményre stb.〉(alkalmassá v. képessé téve) előkészít v. felkészít vki, vmi’ ❖ Miképen kell a’ teſtet el kéſziteni, hogy ſzerentſéſen meg-lábolhaa a’ himlt (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, )()()(4[r]) | Ezek az így el-kéſzíttetett galambok el-végeznek eggy nap annyi útat, a’ mennyit a’ leg-jobb gyalog ember hat nap el-nem végezne (1790 Mindenes Gyűjtemény 7457041, 143) | gróf Széki Teleki Domokos urfit az ur asztalához való járulásra elkészitettem (1812 e. Keresztesi József 7172002, 122) | a’ nagy betűk szabadabbá, hajlékonyabbá ’s könnyebbé teszik az írni tanúló’ kezét, ’s ez által a’ rajzolásra, és az írásnak nehezebb nemeire jobban elkészítik, mint a’ kicsinyek (1825 Szilasy János 8450007, 264) | Asszonyság! készitse magát el egy szomoru hir hallására (1848 Vajda János 8503064, 25) | Nem annyira maga Napóleon készül szerepének betöltésére, mint inkább a körötte levők készítik el arra, hogy vállalja a teljes felelősséget mindazért, ami történik és történni fog (1954 Makai Imre ford.–Tolsztoj² 9418008, 720).

3a. (kissé rég) ’〈vmely eseményre, tevékenységre〉 minden ahhoz szükséges eszközzel, dologgal ellát vkit vki’ ❖ A követ megértvén Eszterházi szavát, Felkél, s kis útjának elkészíti magát (1772 Bessenyei György¹ CD01) | ezek kenyérrel és pálinkával az útra elkészitve elküldettek (1832 Erdélyi Híradó C0116, 42) | Holnapra hát készítsétek el menyegzőre a leányzót, akinek a hajában egy szál színarany hajat találtok s hozzátok ki nekem éjfélre a keresztútra, mert feleségül veszem (1937 e. Dallos Sándor 9098003, 49) | A lánya csak egy félórával később szokott felkélni, elkésziteni a szomszédos kisüzemben dolgozó férjét (1949 Csillag C6308, 2).

4. (kissé rég) ’〈vmely eseményt, történést, helyzetet〉 az ahhoz szükséges feltételeket, körülményeket megteremtve előkészít vki, vmi’ ❖ Már elre el-készített titkos tſalárdság vala ez (1774 Kónyi János ford.–Marmontel C2740, 58) | hiſzem, hogy valami történik e’ világon, a’ leg-nagyobtól kezdvén a’ leg-apróbbig, azt mind az Iſten el-látta, el-kéſzétette, okozta, vagy engedte (1790 Alexovics Vazul 7004003, 34) | [Ausztriát] mintegy középpontjává kivánta emelni tartományainak s ezeknek későbbi államjogi egygyé olvadását elkészítette [IV. Rudolf osztrák herceg] (1887 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Az új törekvések [...] nem maradtak hatás nélkül egyes kiváló idősebb festők stílusára sem, s olyan változást készítettek el, amely új jellemet volt hivatva adni a háborús és a háborút követő idők festészetének (1942 Petrovics Elek CD43).

5. (kissé rég) ’〈embert, állatot〉 magatehetetlenné tesz, kikészít (vmivel) vki’ ❖ Szásznak sikerült Maltes és Salesius urakat a szokatlan tüznedvvel tökéletesen elkésziteni (1853 Jósika Miklós C2418, 41) | az én medvém tökéletesen el van készítve; a golyó éppen a fülén ment keresztül (1860 Jókai Mór CD18) | Buzafalvy Béla és Gávai Zoltán azalatt jó egri bikavérrel tisztára elkészítették a főhadnagyot (1894 Rodiczky Jenő C3633, 193) | – Hát a többiek nemigen voltak megijedve – mondta a pattanásos gúnyosan –, s ha nem jön rendőr, úgy elkészítenek, öregem! (1933–1938 Déry Tibor 9107007, 138).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, elkészített, elkészíthet, elkészíttet, elkészíttetett, elkészíttetik

elkészít tárgyas ige 4b4
1.
megmunkálva, megformálva, összeállítva stb. kész állapotba juttat, megcsinál, előállít vmit
Ezt a’ kenetet, kiki maga-is illy formán könnyen el-kéſzitheti, ha két könting [= egynegyed lat] velentzei ón fejérre, egy lót [= lat] etzetet és három kalán fa-olajt töltvén, moſárban jó ideig keveri ’s öſzve rontſolja
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Kedves mester úr, reménylem holnap reggelig elkészít nekem hat pár csizmát s öt pár czipőt
(1841 Csató Pál)
Timéa elkészítette a reggelit, megpirította parázsnál a zsemlyeszeletkéket, s megterített a konyhaasztalon a két úrnő számára
(1872 Jókai Mór)
Az orvos csak akkor tudja munkarendjét elkészíteni, idejét gazdaságosan beosztani, ha aznapi feladatát már reggel ismeri, osztályozhatja
(1961 Buga László)
a Hubble-űrtávcső június 22-én elkészítette százezredik felvételét
(1997 Természet Világa)
1a.
〈vmely ételhez való alapanyagot〉 feldolgoz, megcsinál vminek
A szavannákon leölt vadbivalyok húsa, pemmikánnak [ti. szárított húsnak] elkészítve, esztendeig eláll
(1872–1874 Jókai Mór)
A májat lehet főzve, enyhén sütve vagy levesnek elkészíteni
(1935 RévaiNagyLex.)
[A gombát] érdemes nyersen vagy megfőzve, levesnek, mártásnak, paprikásnak stb. elkészíteni
(1991 Frank Júlia)
más növények levelét levesnek, főzeléknek, salátának készítik el
(1999 Magyar néprajz)
Elkészítjük a meggyet: a kimagozott gyümölcsöt a cukorral és 1 dldeciliter vízzel együtt lábasba tesszük
(2009 Mautner Zsófia)
2.
〈vmely tárgyat, dolgot〉 használatra v. felhasználásra alkalmassá tesz, ill. (rendeltetése szerinti) használatra elővesz v. odakészít
[a vízben] úſzkáló halatskák az  alá ’s fel való futkosásokkal kívántatják magokat a’ haláſzſzal, a’ ki az  meg fogásokra hálóját el kéſzítette
(1790 Péczeli József ford.Hervey)
A’ jól elkészitett porhanyó trágyais jó: mert mentl kövérebb a’ tápláló eledel: annál olajosabb a’ Plántais
(1818 Nagyváthy János)
én még a kocsit akkor estve elkészitettem az utra
(1855 Vasárnapi Újság)
Puha szappanos rongyocskával fejtől lábig haladva lemosták a csecsemőt, majd miután kiemelték a vízből, az előre elkészített fürösztőlepedőbe csavarták és megszárogatták
(2000 Kótyuk Erzsébet)
2a. (kissé rég)
〈nyersanyagot, kül. bőrt〉 további feldolgozásra alkalmassá tesz, kikészít
Cserzővargaság, a bőrgyártásnak az a neme, melynél a kellően elkészített nyers bőröket csersavakat tartalmazó szerekkel cserzik
(1893 PallasLex.)
A kecskebőrt félig elkészítve innen [ti. Konstantinápolyból] exportálják többnyire Amerikába
(1905 Budapesti Hírlap febr. 15.)
Kínai feljegyzések szerint Linfang nevű uralkodójuk tanította őket arra, hogyan kell az állatok bőrét elkészíteni
(1926 TolnaiÚjLex.)
2b. (kissé rég)
〈talajt〉 növénytermesztésre megmunkál, előkészít
Én tiſzta búzát vetettem az én jól el-kéſzitetett ſzántó-földembe, még-is ſok taklátz, konkoly ’s egyéb efféle termett az én búzámban
(1776 Weszprémi István ford.Wood)
én akarmire merem fogadni, hogy egy 43 fogu jó vasboronával, ’s jó szántásokkal elkészítem úgy és ollyan óltsón akarmelyik főldet; mint a’ legelső Ánglus farmer minden brittannus ekével ’s boronával eggyütt
(1805 Pethe Ferenc)
A magot a kellően elkészített és 120 cm. szélességü ágyakba osztott talajon 20-25 cm.centiméter távolságu sorokba vetik
(1893 PallasLex.)
Ha a talajt elkészítjük, a vetés gyorsan megy
(1918 Néplap)
2c. (rég)
〈vmely körülmény embert, állatot betegségre〉 fogékonnyá tesz
Én ekkoráig minden Marháknál, mellyeket a’ nyavalyás Conſtitutio a’ Dög-betegségre el-kéſzétet, ezen következendö jeleket vettem éſzre
(1784 Tolnay Sándor ford.Wolstein)
Télben Marháitok azért esnek betegſégbe s’ arra azért kéſzittetnek mintegy-el; mert azokat ſzoros, tiſztátalan, ganéjos, és büdös Ístállokba rekeſztitek
(1785 Tolnay Sándor ford.Wolstein)
a’ ragályos lég a’ fogékonyság által a’ testet, annak egyik vagy másik részét elkészitve találja, ott a’ járvány lábra kap; ellenkező esetben pedig nem
(1841 Pesti Hírlap)
3. (kissé rég)
〈embert, annak testét, es. állatot vmely helyzetre, eseményre stb.〉 (alkalmassá v. képessé téve) előkészít v. felkészít vki, vmi
Miképen kell a’ teſtet el kéſziteni, hogy ſzerentſéſen meg-lábolhaa a’ himlt
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Ezek az így el-kéſzíttetett galambok el-végeznek eggy nap annyi útat, a’ mennyit a’ leg-jobb gyalog ember hat nap el-nem végezne
(1790 Mindenes Gyűjtemény)
gróf Széki Teleki Domokos urfit az ur asztalához való járulásra elkészitettem
(1812 e. Keresztesi József)
a’ nagy betűk szabadabbá, hajlékonyabbá ’s könnyebbé teszik az írni tanúló’ kezét, ’s ez által a’ rajzolásra, és az írásnak nehezebb nemeire jobban elkészítik, mint a’ kicsinyek
(1825 Szilasy János)
Asszonyság! készitse magát el egy szomoru hir hallására
(1848 Vajda János)
Nem annyira maga Napóleon készül szerepének betöltésére, mint inkább a körötte levők készítik el arra, hogy vállalja a teljes felelősséget mindazért, ami történik és történni fog
(1954 Makai Imre ford.Tolsztoj²)
3a. (kissé rég)
〈vmely eseményre, tevékenységre〉 minden ahhoz szükséges eszközzel, dologgal ellát vkit vki
A követ megértvén Eszterházi szavát, Felkél, s kis útjának elkészíti magát
(1772 Bessenyei György¹)
ezek kenyérrel és pálinkával az útra elkészitve elküldettek
(1832 Erdélyi Híradó)
Holnapra hát készítsétek el menyegzőre a leányzót, akinek a hajában egy szál színarany hajat találtok s hozzátok ki nekem éjfélre a keresztútra, mert feleségül veszem
(1937 e. Dallos Sándor)
A lánya csak egy félórával később szokott felkélni, elkésziteni a szomszédos kisüzemben dolgozó férjét
(1949 Csillag)
4. (kissé rég)
〈vmely eseményt, történést, helyzetet〉 az ahhoz szükséges feltételeket, körülményeket megteremtve előkészít vki, vmi
Már elre el-készített titkos tſalárdság vala ez
(1774 Kónyi János ford.Marmontel)
hiſzem, hogy valami történik e’ világon, a’ leg-nagyobtól kezdvén a’ leg-apróbbig, azt mind az Iſten el-látta, el-kéſzétette, okozta, vagy engedte
(1790 Alexovics Vazul)
[Ausztriát] mintegy középpontjává kivánta emelni tartományainak s ezeknek későbbi államjogi egygyé olvadását elkészítette [IV. Rudolf osztrák herceg]
(1887 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Az új törekvések [...] nem maradtak hatás nélkül egyes kiváló idősebb festők stílusára sem, s olyan változást készítettek el, amely új jellemet volt hivatva adni a háborús és a háborút követő idők festészetének
(1942 Petrovics Elek)
5. (kissé rég)
〈embert, állatot〉 magatehetetlenné tesz, kikészít (vmivel) vki
Szásznak sikerült Maltes és Salesius urakat a szokatlan tüznedvvel tökéletesen elkésziteni
(1853 Jósika Miklós)
az én medvém tökéletesen el van készítve; a golyó éppen a fülén ment keresztül
(1860 Jókai Mór)
Buzafalvy Béla és Gávai Zoltán azalatt jó egri bikavérrel tisztára elkészítették a főhadnagyot
(1894 Rodiczky Jenő)
– Hát a többiek nemigen voltak megijedve – mondta a pattanásos gúnyosan –, s ha nem jön rendőr, úgy elkészítenek, öregem!
(1933–1938 Déry Tibor)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, elkészített, elkészíthet, elkészíttet, elkészíttetett, elkészíttetik

Beállítások