ellátmány fn 4A

1. ’vmely személyt (jogszabály alapján) megillető vagyoni értékű juttatás, járandóság, kül. pénz v. létfenntartási cikk’ ❖ felette kellemetlen érzés lehet, végakaratjának el nem rendelése miatt övéit, barátját, vagy csak cselédjeit is minden ellátmány nélkül hátrahagyni (1843 Széchenyi István C1414, 136) | a császári katonaságot jórészt az ország lakosságának kellett eltartania, és a kapzsi tisztek az ellátmányt gyakran többszörösen behajtották (1964 Klaniczay Tibor–Tarnai Andor CD53) | A természetbeni ellátmány részben abból a terményből és termékből állt, amit a munkás előállított (pl. vasgyárban vas, bányában só vagy szén, mezőgazdaságban gabona, bor stb.) (1981 Tárkány Szücs Ernő 1153008, 633) | edzői ellátmány (1994 Magyar Hírlap CD09) | [Gorbacsov] 1991 decemberében vonult nyugállományba, 4000 rubeles havi ellátmánnyal (1994 Magyar Hírlap CD09) | ruházati ellátmány (1995 Országgyűlési Napló CD62).

2. ’vmely feladat ellátására, vminek a működ(tet)ésére biztosított (személyi, tárgyi, anyagi) eszközök összessége, ill. azok mennyisége’ ❖ Kandalló ez okbul csak ott helyes, hol az éghajlat derekabb fűtési ellátmányt nem kíván, vagy hol ilyes is létez, annak elégtelenségét kipótló (1834–1837 Széchenyi István CD1501) | [a] közgyűlési kiadások fedezésére külön ellátmányul engedélyezett 50 fr-ot a segélyző alapnak ajándékozza (1898–1899 Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny C1507, 44) | A tudomány és a felsőoktatás személyi és anyagi ellátmányának a háború utáni években bekövetkezett emelése Zsirait is örömmel töltötte el (1995 Kiss Jenő² CD30) | [a brit csapatoknak] hihetetlen tehetségük volt arra, hogy mindenféle ellátmányt átengedjenek a németeknek. Különösen tehergépkocsiból és hajtóanyagból került hatalmas mennyiség a németek kezére (1999 Horváth Csaba CD17) | nincs ellátmány tollra és papírra (2000 Országgyűlési Napló CD62).

3. ’vmely közösség anyagokból, fogyasztási cikkekből rendszeresen felmerülő szükségleteinek összessége, ill. vmely fogyasztási eszközből vmennyi időre felhalmozott készlet’ ❖ A térség üzleti élete ugyanis eddig nemigen tapasztalta a gazdaság élénkülését, mivel a küföldi csapatok ellátmányukat saját beszállítóiktól rendelik meg (1996 Magyar Hírlap CD09) | [ha] az amerikai űrrepülőgépek felhagynának a Mirnek szóló ellátmányok szállításával, az a Mir végét jelentené (1997 Magyar Hírlap CD09) | [Egy akció során] egy rendőr szappanárusnak „öltözött”. Kivitte a kapitányság teljes ellátmányát, s állítólag a rajtaütésig igen jól ment az üzlet (1997 Magyar Hírlap CD09).

ÖE: ~igénylés, ~kezelés, ~összeg.

Vö. ÉrtSz.; TESz. ellát; ÉKsz.

ellátmány főnév 4A
1.
vmely személyt (jogszabály alapján) megillető vagyoni értékű juttatás, járandóság, kül. pénz v. létfenntartási cikk
felette kellemetlen érzés lehet, végakaratjának el nem rendelése miatt övéit, barátját, vagy csak cselédjeit is minden ellátmány nélkül hátrahagyni
(1843 Széchenyi István)
a császári katonaságot jórészt az ország lakosságának kellett eltartania, és a kapzsi tisztek az ellátmányt gyakran többszörösen behajtották
(1964 Klaniczay Tibor–Tarnai Andor)
A természetbeni ellátmány részben abból a terményből és termékből állt, amit a munkás előállított (pl.például vasgyárban vas, bányában só vagy szén, mezőgazdaságban gabona, bor stb.s a többi)
(1981 Tárkány Szücs Ernő)
edzői ellátmány
(1994 Magyar Hírlap)
[Gorbacsov] 1991 decemberében vonult nyugállományba, 4000 rubeles havi ellátmánnyal
(1994 Magyar Hírlap)
ruházati ellátmány
(1995 Országgyűlési Napló)
2.
vmely feladat ellátására, vminek a működ(tet)ésére biztosított (személyi, tárgyi, anyagi) eszközök összessége, ill. azok mennyisége
Kandalló ez okbul csak ott helyes, hol az éghajlat derekabb fűtési ellátmányt nem kíván, vagy hol ilyes is létez, annak elégtelenségét kipótló
(1834–1837 Széchenyi István)
[a] közgyűlési kiadások fedezésére külön ellátmányul engedélyezett 50 frforint-ot a segélyző alapnak ajándékozza
(1898–1899 Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny)
A tudomány és a felsőoktatás személyi és anyagi ellátmányának a háború utáni években bekövetkezett emelése Zsirait is örömmel töltötte el
(1995 Kiss Jenő²)
[a brit csapatoknak] hihetetlen tehetségük volt arra, hogy mindenféle ellátmányt átengedjenek a németeknek. Különösen tehergépkocsiból és hajtóanyagból került hatalmas mennyiség a németek kezére
(1999 Horváth Csaba)
nincs ellátmány tollra és papírra
(2000 Országgyűlési Napló)
3.
vmely közösség anyagokból, fogyasztási cikkekből rendszeresen felmerülő szükségleteinek összessége, ill. vmely fogyasztási eszközből vmennyi időre felhalmozott készlet
A térség üzleti élete ugyanis eddig nemigen tapasztalta a gazdaság élénkülését, mivel a küföldi csapatok ellátmányukat saját beszállítóiktól rendelik meg
(1996 Magyar Hírlap)
[ha] az amerikai űrrepülőgépek felhagynának a Mirnek szóló ellátmányok szállításával, az a Mir végét jelentené
(1997 Magyar Hírlap)
[Egy akció során] egy rendőr szappanárusnak „öltözött”. Kivitte a kapitányság teljes ellátmányát, s állítólag a rajtaütésig igen jól ment az üzlet
(1997 Magyar Hírlap)
ÖE: ellátmányigénylés, ellátmánykezelés, ellátmányösszeg
Vö. ÉrtSz.; TESz. ellát; ÉKsz.

Beállítások