ellenpár fn 4A6 (vál)

1. (gyakr. birtokszóként) ’〈vmely dolog v. személy szempontjából:〉 azzal v. vele vmilyen szempontból összetartozó, összefüggő, de azt v. őt kizáró, ellentétes dolog v. személy, ill. 〈egymáshoz való viszonyukban:〉 két ilyen dolog v. személy vmelyike’ ❖ nagy előhaladásunkra szolgálna, ha ennek a közmondásnak az ellenpárját is megtanulnók (1857 Budapesti Hírlap márc. 21. C7815, [3]) | midőn a Tezlát [...] a havasok királyának óriási mérarányaival hasonlitjuk egybe, a Tezla és az ellenpárul szolgáló Dobromir is kis dombokká törpülnek le (1873 Orbán Balázs CD22) | a preromantika, klasszicizmus, majd a XIX. sz. első harmadában érlelődő romantika, végül az eklektika nem írhatók le úgy, mint egymás utáni dialektikus ellenpárok (1968 Török László CD52) | [a nábob] alkalmas arra, hogy a menthetetlenül gonosz Abellinó ellenpárját alkossa a mű duális szerkezetében (2010 Szajbély Mihály 3288003, 153).

2. ’két ilyen dolog v. személy alkotta pár’ ❖ egy ilyen ellenpár: magasság-alacsonyság, barnaság-szőkeség kölcsönös hatásának [utánajárunk] (1913 Pesti Hírlap máj. 23. C5661, 4) | a viking-dán invázió hatása alatt alakul át az angol-szász társadalom a lovag-paraszt ellen-pár szerint igazi középkori társadalommá (1936 Váczy Péter CD42) | A két regény: A pénz legendája meg a Gányó Julcsa is szinte matematikai ellenpár az író [ti. Justh Zsigmond] tudományos elképzelésében (1958 Rónay György 9573138, 212) | az akarás és a cselekvés bizonyos fokig ellenpárként szerepel (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

ellenpár főnév 4A6 (vál)
1. (gyakr. birtokszóként)
〈vmely dolog v. személy szempontjából:〉 azzal v. vele vmilyen szempontból összetartozó, összefüggő, de azt v. őt kizáró, ellentétes dolog v. személy, ill. 〈egymáshoz való viszonyukban:〉 két ilyen dolog v. személy vmelyike
nagy előhaladásunkra szolgálna, ha ennek a közmondásnak az ellenpárját is megtanulnók
(1857 Budapesti Hírlap márc. 21.)
midőn a Tezlát [...] a havasok királyának óriási mérarányaival hasonlitjuk egybe, a Tezla és az ellenpárul szolgáló Dobromir is kis dombokká törpülnek le
(1873 Orbán Balázs)
a preromantika, klasszicizmus, majd a XIX. sz.század első harmadában érlelődő romantika, végül az eklektika nem írhatók le úgy, mint egymás utáni dialektikus ellenpárok
(1968 Török László)
[a nábob] alkalmas arra, hogy a menthetetlenül gonosz Abellinó ellenpárját alkossa a mű duális szerkezetében
(2010 Szajbély Mihály)
2.
két ilyen dolog v. személy alkotta pár
egy ilyen ellenpár: magasság-alacsonyság, barnaság-szőkeség kölcsönös hatásának [utánajárunk]
(1913 Pesti Hírlap máj. 23.)
a viking-dán invázió hatása alatt alakul át az angol-szász társadalom a lovag-paraszt ellen-pár szerint igazi középkori társadalommá
(1936 Váczy Péter)
A két regény: A pénz legendája meg a Gányó Julcsa is szinte matematikai ellenpár az író [ti. Justh Zsigmond] tudományos elképzelésében
(1958 Rónay György)
az akarás és a cselekvés bizonyos fokig ellenpárként szerepel
(1995 Jubileumi kommentár)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások