ellenforradalom fn 7A

1. (Tört v. Pol) ’vmely forradalom nyomán kialakult politikai, társadalmi rendszer ellen szerveződő, annak megdöntését (és a korábbi, a forradalom útján megváltoztatott rendszer visszaállítását) célzó hatalmi, politikai törekvés v. cselekvés, gyakr. fegyveres felkelés’ ❖ [Armand Carrelt előző munkájának kedvező fogadtatása] a’ II. Károly ’s II. Jakab alatti angol ellenforradalom’ rajzolására birta (1840 Társalkodó C7977, 328) | Robespierre vérbe fojtotta el a vendée-i ellenforradalmat (1860 Jókai Mór CD18) | A Bethlen István gróf fajtájú politikusok [...] egy sehol sem jelentkező forradalom megelőzésére előlegbe akarják adni a legújabb úri kitalálást: a preventiv ellenforradalmat (1918 Ignotus CD10) | 1917[-ben újdonságként feltűnt szó]: Cseka. Orosz szavak első betűiből összeálló szó („Különbizottság az Ellenforradalom, a Szabotázs és a Spekuláció letörésére”) (1997 Magyar Hírlap CD09) | [Donáth Ferenc 1956-ban] nem értett egyet az eseményeket ellenforradalomnak minősítő értékeléssel (2010 Rainer M. János 3270002, 80).

1a. (Tört v. Pol) ’az ezáltal uralomra törő v. ennek eredményeként (újra) uralomra jutó politikai erő, hatalmi berendezkedés, ill. annak működése, uralma’ ❖ az ellenforradalom és a juliusi kormány keresztény türelemmel elnézték egymás bűneit (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | A csatavesztes ellenforradalom megtanulhatta, hogy az ország népe a köztársaság mellett van (1919 Krúdy Gyula CD54) | a két világháború között, de különösen az ellenforradalom leggonoszabb korszakában (1962 Veres Péter 9771017, 48) | Az ellenforradalom hatalomra jutása után [Károlyi Mihály] nem térhetett haza, megkezdődött évekig tartó vándorútja (1999 Hajdu Tibor CD17).

2. ’〈gazdasági életben, technikában, művészetben stb.:〉 vmely gyökeres átalakulásra, fordulatra válaszként, reakcióként bekövetkező, a fordulat előtti állapotokhoz vmilyen szempontból visszatérést eredményező változás’ ❖ A romantika ízlésforradalmát a realitás ellenforradalma váltotta fel (1932 Schöpflin Aladár CD10) | a társadalmi munkában készülő, szédületes sebességgel fejlődő Linux operációs rendszer szellemi ellenforradalma (1999 Magyar Hírlap CD09) | A gazdagok adójának csökkentését [...] a Reagan–Thatcher-féle neoliberális ellenforradalom hirdette meg a nyolcvanas években (2002 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ellen-; ÉKsz.

ellenforradalom főnév 7A
1. (Tört v. Pol)
vmely forradalom nyomán kialakult politikai, társadalmi rendszer ellen szerveződő, annak megdöntését (és a korábbi, a forradalom útján megváltoztatott rendszer visszaállítását) célzó hatalmi, politikai törekvés v. cselekvés, gyakr. fegyveres felkelés
[Armand Carrelt előző munkájának kedvező fogadtatása] a’ II. Károly ’s II. Jakab alatti angol ellenforradalom’ rajzolására birta
(1840 Társalkodó)
Robespierre vérbe fojtotta el a vendée-i ellenforradalmat
(1860 Jókai Mór)
A Bethlen István gróf fajtájú politikusok [...] egy sehol sem jelentkező forradalom megelőzésére előlegbe akarják adni a legújabb úri kitalálást: a preventiv ellenforradalmat
(1918 Ignotus)
1917[-ben újdonságként feltűnt szó]: Cseka. Orosz szavak első betűiből összeálló szó („Különbizottság az Ellenforradalom, a Szabotázs és a Spekuláció letörésére”)
(1997 Magyar Hírlap)
[Donáth Ferenc 1956-ban] nem értett egyet az eseményeket ellenforradalomnak minősítő értékeléssel
(2010 Rainer M. János)
1a. (Tört v. Pol)
az ezáltal uralomra törő v. ennek eredményeként (újra) uralomra jutó politikai erő, hatalmi berendezkedés, ill. annak működése, uralma
az ellenforradalom és a juliusi kormány keresztény türelemmel elnézték egymás bűneit
(1848 Kossuth Hírlapja)
A csatavesztes ellenforradalom megtanulhatta, hogy az ország népe a köztársaság mellett van
(1919 Krúdy Gyula)
a két világháború között, de különösen az ellenforradalom leggonoszabb korszakában
(1962 Veres Péter)
Az ellenforradalom hatalomra jutása után [Károlyi Mihály] nem térhetett haza, megkezdődött évekig tartó vándorútja
(1999 Hajdu Tibor)
2.
〈gazdasági életben, technikában, művészetben stb.:〉 vmely gyökeres átalakulásra, fordulatra válaszként, reakcióként bekövetkező, a fordulat előtti állapotokhoz vmilyen szempontból visszatérést eredményező változás
A romantika ízlésforradalmát a realitás ellenforradalma váltotta fel
(1932 Schöpflin Aladár)
a társadalmi munkában készülő, szédületes sebességgel fejlődő Linux operációs rendszer szellemi ellenforradalma
(1999 Magyar Hírlap)
A gazdagok adójának csökkentését [...] a Reagan–Thatcher-féle neoliberális ellenforradalom hirdette meg a nyolcvanas években
(2002 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ellen-; ÉKsz.

Beállítások