ellenirat fn 3A

1. ’olyan írásmű, amelynek célja vmely más mű bírálata v. cáfolata’ ❖ ha bár annyi elleníratok elolvasása közben szomorúan jutott is eszembe néha, mennyivel boldogabb volna a világ, ha mindenben oly scrupulosusak [= rendkívül pontosak] volnánk, mint ha egy igazság gyakorlása forog kérdésben (1840 Eötvös József C0059, 152) | [Zrínyi Miklós] latinnyelvű elleniratában rámutatott [a magyarok katonai képességeit gúnyiratban kétségbe vonó] Montecuccoli hadvezéri gyámoltalanságára s fényes érveléssel mutatta ki a századokon keresztül vérző magyarság küzdelmeinek világtörténeti jelentőségét (1931 Pintér Jenő CD44) | [Kölcsey Ferenc] Szemerével együtt elleniratot készít a Mondolatra (1965 Horváth Károly CD53).

2. (rég, Jog) ’〈polgári perben:〉 az alperes által benyújtott irat, amelyben elutasítja v. cáfolja a felperes keresetében megfogalmazott követelés(eke)t’ ❖ [a lánykérés procedúrája egy ügyvéd számára] egy egész megfordított pör, melyet mindenáron el kell veszíteni. [...] Ha nincs valami nagyon infámis [= becstelen] „ellenirat”, gyorsan utána következik a „végirat”, melyben kitűzetik az esküvő napja (1873 Mikszáth Kálmán CD04) | Felperes periratai a kereset, a válasz, a végirat, alpereséi az ellenirat, a viszonválasz, az ellenvégirat (1896 PallasLex. CD02) | Ellenirat [...]. Az új polgári perrendtartás nem ismeri; a szóbeli per rendszerében a periratok helyébe az előkészítő iratok lépnek (1927 RévaiNagyLex. C5716, 189).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

ellenirat főnév 3A
1.
olyan írásmű, amelynek célja vmely más mű bírálata v. cáfolata
ha bár annyi elleníratok elolvasása közben szomorúan jutott is eszembe néha, mennyivel boldogabb volna a világ, ha mindenben oly scrupulosusak [= rendkívül pontosak] volnánk, mint ha egy igazság gyakorlása forog kérdésben
(1840 Eötvös József)
[Zrínyi Miklós] latinnyelvű elleniratában rámutatott [a magyarok katonai képességeit gúnyiratban kétségbe vonó] Montecuccoli hadvezéri gyámoltalanságára s fényes érveléssel mutatta ki a századokon keresztül vérző magyarság küzdelmeinek világtörténeti jelentőségét
(1931 Pintér Jenő)
[Kölcsey Ferenc] Szemerével együtt elleniratot készít a Mondolatra
(1965 Horváth Károly)
2. (rég, Jog)
〈polgári perben:〉 az alperes által benyújtott irat, amelyben elutasítja v. cáfolja a felperes keresetében megfogalmazott követelés(eke)t
[a lánykérés procedúrája egy ügyvéd számára] egy egész megfordított pör, melyet mindenáron el kell veszíteni. [...] Ha nincs valami nagyon infámis [= becstelen]ellenirat”, gyorsan utána következik a „végirat”, melyben kitűzetik az esküvő napja
(1873 Mikszáth Kálmán)
Felperes periratai a kereset, a válasz, a végirat, alpereséi az ellenirat, a viszonválasz, az ellenvégirat
(1896 PallasLex.)
Ellenirat [...]. Az új polgári perrendtartás nem ismeri; a szóbeli per rendszerében a periratok helyébe az előkészítő iratok lépnek
(1927 RévaiNagyLex.)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások