ellenében¹ szem hsz 36B1 (egysz 3. sz-ben -nak/-nek ragos szóval is, nu-szerűen is)ellenébe

1. (rég) ’vmely személlyel, tárggyal, hellyel szemközti helyen (elhelyezkedve)’ ❖ a’ fogadóban Gróf Szelimónak ellenében vet magának ſzobát (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 295) | Némelly Szoptató-állatoknak tsak éppen két tsetsek vagyon, vagy a’ mejjeken, vagy a’ két hátulsó lábaik között: másoknak ellenben van hat, sőt tizenkettő-is a’ hasokon, párosával egymás ellenébe (1799 Fábián József ford.–Raff C1658, 396) | a delejző a delejzendő személy ellenében foglal helyet (1857 Vasárnapi Újság CD56) | kimenve a városból Jónás, ül vala szembe, a város ellenébe, napkeletnek, árnyékban (1938 Babits Mihály 9014106, 25).

2. (minden sz-ben)(ellenségként v. ellenfélként) vkinek, vminek a rontására, kárára v. hátrányára, ill. annak szándékával’ ❖ Hallgass te, nem először van fiu atyja ellenében! Farkastanya ez a’ világ, ’s farkastörvény szerint, kié az erő, azé a’ jog (1836 Vajda Péter 8504022, 55) | rend rendnek, kar karnak, ember embernek ellenében mint ellenség áll (1841 Pesti Hírlap CD61) | Ti e mellett a rongyos ember mellett fogtok én ellenemben!? – gondolá Csernyey Aladár. – No hát én majd megmutatom, hogy ki vagyok! (1885 Hamvai Sándor C2011, 146) | A svéd került előtérbe; ellenében Dánia most már a császárral szövetkezve harcolt (1936 Hajnal István CD42) | önök azzal vádaskodnak, hogy mindenki, aki rosszat mond, az ország ellenében mond valami rosszat (2005 Országgyűlési Napló CD62).

3. (minden sz-ben) ’vmely megfontolással, rendelkezéssel, kijelentéssel stb., ill. vmely személlyel szemben, azzal ellenkezve v. szembeszegülve’ ❖ Hiába állítaná is egész világ ellenemben, hogy az akarat nálam nem szabad (1802–1804 Bessenyei György¹ C1079, 9) | tisztelet és egykori barátságunk emléke arra ösztönöznének, hogy részletesen válaszoljak soraira, s vádjainak ellenében igazoljam azon eljárást, melyet ő kárhoztat (1867 Deák Ferenc CD51) | ha ellenfeleink makacsul kitartanak a mellett, hogy az örök élet a jó cselekedetek jutalma, hivatkozhatunk ellenükben Péter azon mondására [...], hogy az örök élet a hitnek jutalma (1910 Rábold Gusztáv ford.–Calvin CD1211) | akarata ellenében senkinek nem lehet segíteni (1999 Magyar Hírlap CD09).

4. (minden sz-ben) ’vmely káros, rossz (hatású) dologgal v. ártó, támadó személlyel szemben, annak elhárítására, kivédésére’ ❖ Makacs női szeszély ellenében nem léteznek győző okok (1818 k. Fáy András¹ 8139004, 346) | Ezen csapatnak ellenében sem mulasztá el a kormány a hon védelmének eszközeiről gondoskodni (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | [a facsemeték] ismételve átültettettek, biztosabban megerednek és rendeltetésök végleges helyére kiültettetvén, az idő viszontagságai ellenében edzettebbeknek mutatkoznak (1893 PallasLex. CD02) | Nem tudom felsorolni mindazokat, akik elvárják tőlünk, hogy mi, akik eddig ő ellenükben kényszerültünk védeni a kultúrát (sajnos, eredmény nélkül), most őket védjük (1938 Illyés Gyula CD10) | [a módosabb jobbágyok] megtorolták, ha valaki az uradalom tisztjeitől kért ellenükben védelmet (2000 Glósz József CD36).

5. (minden sz-ben) ’vmely személyhez v. dologhoz hasonlítva, viszonyítva azzal ellentétesen, attól (lényegileg) különbözve, attól eltérően v. azt kizárva’ ❖ A’ mi gyarlóságunk mind azt kiáltya: ne-annyit, kevélységünk ellenében mind azt: hogy még-többet (1773 Faludi Ferenc C1665, 70) | Mije van a parasztfiúnak, mit a paloták gyermekének ellenében mutathat? (1841 Vajda Péter 8504012, 13) | a rögeszme iránti felszólalást illetőleg önnek van ellenemben igaza (1860 k. Gyulai Pál 8173006, 394) | Ellenében, a mint mondtuk, a német hangsulyozási törvénynek, mely szerint az első, a határozó szó hordozza a fősulyt, az osztrák a másodikat, az alapszót emeli ki (1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | egy napon Anglia majd szemben találhatja magát a némettel és az orosszal, s végső soron a német veszi hasznát mindannak, amit az angol ő ellenében az oroszra pazarolt (1913 Blaskovich Sándor CD10) | Az elmúlt másfél hétben a magyar tőzsde halódott, a nemzetközi trend ellenében az árfolyamok lemorzsolódása volt jellemző (2002 Magyar Hírlap CD09).

5a. ’vmely biztosítékra, ellenértékre való tekintettel, annak ellentételezéseként’ ❖ a pénzét kell átadnia nekem, amit nyugta ellenében veszek át a parancs szerint (1828 Kazinczy Ferenc 7163037, 25) | Nagyanyám felültetett a vonatra, és még egyszer figyelmeztetett a zsebemben lévő vasúti jegyre, a szállítójegyre (amelynek ellenében majd Poprádfelkán a nagy ládámat, egész esztendőre való ruhával a vonatról kiadják) (1930 Krúdy Gyula CD54) | Simon uralkodni akar a zsarnok Néró felett, megígéri, hogy feltámasztja a császár halott szerelmesét, ha ennek ellenében ő lesz a főpap (1953 Hegedüs Géza 9233002, 36) | [a] férfi óvadék ellenében sem helyezhető szabadlábra (2002 Magyar Hírlap CD09).

6. (minden sz-ben) (rég) ’vki iránt, vkivel való kapcsolatában, viszonyában’ ❖ Ábrahám Nephtalira mutatott, ki egyjét veté azon különösen jelentő, meglepetéssel elegy bámuló tekinteteknek, az iú hős királyra, mellyek nagy emberek’ ellenében szinte önkénytelenek (1838 Jósika Miklós 8212011, 121) | tapasztalánk azt, hogy [...] az ausztriai ministerium s az ausztriai hatalom részéről ellenünkben nem csak barátság nem, de egyenesen ellenséges indulat követtetik (1848 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | kimért, majdnem hideg vala ellenemben (1859 Vachott Sándorné 8500005, 172) | szegény legény belsejében oly hálaérzet támadt fel azok ellenében, kik vele nem mint könyörtelen birák bántak (1870 Papp Miklós ford.–Széchenyi CD1501).

Ö: által~, át~.

Vö. CzF. ellen¹; ÉrtSz. ellenébe, ~; TESz. ellen; ÉKsz.; SzT.

ellenében¹ szem hsz 36B1 (egysz 3. sz-ben -nak/-nek ragos szóval is, nu-szerűen is)
ellenébe 36B1
1. (rég)
vmely személlyel, tárggyal, hellyel szemközti helyen (elhelyezkedve)
a’ fogadóban Gróf Szelimónak ellenében vet magának ſzobát
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Némelly Szoptató-állatoknak tsak éppen két tsetsek vagyon, vagy a’ mejjeken, vagy a’ két hátulsó lábaik között: másoknak ellenben van hat, sőt tizenkettő-is a’ hasokon, párosával egymás ellenébe
(1799 Fábián József ford.Raff)
a delejző a delejzendő személy ellenében foglal helyet
(1857 Vasárnapi Újság)
kimenve a városból Jónás, ül vala szembe, a város ellenébe, napkeletnek, árnyékban
(1938 Babits Mihály)
2. (minden sz-ben)
(ellenségként v. ellenfélként) vkinek, vminek a rontására, kárára v. hátrányára, ill. annak szándékával
Hallgass te, nem először van fiu atyja ellenében! Farkastanya ez a’ világ, ’s farkastörvény szerint, kié az erő, azé a’ jog
(1836 Vajda Péter)
rend rendnek, kar karnak, ember embernek ellenében mint ellenség áll
(1841 Pesti Hírlap)
Ti e mellett a rongyos ember mellett fogtok én ellenemben!? – gondolá Csernyey Aladár. – No hát én majd megmutatom, hogy ki vagyok!
(1885 Hamvai Sándor)
A svéd került előtérbe; ellenében Dánia most már a császárral szövetkezve harcolt
(1936 Hajnal István)
önök azzal vádaskodnak, hogy mindenki, aki rosszat mond, az ország ellenében mond valami rosszat
(2005 Országgyűlési Napló)
3. (minden sz-ben)
vmely megfontolással, rendelkezéssel, kijelentéssel stb., ill. vmely személlyel szemben, azzal ellenkezve v. szembeszegülve
Hiába állítaná is egész világ ellenemben, hogy az akarat nálam nem szabad
(1802–1804 Bessenyei György¹)
tisztelet és egykori barátságunk emléke arra ösztönöznének, hogy részletesen válaszoljak soraira, s vádjainak ellenében igazoljam azon eljárást, melyet ő kárhoztat
(1867 Deák Ferenc)
ha ellenfeleink makacsul kitartanak a mellett, hogy az örök élet a jó cselekedetek jutalma, hivatkozhatunk ellenükben Péter azon mondására [...], hogy az örök élet a hitnek jutalma
(1910 Rábold Gusztáv ford.Calvin)
akarata ellenében senkinek nem lehet segíteni
(1999 Magyar Hírlap)
4. (minden sz-ben)
vmely káros, rossz (hatású) dologgal v. ártó, támadó személlyel szemben, annak elhárítására, kivédésére
Makacs női szeszély ellenében nem léteznek győző okok
(1818 k. Fáy András¹)
Ezen csapatnak ellenében sem mulasztá el a kormány a hon védelmének eszközeiről gondoskodni
(1848 Kossuth Hírlapja)
[a facsemeték] ismételve átültettettek, biztosabban megerednek és rendeltetésök végleges helyére kiültettetvén, az idő viszontagságai ellenében edzettebbeknek mutatkoznak
(1893 PallasLex.)
Nem tudom felsorolni mindazokat, akik elvárják tőlünk, hogy mi, akik eddig ő ellenükben kényszerültünk védeni a kultúrát (sajnos, eredmény nélkül), most őket védjük
(1938 Illyés Gyula)
[a módosabb jobbágyok] megtorolták, ha valaki az uradalom tisztjeitől kért ellenükben védelmet
(2000 Glósz József)
5. (minden sz-ben)
vmely személyhez v. dologhoz hasonlítva, viszonyítva azzal ellentétesen, attól (lényegileg) különbözve, attól eltérően v. azt kizárva
A’ mi gyarlóságunk mind azt kiáltya: ne-annyit, kevélységünk ellenében mind azt: hogy még-többet
(1773 Faludi Ferenc)
Mije van a parasztfiúnak, mit a paloták gyermekének ellenében mutathat?
(1841 Vajda Péter)
a rögeszme iránti felszólalást illetőleg önnek van ellenemben igaza
(1860 k. Gyulai Pál)
Ellenében, a mint mondtuk, a német hangsulyozási törvénynek, mely szerint az első, a határozó szó hordozza a fősulyt, az osztrák a másodikat, az alapszót emeli ki
(1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
egy napon Anglia majd szemben találhatja magát a némettel és az orosszal, s végső soron a német veszi hasznát mindannak, amit az angol ő ellenében az oroszra pazarolt
(1913 Blaskovich Sándor)
Az elmúlt másfél hétben a magyar tőzsde halódott, a nemzetközi trend ellenében az árfolyamok lemorzsolódása volt jellemző
(2002 Magyar Hírlap)
5a.
vmely biztosítékra, ellenértékre való tekintettel, annak ellentételezéseként
a pénzét kell átadnia nekem, amit nyugta ellenében veszek át a parancs szerint
(1828 Kazinczy Ferenc)
Nagyanyám felültetett a vonatra, és még egyszer figyelmeztetett a zsebemben lévő vasúti jegyre, a szállítójegyre (amelynek ellenében majd Poprádfelkán a nagy ládámat, egész esztendőre való ruhával a vonatról kiadják)
(1930 Krúdy Gyula)
Simon uralkodni akar a zsarnok Néró felett, megígéri, hogy feltámasztja a császár halott szerelmesét, ha ennek ellenében ő lesz a főpap
(1953 Hegedüs Géza)
[a] férfi óvadék ellenében sem helyezhető szabadlábra
(2002 Magyar Hírlap)
6. (minden sz-ben) (rég)
vki iránt, vkivel való kapcsolatában, viszonyában
Ábrahám Nephtalira mutatott, ki egyjét veté azon különösen jelentő, meglepetéssel elegy bámuló tekinteteknek, az iú hős királyra, mellyek nagy emberek’ ellenében szinte önkénytelenek
(1838 Jósika Miklós)
tapasztalánk azt, hogy [...] az ausztriai ministerium s az ausztriai hatalom részéről ellenünkben nem csak barátság nem, de egyenesen ellenséges indulat követtetik
(1848 Kossuth Lajos összes munkái)
kimért, majdnem hideg vala ellenemben
(1859 Vachott Sándorné)
szegény legény belsejében oly hálaérzet támadt fel azok ellenében, kik vele nem mint könyörtelen birák bántak
(1870 Papp Miklós ford.Széchenyi)
Vö. CzF. ellen¹; ÉrtSz. ellenébe, ~; TESz. ellen; ÉKsz.; SzT.

Beállítások