elkeveredik tn ige 12b

1. (átv is) ’〈anyag, szag stb. vmely más anyaggal, szaggal stb.〉 összekeveredve eloszlik, elvegyül’ ❖ [Isten] Lelkének tüzével ſzive érzéſe el keveredik (1779 Bessenyei György¹ C1082, 343) | Mindjárt az Ugarláskor kell hát ezt [ti. a talaj alsóbb rétegeiben levő földréteget] felhasítani, hogy addig, míg harmadszor megszántatik, a’ többi jó földdel elkeveredjék, és megszelídűljön (1818 Nagyváthy János 8328002, 48) | A kenyérkészítéshez a lisztet meg kell szitálni, mert állásközben a lisztben kisebb-nagyobb csomók keletkeznek, melyek megakadályozhatják, hogy a liszt a vízzel, egyenletesen elkeveredjék (1927 TolnaiÚjLex. C5725, 211) | az erdő belsejéből ijedt szarvasbőgés tört ki, elkeveredve valami szokatlan, búgó hanggal (1937 Szentiványi Jenő 1145004, 208) | A hatalmas iskolaépületet mindig betöltötte az ebédlőből felszivárgó főzelékszag, ami elkeveredett a tornaterem pállott gyerektest- és tornacipőgumi-szagával (2005 Tóth Krisztina 3324001, 13).

1a. ’〈anyag, szag stb. vmely más anyagban v. annak részei között〉 keveredve eloszlik, elvegyül’ ❖ [a gőz] kztt nagy kékes láng el-keveredve látszatik (1774 Kónyi János ford. C2738, 21) | Ezt a vegyüléket addig gyurjuk, mig a füszerek és a zsemlyerész egészen elkeveredik a hus között (1892 Zilahy Ágnes C6079, 124) | Széll Kálmán toppan be [...] finom fehér zsebkendőjét kibontva, melyről rezedaillat száll és elkeveredik a füstös levegőben (1898 Mikszáth Kálmán CD04) | a tíz-, sokszor százéves élettartamú üvegházhatású gázoknak elég idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy az egész légkörben elkeveredjenek és globális felmelegedést okozzanak (1996 Természet Világa CD50) | a szennyezőforrás közelében kevesebb veszteséget szenvedett a dunai halállomány, mivel itt a szennyező anyag még nem keveredett el a vízben (1998 Magyar Hírlap CD09).

2. ’〈ember, állat vmely csoport(osulás)ban v. annak tagjai között, ill. oda kerülve〉 elvegyül, (úgy tesz,) mintha hozzájuk tartozna, a csoport része lenne’ ❖ nagy tolongás támad mind a’ két [katonai tábor] felől, mellyben a’ vezérek elkeverednek (1823 Vörösmarty Mihály 8524392, 220) | Horváth a sok vendég között elkeveredett (1856 Vasárnapi Újság CD56) | Két bojtár lóháton hatalmas ostorkongatásokkal előre terelte azt a csoport lovat, mely közé a Kádár Mihály uram tulajdona is el volt keveredve (1892 Jókai Mór CD18) | új és új [madár]tömegek robbantak a magasba, elkeveredve a zajongó sokaságban (1956 Fekete István 9142001, 71) | a tolvajok a zárás előtt elrejtőztek, s reggel a vásárlók tömegében elkeveredve vitték ki a zsákmányt (1995 Szinák János–Veress István CD59).

3. ’〈vmely (nép)csoport (tagja) vmely más (nagyobb) közösséggel〉 keveredve, annak sajátosságaihoz, jellegéhez (részben) alkalmazkodva azzal eggyé válik, ill. abba beleolvad’ ❖ én igen jótékonynak tartanám, ha például a kereskedelmi és iparos osztály a magán életben is, szivben lélekben úgy elkeverednék a magyarral, hogy azt csak az utolsó itéletre hivó hatalom oszthatná szét ismét régi elemeire (1862 Vajda János 8503083, 39) | kár az ilyen jóravaló fiút egyre jobban elkeveredni engedni a hozzá nem méltó társaságokba (1893 Tóth Béla¹ ford.–Bourget C4262, 119) | az északi és déli szlávsággal elkeveredő magyarság (1925 MűvészetiLex. C6812, 463) | Izráel nem keveredett el a midjániakkal és nem vette át azok vallását (1993 BibliaiLex. CD1207).

4. ’Eltéved vki, vmi.’

4a. (átv is) ’a megfelelő irányt v. utat elvétve nem oda jut vki, ahova akart, ill. olyan helyre keveredik, ahol nem tud tájékozódni, eligazodni’ ❖ Lemaradtam és elkeveredtem itt a hegyek között (1961 Népszava jún. 30. C4825, 3) | Tulajdonképpen idegenvezetőként sem szégyen eltévedni, csak éppen kellemetlen. Nekem mindjárt az első külföldi utam alkalmával sikerült jól elkeverednem (1997 Magyar Hírlap CD09) | A rövidítések eme betűrengetegében még a szakirodalmat sűrűbben forgató szakemberek is gyakran elkeverednek (2000 Byte Magazin CD38).

4b. ’〈ember v. állat〉 szándéka ellenére, véletlenül vkitől v. vmitől eltávolodva, elszakadva egy másik helyre jut, és onnan nem talál vissza’ ❖ az ujszülött bárányka el ne keveredjék szoptatóanyja mellől (1909 Budapesti Hírlap ápr. 7. C4697, 1) | [a színházban] Máriával voltam, az öreg sváb lánnyal – aztán elkeveredett valahogy, mikor kijöttünk, én pedig csak magamra maradtam, éjszaka volt (1925 Karinthy Frigyes 9309074, 72) | [Katharina nővér] valahogy elkeveredett búcsújáró apácatestvéreitől az ereklyék félbuzgó keresése közben (1960 Szentkuthy Miklós 9664003, 237) | Ha szoptatás közben egyik kiskutya elkeveredik a többitől és ezt nyüszítéssel jelzi, az anya odamegy, óvatosan a szájába veszi, és visszaviszi társaihoz (1993 Sárkány Pál et al. CD59).

4c. (átv is) ’〈ember〉(véletlenül) eljut, elvetődik vhova, vmerre’ ❖ olyan drága vagy a szivemnek, mint akkor, mikor a kezedet a kezembe tette a pap az oltár előtt – és elmegyek mégis valahová és elkeveredem valamerre, hogy sohase lássalak titeket [ti. a feleségét és a gyermekét] (1905 Petelei István C3489, 137) | az elmult télen [...] egy takaros kis dunántúli falu határába is elkeveredtem (1947 Képes Szabad Föld szept. 14. C0229, [2]) | mindig abból éltem, hogy kitaláltam valamit, amit aztán megvalósítottam, ám magához a belsőépítészethez elég kanyargós úton keveredtem el (1999 Lakáskultúra CD39) | elkeveredtem sokfelé, aztán Pesten ragadtam (2002 Magyar Hírlap CD09).

4d. ’〈tárgy tárolás, szállítás stb. közben〉 ismeretlen helyre kerül, elhányódik, elvész’ ❖ én minden áron az eredetieket [ti. a 16. század előtti írásokat] akarám lemásolni: de azok elkeveredvén, Balogh úr nehány napig mindhiába kutatta-kereste számtalan csomagban (1875 Thaly Kálmán CD57) | Lehet vagy tíz esztendeje, mikor ezt a három struflit [ti. novellát] írtam, aztán valahogy elkeveredtek a könyveim közé és csak most kerültek elő (1922 Móra Ferenc 9459045, 265) | a dokumentumok egy része tudomásom szerint eltűnt vagy a költözködések során elkeveredett (1998 Magyar Hírlap CD09) | nem tudták a címét vagy a postánál keveredett el a meghívó? (2002 Magyar Hírlap CD09).

5. (rég v. nyj)(oda nem való, ill. szennyező anyagtól) elpiszkolódik, elszennyeződik vmi’ ❖ sokſzor más féle motskoktól keveredik-el a ruha (1797 Vizsgálódó Magyar Gazda C0437, 271) | a’ piótzák követik serényen kötelességeket, végtére meg telnek és odahagynak mint a’ rosz Tseléd, hát kezd le folyni sűrőn a’ vér a’ hátamon, hideg friss vízzel, taplóval, coloniai vízzel akarom szüntettettni, nem boldogúlok, 2. 3. ing, a’ párnák, a’ lepedő elkeverednek (1815 Dessewffy József C2566, 184) | elmossa az asszony a sok zsíros edényt, eszközöket, asztalt s mindazt, ami elkeveredett a disznótorban (1943 Kiss Lajos¹ C5807, 204).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

elkeveredik tárgyatlan ige 12b
1. (átv is)
〈anyag, szag stb. vmely más anyaggal, szaggal stb.〉 összekeveredve eloszlik, elvegyül
[Isten] Lelkének tüzével ſzive érzéſe el keveredik
(1779 Bessenyei György¹)
Mindjárt az Ugarláskor kell hát ezt [ti. a talaj alsóbb rétegeiben levő földréteget] felhasítani, hogy addig, míg harmadszor megszántatik, a’ többi jó földdel elkeveredjék, és megszelídűljön
(1818 Nagyváthy János)
A kenyérkészítéshez a lisztet meg kell szitálni, mert állásközben a lisztben kisebb-nagyobb csomók keletkeznek, melyek megakadályozhatják, hogy a liszt a vízzel, egyenletesen elkeveredjék
(1927 TolnaiÚjLex.)
az erdő belsejéből ijedt szarvasbőgés tört ki, elkeveredve valami szokatlan, búgó hanggal
(1937 Szentiványi Jenő)
A hatalmas iskolaépületet mindig betöltötte az ebédlőből felszivárgó főzelékszag, ami elkeveredett a tornaterem pállott gyerektest- és tornacipőgumi-szagával
(2005 Tóth Krisztina)
1a.
〈anyag, szag stb. vmely más anyagban v. annak részei között〉 keveredve eloszlik, elvegyül
[a gőz] kztt nagy kékes láng el-keveredve látszatik
(1774 Kónyi János ford.)
Ezt a vegyüléket addig gyurjuk, mig a füszerek és a zsemlyerész egészen elkeveredik a hus között
(1892 Zilahy Ágnes)
Széll Kálmán toppan be [...] finom fehér zsebkendőjét kibontva, melyről rezedaillat száll és elkeveredik a füstös levegőben
(1898 Mikszáth Kálmán)
a tíz-, sokszor százéves élettartamú üvegházhatású gázoknak elég idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy az egész légkörben elkeveredjenek és globális felmelegedést okozzanak
(1996 Természet Világa)
a szennyezőforrás közelében kevesebb veszteséget szenvedett a dunai halállomány, mivel itt a szennyező anyag még nem keveredett el a vízben
(1998 Magyar Hírlap)
2.
〈ember, állat vmely csoport(osulás)ban v. annak tagjai között, ill. oda kerülve〉 elvegyül, (úgy tesz,) mintha hozzájuk tartozna, a csoport része lenne
nagy tolongás támad mind a’ két [katonai tábor] felől, mellyben a’ vezérek elkeverednek
(1823 Vörösmarty Mihály)
Horváth a sok vendég között elkeveredett
(1856 Vasárnapi Újság)
Két bojtár lóháton hatalmas ostorkongatásokkal előre terelte azt a csoport lovat, mely közé a Kádár Mihály uram tulajdona is el volt keveredve
(1892 Jókai Mór)
új és új [madár]tömegek robbantak a magasba, elkeveredve a zajongó sokaságban
(1956 Fekete István)
a tolvajok a zárás előtt elrejtőztek, s reggel a vásárlók tömegében elkeveredve vitték ki a zsákmányt
(1995 Szinák János–Veress István)
3.
〈vmely (nép)csoport (tagja) vmely más (nagyobb) közösséggel〉 keveredve, annak sajátosságaihoz, jellegéhez (részben) alkalmazkodva azzal eggyé válik, ill. abba beleolvad
én igen jótékonynak tartanám, ha például a kereskedelmi és iparos osztály a magán életben is, szivben lélekben úgy elkeverednék a magyarral, hogy azt csak az utolsó itéletre hivó hatalom oszthatná szét ismét régi elemeire
(1862 Vajda János)
kár az ilyen jóravaló fiút egyre jobban elkeveredni engedni a hozzá nem méltó társaságokba
(1893 Tóth Béla¹ ford.Bourget)
az északi és déli szlávsággal elkeveredő magyarság
(1925 MűvészetiLex.)
Izráel nem keveredett el a midjániakkal és nem vette át azok vallását
(1993 BibliaiLex.)
4.
Eltéved vki, vmi.
4a. (átv is)
a megfelelő irányt v. utat elvétve nem oda jut vki, ahova akart, ill. olyan helyre keveredik, ahol nem tud tájékozódni, eligazodni
Lemaradtam és elkeveredtem itt a hegyek között
(1961 Népszava jún. 30.)
Tulajdonképpen idegenvezetőként sem szégyen eltévedni, csak éppen kellemetlen. Nekem mindjárt az első külföldi utam alkalmával sikerült jól elkeverednem
(1997 Magyar Hírlap)
A rövidítések eme betűrengetegében még a szakirodalmat sűrűbben forgató szakemberek is gyakran elkeverednek
(2000 Byte Magazin)
4b.
〈ember v. állat〉 szándéka ellenére, véletlenül vkitől v. vmitől eltávolodva, elszakadva egy másik helyre jut, és onnan nem talál vissza
az ujszülött bárányka el ne keveredjék szoptatóanyja mellől
(1909 Budapesti Hírlap ápr. 7.)
[a színházban] Máriával voltam, az öreg sváb lánnyal – aztán elkeveredett valahogy, mikor kijöttünk, én pedig csak magamra maradtam, éjszaka volt
(1925 Karinthy Frigyes)
[Katharina nővér] valahogy elkeveredett búcsújáró apácatestvéreitől az ereklyék félbuzgó keresése közben
(1960 Szentkuthy Miklós)
Ha szoptatás közben egyik kiskutya elkeveredik a többitől és ezt nyüszítéssel jelzi, az anya odamegy, óvatosan a szájába veszi, és visszaviszi társaihoz
(1993 Sárkány Pál et al.)
4c. (átv is)
〈ember〉 (véletlenül) eljut, elvetődik vhova, vmerre
olyan drága vagy a szivemnek, mint akkor, mikor a kezedet a kezembe tette a pap az oltár előtt – és elmegyek mégis valahová és elkeveredem valamerre, hogy sohase lássalak titeket [ti. a feleségét és a gyermekét]
(1905 Petelei István)
az elmult télen [...] egy takaros kis dunántúli falu határába is elkeveredtem
(1947 Képes Szabad Föld szept. 14.)
mindig abból éltem, hogy kitaláltam valamit, amit aztán megvalósítottam, ám magához a belsőépítészethez elég kanyargós úton keveredtem el
(1999 Lakáskultúra)
elkeveredtem sokfelé, aztán Pesten ragadtam
(2002 Magyar Hírlap)
4d.
〈tárgy tárolás, szállítás stb. közben〉 ismeretlen helyre kerül, elhányódik, elvész
én minden áron az eredetieket [ti. a 16. század előtti írásokat] akarám lemásolni: de azok elkeveredvén, Balogh úr nehány napig mindhiába kutatta-kereste számtalan csomagban
(1875 Thaly Kálmán)
Lehet vagy tíz esztendeje, mikor ezt a három struflit [ti. novellát] írtam, aztán valahogy elkeveredtek a könyveim közé és csak most kerültek elő
(1922 Móra Ferenc)
a dokumentumok egy része tudomásom szerint eltűnt vagy a költözködések során elkeveredett
(1998 Magyar Hírlap)
nem tudták a címét vagy a postánál keveredett el a meghívó?
(2002 Magyar Hírlap)
5. (rég v. nyj)
(oda nem való, ill. szennyező anyagtól) elpiszkolódik, elszennyeződik vmi
sokſzor más féle motskoktól keveredik-el a ruha
(1797 Vizsgálódó Magyar Gazda)
a’ piótzák követik serényen kötelességeket, végtére meg telnek és odahagynak mint a’ rosz Tseléd, hát kezd le folyni sűrőn a’ vér a’ hátamon, hideg friss vízzel, taplóval, coloniai vízzel akarom szüntettettni, nem boldogúlok, 2. 3. ing, a’ párnák, a’ lepedő elkeverednek
(1815 Dessewffy József)
elmossa az asszony a sok zsíros edényt, eszközöket, asztalt s mindazt, ami elkeveredett a disznótorban
(1943 Kiss Lajos¹)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások