elleni nu-mn és mn 1B3

I. nu-mn

1. (ellenségként, ellenfélként, támadóként) vmely személy, közösség, dolog rontására, kárára v. hátrányára folytatott 〈tevékenység〉 v. végrehajtott 〈tett〉’ ❖ a’ török elleni harczaiban (1837 Péczely József 8359005, 215) | uralkodók elleni merényletek (1882 Szathmáry Károly 8428010, 89) | a többiek könnyűszerrel kiélhették az apjuk elleni lázadásukat, úgy, hogy az apjuk jelképét, a tanárokat gyűlölték (1932 Kosztolányi Dezső 9359189, 165) | a totalitárius rendszerek elleni küzdelemben (1985 Borbándi Gyula 9811016, 405) | súlyos, emberélet elleni bűncselekményeknél (1992 Országgyűlési Napló CD62).

2. ’vmely szándékkal, megfontolással, kijelentéssel stb. szembeni, azzal ellenkező v. szembeforduló’ ❖ az úgy-nevezett Practica Philosophia’ létét vallanunk kell, melly már eddig is elme és ész elleni vad-vélekedés (1816 Pethe Ferenc C2567, 182) | a ténsur, tudom, nem volna első atya, ki leányát kedve elleni házasságra kényszeríti (1845 Gaal József 8149006, 331) | Titkos társaság alakítása, lázítás, a legfőbb parancs elleni engedetlenség voltak a jogcímek, melyek alatt perbe fogták [Kossuthot] (1911 Halász Imre CD10) | [a szerződő felek] tartózkodni fognak a kisebbségekhez tartozó személyek akaratuk elleni asszimilációját célzó politikától vagy gyakorlattól (1995 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’vminek, kül. vmely döntésnek, kijelentésnek stb. az érvénytelenítésére, elvetésére, megmásítására irányuló’ ❖ a’ jövő gyülésen azok, kik most itt nincsenek, e’ gyülés végzéseit ujból vitatás alá vehetnék, és a’ határozatok elleni határozatoknak soha vége nem lenne (1842 Pesti Hírlap CD61) | a katonai felebbviteli reform (1948:LXIII.tc) szerint: a) a végzés elleni felebbvitelnek még mindig felfolyamodás a neve (1950 Fehérváry Jenő 1048003, 33) | a másodfokú ítélet elleni felülvizsgálatot kizárja, ha a fellebbezési bíróság által eldöntött perérték az 50 ezer schillinget nem haladja meg (1997 Országgyűlési Napló CD62).

2b. ’vmit, es. vkit érdekében, tekintélyében, rendjében, ill. vmely érdeket, tekintélyt, rendet stb. sértő, abban kárt okozó’ ❖ Gustermant hirébe ismerem, de nemzetünk elleni munkáját nem olvastam (1812 Cserey Farkas² C2562, 481) | tévedését elismerni férfiúi méltósága elleni dolognak tartá (1844 Gaal József 8149005, 236) | a jogrend elleni közvetlen támadást (1907 Vámbéry Rusztem 9752001, 114) | A bírák vagy a rendszer elleni kijelentés esetleg elhangzott? (1990 …én nem vállaltam a statáriumot! 1086001, 25) | A szövetségi gyűlés az elnök akcióját a saját szuverenitása és tekintélye elleni támadásként értékelte (1996 Magyar Hírlap CD09).

3. ’vmely káros, rossz (hatású) dolog elhárítását, (hatásának) kivédését v. megszüntetését célzó 〈tevékenység〉, ill. arra való 〈készítmény〉’ ❖ kül-ellenség elleni védelem (1834 Kölcsey Ferenc 8253054, 158) | A tűzkár elleni biztositás (1858 Osztróvszky József 8342002, 30) | Csecsemőknek, gyermekeknek himlő elleni védő-oltását megkezdettem (1911 Újság 2112001, 9) | [a felvilágosodás korának folyóiratai] az írás és olvasás szabadságának és az analfabetizmus elleni küzdelemnek szóvivői voltak (1927–1930 Thienemann Tivadar 9707003, 172) | árultak légypapírt, viszketés elleni kenőcsöket, patkánymérget és csapóvassal felszerelt egérfogót is (1985 Grendel Lajos 1060003, 325) | a halál elleni küzdelem (1995 Magyar Hírlap CD09).

II. mn (rég)

1. ’ellenséges, ellenségként viselkedő 〈személy v. csoport〉’ ❖ Nápoleont egyedl szemléltem az elleni félnek (1815 Perecsényi Nagy László C3469, 86) | Mint kell drága hazánkat védni az elleni néptől (1826 Debreczeni Márton C1372, 12) | Vad Mustafa fog’ csikorítva Hajt markába maradt részével az elleni hősre (1832 Baksay Dániel 8359019, 111) | mindig idő előtt fellármázva az elleni tábort, még azok terveit is meghiusítá (1842 Széchenyi István C3880, 91).

2. ’vmivel szemközt elhelyezkedő, szemben levő’ ❖ a hegyek alján, az elleni völgyben elterülő falvak (1859 Dózsa Dániel C1436, 187).

Ö: át~, természet~.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

elleni névutómelléknév és melléknév 1B3
I. névutómelléknév
1.
(ellenségként, ellenfélként, támadóként) vmely személy, közösség, dolog rontására, kárára v. hátrányára folytatott 〈tevékenység〉 v. végrehajtott 〈tett〉
a’ török elleni harczaiban
(1837 Péczely József)
uralkodók elleni merényletek
(1882 Szathmáry Károly)
a többiek könnyűszerrel kiélhették az apjuk elleni lázadásukat, úgy, hogy az apjuk jelképét, a tanárokat gyűlölték
(1932 Kosztolányi Dezső)
a totalitárius rendszerek elleni küzdelemben
(1985 Borbándi Gyula)
súlyos, emberélet elleni bűncselekményeknél
(1992 Országgyűlési Napló)
2.
vmely szándékkal, megfontolással, kijelentéssel stb. szembeni, azzal ellenkező v. szembeforduló
az úgy-nevezett Practica Philosophia’ létét vallanunk kell, melly már eddig is elme és ész elleni vad-vélekedés
(1816 Pethe Ferenc)
a ténsur, tudom, nem volna első atya, ki leányát kedve elleni házasságra kényszeríti
(1845 Gaal József)
Titkos társaság alakítása, lázítás, a legfőbb parancs elleni engedetlenség voltak a jogcímek, melyek alatt perbe fogták [Kossuthot]
(1911 Halász Imre)
[a szerződő felek] tartózkodni fognak a kisebbségekhez tartozó személyek akaratuk elleni asszimilációját célzó politikától vagy gyakorlattól
(1995 Magyar Hírlap)
2a.
vminek, kül. vmely döntésnek, kijelentésnek stb. az érvénytelenítésére, elvetésére, megmásítására irányuló
a’ jövő gyülésen azok, kik most itt nincsenek, e’ gyülés végzéseit ujból vitatás alá vehetnék, és a’ határozatok elleni határozatoknak soha vége nem lenne
(1842 Pesti Hírlap)
a katonai felebbviteli reform (1948:LXIII.tctörvénycikk) szerint: a) a végzés elleni felebbvitelnek még mindig felfolyamodás a neve
(1950 Fehérváry Jenő)
a másodfokú ítélet elleni felülvizsgálatot kizárja, ha a fellebbezési bíróság által eldöntött perérték az 50 ezer schillinget nem haladja meg
(1997 Országgyűlési Napló)
2b.
vmit, es. vkit érdekében, tekintélyében, rendjében, ill. vmely érdeket, tekintélyt, rendet stb. sértő, abban kárt okozó
Gustermant hirébe ismerem, de nemzetünk elleni munkáját nem olvastam
(1812 Cserey Farkas²)
tévedését elismerni férfiúi méltósága elleni dolognak tartá
(1844 Gaal József)
a jogrend elleni közvetlen támadást
(1907 Vámbéry Rusztem)
A bírák vagy a rendszer elleni kijelentés esetleg elhangzott?
(1990 …én nem vállaltam a statáriumot!)
A szövetségi gyűlés az elnök akcióját a saját szuverenitása és tekintélye elleni támadásként értékelte
(1996 Magyar Hírlap)
3.
vmely káros, rossz (hatású) dolog elhárítását, (hatásának) kivédését v. megszüntetését célzó 〈tevékenység〉, ill. arra való 〈készítmény〉
kül-ellenség elleni védelem
(1834 Kölcsey Ferenc)
A tűzkár elleni biztositás
(1858 Osztróvszky József)
Csecsemőknek, gyermekeknek himlő elleni védő-oltását megkezdettem
(1911 Újság)
[a felvilágosodás korának folyóiratai] az írás és olvasás szabadságának és az analfabetizmus elleni küzdelemnek szóvivői voltak
(1927–1930 Thienemann Tivadar)
árultak légypapírt, viszketés elleni kenőcsöket, patkánymérget és csapóvassal felszerelt egérfogót is
(1985 Grendel Lajos)
a halál elleni küzdelem
(1995 Magyar Hírlap)
II. melléknév (rég)
1.
ellenséges, ellenségként viselkedő 〈személy v. csoport〉
Nápoleont egyedl szemléltem az elleni félnek
(1815 Perecsényi Nagy László)
Mint kell drága hazánkat védni az elleni néptől
(1826 Debreczeni Márton)
Vad Mustafa fog’ csikorítva Hajt markába maradt részével az elleni hősre
(1832 Baksay Dániel)
mindig idő előtt fellármázva az elleni tábort, még azok terveit is meghiusítá
(1842 Széchenyi István)
2.
vmivel szemközt elhelyezkedő, szemben levő
a hegyek alján, az elleni völgyben elterülő falvak
(1859 Dózsa Dániel)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások