ellenfél fn 5B1

1. ’Egymás ellen küzdő, egymással ellentétben levő, konfliktusban álló felek vmelyike.’

1a. ’〈vmely vitában, konfliktusban, küzdelemben az egyik fél szempontjából:〉 a vele ellentétes véleményen, állásponton levő, vele szemben álló személy’ ❖ Uradon ne láttaſsál gyözödelmesnek lenni. Minden gyözödelem gyülölséges az ellen-félnél (1783 Molnár János C0292, 614) | [a gyáros takarékoskodással] jöhetne ollyan állapotba, hogy olcsóságban ellenfelével versenyezhetne (1847 Hetilap CD61) | [Gömbös Gyulát] politikai ellenfelei sem gyűlölték, mert a magánéletben tudott velük szemben is szeretetreméltó lenni (1944 Bethlen István 9055003, 125) | [az iszlám elterjedési területén élő] keresztény teológusok egészen a 8. század végéig folytatták régi mesterségüket. Írtak például terjedelmes írásokat, melyekben keresztény ellenfelekkel csatáztak (2008 Mártonffy Marcell ford.–Ohlig 3234003, 410).

1b. (Jog) ’〈perben az egyik fél, ill. annak jogi képviselője szempontjából:〉 a másik peres fél’ ❖ Láttam, úgymond magán kivl a’ Kalmár, én az én Ellen-felemet láttam: ó melly ſzép! ó melly ékes! az én perem alkalmant oda van (1791 Sokféle C1526, 29) | Csak azt szeretném tudni, hogyan fog az ellenfél mozgolódni? Ha a pört hamarjában meg akarják kezdeni, mégis baj otthon nem lennem; mert a dolgot én tudom legjobban (1833 Kölcsey Ferenc 8253066, 496) | Olyan tényállításokat, amelyeket az ellenfél a perben bíróság előtt beismer, nem kell bizonyítani (1926 TolnaiÚjLex. C5719, 95) | a múlt év novemberében a II-III. kerületi bíróság folyosóján egy ügyvéd a perbeli ellenfelét ágyékon rúgta (2001 Magyar Hírlap CD09).

1c. (jelzőként is) ’〈vmely sportban, (szerencse)játékban stb. az egyik részt vevő személy v. csapat szempontjából:〉 az a személy v. csapat, aki v. amely ellen az adott személy v. csapat játszik, ill. akinek v. amelynek a legyőzésére, megelőzésére törekszik’ ❖ Egy troyesi dolgozó fogadott 600 frankba, még pedig jegyző hitelesitése mellett, hogy nejének hűsége tántorithatlan. Fogadó ellenfelének minden kisérlet meg vala engedve erőszakon kivül (1842 Pesti Hírlap CD61) | [Az Esterházy-féle ménnek] e versenyt ma könnyen kellene megnyernie. A szeszélyes Biró lenne legveszedelmesebb ellenfele (1889 Pesti Hírlap 8657001, 4) | [a sakkban a matt a] játszma végét, az ellenfél legyőzetését jelenti (1920 Karinthy Frigyes 9309024, 154) | mesterhármasnak azt nevezték a klasszikus időkben, ha valaki úgy talált háromszor az ellenfél kapujába, hogy közben sem saját, sem ellenfél játékos nem lőtt gólt (1998 Magyar Hírlap CD09) | A [csörgőlabda]játék célja, hogy a labdát [...] begurítsák az ellenfél csapat kapujába (2001 Magyar Hírlap CD09) | [a pókerben fékezésnek hívják, amikor] úgy teszel, mintha nem lenne semmid, hogy egy későbbi licitnél iszonyatos összeggel taglózd le ellenfeled (2008 Garaczi László 3037005, 108).

1d. ’〈párbajban, párviadalban, test-test elleni küzdelemben az egyik fél szempontjából:〉 a vele harcoló v. párbajozó, ellene küzdő személy v. állat’ ❖ karddal dolgozik ellenfele ellen (1806 Kazinczy Ferenc C2557, 66) | a két ellenfél [ti. az összeverekedő tigris és oroszlán] meghunyászkodva ketrezébe [!] vonult vissza (1856 Vasárnapi Újság CD56) | Az ellenfelek köszöntötték egymást, a segédek kölcsönösen bemutatkoztak és kezet fogtak (1908–1910 Mikszáth Kálmán 8312016, 114) | [a kopja] kialakítása olyan volt, hogy az ellenfélbe, vagy annak pajzsába fúródva a puhafából készült nyél eltört és a kopjacsúcs az emberi testben, vagy a védőfegyverben maradt (2010 Kovács S. Tibor 3187002, 211).

1e. ’〈harcban, háborúban az egyik fél szempontjából:〉 a vele hadban álló, ellene harcoló hadsereg, katonai erő, ill. annak vmely csoportja’ ❖ [az öldöklés megszűnése] az ellen-feleknek el-ertlenedéséből ſzármazott (1788–1789 Magyar Múzeum C0352, IV) | Ejub ugyan Herátba menekült, ágyúi és társzekerei azonban ellenfelének kezeibe kerültek (1881 Kalocsai Néplap 8639001, 337) | Ime a magyarok nagy Istene ezúttal is Árpád nemzetét segítette diadalra s az ellenfél porig alázva békét kér (1928 Bánlaky József CD16) | [a blokádot] deklaráló állam haditengerészete jelentős minőségi és/vagy mennyiségi erőfölényben van ellenfelével szemben (2007 Kaiser Ferenc 3001001, 55).

2. (tagadó szerkezetben) (kissé biz) ’〈annak kif-ére, hogy vmely küzdelemben, versenyben vki számára nincs méltó vetélytárs, őt legyőzni képes küzdő fél, ill. hogy vele szemben vki v. vmi esélytelen a győzelemre〉’ ❖ A MiG–21-es nem ellenfél egy légtérsértő modern harcigépnek (1994 Magyar Hírlap CD09) | „Nincs ellenfelem ebben a súlycsoportban. Akárki jöhet, le fogom győzni” – nyilatkozott Hamed a meccs után (2000 Magyar Hírlap CD09) | Ilyen hőségben még vadászni sincsen kedvem. Az a néhány beszédülő bogár igazán nem ellenfél, csak nem blamálom magamat ilyesmivel (2002 Magyar Hírlap CD09).

3. (birtokszóként) ’vmit ellenző, elutasító, ill. vmi ellen tevékenykedő v. vmivel ellentétes célokért küzdő személy’ ❖ [Newton színelméletének] csak ujabb korban akadt egy veszélyesebb ellenfele: Goethe (1860 Vasárnapi Újság CD56) | [Kassák új költészete] ugy hat, mintha a müvészetről való elméleti spekuláció eredménye volna, amit az uj Kassák-vers ellenfelei nem is haboznak Kassák szemére lobbantani (1924 Gáspár Endre 9175001, 36) | A szocializmus radikális ellenfelei sem jelentették ki [...], hogy „kapitalista” rendszert szeretnének (2007 Kornai János 3194002, 309).

4. (rendsz. birtokszóként) ’olyan dolog, amely vki v. vmi számára ártalmas, káros, veszélyes, ill. amely vkinek v. vminek bajt, kárt okoz’ ❖ az ellenfél csak egy, a hideg! (1837 Tóth Péter 8491002, 175) | A bismarcki realizmus másik ellenfele a cári politika és az a misztikus pánszlávizmus, amely Európa összes szláv népeit egyetlen birodalomba akarta olvasztani (1939 Független Újság 2126001, 5) | az úgynevezett szürke import is nagy ellenfél [a Chrysler magyarországi márkakereskedője számára] (1994 Magyar Hírlap CD09) | A monoton Munkára képtelen. Ellenfele Az unalom (2010 Térey János 3314004, 328).

Vö. CzF. ellen⁴, ~; ÉrtSz.; TESz. ellen-; ÉKsz.

ellenfél főnév 5B1
1.
Egymás ellen küzdő, egymással ellentétben levő, konfliktusban álló felek vmelyike.
1a.
〈vmely vitában, konfliktusban, küzdelemben az egyik fél szempontjából:〉 a vele ellentétes véleményen, állásponton levő, vele szemben álló személy
Uradon ne láttaſsál gyözödelmesnek lenni. Minden gyözödelem gyülölséges az ellen-félnél
(1783 Molnár János)
[a gyáros takarékoskodással] jöhetne ollyan állapotba, hogy olcsóságban ellenfelével versenyezhetne
(1847 Hetilap)
[Gömbös Gyulát] politikai ellenfelei sem gyűlölték, mert a magánéletben tudott velük szemben is szeretetreméltó lenni
(1944 Bethlen István)
[az iszlám elterjedési területén élő] keresztény teológusok egészen a 8. század végéig folytatták régi mesterségüket. Írtak például terjedelmes írásokat, melyekben keresztény ellenfelekkel csatáztak
(2008 Mártonffy Marcell ford.Ohlig)
1b. (Jog)
〈perben az egyik fél, ill. annak jogi képviselője szempontjából:〉 a másik peres fél
Láttam, úgymond magán kivl a’ Kalmár, én az én Ellen-felemet láttam: ó melly ſzép! ó melly ékes! az én perem alkalmant oda van
(1791 Sokféle)
Csak azt szeretném tudni, hogyan fog az ellenfél mozgolódni? Ha a pört hamarjában meg akarják kezdeni, mégis baj otthon nem lennem; mert a dolgot én tudom legjobban
(1833 Kölcsey Ferenc)
Olyan tényállításokat, amelyeket az ellenfél a perben bíróság előtt beismer, nem kell bizonyítani
(1926 TolnaiÚjLex.)
a múlt év novemberében a II-III. kerületi bíróság folyosóján egy ügyvéd a perbeli ellenfelét ágyékon rúgta
(2001 Magyar Hírlap)
1c. (jelzőként is)
〈vmely sportban, (szerencse)játékban stb. az egyik részt vevő személy v. csapat szempontjából:〉 az a személy v. csapat, aki v. amely ellen az adott személy v. csapat játszik, ill. akinek v. amelynek a legyőzésére, megelőzésére törekszik
Egy troyesi dolgozó fogadott 600 frankba, még pedig jegyző hitelesitése mellett, hogy nejének hűsége tántorithatlan. Fogadó ellenfelének minden kisérlet meg vala engedve erőszakon kivül
(1842 Pesti Hírlap)
[Az Esterházy-féle ménnek] e versenyt ma könnyen kellene megnyernie. A szeszélyes Biró lenne legveszedelmesebb ellenfele
(1889 Pesti Hírlap)
[a sakkban a matt a] játszma végét, az ellenfél legyőzetését jelenti
(1920 Karinthy Frigyes)
mesterhármasnak azt nevezték a klasszikus időkben, ha valaki úgy talált háromszor az ellenfél kapujába, hogy közben sem saját, sem ellenfél játékos nem lőtt gólt
(1998 Magyar Hírlap)
A [csörgőlabda]játék célja, hogy a labdát [...] begurítsák az ellenfél csapat kapujába
(2001 Magyar Hírlap)
[a pókerben fékezésnek hívják, amikor] úgy teszel, mintha nem lenne semmid, hogy egy későbbi licitnél iszonyatos összeggel taglózd le ellenfeled
(2008 Garaczi László)
1d.
〈párbajban, párviadalban, test-test elleni küzdelemben az egyik fél szempontjából:〉 a vele harcoló v. párbajozó, ellene küzdő személy v. állat
karddal dolgozik ellenfele ellen
(1806 Kazinczy Ferenc)
a két ellenfél [ti. az összeverekedő tigris és oroszlán] meghunyászkodva ketrezébe [!] vonult vissza
(1856 Vasárnapi Újság)
Az ellenfelek köszöntötték egymást, a segédek kölcsönösen bemutatkoztak és kezet fogtak
(1908–1910 Mikszáth Kálmán)
[a kopja] kialakítása olyan volt, hogy az ellenfélbe, vagy annak pajzsába fúródva a puhafából készült nyél eltört és a kopjacsúcs az emberi testben, vagy a védőfegyverben maradt
(2010 Kovács S. Tibor)
1e.
〈harcban, háborúban az egyik fél szempontjából:〉 a vele hadban álló, ellene harcoló hadsereg, katonai erő, ill. annak vmely csoportja
[az öldöklés megszűnése] az ellen-feleknek el-ertlenedéséből ſzármazott
(1788–1789 Magyar Múzeum)
Ejub ugyan Herátba menekült, ágyúi és társzekerei azonban ellenfelének kezeibe kerültek
(1881 Kalocsai Néplap)
Ime a magyarok nagy Istene ezúttal is Árpád nemzetét segítette diadalra s az ellenfél porig alázva békét kér
(1928 Bánlaky József)
[a blokádot] deklaráló állam haditengerészete jelentős minőségi és/vagy mennyiségi erőfölényben van ellenfelével szemben
(2007 Kaiser Ferenc)
2. (tagadó szerkezetben) (kissé biz)
〈annak kif-ére, hogy vmely küzdelemben, versenyben vki számára nincs méltó vetélytárs, őt legyőzni képes küzdő fél, ill. hogy vele szemben vki v. vmi esélytelen a győzelemre〉
A MiG–21-es nem ellenfél egy légtérsértő modern harcigépnek
(1994 Magyar Hírlap)
„Nincs ellenfelem ebben a súlycsoportban. Akárki jöhet, le fogom győzni” – nyilatkozott Hamed a meccs után
(2000 Magyar Hírlap)
Ilyen hőségben még vadászni sincsen kedvem. Az a néhány beszédülő bogár igazán nem ellenfél, csak nem blamálom magamat ilyesmivel
(2002 Magyar Hírlap)
3. (birtokszóként)
vmit ellenző, elutasító, ill. vmi ellen tevékenykedő v. vmivel ellentétes célokért küzdő személy
[Newton színelméletének] csak ujabb korban akadt egy veszélyesebb ellenfele: Goethe
(1860 Vasárnapi Újság)
[Kassák új költészete] ugy hat, mintha a müvészetről való elméleti spekuláció eredménye volna, amit az uj Kassák-vers ellenfelei nem is haboznak Kassák szemére lobbantani
(1924 Gáspár Endre)
A szocializmus radikális ellenfelei sem jelentették ki [...], hogy „kapitalista” rendszert szeretnének
(2007 Kornai János)
4. (rendsz. birtokszóként)
olyan dolog, amely vki v. vmi számára ártalmas, káros, veszélyes, ill. amely vkinek v. vminek bajt, kárt okoz
az ellenfél csak egy, a hideg!
(1837 Tóth Péter)
A bismarcki realizmus másik ellenfele a cári politika és az a misztikus pánszlávizmus, amely Európa összes szláv népeit egyetlen birodalomba akarta olvasztani
(1939 Független Újság)
az úgynevezett szürke import is nagy ellenfél [a Chrysler magyarországi márkakereskedője számára]
(1994 Magyar Hírlap)
A monoton Munkára képtelen. Ellenfele Az unalom
(2010 Térey János)
Vö. CzF. ellen, ~; ÉrtSz.; TESz. ellen-; ÉKsz.

Beállítások