ellátatlan mn, fn és hsz 

I. mn 14A1

1. ’olyan 〈személy v. csoport〉, aki v. amely önálló jövedelemmel v. (számottevő) vagyonnal nem rendelkezik, eltartásra szorul, ill. akit ellátnak, eltartanak’ ❖ Látjátok, a Szántovay Pál a testvére kedvéért nem házasodott sohasem, úgy kell cselekedni, akinek ellátatlan hajadon testvére van! (1898 Papp Dániel C3424, 83) | Családi pótlék csak ellátatlan s az alább meghatározott életkort még el nem ért gyermek után jár (1912 Budapesti Hírlap máj. 21. C4700, 5) | a családfenntartó hosszú időre kiesett [a munkából], s ezzel családja ellátatlan maradt (1994 Niederhauser Emil CD58) | [az alapítvány] közel százmillió forintot juttatott havi 7000 forintos járadék formájában azoknak az ellátatlan idős embereknek, akik máshonnan nem várhatnak segítséget (1995 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’〈rendsz. szükségállapot idején:〉 hatósági élelmiszer-ellátásra szoruló 〈csoport v. térség〉’ ❖ A vármegye ellátatlan lakosságának szükséges 41000 mm. gabona fedezésére a kereskedelmi miniszter engedélyt adott (1915 Kolozsvári Hírlap nov. 11. C4781, 5) | az orosz búza ősszel a világpiacra [került], hogy az oroszok tavasszal ugyanazokon a piacokon visszavásárolják az egész mennyiséget, megindítsák Leningrád felé s onnan vasúton az ország ellátatlan részeibe (1931 Móricz Miklós CD10) | [A II. világháború alatt] a rendelkezések lehetővé tették azt is, hogy az ellátatlan lakosság kenyérfejadagját kenyérlisztben kapja meg (1995 Csöppüs István CD58).

2. ’vmely általánosan haszn. árut v. szolgáltatást nélkülöző 〈térség, ritk. személy v. csoport〉’ ❖ Háztartási gépekkel az újonnan beköltözött családok csak három százaléka van jól és 12 százaléka közepesen ellátva, a túlnyomó többség, 85 százalék ellátatlan (1961 Magyar Nemzet márc. 2. C4799, 3) | gondoskodnunk kell az ellátatlan területek (peremterületek, új lakótelepek) üzlethálózatának szükség szerinti kiépítéséről (1977 Raszler Mihály CD52) | a beszédjavító intézetek működését támogatni [kell]. Egyben a körzetekből az ellátatlan gyermekek intézményes ellátásáról is kötelező gondoskodni (1991 Országgyűlési Napló CD62) | ellátatlan területek is vannak, és itt nem lehet visszautasítani a patikaalapítási kérelmet (1996 Figyelő CD2601).

3. ’orvosi ellátásban nem részesülő 〈beteg, ill. testrész〉’ ❖ A sztrájk során sem marad beteg ellátatlanul, a minimális ellátást a hétvégenként szokásos ügyelet megerősített formájában biztosítják (1995 Magyar Hírlap CD09) | 18 éves korban a magyar gyerekeknek átlagban öt foguk hiányzik, vagy tömött, esetleg szúvas, és ráadásul – ellátatlan (1997 Magyar Hírlap CD09) | [egyes vélemények szerint] a versenyben gazdag és szegény biztosítók alakulnának, két részre szakadna az [egészségügyi] ellátás, sőt egyes betegek ellátatlanok maradnának (1999 Magyar Hírlap CD09).

4. (vmely tisztséggel járó) elvégzetlen 〈feladat, teendő〉’ ❖ Tessék ezen rendelet vételével a várőrség minden tiszteit (a nélkül azonban, hogy az őrségi postok ellátatlanul hagyatnának) összehívatni, s őket fölszólítani, el vannak-e határozva a várat utolsó emberig minden körülmények közt védeni (1849 Kossuth Lajos CD32) | az iskolaszék megszűnésével szükségessé vált az ellátatlanul maradt iskolaszéki teendők ellátására bizottság szervezése (1978 Szájer József CD52) | A legjobb szándék és igyekezet is megbukhat azon, hogy ha például […] a kultúrprogramba beleütköznek a munkahelyi rendezvények, a hivatáshoz tartozó problémák, az ellátatlan feladatok (1983 Bíróné Nagy Edit 1018004, 230).

II. fn 4A9 (rendsz. tbsz-ban)

’〈rendsz. szükségállapot idején:〉 hatósági élelmiszer-ellátásra szoruló személy’ ❖ Az ellátatlanok körében nagy elégedetlenség tapasztalható, mert a kilátásba helyezett 6 kg. fejadag helyett alig 1.5 kg-ot kapnak (1922 Soproni Szemle CD52) | A gyakorlati megoldásban mégis visszatérnek a munkanélküli és munkaképtelen ellátatlanok megkülönböztetéséhez (1937 Iványi-Grünwald Béla CD42) | A vármegye megoldatlan problémáját – az ellátatlanok élelmezését – a diktatúra megyei szerve sem tudta megoldani [1919-ben] (2000 Baranyi Béla et al. CD36).

III. hsz 0 (rég, ritk)

’anyagi javak v. létfenntartási cikkek, ill. gondozás, kül. etetés nélkül’ ❖ Vagy adni kell ily általános összeget, vagy ellátatlan hagyatik a kir. udvar (1848 Deák Ferenc beszédei C1360, 40) | Dögöljenek meg a malacok, vesszen a tehén ellátatlan (1928 F. Kernách Ilona CD10).

Sz: ellátatlanság.

Vö. ÉrtSz.; TESz. ellát; ÉKsz.

ellátatlan melléknév, főnév és határozószó
I. melléknév 14A1
1.
olyan 〈személy v. csoport〉, aki v. amely önálló jövedelemmel v. (számottevő) vagyonnal nem rendelkezik, eltartásra szorul, ill. akit ellátnak, eltartanak
Látjátok, a Szántovay Pál a testvére kedvéért nem házasodott sohasem, úgy kell cselekedni, akinek ellátatlan hajadon testvére van!
(1898 Papp Dániel)
Családi pótlék csak ellátatlan s az alább meghatározott életkort még el nem ért gyermek után jár
(1912 Budapesti Hírlap máj. 21.)
a családfenntartó hosszú időre kiesett [a munkából], s ezzel családja ellátatlan maradt
(1994 Niederhauser Emil)
[az alapítvány] közel százmillió forintot juttatott havi 7000 forintos járadék formájában azoknak az ellátatlan idős embereknek, akik máshonnan nem várhatnak segítséget
(1995 Magyar Hírlap)
1a.
〈rendsz. szükségállapot idején:〉 hatósági élelmiszer-ellátásra szoruló 〈csoport v. térség〉
A vármegye ellátatlan lakosságának szükséges 41000 mm.métermázsa gabona fedezésére a kereskedelmi miniszter engedélyt adott
(1915 Kolozsvári Hírlap nov. 11.)
az orosz búza ősszel a világpiacra [került], hogy az oroszok tavasszal ugyanazokon a piacokon visszavásárolják az egész mennyiséget, megindítsák Leningrád felé s onnan vasúton az ország ellátatlan részeibe
(1931 Móricz Miklós)
[A II. világháború alatt] a rendelkezések lehetővé tették azt is, hogy az ellátatlan lakosság kenyérfejadagját kenyérlisztben kapja meg
(1995 Csöppüs István)
2.
vmely általánosan haszn. árut v. szolgáltatást nélkülöző 〈térség, ritk. személy v. csoport〉
Háztartási gépekkel az újonnan beköltözött családok csak három százaléka van jól és 12 százaléka közepesen ellátva, a túlnyomó többség, 85 százalék ellátatlan
(1961 Magyar Nemzet márc. 2.)
gondoskodnunk kell az ellátatlan területek (peremterületek, új lakótelepek) üzlethálózatának szükség szerinti kiépítéséről
(1977 Raszler Mihály)
a beszédjavító intézetek működését támogatni [kell]. Egyben a körzetekből az ellátatlan gyermekek intézményes ellátásáról is kötelező gondoskodni
(1991 Országgyűlési Napló)
ellátatlan területek is vannak, és itt nem lehet visszautasítani a patikaalapítási kérelmet
(1996 Figyelő)
3.
orvosi ellátásban nem részesülő 〈beteg, ill. testrész〉
A sztrájk során sem marad beteg ellátatlanul, a minimális ellátást a hétvégenként szokásos ügyelet megerősített formájában biztosítják
(1995 Magyar Hírlap)
18 éves korban a magyar gyerekeknek átlagban öt foguk hiányzik, vagy tömött, esetleg szúvas, és ráadásul – ellátatlan
(1997 Magyar Hírlap)
[egyes vélemények szerint] a versenyben gazdag és szegény biztosítók alakulnának, két részre szakadna az [egészségügyi] ellátás, sőt egyes betegek ellátatlanok maradnának
(1999 Magyar Hírlap)
4.
(vmely tisztséggel járó) elvégzetlen 〈feladat, teendő〉
Tessék ezen rendelet vételével a várőrség minden tiszteit (a nélkül azonban, hogy az őrségi postok ellátatlanul hagyatnának) összehívatni, s őket fölszólítani, el vannak-e határozva a várat utolsó emberig minden körülmények közt védeni
(1849 Kossuth Lajos)
az iskolaszék megszűnésével szükségessé vált az ellátatlanul maradt iskolaszéki teendők ellátására bizottság szervezése
(1978 Szájer József)
A legjobb szándék és igyekezet is megbukhat azon, hogy ha például […] a kultúrprogramba beleütköznek a munkahelyi rendezvények, a hivatáshoz tartozó problémák, az ellátatlan feladatok
(1983 Bíróné Nagy Edit)
II. főnév 4A9 (rendsz. tbsz-ban)
〈rendsz. szükségállapot idején:〉 hatósági élelmiszer-ellátásra szoruló személy
Az ellátatlanok körében nagy elégedetlenség tapasztalható, mert a kilátásba helyezett 6 kg.kilogramm fejadag helyett alig 1.5 kgkilogramm-ot kapnak
(1922 Soproni Szemle)
A gyakorlati megoldásban mégis visszatérnek a munkanélküli és munkaképtelen ellátatlanok megkülönböztetéséhez
(1937 Iványi-Grünwald Béla)
A vármegye megoldatlan problémáját – az ellátatlanok élelmezését – a diktatúra megyei szerve sem tudta megoldani [1919-ben]
(2000 Baranyi Béla et al.)
III. határozószó 0 (rég, ritk)
anyagi javak v. létfenntartási cikkek, ill. gondozás, kül. etetés nélkül
Vagy adni kell ily általános összeget, vagy ellátatlan hagyatik a kir.királyi udvar
(1848 Deák Ferenc beszédei)
Dögöljenek meg a malacok, vesszen a tehén ellátatlan
(1928 F. Kernách Ilona)
Sz: ellátatlanság
Vö. ÉrtSz.; TESz. ellát; ÉKsz.

Beállítások