ellenkezik tn ige 14b

1. ellenkezik vkivel, vmivel ’szembehelyezkedik, szembeszáll, ill. vitába száll, vitatkozik vkivel, vmivel’ ❖ Kriſtuſt pedig nem tsak Urának nevezi Dávid, hanem ollyan Urának-is jövendöli lenni, kit az Atya Iſten maga jobbjára ültet, kinek minden nemzeteket lába-sámolyává téſzen, és birodalma alá veti, kik véle ellenkeztek? (1774 Vajda Sámuel 7365003, 107) | Két egymáal ellenkez Spártai Emberek köz-Birónak válaſzták Arkidámuſt (1785 Lethenyei János ford. 7209004, 92) | vajjon e követek mernének-é vagy akarnának-é merni – ellenkezni a császár Ő felsége akaratával? (1861 Vajda János 8503096, 369) | A csodás-szemekkel nem lehetett ellenkezni (1932 Móra Ferenc 9459035, 171) | Benkő Lajos akkor már híres volt arról, hogy rámenős ember, s céltalan vele ellenkezni, hisz a végén úgyis neki lesz igaza (1956 Bárány Tamás 9029002, 143).

1a. ’〈ember v. állat〉 nem enged(elmeskedik) vkinek, ill. kifogásolva v. visszautasítva szóban tiltakozik vmi ellen’ ❖ [Krisztina] ſzivét a’ Hertzeg kérelmeinek tárházúl engedni, el-tekéllette magában, többé ſemmit nem ellenkezni (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 161) | Valóban gyermekek, kik ellenkeznek, midőn engedniök kellene (1815 Kazinczy Ferenc ford.–Lessing 8228114, 150) | Ha a segéd észreveszi, hogy a ló ellenkezni akar, akkor azt szükség szerint gyengébb vagy élesebb hangu kiáltással és a vezetékszár mozgatása által bünteti (1895 Rákos Ernő 8384002, 22) | Belefüztem karomat a leány karjába, a leány nem ellenkezett (1913 Nagy Lajos 9472011, 13) | – Beszélhetnénk Johannal erről a kártyázásról. – Nem, ne szóljunk neki – ellenkezett Johann Friedrich (1973 Gion Nándor 9190006, 161) | [Saturninus] a törvényt áthajszolta a népgyűlésen, és a senatus nem mert ellenkezni (1974 Ürögdi György 9745001, 79).

2. ellenkezik vmivel vmi (vál) ’nem egyeztethető össze, ill. ellentétben áll vmi vmivel’ ❖ a’ józan okoskodáal ellenkezik, hogy az egééges állat dühéget kzöljn máal (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 197) | A nagyszámu nemességnek kiváltságai a közterhek viselése alól, minden jó kormány elveivel ellenkeznek (1862 Horváth Mihály 8189006, 251) | Ha a valóság ellenkezik az elmélettel, annál rosszabb a valóságra nézve (1931 Babits Mihály 9014139, 220) | az anyanyelvű oktatás követelése nem ellenkezik a többségi lakosság érdekeivel (1994 Magyar Hírlap CD09).

3. (rég, ritk) ’ellentétes irányban halad, vezet vmivel vmi’ ❖ Az egyenletesen lassított mozgás szinte állandó erő által hozatik létre, csakhogy annak az iránya a test mozgási irányával ellenkezik (1861 Petzval Ottó 8368006, 5).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ellen; ÉKsz.; SzT. ellengezhet, ellengez(ik), ~

ellenkezik tárgyatlan ige 14b
1. ellenkezik vkivel, vmivel
szembehelyezkedik, szembeszáll, ill. vitába száll, vitatkozik vkivel, vmivel
Kriſtuſt pedig nem tsak Urának nevezi Dávid, hanem ollyan Urának-is jövendöli lenni, kit az Atya Iſten maga jobbjára ültet, kinek minden nemzeteket lába-sámolyává téſzen, és birodalma alá veti, kik véle ellenkeztek?
(1774 Vajda Sámuel)
Két egymáal ellenkez Spártai Emberek köz-Birónak válaſzták Arkidámuſt
(1785 Lethenyei János ford.)
vajjon e követek mernének-é vagy akarnának-é merni – ellenkezni a császár Ő felsége akaratával?
(1861 Vajda János)
A csodás-szemekkel nem lehetett ellenkezni
(1932 Móra Ferenc)
Benkő Lajos akkor már híres volt arról, hogy rámenős ember, s céltalan vele ellenkezni, hisz a végén úgyis neki lesz igaza
(1956 Bárány Tamás)
1a.
〈ember v. állat〉 nem enged(elmeskedik) vkinek, ill. kifogásolva v. visszautasítva szóban tiltakozik vmi ellen
[Krisztina] ſzivét a’ Hertzeg kérelmeinek tárházúl engedni, el-tekéllette magában, többé ſemmit nem ellenkezni
(1772 Mészáros Ignác ford.)
Valóban gyermekek, kik ellenkeznek, midőn engedniök kellene
(1815 Kazinczy Ferenc ford.Lessing)
Ha a segéd észreveszi, hogy a ló ellenkezni akar, akkor azt szükség szerint gyengébb vagy élesebb hangu kiáltással és a vezetékszár mozgatása által bünteti
(1895 Rákos Ernő)
Belefüztem karomat a leány karjába, a leány nem ellenkezett
(1913 Nagy Lajos)
– Beszélhetnénk Johannal erről a kártyázásról. – Nem, ne szóljunk neki – ellenkezett Johann Friedrich
(1973 Gion Nándor)
[Saturninus] a törvényt áthajszolta a népgyűlésen, és a senatus nem mert ellenkezni
(1974 Ürögdi György)
2. ellenkezik vmivel vmi (vál)
nem egyeztethető össze, ill. ellentétben áll vmi vmivel
a’ józan okoskodáal ellenkezik, hogy az egééges állat dühéget kzöljn máal
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
A nagyszámu nemességnek kiváltságai a közterhek viselése alól, minden jó kormány elveivel ellenkeznek
(1862 Horváth Mihály)
Ha a valóság ellenkezik az elmélettel, annál rosszabb a valóságra nézve
(1931 Babits Mihály)
az anyanyelvű oktatás követelése nem ellenkezik a többségi lakosság érdekeivel
(1994 Magyar Hírlap)
3. (rég, ritk)
ellentétes irányban halad, vezet vmivel vmi
Az egyenletesen lassított mozgás szinte állandó erő által hozatik létre, csakhogy annak az iránya a test mozgási irányával ellenkezik
(1861 Petzval Ottó)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ellen; ÉKsz.; SzT. ellengezhet, ellengez(ik), ~

Beállítások